Emléktáblát állítottak a vitézek Kiss János altábornagynak Erdőszentgyörgyön
2012.11.18

A Történelmi Vitézi Rend újabb emlékhelyet hozott létre, ezúttal Erdőszentgyörgyön, ahol 2012 november 18-án ünnepélyes keretek között leplezték le vitéz Kiss János altábornagy vörös márvány emléktábláját, aki a város egyik méltatlanul elfeledett nagy szülöttje.

vitéz Molnár Zsolt, Sepsiszentgyörgy

A Rendnek feltett szándéka, hogy olyan emlékhelyeket hozzon létre Horthy kormányzó egykori vezérkari tisztjeinek szülőhelyén Erdély szerte – de nem csak -, amellyel méltó emléket állíthatnak az elmúlt közel 70 évben megtagadott és elfeledett katonáknak.

A most felavatott – szám szerint a hatodik – emléktábla nem kevés idő és áldozat után kerülhetett végleges helyére, a helyi református egyház tanácstermének falára, amelyet ünnepélyes keretek között lepleztek le. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével v. Hunyadi László főkapitány, a Rend több elöljárója, Szarka Gábor csíkszeredai konzul, más rendi ágak képviselői illetve Erdély csaknem minden vitézi alcsoportjának tagjai.

A ceremónia a Nemzeti Imánkkal kezdődött, ami után v. Hunyadi László főkapitány, v. Lázár Elemér országos törzskapitány. és v. Kocsis László törzskapitány leleplezték az emléktáblát, amelyet ez után megáldott Gáspár György, helyi református lelkipásztor. Az áldás után elhelyezték a megemlékezés koszorúit, majd a helyi református templomban tartott rövid istentisztelet után v. Nagy Zoltán székkapitány  ismertette az altábornagy életútját. Dr. v. Ambrus Ágnes v.hadnagy méltató szavai után a székely himnusz soraival zárult az ünnepség.

Felemelő érzés volt feltámasztani egy, az életét a hazájáért feláldozó magyar tisztnek az emlékét. Reménység szerint emléktáblája útján a következő nemzedékek sem feledik majd személyét.

Életrajza itt olvasható.

Vissza