Megemlékezés Mányban az 1945-ös budai kitörés hősi halottairól
2011.02.13.
 

A Fejér megyei Mány községben tartotta hagyományos központi megemlékezését a Történelmi Vitézi Rend, vitéz Sz. Kovács Ferenc székkapitány, magyarországi széktartó szervezésében. A művelődési házban gyülekeztek a megemlékezők, majd zászlókkal, menetoszlopba rendeződve vonultak be a rk. templomba, ahol Ft. Holnapi D. Márton plébános úr celebrált emlékmisét a haza védelmében elesett magyar katonák tiszteletére. A mise zárásaként a Boldogasszony anyánk c. énekkel fordultak Magyarország patrónájához a nemzet sorsának jobbrafordulásáért.

A misét követően a Hősi Emlékművön helyezték el a megemlékezés koszorúit, ahol a szolnoki hagyományőrző honvédek és a vitézek együtt álltak díszőrséget. Beszédet mondott vitéz László Tibor, Fejér megye vitézi székkapitánya. A Rend nevében vitéz Hunyadi László főkapitány koszorúzott.

A zászlók elvonulása után gépkocsikkal utaztak át a község határában lévő Kitörés Emlékkövéhez, ahol vitéz Lányi Zsolt, az Egyetemi Rohamzászlóalj Bajtársi Kör elnöke és vitéz Mordényi Endre nyá. szds. mondott beszédet. Ezután elhelyezték a megemlékezés koszorúit. A koszorúzás alatt a Melschmidt család által adományozott emlékharangot a család képviseletében Szentkláray Balázs kondította meg. Az egyházi áldások után a résztvevők elénekelték a Szózatot.

Mindezek után után a művelődési házban bajtársi ebédre látták vendégül a mányiak az ünneplőket. Köszönet a szervezőknek és a segítőknek a kiválóan lebonyolított rendezvényért.

Vissza