Az 1848-as forradalmat ünepelték a vitézek március 15-én
2012.03.15.

A Történelmi Vitézi Rend területi egységei idén is részt vettek a lakóhelyükön rendezett megemlékezéseken és koszorúzásokon.

 

Hódmezővásárhelyen a Belvárosi Katolikus Templomban tartott ökumenikus istentiszteleten Németh László esperes gyulai szolgálati idejére emlékezett, amely templomban őrizték és a miséken használták azt a kupát, amelyet még Damjanich tábornok adott a gyulaiaknak, s kijelentette: az ünnepeknek segíteni kell bennünket abban, hogy jobb, erkölcsösebb emberekké, igazabb magyarokká váljunk, így nem lesz hiába való eleink véráldozata.

Az ünneplők a vásárhelyi dandár katonazenekarának felvezetésével a Petőfi szoborhoz vonultak, ahol a költő emlékművének talapzatánál elhelyezték a megemlékezés virágait, majd az Andrássy úton, szintén zenekari felvezetéssel a Kossuth térre, a városi megemlékező ünnepség helyszínére vonultak.

A megemlékező beszédek és versek után a vitézek is elhelyezték a megemlékezés koszorúit Kossuth Lajos szobránál.

------

Nagykanizsán a Deák téren ünnepélyes zászlófelvonással kezdődött a nemzeti ünnep a kanizsai vitézek, barantások és huszárok közreműködésével, majd megkoszorúzták 48-as gyalogezred emlékművét.

------

A szegedi alcsoport a Móra Ferenc Múzeumnál, a várkertben a Klauzál szobornál koszorúzott. A Csongrád Megyei Kormányhivatal meghívására Szegeden a Várkertben lévő Klauzál szobrot koszorúzták meg a szegedi csoport tagjai: v. Gimesi István székkapitány, v. Kürti János és Mogyorós Attila VRNT.


Fotó: v. Hárs László

------

Érden az érdligeti 48-as emlékműnél v. Erdélyi-Takács István és v. Soltész Gyula törzskapitányok, v. Virág István és Naszáli Gusztáv VRNT koszorúztak a Történelmi Vitézi Rend képviseletében.

------

Orosházán a Történelmi Emlékparkban lévő Táncsics Mihály szobra előtt tartották a városi ünnepséget, ahol az Orosházi Fúvószenekar már fél órával a kezdés előtt játszotta a történelmi indulókat. Az orosháziak mellett a környező települések vezetői, és a testvértelepülések képviselői is tiszteletüket tették. A vitézek koszorúját Dr. Domonkos István VRNT helyezte el.

Fotó: Kecskeméti Krisztina

------

Pécsett igazi márciusi ifjakkal telt meg csütörtökön délelőtt a 48-as tér: a jó időnek köszönhetően ugyanis rengeteg kisgyerek vett részt a március 15-i megemlékezésen. A több százas tömeg előtt   Nagy Csaba, Pécs alpolgármestere mondott ünnepi köszöntőt, amelyben hangsúlyozta: bár a baranyai megyeszékhelyre csak napokkal később ért el az 1848-as forradalom híre, a város gyorsan reagált az eseményekre, hiszen többek között visszahívták a megye konzervatív országgyűlési képviselőit, plakátokon hirdették az állami kármentesítéssel történő jobbágyfelszabadítást és a közteherviselést, és megjelentek az első pécsi újságok is. Az ünnepi megemlékezésen a Történelmi Vitézi Rend Baranya-megyei Alcsoport állománya is megjelent, akik a Rend zászlójával adtak díszőrséget a Petőfi szobornál. Az ünnepi megemlékezés után politikai pártok képviselői és civil egyesületek, helyeztek el koszorút a Petőfi-szobornál. A Történelmi Vitézi Rend részéről vitéz Bocz Árpád vitézi hadnagy és vitéz Deák József helyeztek el koszorút a Petőfi-szobornál.

Fotó: Decleváné

------

Március 15. ünneplését a TVR nagykárolyi tagjai a Magyar Ifjúsági Kezdeményezéssel közösen kezdték el, amikor elzarándokoltak a helyi temetőben nyugvó `48-asok síremlékeihez. Barátságos kézfogással köszöntötték egymást a két szervezet képviselői, hiszen március 15 nem a nemzeti tragédiáról, hanem egy erőszak és vérontás nélküli szebb holnap reménységéről szól. Tóth Lajos sírjánál ifj. Geréb Miklós VRNT elmondta, nem készült hosszú szónoklattal, ugyanakkor ezen a nap egy magyar szívet se érhet készületlenül. A főhajtás Sütő Mihály honvéd sírjánál folytatódott, ahonnét kötetlen beszélgetésekkel, vidám hangulatban vonult át a társaság a fő utcai központi rendezvényre. Petőfi Sándor nagykárolyi szobra előtt méltóságteljes alázattal ünnepeltek a magyarok. Számos közéleti és egyházi méltóság tisztelte meg a rendezvényt, mint Kelemen Hunor kultuszminiszter, Csehi Árpád, a Szatmár Megyei Tanács Elnöke, főtiszteletű Mózes Árpád ny. evangélikus püspök, nagytiszteletű Tolnay István VRNT református espereshelyettes, a római katolikus egyház képviselői, anyaországi vendégek.

A koszorúzáson a TVR helyi tagjai képviseletében (v. Berei Károly, ifj. Geréb Miklós VRNT) és a rend szimpatizánsai (Várna Levente, Nagy Levente) együtt koszorúztak. Érdekes színfoltot vittek ünnepélyes megjelenésükkel, ékes ruházatukkal az ünneplő tömegbe, és szükség is van rá, hogy a város, amely a legutóbbi népszámlálás alkalmával 54 %-a vallotta magát magyar nemzetiségűnek, ill. 60 %-a magyar anyanyelvűnek, minél szélesebb körben ismerje meg a Történelmi Vitézi Rendet.

------

A Nagykároly-Kertvárosi Református Egyházközség március 18-i istentiszteletén, nagyböjt 4. vasárnapján külön is megünnepelte az 1848-as forradalom évfordulóját. A bevonuló lelkipásztorok és egyházi gondnokok előtt v. Berei Károly vezette fel  a magyar trikolórt. Az istentisztelet kereszteléssel kezdődött, ami a gyülekezet és a város gyarapodását ígéri, s a zsúfolásig telt templomban valóban az újjászületés igéivel vérteztük fel magunkat: Krisztus hagyta meg a tanítványoknak, hogy kereszteljenek és tanítsák az Ő rendeléseit, mert ezáltal fogják megérezni jelenlétét minden nap a világ végéig. A Székely Himnuszra ifj. Geréb Miklós VRNT lépett a szószékre, aki az ősi keresztyén liturgia bíztatását a jelenre alkalmazva elmagyarázta: nemcsak a vasárnapok lehetnek vidámak, de a hétköznapokban is szert lehet tenni arra a boldogságra, ami talpra állítja a magyar embert. Nekünk, keresztyéneknek nem csak a vasárnapjaink vidámak - mint egyeseknek -, hanem egész lényünk, ha a márciusi ifjak derűje él bennünk.

------

A Bács Kiskun megyei alcsoport a megye minden nagyobb városában – Kecskeméten, Kalocsán, Kiskunfélegyházán, Baján, Kunszentmiklóson és Nagykőrösön - részt vett az ünnepi megemlékezésen. A képek Kalocsán, illetve Kecskeméten készültek.