Képek a Hadak útjára tért v. Szendi József cső. őrm. temetéséről
2008.11.19.

2004. február 4-én Hadak útjára tért rendtársunk, vitéz Szendi József m.kir.csendőr őrmester temetése 2004. február 15-én volt Hernádnémeti községben, amelyről a Vitézi Tájékoztató annak idején beszámolt. Most a búcsúztatójáról készült fényképeket tesszük közzé vitéz Horváth László Észak-Kelet Magyarországi Törzsszék törzskapitánya jóvoltából, aki a nyitott sír mellett méltatta elhunyt rendtársunkat.

Vitéz Szendi Józsefnek a II. világháborút követő időszakban tömérdek szenvedést, üldöztetést kellett elszenvednie. Mégis hosszú időn keresztül ragaszkodott szülőföldjéhez.A hatalom azonban könyörtelen szívóssággal mindig nyomában volt, amiért végül emigrációba kényszerült. Tengeren túl talált otthonra az USA-ban, ahol családot alapított.

A „rendszerváltozást” határtalan örömmel, lelkesedéssel fogadta. Visszatért szülőföldjére, Hernádnémetibe, ahol haladéktalanul elkezdte élete regényét, a Csendőrsors című könyv megírását. Akkor még nem tudta, hogy az új hatalomban rejtve, de teljes erőben megmaradt a régi. A könyv megjelenése után kálváriája újra elkezdődött, a tengeren túli zsidóság befolyása teljes nyugdíját (amelyet addig dollárban folyósítottak) gyalázatos módon megvonta. Könyvét Magyarországon betiltották, beszolgáltatását törvényileg elrendelték, a könyv birtoklását börtönbüntetéssel fenyegették. A Doni csaták hősének, a Budai Vár rettenthetelen védőjének újra nélkülöznie kellett, egészségi állapota megromlott. Családja támogatásával évekig tartó peres úton sikerült nyugdíját visszakapnia, de nem sokáig örvendhetett, adakozhatott bőkezűen szeretett egyházának. 2004 telén a sokat próbált, mindig fegyelmezett ember, a TÖRVÉNY betartásának kérlelhetetlen képviselője, rendtársunk és kemény katona a Hadak Útjának csillagmilliárdokkal ékes útjára tért. Örök világosság fényeskedjék neki!

Vissza