Gödöllői megemlékezés Horthy István kormányzóhelyettesre
2011.08.20.

A Közép-Magyarország Keleti Törzsszék gödöllői alegysége és az általuk meghívott pártok és civil szervezetek közösen emlékeztek meg vitéz nagybányai Horthy István kormányzóhelyettes, repülő főhadnagyra hősi halálának évfordulóján, 2011. augusztus 20-án a Gödöllői Királyi Kastély parkjában álló szobránál. Az alegység azért is érzi kötelességének az évenkénti megemlékezést, mert  hazánkban ez az egyetlen köztéri szobor, amely emléket állít a "Kiskormányzónak".

A koszorúzás előtti beszédében Dr. vitéz Bucsy László törzskapitány elmondta, hogy egy olyan kiemelkedő, jó tulajdonságokkal és képességekkel rendelkező magyar ember, szakember, katona és államférfi emléke előtt tisztelegtek, aki édesapja féltő egyetértésével és az Országgyűlés tiltakozása ellenére - jóllehet rangja és várható nagyívű politikai karrierje felmenthette volna - becsületbeli ügynek tekintette a repülős frontszolgálatot. Mint hajdani búcsúztatójában is elhangzott: „a szerénység, a bajtársiasság, a kötelességteljesítés volt jellemének alapvonása. Amikor katonai szolgálatra jelentkezett, még jobban előtérbe léptek ezen tulajdonságai, és mindenek felett hallatlan személyes bátorsága."

A törzskapitány kiemelte, hogy trianoni lemészároltatásunk után egy halálra ítélt nemzetet tudtak feltámasztani és szinte egyedül álló módon fellendíteni a Horthy család nevével jelzett korszakban. A megemlékezés végén a jelenlévők azzal a meggyőződéssel mondták el a Magyar Hiszekegyet, hogy hazánk jelenlegi, rendkívül súlyos helyzetében is csak a Kormányzóhoz és fiához hasonló képességű és értékrendű vezetők hozhatnak megoldást a magyarság számára.