Állománygyűlés Bécsben 2012.03.24.

Az Ausztria Törzsszék 2012.03.24-én Bécsben megtartott évi állománygyűlése ünnepélyes keretek között zajlott le. A rendi ima és a Hadak útjára lépett rendtársainkról való néma megemlékezés után tisztelegtünk néhai v. Radnóczy Antal dandártábornok a Vitézi Rend 5. főkapitányának születése 100. évfordulója alkalmából, rövid életrajza felolvasásával.

A törzskapitány beszámolt az 2011-es évről. A hozzászólások után Mindszenty József bíboros 1945-ben elmondott beszédéből idéztünk:

.......hiszek a szeretet végsô gyôzelmében és hittel hirdetem: a mi eszményünk olyan
Magyarország, amelynek alapja a valláserkölcs, támasza a nemzeti érzés, fiai és leányai hívők és magyarok......”

Hálaadó imával „Mi Atyánk,” a Magyar és a Székely Himnusz eléneklésével zárodott állománygyűlé-
sünk hivatalos része. Végezetül büfé mellett kellemes baráti légkörben késő estig beszélgettünk. Az ausztriai csoport összejöveteleinek emlékére nyitott vendégkönyvbe az idén is mindenki beírt.

v. Érczhegyi István törzskapitány

Vissza