Állománygyűlés Gödöllőn
2009.10.16.

A Közép-Magyarország Keleti Törzsszék mintegy 180 fő részvételével 2009. október 16-án tartotta őszi állománygyűlését a gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnázium aulájában. Az állománygyűlésen részt vett vitéz Hunyadi László főkapitány és vitéz Dékány Ágoston országos törzskapitány. A nyitó áhítatot Nt. vitéz Csuka Tamás ny. ref. tábori püspök, dandártábornok tartotta.

Az 1848/49-es és az 1956-os mártírokra való megemlékezés után vitéz Tóth Imre VRNT a Történelmi Vitézi Rend Ezüst Érdemkeresztjét, vitéz Megyei Péter pedig a Bronz Érdemkeresztet vehette át. Tiszteletbeli vitézként az állománygyűlésen vette át vitézi jelvényeit és díszes oklevelét főtisztelendő Gulyka József esperes prépost, továbbá a saját jogú vitézzé való átminősítését tanúsító oklevelét vitéz Pántis István, aki a tordai csatában és a magyarországi védőharcokban tanúsított bátor kiállásáért számos hadi kitüntetés igazolt birtokosa.

Ez alkalommal kapta meg székkapitányi kinevezését vitéz Szilasi Horváth Csaba. A törzsszék rendi tisztségviselőinek sora örömteli módon bővült vitéz Megyei Péter és Lovas Károly VRNT urakkal, akik ez alkalommal kapták meg vitézi alhadnagyi megbízásukat.

A rendi és törzsszéki ügyek ismertetése után Dr.v. Bucsy László törzskapitány – válogatva a 73 eseményből, amelyen a törzsszék az elmúlt év során részt vett – vetített képes beszámolót tartott. Az állománygyűlés a szokásos vendéglátás mellett remek hangulatú, baráti-bajtársi beszélgetéssel, együttléttel zárult.

 

 

 

Vissza