Trianoni megemlékezés Nagykanizsán
2009.06.04.

A nagykanizsai Nagy-Magyarország-emlékmű a történelmi Magyarország egységét és oszthatatlanságát, a trianoni békediktátum elviselhetetlenségét, a 63 vármegye Szent Koronával való együttességét, a Szent Korona alá tartozó területek egységének Trianon által okozott megcsonkíttatását, és a magyarság által évszázadokon át a hazáért hozott véráldozatait fejezte ki. 1934. október 1-jén készült el az emlékmű.

1952-ben eltávolították helyéről, és a mögötte ásott gödörben hantolták el.

1999-ben elhatározás született, hogy az emlékművet felébresztik hosszú álmából. A munkák koordinálására Szoborbizottság alakult, hogy megkönnyítse a város munkáját. A feltárás végeztével, a restaurálás után, eredeti formájában helyezték vissza az Eötvös térre a Nagy-Magyarország-emlékművet. 2001. augusztus 12-én, vasárnap, ökomenikus istentisztelet keretében került sor a felszentelésére. Az emlékmű restaurálása 2005 tavaszára fejeződött be.

Nagykanizsa vitézei itt emlékeztek Szent István országának feldarabolásáról a trianoni békediktátum évfordulóján.

Vissza