Emlékdiplomát és rubin díszoklevelet vehettek át az 1937-ben, illetve 1942-ben avatott tisztek
2012.10.10

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző kar dékánja azoknak a tiszteknek, akiket a Bolyai János Honvéd Műszaki Akadémián, a m. kir. Honvéd Ludovika Akadémián, vagy a m. kir. Horthy Miklós Honvéd Repülő Akadémián 1937. augusztus 20-án illetve 1942. június 18-án és december 6-án avattak tisztté, emlékdiplomát illetve rubin díszoklevelet adományozott. 

„Megtiszteltetés, hogy a mai napon én adhatom át Önöknek diplomájukat, kezet szoríthatok a múlttal, hogy ebből az erőből merítve képezhessem a továbbiakban a jelen kor honvédtiszt-jelöltjeit” – mondta el Dr. Boldizsár Gábor ezredes.

A Honvéd Hagyományőrző Egyesület és az Egyetem szervezésében sorra kerülő bensőséges hangulatú ünnepségen azokra a társakra is emlékeztek, akik fogadalmukhoz híven, a haza szolgálatában vesztették életüket, vagy az elmúlt évek megpróbáltatásai közepette mentek el közülünk.

A rendezvényt követően a katonaiskolák emléktáblájánál koszorút helyezett el a Nemzeti Kegyeleti és Emlékbizottság nevében Dr. Boross Péter volt miniszterelnök, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület nevében Prof. Dr. Szakály Sándor elnök, Lászay János ny. alezredes, rubin díszokleveles jubiláns és Böjthe Tamás ny. főhadnagy, főtitkár.

75 év után Emlékdiplomát kapott: vitéz Horváth István alezredes

70 év után Rubin diplomát kaptak:

Az 1942. június 18-án tisztté avatottak közül:

 1. Lászay János alezredes
 2. vitéz Marschalkó Béla alezredes
 3. vitéz Náray Lajos alezredes
 4. Hoffmann Roland őrnagy
 5. Huszár Gyula százados
 6. vitéz Balogh Ádám főhadnagy
 7. gróf Kornis Boldizsár főhadnagy
 8. vitéz Osváth Tibor főhadnagy
 9. Szabó Zoltán főhadnagy
 10. Majláth György hadnagy

70 év után Rubin diplomát kaptak:

Az 1942. december 6-án tisztté avatottak közül:

 1. vitéz Hellebronth Gusztáv ezredes
 2. vitéz Várkonyi Olivér ezredes
 3. Cseresnyés Géza ezredes
 4. vitéz Zakariás Gábor alezredes
 5. Endreffy Lóránt alezredes
 6. Gersy Tamás őrnagy
 7. Szilvássy Lajos százados
 8. Pápa Nándor főhadnagy
 9. vitéz Detre Gyula főhadnagy
 10. Füster Jenő főhadnagy
 11. vitéz Gáthy Béla főhadnagy
 12. Andorka Gyula hadnagy
 13. Herbert János hadnagy
 14. Pozder Pál hadnagy.

vitéz Detre Gyula főhadnagy, tb. vitézi törzskapitány átveszi a rubin diplomáját

 

Dr. vitéz Balogh Ádám főhadnagy, tb. vitézi törzskapitány
köszönetet mond az ünnepeltek nevében

fotó és szöveg: hhk.uni-nke.hu és vitéz Imre László

Vissza