Megemlékezés Mányban a község és a budai kitörés hősi halottairól
2012.02.25.

A Fejér megyei Mány községben tartotta hagyományos központi megemlékezését a Történelmi Vitézi Rend 2012. 02. 25-én, vitéz Sz. Kovács Ferenc székkapitány, magyarországi széktartó szervezésében. A művelődési házban gyülekeztek a megemlékezők, majd zászlókkal, menetoszlopba rendeződve vonultak be a ref. templomba, ahol Szabó Ferenc lelkész hirdetett igét, majd vitéz László Tibor Fejér megye székkapitánya mondott ünnepi beszédet.

Ezt követően a Hősi Emlékművön helyezték el a megemlékezés koszorúit, ahol a szolnoki hagyományőrző honvédek és a vitézek együtt álltak díszőrséget. A vitézi díszegységet vitéz Béres Ferenc budai törzskapitány vezette. Jelen volt a Rend főkapitánya, főszéktartója, széktartója, központi és területi törzs- és székkapitányok, hadnagyok és a Rend számos tagja.

A zászlók elvonulása után gépkocsikkal utaztak a község határában lévő Kitörés Emlékkövéhez, amelyen elhelyezték a megemlékezés koszorúit. Az egyházi áldások után a résztvevők elénekelték a Szózatot.

Mindezek után után a művelődési házban bajtársi ebédre látták vendégül az nagyszámú résztvevőt vitéz Szanyó Árpád törzskapitány, vitéz Tolnai Eta v.hadnagy és vitéz Szabó Zoltán. Vitéz Hunyadi László főkapitány itt a Helytállásért-bátorságért érdemkeresztet ezüst fokozatát adományozta Kovács Adél Sára mányi tanuló részére a Vitézi Rend népszerűsítéséért végzett kiváló munkájáért. Különleges élmény volt meghallgatni a 86 éves vitéz Pántis István veterán légvédelmi tüzér visszaemlékezéseit a környékbeli harci élményeiről.

fotó: Tóth Péter, Koczkás Erzsébet, Tolnai Eta