Nemzeti Feltámadásunk Ünnepe Verőcén
2011.01.09.

2011. január 9-én a Szent Korona hazatérésének 33-ik évfordulója alkalmából a Magyarok Szövetsége szervezésében és a Történelmi Vitézi Rend, valamint Verőce község közreműködésével Nemzeti Feltámadásunk Ünnepe címen nagyszabású ünnepségre került sor a verőcei Géza Fejedelem Református Általános Iskola sportcsarnokában.

A rangos eseményt 28 történelmi zászlóval bevonuló, rendi díszbe öltözött vitézi egységünk nyitotta meg. A rendezvényen a Szent Koronával, valamint - élve társadalmunk időszerű kérdésével – a magyarországi alkotmányozási folyamattal foglalkozó előadások hangzottak el. A  mintegy 1200 hallgató előtt elsőnek Szántai Lajos művelődéstörténész szólalt fel „A magyar Szent Korona“ című ünnepi, nagyívű előadásával. Prof. Dr. Papp Lajos „Magyarságtudat 2011“ című  felszólalásában a magyarok Kárpát-medencei küldetésével  foglalkozott. Ezt követően vitéz Woth Imre, a Magyar Koronaőrök Egyesülete elnökének nagy sikerű előadása következett a Szent Korona 1944–45. évi kimenekítéséről „A Szent Korona titkai“ címmel. Előadásában kiemelte a koronaőrök, különösképpen akkori parancsnokuk, Pajtás Ernő ezredes szerepét a Szent Korona Magyarországról való kimenekítésében és biztonságba helyezésében. Az ünnepség utolsó felszólalójaként Zétényi Zsolt beszélt íratlan alkotmányunk egyes alkotóelemeiről. Véleménye szerint Magyarország ma, 1944 után először van abban a helyzetben, hogy szabadon dönthet alkotmányos berendezkedéséről. Kihangsúlyozta: a mostani alkotmányozási folyamatban születő „új törvény“ ne az „alkotmány“, hanem az „alaptörvény“ nevet viselje, és feltétlenül rendelkezzen az ezeréves íratlan alkotmányunk, a Történeti Alkotmányunk jogfolytonosságáról. Ezt a kijelentést az Országgyűlés Alkotmány-előkészítő Eseti Bizottsága által kidolgozott „Magyarország alkotmányának szabályozási elvei“ sajnos nem tartalmazza.

Befejező eseményként a résztvevők az alábbi közös fogadalmat tették:

„Teremtő Istenünk!

 Mi, magyar emberek, ennyi vérzivataros évszázad után, Szent Színed elé járulva kérünk, hogy végtelen szeretetedet kifejezve irántunk, segíts nekünk visszatalálni őseink útjára. Segíts nekünk, teljes szívünkkel óhajtott Szent Koronánk védelme alá hazaérkezni. Segíts nekünk Történelmi Alkotmányunk jogfolytonosságát helyreállítani. Mi esküszünk, hogy e szent, magyar nemzeti cél érdekében, félelmet nem ismerve, mindent megteszünk. Isten minket úgy segéljen!"

A felemelő rendezvényt  - a történelmi zászlók kivonulásával - rendtársaink zárták. A  Történelmi Vitézi Rendet vitéz Bucsy László törzskapitány vezetésével mintegy 60 fő képviselte. Az ünnepi esemény szervezésében és hangosításában vitéz Szentiványi András és  vitéz gyermekei jeleskedtek. 

Forrás: Felvidék Ma, Práznovszky Miklós tollából
Fotó: Tóth Péter

Vissza