Vitézi találkozó a Gyimesekben
2008.09.01.

Az ezeréves magyar határnál rendezte meg augusztus végén a Történelmi Vitézi Rend azt mintegy 100 fős vitézi találkozót, amelyre az erdélyi törzsszékek hívták meg a magyarországi törzsek képviselőit. Az erdélyi és magyarországi vitézek vitéz Deáky András birtokán remek hangulatban töltöttek el két napot. Meglátogatták az idei Pünkösdre felújított 30-as számú m.kir. MÁV vasúti őrházat. Felejthetetlen szentmisén vettek részt a magyar határ fölé magasodó Bilibók-csúcson, amelyet Tamás József püspök celebrált a 64 évvel ezelőtti honvédő csatában elesett hősök tiszteletére. A szentmisén jelen volt a Bilibók-hegyi csata két veteránja, vitéz Orbán Ferenc és vitéz Tankó Antal is. Vasárnap délelőtt a Gyimesek legrégibb templomában, a Sánc-patak felett álló kontumáci rk. templomban ünnepeltek a vitézek, ahol Salamon József gyimesbükki plébános hirdetett igét. A gyönyörű élményeket nyújtó találkozót vitéz Lázár Elemér, Erdély országos törzskapitánya és tisztségviselői rendezték.

A Csíki hírlap így számolt be az Bilibók-hegyi ünnepségről:l

"Az esős időjárás ellenére több száz székelyföldi és anyaországi zarándok vágott neki a cseppet sem könnyű, közel kétórás gyalogútnak. S ahogy haladtunk felfele, elállt az eső, kitisztult az ég. A megemlékező szentmise alatt csak a hegyek pipáltak. Salamon József gyimesi plébános köszöntötte a vendégeket, majd a helyi cserkészek, illetve a Vitéz Rend tolmácsolásában elhangzott két szép, alkalomhoz illő vers, a Csak egy éjszakára…, illetve az Erdélyország. Az ünnepi szentmisét az Isten hazánkért című, a magyar szentek himnuszaként ismert egyházi ének vezette be. Tamás József püspök beszédében a huszadik század kegyetlenségei és Krisztus szenvedése között vont párhuzamot. Rámutatott azokra az irányvonalakra, melyek mentén a huszonegyedik századi magyar keresztény embernek haladnia kell, hogy ne ismétlődjenek meg a múlt század kegyetlenségei.

Mise után a Történelmi Vitézi Rend képviselői méltatták a székely katonák második világháborús hőstetteit, majd az emlékműfaragó, 1944. szeptember 1-jén a Bilibók-hegyi csatában részt vevő, ma 84 éves taplocai Orbán Ferenc mesélte el a 64 évvel ezelőtti eseményeket. Lenyűgöző volt, amint felelevenítette, ahogy a Keleti-Kárpátok e stratégiai pontját visszaszerezték az oroszoktól, majd védték egészen szeptember 8-ig, addig, amíg megérkezett a visszavonulási parancs. Ekkor a 4. székely határőrezred még életben maradt katonái Rakottyás és Tarkő érintésével Szentdomokos felé vonuló csapatoknak voltak az utóvédjei. A megemlékezésen Orbán Feri bácsi mellett jelen volt egy másik bajtárs, a szintén 84 éves gyimesi Tankó Antal, valamint a székely határőrezred parancsnokának, Deáky Bélának a fia, a Csíkszeredában élő Deáky Imre.

A környék lakói által Kalibás-búcsúnak nevezett, a helyi önkormányzat és Görbe Vilmos által támogatott megemlékezés végén, hagyományosan a közeli havasokon kalibázó csángóemberek meghívták a jelenlévőket ebédre. Volt krumplitokány, házikenyér, kalács, de aki akarta, megkóstolhatta a pásztoremberek messze földön híres finomságát, a bálmost is. Ebéd után Antal Béláék és „Kicsi Bog” kalibájánál is felcsendült a hegedűszó és a gardony, a kristálytiszta népdalokra pedig még a közelben legelésző állatok is közelebb húzódtak."

Vitézi díszegység Gyimesbükk főutcáján

 

A felújított vasúti kis őrház a Tatros hídjánál

 

A Rákóczi vár romjain a gyimesi határátkelőnél

 

Szemben a Gyimesi-szoros kijáratával

 

Szentmisére igyekvők a Bilibók oldalában

 

Szentmise a Bilibókon (1440 m)

 

Igehirdetést hallgatnak a hívek

 

A 64 éve hősi halált halt székely határvadászok emlékműve,
készítette vitéz Orbán Ferenc a csata túlélője

 

Balszélen vitéz Tankó Antal, balról a harmadik vitéz Orbán Ferenc veterán m.kir. határvadászok

 

Vége a szentmisének

 

Csobotfalvi székely zenészek

 

Gyimesi csángó viselet

 

Vasárnapi reggeli bevonulás a kontumáci templomba

A Vitézi Rend nagyzászlaja kivonul a templomból

 

Kivonulás a kontumáci templomból mise után

 

Vissza