Vitézavatás a csíkszeredai Millenniumi Templomban
2009.05.02.

A Történelmi Vitézi Rend 2009. május 2-án ünnepélyes keretek között tartotta meg erdélyi vitézavatását Csíkszeredában, a Makovecz Imre által tervezett Millenniumi Templomban.

Az évente megrendezésre kerülő ünnepség a Rendi Kódex előírásainak megfelelően zajlott le. Az avatópallos, az országvédő pajzs után bevonult vitéz Hunyadi László, a Történelmi Vitézi Rend hatodik főkapitánya a rend főbb elöljáróival, majd koronaőr kíséretében és a vitézi székek zászlói között vitéz Lázár Elemér Erdély országos törzskapitánya vonult be a Szent Korona hiteles másolatával. A szentmisét vitéz Darvas-Kozma József esperes-plébános és Berszán Lajos címzetes kanonok celebrálta, s azt követte a vitézavatás, amelyet a Rend főkapitánya végzett. Az avatandók, miután az esküt letették a Szent Koronára, és a főkapitány az avatópallossal bal vállukat érintette, beléptek a vitéz nagybányai Horthy Miklós által alapított és a Lovagrendek Nemzetközi Bizottsága által 1962-ben Edinburgh-ban nemzetközileg elismert lovagi rendbe.

Idén 37 fővel gyarapodott az Erdélyi Törzsszék. Az ünnepség hangulatát emelte a Millenniumi Templom varázsa, Szilágyi Zsolt énekművész előadása, valamint a Történelmi Vitézi Rend, a Szent-György- és más Lovagrendek képviselőinek jelenléte. Az avatás utáni díszebéden rendi kitüntetéseket osztottak ki.

vitéz Nagy Zoltán

 

Vissza