Vitézavatás Erdélyben a székelyek szent hegyén
2021.07.09.

Jelképes helyen és jelképes napon, Szűz Mária szeplőtelen szívének ünnepén, 2021. június 12-én, a hargitafürdői Pálos Rend kis fatemplomában került sor a Történelmi Vitézi Rend erdélyi törzsszékeinek eme magasztos és ünnepélyes eseményére.

A délelőtt 10 órai gyülekezést követően vitéz Máthé Lóránt-Pál a Vitéz Lakatos Géza Székely Törzsszék törzskapitánya tartott eligazítást a templomkertben, majd a székkapitányok az avatandókkal és a családtagokkal bevonultak a templomba és elfoglalták helyeiket. Az avatási szertartás 11 órakor vette kezdetét. A bevonulást vitéz Lázár Elemér helyettes főkapitány, Erdély országos törzskapitánya vezette. Sorrendben követte Bartha Imre VRNT a Vitéz Veress Lajos Székely Törzsszék törzskapitánya az avatópallossal, utána vitéz Berei Károly székkapitány a díszpajzzsal, végül a vitézi székek zászlói vonultak be. Őfelségét, a Szent Korona hű mását vitéz Kovács György tb. hadnagy vitte.

Az ünnepség koncelebrációs szentmisével kezdődött P. Bátor Péter Botond atya pálos elöljáró plébános vezetésével és dr. vitéz Darvas-Kozma József pápai káplán, csíkszeredai címzetes esperes, plébános. továbbá vitéz Korom Imre György, a gyergyószentmiklósi Munkás Szent József templom plébánosának közreműködésével. A szentbeszédet P. Bátor Péter Botond atya mondta. Az újonnan avatandóhoz szólva figyelmeztette őket: fogadalmat tesznek arra, hogy megvédik és harcolnak a Vitézi Rend által képviselt eszmékért és erkölcsért. Ezt a harcot nem a lövészárkokban kell megvívják, mint elődjeink tették, hanem az élet mindennapjaiban, és ez nem egy kis feladat a mai világban. A szentmise után dr. vitéz Darvas-Kozma József szólt a jelen lévő vitézekhez és avatandókhoz. Elmondta, száz évvel ezelőtt avatták az első vitézeket a budavári kápolnában. Figyelmeztetett, mekkora felelősség és teher nehezedik ma a vállaikra, hogy elődeikhez híven tudjanak helytállni minden kísértésnek és csábításnak, ami megrontja a lelket és az emberi erkölcsöt. P. Bátor Péter Botond szentbeszédét folytatva rávilágított arra, hogy a harc az emberek gondolataiért, irányításáért és lelkéért folyik. Oly módon, hogy a normálist abnormálissá és az abnormálist normálissá kívánják változtatni és a Vitézi Rendnek ez ellen is harcolnia kell.

Az vitézek avatását vitéz Lázár Elemér helyettes főkapitány végezte. A 2021-es esztendőben az Történelmi Vitézi Rend erdélyi törzsszékei összesen harmincegy fővel bővültek, ezek közül kettő posztumusz részesült vitézzé nyilvánításban. A Vitéz Lakatos Géza Székely Törzsszék kilenc fő várományossal és nyolc fő nemzetvédelmi tagozatossal, a Vitéz Veress Lajos Székely Törzsszék öt fő nemzetvédelmi és egy fő posztumusz taggal, az Észak-Erdély Törzsszék egy fő várományossal, hat fő nemzetvédelmis tagozatossal és egy fő posztumusz taggal. Az avatást követően vitéz Lázár Elemér mondott ünnepi beszédet, amely előtt tolmácsolta vitéz Hunyadi László főkapitány jókívánságait az avatandók felé. A helyettes főkapitány beszédében összefoglalta a Vitézi Rend száz éves múltját, küzdelmeit, emigrációját, újjászervezését és hazatérését, beszéde végén megköszönve mindenkinek a segítségét, aki hozzájárult a vitézavatás létrejöttében. Az ünnepség a régi Székely himnusz és a nemzeti imánk eléneklésével zárult. A vitézavatás után a kápolna előtti kis parkban ünnepi műsorra került sor. Régi katonadalokat énekelt a csíkrákosi Gerendely férfikórus, nt. Regián Melinda karnagy vezényletével, Sík Sándor Magyarnak lenni című versét vitéz Szilágyi Árpád volt 56-os politikai üldözött szavalta el. Az ünnepséget követően a bajtársi ebéd keretében kitüntetések, megbízások és kinevezések átadására került sor.

vitéz Csergő István vitézi hadnagy

 

Vissza