Emlékmű a bonchidai kórházban elhunyt hősöknek
2008.09.13.

Bonchidán, a helybeli református temetőben 2008. szeptember 13-án, a tordai csata kezdetének 64. évfordulóján került sor a tordai csatában súlyosan megsebesült és a bonchidai Bánffy-kastélyban levő ideiglenes hadikórházban 1944. őszén meghalt 109 honvéd emlékére állított emlékmű avatóünnepségére.

A kezdeményező Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság (THHB) elnöke, vitéz Pataky József elmondása szerint a 109 név közül 89 név ismert, 20 ismeretlen. Szeptember 13-án a bonchidai kórházban elhunyt hősöknek állítottak maradandó emlékművet, s ezáltal megadták a hősöket megillető végtisztességet.

Márton János bonchidai református lelkész mondta el először köszöntőjét az egybegyűlteknek, majd v. Pataky József, a Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság elnöke mondott beszédet. Szakács János volt helybeli lakos a bonchidai hadieseményeket ismertette. Ezután dr. vitéz Cech Vilmos méltatta a tordai csata hőseinek érdemeit, egyúttal tolmácsolta Horváth Lajos, a Honvédelmi Minisztérium Hadisírgondozó Irodája vezetőjének tiszteletét a hősök sírja felett emlékezőknek. Ezután vitéz Kocsis László Észak-Erdély vitézi törzskapitánya mondta el ünnepi beszédét, melynek végén elszavalta Gellért Sándor „Tornácküszöbön” című versét. Barabás János Magyarország frissen kinevezett kolozsvári konzulja szintén szólt a jelenlévőkhöz. Vitéz Pataky József felolvasott dr. Holló József altábornagy, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatójának leveléből egy részt, majd pedig köszönő oklevelet adott át a jelenlévő támogatóknak.

Közben Márton Ágnes elszavalta Dsida Jenő „Az utolsó miatyánk ”, Márton Anna pedig Bartalis János „Ó, oly mindegy” című versét, és szerepelt a bonchidai református gyermekénekkar is. Márton János református lelkész és Szakács Endre római katolikus plébános áldotta meg és szentelte fel az emlékművet. Sándor Mátyás alezredes, a Magyar Köztársaság Bukarestben szolgálatot teljesítő légügyi attaséja, az intézmények képviselői, a jelenlévő hozzátartozók és helybeliek koszorút és virágot helyeztek el.

Az eseményről Frigyesy Ágnes tudósított.

 

Vissza