Megemlékezés Mányban a község és a budai kitörés hősi halottairól
2010.02.06.

A meghívott vendégek kilenc órakor gyülekeztek a Leimen házban, majd rövid megbeszélés után átvonultunk a református templomba. A megemlékezés kezdéseként felállva fogadtuk a zászlók bevonulását, majd a Magyar hiszekeggyel nyitottuk meg együttlétünket.

Vitéz Sz. Kovács Ferenc székkapitány köszöntötte a megjelenteket, kiemelve Ft. Holnapi D. Mártont, Mány község plébánosát, Nt. Szabó Ferenc mányi református lelkészt, vitéz Hunyadi Lászlót a Történelmi Vitézi Rend főkapitányát és a Rend megjelent tisztségviselőit, Dr. Ravasz István alezredest, a hadtudományok doktorát, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum igazgatóhelyettesét, vitéz Lányi Zsoltot, az Egyetemi Rohamzászlóalj Bajtársi Kör elnökét, volt országgyűlési képviselőt, vitéz Harmath Lajos m.kir. eje. hadnagy, nyá. honv. eje. alezredest, a Történelmi Vitézi Rend tiszteletbeli székkapitányát, Kosaras Péter Ákos történészt, a Horthy Miklós Társaság elnökét, Dénes János 56-os szabadságharcost, volt országgyűlési képviselőt, a Melschmidt család megjelent tagjait, Ugron Zoltán polgármestert és a mányi képviselőtestület tagjait. Vitéz Sz. Kovács székkapitány megemlékezett a II. világháborúban hősi halált halt 46 mányi katonáról, különösen 4 katona – az ellenség előtt tanúsított – vitéz és önfeláldozó magatartásáról, amiért haláluk után vitéz nagybányai Horthy Miklós Magyarország kormányzója vitézségi érmet adományozott részükre.

Ugron Zoltán polgármester köszöntője után a jelenlévő lelkészek közös ökumenikus áhítatot celebráltak. Beszédükben kiemelték a hit, szeretet, megbocsátás és a béke megőrzésének fontosságát.

Ugron Zoltán polgármester köszönti a megemlékezőket

Ezt követően Dr. Ravasz István alezredes beszélt a budai várból kitört magyar és német katonák hősies küzdelméről az ellenséggel, a harc szörnyű veszteségeiről. Szólt a hősök emlékének ápolásáról és a béke megőrzésének fontosságáról, majd a beszédhez kapcsolódóan a Szegedről érkezett Rátfay Emese szavalatát hallhattuk (id. Ravasz István: Az élet sorsa).

Vitéz Harmath Lajos tb. székkapitány szavalatát követően átvonultunk a Hősi Emlékműhöz, ahol Kovács Gitta szavalatát halhattuk (Wass Albert: A láthatatlan lobogó), ezután a megemlékezés koszorúit helyeztük el a turullal díszített emlékmű talapzatán.

Felvonulás a hősi emlékműhöz a szolnoki honvéd hagyományőrzőkkel,
a Történelmi Vitézi Rend és a Horthy Miklós Társaság képviselőivel és nagyzászlóival az élen

A Horthy Miklós Társaság tengerészei

Díszőrség a Hősi emlékműnél

Dr. Ravasz István alezr. és a Szent László Társaság lovagjai

Rátfay Emese előadásában hallhattuk Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna Magyar hitvallás című versét, majd az egyházi méltóságok áldása után elénekeltük a Himnuszt.

A zászlók elvonulnak a Hősök kertjéből

A zászlók elvonulása után gépkocsikkal átvonultunk a község határában lévő Kitörés Emlékkövéhez, ahol vitéz Lányi Zsolt szólt arról, hogy egyre fogynak a bajtársai és attól tart, hogy nem lesz, aki megemlékezzen hősi küzdelmükről, amit Budapestért folytattak.

Vitéz Lányi Zsolt az Egyetemi Rohamzászlóalj katonája,
a kitörésben részt vett egykori harcos, volt országgyűlési képviselő mond beszédet

Dénes János vitéz Ország György A becsület napjára című versét adta elő, ezután elhelyeztük a megemlékezés koszorúit. A koszorúzás alatt a Melschmidt család által adományozott emlékharangot a család képviseletében Szentkláray Balázs kondította meg. Az egyházi áldások után elénekeltük a Szózatot.

A Történelmi Vitézi Rend főkapitánya és főszéktartója koszorúznak

A zászlók elvonulása után megemlékezésünk hivatalos része befejeződött. Ezek után gépkocsikkal visszamentünk Mányra a Leimen házba, ahol könnyű bajtársi ebéd mellett lehetőség nyílt kötetlen beszélgetésre jó mányi borok kóstolgatása mellett.

Ugron Zoltán mányi polgármester (balról), vitéz Smohay Ferenc m.kir. tü. fhdgy és vitéz Hunyadi László főkapitány a szolnoki honvéd hagyományőrzők társaságában

Az immár hatodik éve szervezett megemlékező rendezvény megszervezéséért és magas színvonalú lebonyolításáért a Történelmi Vitézi Rend vezetése elismerését fejezi ki vitéz Sz. Kovács Ferenc székkapitány úrnak, valamint segítőinek: vitéz Tolnai Eta vitézi hadnagy asszonynak és vitéz Szanyó Árpád törzskapitány úrnak.

 

Vissza