Magyar Vitézek Bálja 2011 - Budapest
2011.02.19.

2011. február 19-én tartotta hagyományos vitézi bálját a Történelmi Vitézi Rend Budapesten a Stefánia Palotában. A főkapitányi megnyitót követően énekművészek, színészek és táncosok szórakoztatták a bálozó közönséget. A palotást és a nyitó keringőt a korábbi évektől eltérően most ifjú vitéz urak és hölgyek mutatták be. A vidám zenét vitéz Esze Jenő és zenekara szolgáltatta.

 

Semmi sincs elveszve!

A Magyar Vitézek Báljára

Vitézek, mi lehet…kezdhetném a verset,
De ilyen verset már más költő is szerzett,
Már a „vitéz” szó is lassan kihalóban,
Vitéz akadna még, a vitézség hol van?
„Szép magyar vitézek, aranyos leventék”,
Kezdhetném ezzel a történelmi leckét.,
Kormányzó urunkkal sírba szállt a mérték,
Nem oltja a díszkard ellenségünk vérét.

Élesztenénk lángot, s parázs is alig van,
Hazánk jobbik része didereg a sírban,
A gyávaság győzött, a vitézség vesztett,
Bádogcsillag verte az aranykeresztet.
No, de mit beszélek? Nem temetni hívtak,
Hiszen elvásott már az a vörös csillag!
Sok ősz fej itt is, de ifjút is látok,
Visszahozzuk mi még a magyar világot!

Ne most csüggedjünk el, cél előtt kidőlve,
Most hasadhat hajnal szegény magyar földre,
Ne siránkozzunk és sajnáljuk magunkat,
Viseljük a sorsunk, amit az Úr ránk szab,
Vigadjunk, mert Isten nem hagy el bennünket,
Visszaszerezzük még, ami minket illet,
Főkapitány uram, dámák és vitézek,
Kívánok sok erőt és jó egészséget –

Fogy a magyar, még nincsen jókedve,
De míg van jó magyar, semmi sincs elveszve!

Budapest, 2011. február 19.

Szentmihályi Szabó Péter

Vitéz Hunyadi László megnyitja a bált

Asztali áldás mondanak vacsora előtt: vitéz Monostory Marcell gkat., vitéz Kocsis István rkat. és vitéz Erdélyi Takács István ref. lelkészek

Szentmihályi Szabó Péter író-költő a Vitézi Bálra írt versét adta elő

Ferenczy Csongor színművésze

Szabó István a Felvidéki Rockszínház énekese

Vissza