Emléket állítottak a vitézek a költő és borász Csávossy Györgynek Nagyenyeden
2021.07.05.

kép: maszol.ro

 

A Történelmi Vitézi Rend a római katolikus plébánia udvarán állította az emlékművet, amelynek felavatását 2021. június 20-án szentmisével kezdték meg a templomban. Ezt követően a templomkertben Farkas Zoltán mint egykori munkatárs és jóbarát személyes emlékeket idézett, ifj. Csávossy György édesapja emlékére írt versét olvasta fel, Molnár Júlia Mónika, a dédunoka Csávossy-verset szavalt, végül vitéz Tóth Tibor református lelkész és Szász János katolikus plébános áldásával zárult az ünnepség.

Dr. vitéz Geréb Miklós észak-erdélyi törzskapitány mondott ünnepi beszédet, majd Körösi Dávid, a kolozsvári főkonzulátus munkatársa méltatta az író, költő, közéleti személyiség és az erdélyi borászat kiemelkedő alakját.

Dr. Csávossy György Temesváron született 1925-ben, középiskolát szülővárosa piarista gimnáziumában végezte, majd Kolozsváron a mezőgazdasági főiskolán tanult. Ezt követően előbb a bihardiószegi Szőlészeti Szakiskolában (1953-ig), majd a csombordi Mezőgazdasági Líceumban tanított, innen ment nyugdíjba, ám tanári munkáját ezt követően is folytatta. Tudományos kutatói munkáját a balázsfalvi Szőlészeti és Borászati Kutatóállomás munkatársaként végezte. 1986-os nyugdíjba vonulásáig a Kolozsvári Mezőgazdasági Egyetem kertészeti tagozatának előadótanára, a borászati tanszék vezetője volt.

2015-ben hunyt el. 1955-től közölt verseket, több verskötete jelent meg. Színdarabokat is írt, amelyeket akkoriban gyakran játszottak az erdélyi magyar színházakban. Kemény Zsigmond regénye nyomán szerzett Özvegy és leánya című darabját 1977-ben Kolozsváron mutatták be, a Bohóc és a halál címen rádiójátékot is írt. A szőlészet és borászat tárgyköréből ismeretterjesztő, tudománynépszerűsítő írásai, cikksorozatai, szakkönyvei jelentek meg. Nagyenyed egyházi életében is jelen volt, a Vasárnap és a Keresztény Szó c. lapokban verseket, vallási témájú esszéket publikált. Munkásságáért 2009-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki, elnyerte ugyanakkor a Magyar Borakadémia és a Magyar Kulturális Szövetség díját.

A nagyenyedi ünnepségről a TVR1 magyar adásának összefoglalója itt tekinthető meg.

Észak-erdélyi vitézek ünnepi menete az avatásra váró Csávossy-emlékműhöz - Nagyenyed 2021. június 20.
kép:Bodó Márta

Dr. vitéz Geréb Miklós törzskapitány leleplezi az emlékmű tábláját
kép:Bodó Márta

A Történelmi Vitézi Rend és az egyházak képviselői Csávossy György emlékművénél
kép:Bodó Márta

Vissza