Állampolgársági eskü és trianoni megemlékezés Baktalórántházán
2011.06.04.

Hosszú évek odaadó és áldásos munkáját koronázta meg a 2011. június 4-i rendezvény, melyet a Baktalórántházai Református Egyházközség és az Önkormányzat rendezett a Történelmi Vitézi Rend aktív közreműködésével.

A zsúfolásig megtelt templomban a gyülekezeteken kívül a jelenlegi határainkon túli és inneni lelkészek, családjaik, egyházi és közjogi méltóságok fogadták a Történelmi Vitézi Rend díszőrsége által kísért zászlók bevonulását a megemlékezés kezdetén. A TVR Hajdú és Szabolcs megyei állománya 12 fővel vett részt és állt díszőrséget a vitézi zászlóval.

Három évvel ezelőtt vett részt állományunk először Baktalórántházán a trianoni megemlékezésen. Akkor a határainkon túli vármegyéket képviselő egy-egy lelkész vehette át a Szentírást, benne vármegyéjük térképével úgy, hogy azokat a Bibliákat visszavárjuk, mikor egységes lesz Nemzetünk.

Hosszú volt az út azóta, fáradságos, de megérte.

E napon Baktalórántházán 12 lelkész és családja, összesen 28 fő tett állampolgársági esküt. Nagy Lajos polgármester után közösen mondták el az eskü szövegét: „ Én… esküszöm, hogy Magyarországot Hazámnak tekintem!” Ezekkel a szavakkal kezdődik az eskü, melyet elszoruló torkokkal mondtak. Az „Isten engem úgy segéljen” zárószavak után hihetetlen érzelmi vihar söpört végig az Úrasztala körül állókon, amely szavakba önthetetlen, de aki részese volt, az tudja, mire gondol e sorok krónikása. A meghitt és ünnepélyes pillanatokat még meghatóbb percek követték: az állampolgársági okmányok átadása. Hosszú évek-évtizedek küzdelme után 28-an most először tarthatták kezükben azokat az okmányokat, melyek most már kitörölhetetlenül és visszavonhatatlanul bizonyítják, hogy ők Magyarország állampolgárai!

Vitéz Hunyadi László főkapitány nagytiszteletű Szenn Péter VRNT nemzetes úrnak és családjának adta át az okiratokat, amelyek kiosztásánál nemzetes Egerpataki-Márk Zsófia Emese nemzetes asszony segédkezett.

Hiszem, hogy rendünk céljainak egy kis része megvalósult Baktalórántházán! Az anyatesthez visszatérhettek töretlen hitű testvéreink, amiben talán egy kicsit mi is segíthettünk és részesei lehettünk.

Rendünk zászlója a teljes rendezvény alatt méltó helyen, díszőrség által vigyázva volt elhelyezve. Ez úton is köszönöm minden rendtársamnak a presbitérium nevében az önzetlen segítséget és részvételt.

v. Bacskó György
vitézi hadnagy

 

Vissza