Vitézavatás Budapesten
2012.09.22.

A Történelmi Vitézi Rend 2012. szeptember 22-én Budapesten tartotta az újonnan felvett vitézek ünnepélyes eskütételét és avatását a Belvárosi Plébániatemplomban. Az eseményre zsúfolásig megtelt a templom, ahová díszegyenruhás tengerészek és koronaőrök kíséretében hozták be a Szent Korona mását.

Az avatás előtt vitéz Detre Gyula, vitéz Thurzó Frigyes és vitéz Majthényi László tiszteletbeli törzskapitányok érdemes munkásságuk elismeréseként a Helytállásért-Bátorságért Kitüntetés I. osztályát vehették át. Ők mindhárman példát mutattak a hazájukhoz való hajlíthatatlan hűségből és a Vitézi Rend kötelékében végzett nemzetvédelmi szolgálatból idehaza és az emigrációban egyaránt. Szintén a Helytállásért-Bátorságért Kitüntetés I. osztályát kapta vitéz Csuka Tamás nyá. ref. táb. püspök is.

Összesen 79 fő válhatott a Rend tagjává, ebből 5 fő saját érdemei alapján, 18 fő posztumusz lett felavatva. Vitéz Hunyadi László főkapitány végezte az avatási szertartást, majd köszöntötte az új rendtársakat, és Isten áldását kérte reájuk, magyar nemzetünkre, Hazánkra.

A ceremónia után a Rákóczi rendezvényhajón jó hangulatú bajtársi ebédre került sor a Dunán.

A budapesti belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia

A hagyományőrző koronaőrök bevonulnak a Szent Korona másolatával

vitéz Monostroy Marcell gk. lelkész igei szolgálata

Az avatandók csoportja

vitéz Thurzó Frigyes tb. törzskapitány kitüntetést vesz át

Jelenczki István filmrendező avatása

vitéz Hunyadi László főkapitány köszönti új rendtársait

Szabados Attila VRNT felvételei

Vissza