Vitézavatás Budapesten
2009.10.03.

A Történelmi Vitézi Rend 2009. október 3-án Budapesten tartotta az újonnan felvett vitézek ünnepélyes eskütételét és avatását a Belvárosi Plébániatemplomban. Az eseményre zsúfolásig megtelt a templom, ahová díszegyenruhás tengerészek és koronaőrök kíséretében hozták be a Szent Korona mását. Összesen 114 fő válhatott a Rend tagjává, ebből 19 fő katonai érdemei alapján posztumusz lett felavatva. Vitéz Hunyadi László főkapitány az 1921-ben vitéz nagybányai Horthy Miklós főkapitány számára készített avatópallossal végezte az avatási szertartást, majd köszöntötte az új rendtársakat, és Isten áldását kérte reájuk, magyar nemzetünkre, Hazánkra.

Lethenyei László felvételei

Vissza