Megemlékezések a doni hősökről Pécsett
2010.01.10.

A Történelmi Vitézi Rend Dél-dunántúli Törzsszék Baranya Megyei Alcsoportja, valamint a Magyar Nemzetőrség 2010. január 10.-én közös ünnepi megemlékezést tartott a doni áttörés hősi halottainak tiszteletére.

Ünnepi beszédet mondott vitéz Decleva Ferenc mb.vitézi hadnagy a Pécs központi temető első világháborús emlékművénél. Miután tábori lelkészeinket az egyházi vezetők más feladatokkal látták el, így beszédét dr. Zempléni Miklós a 2. magyar hadsereg egykori honvédorvosának a „ Boldog szunnyadókhoz” c. versének rövid részletével fejezte be:

"Aludjatok, ti áldott hőseink, pihenj te néma hadsereg!
Ringasson békén a távoli rög, s ne bántson könny, mely értetek pereg
Aludjatok csak Don melletti holtak, folyó mentén szunnyadó bakák
Aludjatok csak, néma szent hadak, pihenni édes, pihenni jó
S nyugtasson a Donnak zúgása, mint a Tisza folyó."

Szavalat következett, majd szintén verset mondott vitéz Hegyi József a doni katasztrófát túlélő rendtársunk. Koszorút vitéz Hunyadi László főkapitány megbízásából vitéz Decleva Ferenc mb. vitézi hadnagy helyezett el, a baranyai vitézek nevében vitéz Nyárfás Csaba vitézi hadnagy, a Nemzetőrség nevében vitéz oroszi Marton György nőr. altábornagy és Decleva Zoltán nőr. főhadnagy, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület nevében Szűcs Isván titkár, az orosz tiszteletbeli konzulátus és egyéb szervezetek, magánszemélyek koszorúkat és virágokat helyeztek el.

A megemlékezés a Magyar Himnusszal kezdődött és a Szózattal fejeződött be.

 

Pécs, 2010. január 20.

vitéz Decleva Ferenc mb. vitézi hadnagy

 

Vissza