10 éves jubileumi vitézavatás 2008. szeptember 6-án Kenderesen
2008.09.06.

A Történelmi Vitézi Rend ezévben szeptember 6-án - a Rend alapítójának vitéz nagybányai Horthy Miklósnak, Magyarország egykori főméltóságú kormányzójának szülőhelyén - Kenderesen tartotta az újonnan felvett vitézek ünnepélyes eskütételét és avatását. Nem elsőízben.

Korábban, tíz évvel ezelőtt, 1998-ban, a Kormányzó úr hazai temetésének ötödik évfordulóján vitéz Radnóczy Antal dandártábornok, a Vitézi Rend ötödik főkapitánya avatott új tagokat Kenderesen. Most, a temetés tizenötödik évfordulóján az avatással (is) emlékezni kívánt egykori alapítójára a Történelmi Vitézi Rend. Mindannyiunknak - valamennyi vitéznek – örökké emlékezetes marad az a gyönyörű nap, amikor a Rend főkapitánya az eredeti pallossal bal vállunkat megérintve örökké és visszavonhatatlanul vitézzé avatott, befogadott a Rendbe és ezzel e napot felejthetetlenné tette.

Kenderes ebben az évben még jobban kiemelte e nagy nap jelentőségét. A város határához érve kellemes, örömteli meglepetés fogadta az érkezőket. Üdvözlő táblákkal fogadták az idelátogatókat – vagy csak áthaladókat – amelyek tájékoztattak a hely nagy szülöttéről. Megható és szívdobogtató az a büszkeség, mely eltölti az itteni embereket: ez az a város, amelyik a Nemzet első emberét adta a Hazának, aki vitathatatlanul a huszadik század legkiemelkedőbb magyar államférfija volt. Mint megtudtuk, a Kormányzó úr születésének száznegyvenedik évfordulójának megemlékezésére az idén június 21-én tartott ünnepségen a Magyarok Világszövetsége tett javaslatot a táblák elhelyezésére, felállítására, egyben vállalva annak költségeit is. A helyi Önkormányzat ezt a javaslatot egyhangúan elfogadta. Köszönet érte.

Az avatás délelőttjén a rendkívüli hőséget a Horthy-liget fái és az első világháborús emlékmű előtt felállított sátor enyhítették. A kürtös felhívójelére vonultak be a vitézi zászló k , az egyházi méltóságok, a Vitézi Szék tagjai, az országvédő pajzs, az avatópallos, majd a koronaőrök kíséretében a Rend tengerész díszegysége hozta be a Magyar Szent Korona másolatát. Az erdélyi törzsek vitéz Lázár Elemér otkp. vezetésével nagylétszámú díszegységgel képviselték az erdélyi és partiumi vitézeket.

A Magyar Himnusszal és a Magyar Hiszekeggyel kezdődött a vitéz Erdélyi-Takács István törzskapitány által vezényelt ünnepség, majd a keresztény történelmi egyházak képviselői kértek áldást az avatandókra. Szabó József Sándor református esperes, vitéz Monostory Marcell görögkatolikus parókus és Lengyel István római katolikus plébános urak szolgálata után megáldották és szolgálatba helyezték a Nyugat-Dunántúli Törzsszék új zászlaját, majd szalagot kötöttek rá a zászlóanyák

Kitüntetések következtek, amelynek keretében vitéz Krasznay Béla tb. helyettes főkapitány a Vitézi Rend Lovagkeresztjét adta át vitéz Hunyadi Lászlónak, a vitézek főkapitányának.

Közvetlenül az avatás előtt vitéz Szanyó Árpád mb. törzskapitány vezetésével az új rendtagok elmondták a vitézi esküt. Vitéz Thurzó Frigyes tb. törzskapitány az avatási pallossal háromszor megkongatta az országvédő pajzsot, amely az avatás kezdetét jelezte. A területi törzskapitányok törzsszékenként szólították az avatandókat. Idén összesen 22 fő posztumusz és 134 fő saját jogú, várományos ill. nemzetvédelmi tagozatos rendtársunk felvételét hagyta jóvá a Vitézi Szék.

Majd következtek vitéz Hunyadi László főkapitány ünnepi köszöntőjének zárszavai:

Isten, Hazánkért térdelünk Elődbe
Engedd és segíts, hadd legyünk mi is
Tiszták, hősök, szentek
Hazánkat így mentsd meg!

Az ünnepséget a Szózat és a Székely Himnusz zárta.

 

Vissza