Gödöllőn felavatták a Pozsonyi csata emlékművét
2010.06.26.

A Történelmi Vitézi Rend és a Szent György Lovagrend által felajánlott Pozsonyi Csata Emlékművét a Táncsics Mihály úti Nemzeti Együvé Tartozás Parkjában leplezték le 2010. június 26-án.

Vitéz Füredi Gábor fafaragó művész egy villámsújtotta 400 éves törökmogyoróból készítette az alkotást. A két tonna tömegű, 4 és fél méter magas oszlopon a magyar őstörténet és honfoglalás hiteles régészeti leleteit ábrázoló faragványok, jellegzetes díszítő ornamentika és a László Gyula régész-professzor által rekonstruált, két honfoglaláskori öltözetű álló alak látható. Az elölnézeti főmotívum a nagyszentmiklósi kincs 4. számú korsójának győztes fejedelmét ábrázolja, alá a tiszabezdédi fejedelmi tarsolylemez, fölé turulos női hajfonatkorong került. A felület többi részét is jellegzetes ornamentika, tarsolylemezek, hajfonatkorongok, díszes öv- és ruhaveretek faragványai töltik ki. Legalul rovásírással tüntették fel a pozsonyi csatát és évszámát.

A pozsonyi csata 907. július 3. és 6. között zajlott. Árpád nagyfejedelem hadai visszaverték az egyesült európai német-római seregek támadását. A pozsonyi csatát ismertető hiteles történelmi adatok ékesen bizonyítják azt, hogy a magyar törzsszövetség által alkalmazott hadműveleti és harcászati sajátosságok és módszerek messze felülmúlták a germánok hadviselési próbálkozásait. A csata a támadó sereg megsemmisítő vereségével végződött, amiben a bajor herceg és a salzburgi érsek is elesett. A magyarok újabb területeket nyertek az Enns folyóig, mely 955-ig a magyar gyepű határa lett.

Az ünnepséget közvetlenül megelőzően tartotta Gödöllőn ünnepi ülését a Vitézi Szék, emlékezve Hazánk 90 esztendővel ezelõtti tragédiájára és a Vitézi Rend megalapításának 90-ik évfordulójára. A széki ülés befejeztével együttesen vettek részt az emlékmű felavatásában, amelyet az alkotómûvész és Dr. vitéz Bucsy László törzskapitány leplezett le. Ünnepi beszédet mondott Dr. Gémesi György polgármester, Dr. vitéz Bucsy László törzskapitány és vitéz Füredi Gábor vitézi hadnagy, a Szent György Lovagrend priorja.

A Vitézi Szék tagjai az ünnepségen

Gémesi György polgármester ünnepi beszéde

Az emlékmû leleplezése

Dr. vitéz Bucsy László törzskapitány beszél

Az alkotó: vitéz Füredi Gábor vitézi hadnagy, a Szent György Lovagrend priorja

Vissza