Száz éve avatták az első vitézeket
2021.05.21.

Az 1920. augusztusában megalapított Vitézi Rend nyolc törzskapitányát zártkörű ünnepség keretében 1921. május 22-én a budai Várkápolnában avatta vitézzé Horthy Miklós kormányzó.

„Szűk körben, csendben, de annál jelentőségteljesebb bensőséggel folyt le az első ünnep. Gyönyörű május vasárnap reggel a Királyi Várpalota Szent Jobbról elnevezett kápolnájában. A padsorok két külső oldalán és mögött egy szakasz testőr állt. A padsorok között a már kiválasztott vitézek, hadviselt, sudár magyarok, a mellükön arany, ezüst vitézségi éremmel, ragyogó kitüntetésekkel… A szentélyben, az oltár és a szentély bejárata közt középen kerek esküasztal, rajta avatási jelvények, pajzs, kard és emlékkönyv.”

A nyolc törzskapitány: nemes Nagy Pál altábornagy, szandai Sréter István tábornok, semjénfalvi Siménfalvy Tihamér ny. vkszt. ezredes, tapolyucskai és kükemezei Bánó Kálmán alezredes, bilkei Lipcsey Márton őrnagy, sepsibaconi Toókos Gyula szkv. vkszt. őrnagy, Igmándy-Hegyessy Géza testőr őrnagy és Magasházy László őrnagy.

Az eskütevő törzskapitányok előtt Gyarmathy János tábori lelkész mondott misét és áldó imát, majd Gálócsy Zsigmond, a Vitézi Szék főszéktartója "háromszor megkongatta a díszkarddal a pajzsot, jelezve, hogy az eskütétel szertartása megkezdődött." Ezt követően Horthy lépett az esküasztalhoz, kezében a díszkarddal, majd a főszéktartó üdvözlete után Nagy Pál, a főkapitány helyettese eskühöz vezényelte a törzskapitányokat. Az eskü szövegét a tábori lelkész olvasta fel, ezt követően a kormányzó a díszkarddal megérintette az eskütevők jobb vállát a következő szavak kíséretében: "Hadúr nevében vitézzé ütlek!" Majd Horthy a törzskapitányok mellére tűzte a Vitézi Rend fontos szimbólumának számító jelvényt, végül az ünnepélyt a Magyar Hiszekegy és a Himnusz zárta.

Még ugyanezen a napon a már felavatott törzskapitányok előtt letették esküjüket az elsőként besorolt és telekkel megadományozott vitézek. Az ország különböző részéről összesen 24 legénységi vitéz tett esküt, akiknek a felavatása a nyilvánosság előtt, 1921. augusztus 21-én történt meg.

Forrás: A tízéves Vitézi Rend 1921-1931 (Országos Vitézi Szék, Budapest, 1931)

A Vitézi Rend avatópallosa
(v. Thurzó Frigyes törzskapitány ajándéka a Hadtörténeti Intézet és Múzeum részére)

Vissza