Az Észak-Dunántúli Törzsszék avatandói Bajon tettek esküt
2011. 07.09.

Ünnepi állománygyűlés keretében, vitéz Hunyadi László főkapitány jelenlétében tették le vitézi esküjüket 2011. július 9-én a baji (Komárom-Esztergom megye) katolikus templomban rendünk észak-dunántúli törzsszékének avatandói. A rekkenő hőségben üdítően hatott a templom hűvös klímája, s az ünnepség igazán meghitt, bensőséges volt. Vitéz Dinga László György vitézi hadnagy köszöntötte a megjelenteket.

- A Kárpát-hazának mostanság egyre nagyobb szüksége van a haza szolgálatáért munkálkodó Vitézi Rendre. Alapítónk, vitéz nagybányai Horthy Miklós hármas célját határozta meg a rendnek: jutalmazni azokat, akik a világháborúban és a forradalmak idején hazafias cselekedetükkel kitűntek, megtartani a legjobbakat és biztosítani a hősök nemzetségének fennmaradását. Legyetek méltóak erre a szép örökségre, hogy régi fényben adhassátok mindezt tovább utódaitoknak – mondta vitéz Dinga László György.

Őt vitéz Pintér Kornél törzskapitány üdvözlő szavai követték, majd vitéz Hunyadi László főkapitány úr szólt az egybegyűltekhez:

- Egy olyan címert hordhattok a szívetek fölött, mely legalább kétezer év keresztény nemzeti múltját szimbolizálja. A magyarnak küldetése, hivatása és kötelessége mindezt őrizni, védeni – hívta fel a figyelmet a főkapitány.

A 2011. évben felvételt nyert 23 személy - köztük több felvidéki honfitársunk - ünnepélyesen letette esküjét, majd Pozsgai Csaba plébános úr vezetésével együtt imádkoztak nemzetünkért. A lélekemelő hangulatot Robozné Schőnfeld Zsuzsanna, tatai alpolgármester orgonamuzsikával, vitéz Hermann László és vitéz Lipovniczky Kázmér énekszóval kísérte. Az állománygyűlésen Lipovniczky Kázmérnak vitézi alhadnagyi kinevezését adta át a törzskapitány, vitéz Pintér Kornél törzskapitány.

Baj község alpolgármestere, Izing Jenő is a várományosok között volt két fiával együtt, aki elmondta: büszke arra, hogy e címet viselheti, s felemelő érzés volt számára az eskü letétele.

vitéz Izsáki Zsuzsanna, Hunyáné