Visszahelyezték egykori iskolájában a kormányzó emléktábláját
2012.05.01

A debreceni Református Kollégium főépületének belső árkádjai alatt elhelyezett táblát Bölcskei Gusztáv református püspök, a kollégium baráti körének tagja és Győri János, a kör elnöke, a kollégiumtörténeti kutatóintézet igazgatója leplezte le több mint 200 jelenlévő előtt. Előtte a Református Kollégium dísztermében Győri János előadásában felidézte, hogy az emléktábla egy használaton kívüli raktárból került elő. A márványtáblát a kutatások szerint valamikor 1938 és 1943 között helyezhette el a kollégium falán az akkori diákszövetség a volt diáknak, a hazája iránt elkötelezett embernek méltó emléket állítva. Kiemelte, hogy az emléktáblát annak idején nem a kollégium vagy a fenntartó egyházkerület, hanem a diákszövetség állította Horthy Miklósnak, aki 1877-ben és 1878-ban az elemi iskola harmadik és negyedik osztályát járta a kollégiumban.

Az országgyarapító

Kormányzóként többször visszatért a városba, meglátogatta egykori alma materét, és fővédnöke volt a Kollégiumi Diákszövetségnek – tette hozzá Győri János, aki szerint az emléktábla-állításnak identitáserősítő szerepe volt, azzal, hogy az országgyarapítónak állított emléket. Megjegyezte: Horthy történelmi szerepét, politikai döntéseit még hosszú ideig fogják értékelni, vitatni a történészek, de annyi bizonyos, hogy a 20. század két legfőbb mételyét, a bolsevizmust és a nemzeti szocializmust Horthy Miklós mélyen megvetette.

Az egyetlen emlék

Az emléktábla kapcsán az előadó elmondta: nem volt információjuk arról, hogyan és mikor került le a kollégium faláról a márványtábla. Amikor viszont előkerült, a hátoldalán elmosódott feliratot találtak, amelyet számítógépes elemzéssel rekonstruáltak: Ezt a táblát öt tanítóképzős diák vette le a felszabadulás 3. évében. Debrecen, 1947. március 7. A táblán ott volt az öt diák saját kezű aláírása – mondta az előadó, megjegyezve, hogy a nevüket nem hozzák nyilvánosságra, aláírásukat örökre befalazták. Az emléktábla a régi Kollégiumi Diákszövetség egyetlen megmaradt tárgyi emléke, amelyet a mai Kollégiumi Baráti Kör helyezett vissza eredeti helyére.

civishir.hu

fotó: v. Bacskó György

A kormányzó emléktáblája előtt vitéz Hunyadi László főkapitány és vitéz Fekete Ferenc Zoltán székkapitány vezetésével tisztelegtek és koszorúztak a vitézek.

 

Vissza