Koszorúzás Pécsett a doni katasztrófa hősi halottaiért
2011.01.09

A doni áttörés 68. évfordulójára emlékezve, 2011. január 09.-én a Történelmi Vitézi Rend Dél-Dunántúli Törzsszék Baranya megyei alcsoportja ünnepi megemlékezést rendezett a doni áttörésben részt vett magyar katonák tiszteletére és a hősi halált haltak emlékére. Az ünnepi megemlékezés színhelye a pécsi köztemető első világháborús emlékművénél volt.

A Himnusz közös eléneklése után a megjelenteket vitéz Szárazajtai János mb.székkapitány üdvözölte. Ezután vitéz Kőhídi Tamás úr ünnepi beszédében emlékezett meg a M.Kir. 2. Honv. Hadsereg doni harcokban részt vevő és hősi halált halt katonáira. Méltatta helytállásukat és emberfeletti akaraterejüket, ami segítette őket abban, hogy sikerült hazajönni a doni pokolból. Az ünnepi beszéd után a doni harcokban részt vett és a harcokat túlélő vitéz Hegyi József rendtársunk mondott az alkalomhoz méltó verset. A megemlékezés következő részében vitéz lovag Szalay Lajos nőr. alezredes, református tábori lelkész úr mondott imát a hős katonák lelki üdvéért. A meghívott és a megemlékezésen részt vevő szervezetek közül koszorút helyezett el a Magyar Nemzetőrség, az 56-os Szövetség, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület, a Vasasi Szent Borbála Egyesület, a Veterán Repülők Szövetsége, a pécsi Magyar-Orosz Társaság, a Szabolcs Fejedelem Katonai Hagyományőrző Egyesület. Ez utóbbi egyesület tagjai korhű katonai ruhában zászlót tartva díszőrséget álltak az emlékműnél. A Történelmi Vitézi Rend részéről vitéz Hegyi József, Visi Emil Alajos VRNT és Steig Ottó VRNT rendtársaink, doni túlélők helyezték el a megemlékezés koszorúját. A harcokban elesett katonák hozzátartozói is elhelyezték a kegyelet koszorúit Az ünnepi megemlékezés a Szózat közös eléneklésével fejeződött be.

Vitéz Szárazajtai János mb. székkapitány üdvözlő beszédet mond

Vitéz Kőhídi Tamás ünnepi beszédét mondja

Vitéz Hegyi József úr a doni csaták túlélője verset mond

Vitéz Szalay Lajos nőr.alezredes, ref. táb. lelkész imát mond

A Történelmi Vitézi Rend részéről Steig Ottó VRNT, Visi Emil Alajos VRNT, vitéz Hegyi József koszorúztak. Mindhárman részt vettek a harcokban és túlélték a doni poklot

Vissza