A doni tragédia 69-ik évfordulóján emlékeztek az elesett magyar honvédekre
2012.01.12.

Az 1943. januári doni áttörés 69. évfordulóján a Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg hősi halottaira emlékeztek a vitézek 2012. január 12-én Budapesten. A Budavári Nagyboldogasszony Templomban megtartott reggeli misét követően a Hadtörténeti Intézet és Múzeum udvarán emlékeztek meg a doni hősökről. A Vitézi Rend által emelt doni emléktáblát a Rend nevében vitéz Erdélyi-Takács István törzskapitány koszorúzta meg.

***

Kecskeméten a Nagytemplomban a vitézek, a hagyományőrző huszárok és katonák szentmisén emlékeztek a doni áldozatokra. A Rend zászlóját vitézi díszőrség tartotta. A megemlékezést közös fotóval és elbeszélgetéssel zárták.

vitéz Tiszavölgyi István mb. vitézi hadnagy

***

Pécsett 2012. január 14.-én tartott ünnepi megemlékezését a Történelmi Vitézi Rend Baranya megyei állománya a köztemető világháborús hősi halottainak emlékművénél. A meghívott vendégek közül az 56-os Szövetség Baranya megyei Szervezet, a Magyarok Szövetsége Baranya Vármegye tisztségviselői, a Jobbik Magyarországért Mozgalom Szervezetének tagjai, a Vasasi Szent Borbála Egyesület tagjai, a Veterán Repülők Baranya megyei Szervezetének elnöke, a Politikai Foglyok Országos Szövetségének képviselője és a város lakossága közül többen azok, akiknek hozzátartozójuk a doni harcok során halt meg. Velünk együtt emlékeztek a hatvankilenc évvel ezelőtt a Don-kanyarban történt gyászos eseményekre, és az elesett hősökre.

A megemlékezés a Himnusz hangjaival kezdődött.A Himnusz közös éneklése után a résztvevőket vitéz lovag Decleva Ferenc mb. vitézi hadnagy köszöntötte. Ünnepi beszédet vitéz Szárazajtai János mb. székkapitány mondott. Beszédében méltatta a Doni hadműveletek során hősi halált halt és a még élő hős katonák érdemeit. Kiemelte példamutató helytállásukat mely során életük feláldozásával is próbálták megvédeni hazánkat a szovjet támadás ellen. Az elhangzott beszéd után Bárdos Sándor az alkalomhoz illő két verset mondott el. A versek elhangzása után a történelmi egyházak képviselői mondtak imát. Elsőként Csóka János pálos atya, a Pécsi Pálos Rendház h ázfőnöke, őt követte vitéz lovag Szalay Lajos Református tábori lelkész, és Bodogán László, a pécsi Görög Katolikus Egyházközösség parókusa, akik elmondták imájukat a hős katonák lelki üdvéért. A megemlékezés koszorúzással folytatódott. A Történelmi Vitézi Rend részéről vitéz Steig Ottó és vitéz Hegyi József helyezték el a megemlékezés koszorúját. Mindketten részt vettek a doni harcokban és szerencsésen hazakerültek onnan. Az ünnepi megemlékezés a Szózat közös eléneklésével fejeződött be.

v.Szárazajtai János
mb.székkapitány

***

Gyászmisével és megemlékezéssel tisztelegtünk Hódmezővásárhelyen a Történelmi Vitézi Rend és a Trianon Társaság szervezésében január 12-én, csütörtökön 18 órától a doni-áttörés hősi halottai és áldozatai előtt.

1943. január 12-én az urivi hídfőnél megremegett az ég és a föld a Don partján. „Sztálin-orgonákkkal” és aknavető pergőtűzzel indult meg a szovjet támadás a Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg állásai ellen. A magyar honvédek azonban a sokszoros túlerő ellenére is hősiesen ellenálltak; étlen és szomjan, lőszer és fegyver hiány ellenére is, hóban és fagyban a végsőkig. Külön megemlékeztünk vitéz Oszlányi Kornélról, aki a második világháború idején egyedüliként kapta meg a Mária Terézia Rend lovagkeresztjét, s aki zászlóaljával utolsóként vált le a Donról, beleértve a német csapatokat is. A magyar történelem legtöbb áldozatott követelő veresége következett be, több mint százezer főre tehető az elesett, sebesült, fogságba esett honvédek száma. Évtizedekig titkolni kellett, hogy erőn felül ellenálltak – a szovjet veszteségek nagyságrendben ugyanakkorák voltak, mint a magyaroké -, sőt a halottakra sem lehetett emlékezni, hiszen a kommunizmus évei alatt a magyar hadsereg „bűnös hadsereg”-nek lett beállítva.

A Belvárosi Plébániatemplomban január 12-én este ható órától gyászmisét celebrált Németh László plébános, melyen Demeter János református lelkész mondott imát a keleti-hadszíntéren hősi halált haltak emlékére. A gyászszertartást követően a II. világháborús hősi emlékműnél róttuk le kegyeletüket a hősök előtt.

vitéz Nagy László Csongrád megye mb. hadnagya