A KARD és LANT 2023. augusztusi száma

 

Négy éve hunyt el az ifjú vitéz Nyárfás Bence László
2023.08.16.

 

Szomorú szívvel emlékezünk a tragikus balesetben elhunyt szeretett fiatal pécsi rendtársunkra, vitéz Nyárfás Bence Lászlóra, halálának negyedik évfordulóján. Egy lelkes, igaz magyar fiatalt veszítettünk el személyében.

A Baranya vármegyei székkapitányság megbecsült tagjaként Rendünkért mindvégig kitartó munkával dolgozott. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük.

Személyének állít emléket a siklósi vár „Kanizsai Dorottya” termében kiállított páncélja, melyet saját kezűleg kovácsolt magának. Tagja volt kaposvári székhelyű a Fekete Sereg Lovagrend hagyományőrző csoportnak, akik korabeli páncélöltözetben jelentek meg. Tovább…

 

Pincehely: emléktáblán a Vitézi Rend egykori tagjainak neve
2023.08.10.

2023. július 14-én méltóságteljes ünnepség keretében avattak emléktáblát az 1920 és 1944 közötti időszak vitézeinek és várományosainak emlékére a Tolna vármegyei településen, a Csefalvay-kúria udvarán. A tizenhárom nevet felsoroló táblát a Tolna Vármegyei Nemzetőr Egyesület, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület. a Történelmi Vitézi Rend és a helyi nagyközségi önkormányzat helyezte el. Tovább…

 

 

Vitézi zászlót avattak a bajorországi Kastl-ban
2023.07.05.

Az 1948-ban alapított Magyar Iskolaegyesület a bajorországi Kastl községben 1957-ben hozta létre az egyetlen nyugat-európai nemzetközi magyar gimnáziumot. Ebben a gimnáziumban öt kontinens 22 országából tanultak magyar származású vagy a magyarsághoz valamilyen módon kötődő diákok. Az iskola 2006-os bezárásáig mintegy 4000 diák fordult meg itt, volt, akik csak 1-2 évet vagy hónapot töltött az internátusban, de olyan is, akinek 8-10 évig Kastl jelentette az otthont. Tovább…

 

A KARD és LANT 2023. júliusi száma

 

Helyreállt a rend az Úz völgyében: eltüntették a történelemhamisító betonkereszteket
2023.06.28.

Az erdélyi Úz völgyében 2019-ben hatalmas vitát váltott ki a román nacionalisták által erőszakos úton felállított betonkeresztek ügye. A temető jelentős szimbólum a magyar közösség számára, akik évente megemlékezéseket tartanak itt az elesett magyar honvédek tiszteletére. A magyarok mélyen sértettnek érezték magukat, mert a kereszteket az állítólagosan itt nyugvó román katonáknak állították, azonban az erőszakos cselekmények után román hatóság jelentette ki, hogy a temetőbe nem temettek román katonákat. Tovább…

 

Vitézavatás Székelyudvarhelyen
2023.06.27

 

2023. június 10-én a vitézek legnagyobb, legfennköltebb ünnepére, a vitézavatásra gyűltek össze az erdélyi és az anyaországi törzsszékek tisztségviselői a székelyudvarhelyi Szent Miklós-templomban.

A központi és a széki zászlók, az országvédő pajzs, az avatópallos bevonulása után érkeztek a vitézi elöljárók, az egyházi méltóságok, majd díszegyenruhás koronaőrök kíséretében Őfelsége a magyar Szent Korona.

A szentmisét Márton József esperes-plébános celebrálta. Beszédében az Isten, haza, család hármasságát emelte ki, amely a nyugati társadalmakban ma már idejétmúlt, sőt egyenesen elvetendő. Ugyanakkor még vannak olyan szervezetek, mint a Vitézi Rend, akik még küzdenek ezekért az értékekért. Tovább…

 

A Történelmi Vitézi Rend főkapitányának közleménye

Tisztelt Rendtársaim!

Az elmúlt napokban a vitézi társadalmat újabb romboló, lejárató sajtóhírek rázták meg. Az a tény, hogy a meggondolatlan felvétel nem a kormányzói örökséget híven őrző Történelmi Vitézi Rendünknél történt, nem ad számunkra megnyugvást. Ellenkezőleg: hatásuk bennünket is súlyosan érintenek, hiszen a megosztottságunk okát nem ismerő polgárok nem tesznek különbséget a vitézi csoportok között.

Szomorúan és döbbenten látjuk, hogy bizonyos személyek a vitézi eszme jelszavait hangoztatva a vitézség lejáratásán munkálkodnak. Ilyen mértékű, a legnagyobb nyilvánosság előtti presztízsveszteséget utoljára 2012-ben szenvedtek el a magyarországi vitézek. Egyre nyilvánvalóbban látszik, hogy a vitézi eszményt csupán az elnevezésében felhasználó egyik csoport az erkölcsi legitimáció hiányában nem tud olyan szellemi-lelki egységben élni és haladni, mint a Kormányzó szellemi örökségének valódi védelmezői.

Bár a történteket nem mi idéztük elő és azoktól elhatárolódunk, a bennünket érő újabb megpróbáltatásokat ugyanolyan türelemmel kell elviselnünk, mint érdemszerző atyáinknak az elmúlt évtizedekben. Eszményünk, céljaink világosak és változatlanok. Ezekhez hűségesnek maradnunk - a nehézségek vállalásával, támadások közepette is  - kötelességünk.   

Kelt Budapesten, 2023. június 5-én

vitéz Hunyadi László főkapitány s.k

 

A KARD és LANT 2023. júniusi száma

 

 

 

A 20 éve elhunyt vitéz Radnóczy Antal főkapitányra emlékezünk
2023.06.16.

 

A Vitézi Rend ötödik főkapitánya kilencvenkét földi esztendőt betöltve 2003. április 28-án lépett a hadak útjára.

1912. február 12-én született Budapesten. Hazaszeretettől vezérelve a hivatásos katonai pályát választja. A Magyar Királyi Ludovika Akadémia elvégzését és 4 év csapattiszti szolgálatát követően a Királyi Hadiakadémia hallgatójaként folytatja tanulmányait. Éles elméje és vezetői képességei hamar felkeltik a figyelmet és elősegítik előrelépését a hadseregben. Vezérkari századosként a 2. Magyar Hadsereg III. Hadtestének szállásmestereként szolgál a doni hadműveleti területen. Az 1943. január 12-i szovjet támadást követően a Honvédelmi Minisztérium személyi csoportfőnökének közvetlen alárendelt alcsoportjának vezetésével bízzák meg. Eredményes tevékenységéért a II. osztályú német vaskereszt, és a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje, a hadiszalagon és kardokkal kitüntetésben részesítik. 1944. január 12-én vitézzé avatják. A háború vége a németországi Metten városában éri, ahol rövid amerikai fogságát követően a helyi amerikai tábor helyettes parancsnokaként folytatja szolgálatát. Weilheim városában Horthy Miklós a katonai emigráció összekötő tisztjeként több ízben is fogadja.

Az újraszervezett Vitézi Rendben Németország törzsszékének székkapitányaként, majd törzskapitányaként tevékenykedik, 1962-től pedig a Vitézi Szék tagjai közé választják. A rendszerváltást követő katonai rehabilitáció során honvéd őrnaggyá, majd soron kívül dandártábornokká lép elő.

A Vitézi Rend magyarországi hazatelepülése közepette 1993. július 10-én a Vitézi Szék egyhangúan a Vitézi Rend főkapitányává választja, mely tisztséget tíz éven át, a haláláig töltötte be. 2003. május 16-án helyezték örök nyugalomra Budapesten a Farkasréti temetőkert katonai parcellájában.

Elkötelezettsége és hűsége a Rendhez példaértékű volt, és szolgálata révén hozzájárult a Rend szellemiségének és értékeinek továbbörökítéséhez. Főkapitányi pályafutása alatt számos nehézséggel találkozott, de soha nem hagyta, hogy ezek eltérítsék őt küldetésétől. A magyar katonai hagyományok, a becsület és a hazaszeretet vezérelték és mindig a legjobb tudása szerint szolgálta a vitézi közösséget. Elévülhetetlen érdemeket szerzett többek között, hogy a Vitézi Rend 1993-ban létrehozza és felállítsa Horthy Miklós kormányzó szobrát a kenderesi kastélykertben, valamint a budapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeum díszudvarán a 2. magyar honvéd hadsereg emléktábláját.

Távozása nagy űrt hagyott a Vitézi Rend életében. Főkapitányi öröksége azonban él és továbbra is ösztönöz. Elhivatottsága, vezetői képességei és hazaszeretete példaként szolgál minden magyar számára.

 

A KARD és LANT 2023. májusi száma

 

 

 

Áldott húsvéti ünnepet kívánnak olvasóinak a www.vitezirend.hu és a Vitézi Tájékoztató szerkesztői

Reviczky Gyula: Húsvét

Fakadnak már a virágok,
Kiderül az ég,
És a föld most készül ülni
Drága ünnepét.
Szíveinkben, mint a földön,
Ma öröm legyen,
Feltámaszt az isten-ember Győzedelmesen!

Aki tudja, mint töré fel
Sírját a dicső;
Aki látja, hogy a földön
Minden újra nő:
Gondoljon feltámadásra,
Mely örök leszen,
Feltámadt az isten-ember Győzedelmesen!

 

 

 

A KARD és LANT 2023. áprilisi száma

 

Száz éve tíz határ menti vasi falu tért vissza Magyarországhoz
2023.03.29.

1921. decemberben az elcsatolt Sopron város és környékének lakói dönthettek – a Rongyos Gárda sikeres honvédő harcainak eredményeképpen – arról, hogy melyik országban élnének szívesebben. Sopron mellett Fertőrákos, Ágfalva, Sopronbánfalva, Harka, Balf, Fertőboz, Kópháza és Nagycenk községek lakói voksoltak Magyarország mellett. A népszavazás eredményét az osztrák kormány nem ismerte el, ennek ellenére az antant képviselői 1922. január 1-jén átadták Magyarországnak e településeket. Tovább…

 

175 éves a magyar szabadság napja
2023.03.15.

A huszonhárom éves hírlapszerkesztő, a későbbi írófejedelem, Jókai Mór így tudósított az 1848. március 15-i pesti eseményekről:

Március 15-én az egész haza újjászületett, vele együtt minden egyes hazafi. Legyen gondunk a jövőre, ne a múltra.

A csend és béke e forradalom mellett oly jó lábon áll, mint még soha. A boltok kirakatai nyitvák, a vásár rendben foly, a nemzetőrök minden utcában portyáznak. Éljen a magyar szabadság! E három szót hallani minden ajkról, minden utcán, minden zászlón ez van kifestve.

Dicsőség a népnek! mely jogait egy csepp vér elfolyása nélkül ki tudta víni; mely önmagát saját becsérzete által hagyja kormányozni. Kik a lelkesülés szent percében sem feledkeztek meg a kötelességekről, mikkel magányosak személyi és vagyonbátorságának tartoztak. Kiket hon- és emberszeretet gyullasztott lángra, s kik közül egyetlen egynek tette sem piszkolá be önérdekű kihágással a nemzet e nagy ünnepét.

Mit más népek karddal víttak ki maguknak, azt e nép puszta kézzel, csupán szent lelkesülésének tüze által, egyetértve, elleneit nem legyőzve, de megtérítve, tette magáévá.

 

 

A KARD és LANT 2023. márciusi száma

 

Megemlékezés Mányban a 2. világháború áldozatairól
2023.02.25

A Fejér megyei Mány községben tartotta hagyományos központi megemlékezését az 1943. januári doni csata és az 1945. februári budai kitörés áldozatairól a Történelmi Vitézi Rend 2023. február 11-én. A gyülekezőt követően a résztvevők a római katolikus templomban fogadták a rendi zászlókat. Varga Mihály polgármester köszöntője és emlékbeszéde után Kelényi József rk. plébános és Szabó Zoltán ref. lelkész igehirdetése következett. A templomból kijövők a szolnoki Szent László hadosztály hagyományőrző csoportjainak, illetve a Történelmi Vitézi Rend díszegysége felvezetésével, a vitézi zászlókat kísérve, menetoszlopban vonultak a község turulos hősi emlékművéhez a megemlékezés koszorúinak elhelyezésére. Tovább…

 

A KARD és LANT 2023. februári száma

 

 

Vitéz Darvassy István síremlékére gyűjtünk
2023.02.03.

A 2022. év egyik legnagyobb, országos jelentőségű eseménye volt az arany vitézségi éremmel kitüntetett vitéz Póti Károly sírjának a méltó felszentelése az elkészült emlékkővel. A nagyszekeresi régi temetőben fekvő sírt Kelet-Magyarország Törzsszék tagjai fedezték fel és mentették meg a felszámolástól.
Idén egy újabb arany vitézségi érmes hősünk földi maradványainak megmentését végzik a Dél-Alföld Törzsszék Hódmezővásárhelyi alegységének tagjai Kovács Ferenc vitézi hadnagy vezetésével. Vitéz Darvassy István síremlékét áprilisban, születésének 145. évfordulóján szeretnék felállítani. A Történelmi Vitézi Rend központi pénztárából, a vitéz Póti-síremlékhez hasonlóan 250.000 forinttal támogatja kezdésként a kezdeményezést.
A Vitézi Szék tisztelettel kéri az állomány tagjait, hogy támogassák a nemes ügyet. A tagság egyéni felajánlásait a Nagy Gabriella nevén lévő bankszámlára küldheti, számlaszám: 10400559-70545254-57511018. Közleménybe ezt írják: „Darvassy síremlék”, amelyet kérünk megtoldani a „TVR” és a törzsszékük kódjával, pl. „Darvassy síremlék TVR BUDA”. Tovább…

 

 

A KARD és LANT 2023. januári száma

 

Meghívó dr. Tóth Zoltán József emlékfilmre az Uránia Filmszínházba
2023.01.20.

2023 . január 28 - án délelőtt 10. 00 órakor Budapesten az Uránia Nemzeti Filmszínház levetíti Jelenczki István „LEGYŐZETVE GYŐZ” Dr. Tóth Zoltán József a Szent Korona országáért (120 perc) című emlékfilmjét. A filmet dr. Tóth Zoltán József halálának ötödik évfordulója alkalmából vetítjük. Tovább…

 

A doni áttörés nyolcvanadik évfordulója
2023.01.14.


A doni csaták áldozataira emlékeztek a pákozdi Katonai Emlékparkban 2023. január 12-én a Don-kanyar Emlékkápolnánál. 1943. január 12-én mínusz 42 fokos hidegben kezdődött meg a Vörös Hadsereg támadása, mely harcok során néhány hét alatt a 250.000 főnyi 2. magyar hadsereg állományába tartozó honvédek közel fele életét vesztette, eltűnt, vagy hadifogságba esett. Spányi Antal megyés püspök és a történelmi egyházak képviselői közösen imádkoztak az áldozatokért és hozzátartozóikért. A Történelmi Vitézi Rend tagjai is elhelyezték a megemlékezés virágait. Tovább…

 

Negyvenöt éve tért haza a magyar Szent Korona
2023.01.11.

A jeles évfordulón, 2023. január 6-án a Magyar Királyi Koronaőrök Egyesülete megemlékező ünnepséget tartott a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templomban. Ünnepi beszédet mondott Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, David Pressmann, az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövete, dr. Mészáros Kálmán, a Baptista Teológiai Akadémia rektora és vitéz Woth Imre, a Magyar Királyi Koronaőrök Egyesületének elnöke
Az államtitkár beszédében elmondta: 1978-ban, a kádári diktatúra idején a Szent Korona hazaszállítása korszakos változások előszele volt, ezért "máig hálásak vagyunk az amerikai barátainknak, hogy a Szent Koronát méltó módon oltalmazták és sértetlenül visszaadták Magyarországnak." David Pressman kiemelte, hogy hazája a magyarok legféltettebb ereklyéjét rendkívüli erőkkel őrizte, védelmezte és nem a Szovjetuniónak, sem egy bábkormánynak, hanem a magyar népnek szolgáltatták vissza. Dr. Mészáros Kálmán a 98 éves Jimmy Carter leveléből olvasta fel a volt amerikai elnök üdvözletét.
Vitéz Woth Imre pedig összegezte a hagyományőrző koronaőrök 30 éve megfogalmazott küldetését és az azóta elért eredményeit. Az 1991-ben alapított egyesületet a magyar Koronaőrség történelmi és katonai hagyományainak őrzésére, ápolására szervezte meg vitéz Vitéz József volt koronaőr főhadnagy a veterán koronaőrök még élő kilenc tagjával közösen. Tovább…

 

*****************************************************************************************

Áldott, békés, boldog karácsonyi ünnepeket és sikeres, nemzetünk felemelkedését meghozó újévet kívánnak a Vitézi Tájékoztató és a vitezirend.hu szerkesztői

****************************************************************************************

 

A KARD és LANT 2022. decemberi száma

 

Végső nyugalomra helyezték Vitéz Detre Gyula hamvait Budapesten
2022.11.20.

2022. november 14-én hagyományőrző katonai tiszteletadással és a Történelmi Vitézi Rend példás díszegységi képviselete mellett, szép napsütésben helyezték végső nyugalomra vitéz Detre Gyula m. kir. honvéd testőr főhadnagyot (1918-2021), a halála idejében (valószínűleg) legidősebb élő Ludovikást, az Magyar Harcosok Bajtársi Közössége (MHBK) kanadai főcsoportvezető emeritusát, az MHBK montreáli csoportjának volt vezetőjét, a Történelmi Vitézi Rend tiszteletbeli törzskapitányát. Tovább…

 

A KARD és LANT 2022. novemberi száma

 

 

Vitéz Detre Gyula temetése Budapesten 2022. november 14-én
2022.11.10.

A 2021. május 15-én elhunyt vitéz Detre Gyula tiszteletbeli törzskapitány katonai és vitézi rendi tiszteletadással történő búcsúztatása és hamvainak elhelyezése a 14 óra 30 perctől kezdődik a Farkasréti temető Makovecz-ravatalozójában.

 

Elhunyt dr. vitéz Bucsy László
2022.11.03.

 

A Vitézi Szék közleménye - Szomorú szívvel, a család gyászában osztozva tudatjuk, hogy 2022. november 1-én, 76 földi esztendőt betöltve tért meg mennyei Atyjához a Vitézi Rend arany nemzetvédelmi keresztjével és arany érdemkeresztjével kitüntetett dr. vitéz Bucsy László, a Közép-Magyarország Kelet törzsszék törzskapitánya, a Történelmi Vitézi Rend egyik legkiválóbb vezető egyénisége.

Sopronban született 1945. december 25-én, székely gyökerű katonacsaládba. Édesapja id. vitéz Bucsy László m.kir. százados (szül. Nagykanizsa, 1922) a gyimesbükki székely határőr kiképzőtábor századparancsnoka, majd a 70. rohamszázad kiképzőtisztje, nagyapja vitéz Bucsy Béla m.kir. szakszolgálati ezredes (szül. Székelyudvarhely, 1892), a pécsi és soproni honvéd főreáliskolák tanára volt.

A Budapesti Piarista Gimnáziumban tett jeles érettségi vizsgát követően az Állatorvostudományi Egyetemen szerzett summa cum laude állatorvosi diplomát 1971-ben. Tovább…

 

A KARD és LANT 2022. októberi száma

 

A Történelmi Vitézi Rend új tagjait avatták Budapesten
2022.10.21.

A Történelmi Vitézi Rend 2022. október 8-án Budapesten tartotta az újonnan felvett tagjainak ünnepélyes eskütételét és avatását az V. kerületi Belvárosi Főplébánia templomban. Az avatás előtt Kertész Péter VRNT római katolikus és dr. Bóna Zoltán református lelkész kértek áldást az avatandókra. Ez alkalmommal került sor Pest Törzsszék új zászlajának szolgálatba helyezésére is. Az ünnepélyes beiktatási ceremónia keretében 15 fő elhunyt személy a világháborúkban kiérdemelt hadi kitüntetéseik illetve önfeláldozó bátorságuk alapján posztumusz vitézzé nyilvánítására került sor. A Magyar Szent Koronára tett rendi eskü letételét követően 24 fő vitézi várományos és 19 fő nemzetvédelmi tagozatos vállát érintett az avatópallos. Tovább…

 

Elhunyt vitéz Hatvári Hugó Jenő
2022.10.17.

Életének 90-ik évében tért meg teremtő Istenéhez a nyugalmazott testnevelő tanár, antikommunista ellenálló, 56-os szabadságharcos, Balatonalmádi város díszpolgára vitéz Hatvári Hugó Jenő. Somlóvásárhelyen született 1932. december 2-án. 1953-ban első fokon halálra, másodfokon életfogytiglani szabadságvesztésre ítélik. 1956-ban kiszabadítják, Nyugatra emigrál. Névtelenek című önéletrajzi könyvében megörökíti a nemzeti ellenállásban részt vevő Balaton-felvidéki fiatalok siralomházbeli emlékeit. Temetése Balatonalmádiban volt 2022. október 17-én. Nyugodjon békében.

Az elsőfokú ítélet után a másodfokú ítéletig három hónap telt el. Mindenki más cellába került; én 91 napig voltam a siralomházban... Együtt voltam (a később kivégzett, szerk.) Ungár Józseffel, amikor kiszólítottak, szedjem össze a takarómat... Ungárral a siralomházban verseket mondtunk, énekeltünk, tanítottuk egymásnak. Kedvenc versem Vörösmarty Mihály Gondolatok a könyvtárban volt, különösen az utolsó versszakot szerettem. Ungár odaugrott az ajtóhoz, a lábát odatette, hogy ne csukhassák be: - Mondd el még egyszer a versedet!

Mi dolgunk a világon? küzdeni
És tápot adni lelki vágyainknak.
Ember vagyunk, a föld s az ég fia.
Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen

 

 

 

A KARD és LANT 2022. szeptemberi száma

 

In memoriam: vitéz Wittner Mária az igazság tanúja
2022.09.16.

 

85 éves korában 2022. szeptember 4-én elhunyt vitéz Wittner Mária, 1956-os szabadságharcos, politikus, a Történelmi Vitézi Rend tagja.

1937. június 9-én született Budapesten. Kétéves korától a karmelitáknál nevelkedett, a rend intézményeinek államosításakor, 1950-ben került vissza az anyjához, aki hamarosan állami gondozásba adta. A gimnáziumot félbehagyta, gépíróként dolgozott Szolnokon.1956 elején Budapestre költözött. Az 1956-os szabadságharcban aktívan részt vett, a Rádió ostroma közben csatlakozott a harcoló felkelőkhöz, a Corvin közben segédkezett a sebesültek ellátásában. A Vajdahunyad utcai csoporthoz csatlakozva már a fegyveres összetűzésekben is részt vett. November 4-én a harcokban aknarepeszektől megsebesült, kórházba került. A szabadságfelkelés leverése után néhány hetet Ausztriában töltött, de végül visszatért Magyarországra és segédmunkásként dolgozott. 1957. július 16-án letartóztatták, 1958. július 23-án, 21 éves korában “fegyveres szervezkedésben való részvétel, illetve az államrend megdöntésére irányuló fegyveres szervezkedés, többrendbeli meg nem állapítható gyilkossági kísérlet, fegyveres rablás, disszidálás” vádjával első fokon halálra ítélték. Tovább…

 

 

A KARD és LANT 2022. agusztusi száma

 

***

 

Magas állami elismerésben részesült dr. vitéz Székely András Bertalan
2022.08.24.

 

Művelődésszociológus, kisebbségkutató, nyugalmazott minisztériumi főtanácsadó rendtársunk, a Közép-Magyarország Kelet Törzsszék tagja nemzeti ünnepünk alkalmából a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét vehette át Novák Katalin köztársasági elnök asszonytól.

A kitüntetéssel a Kárpát-medence népeinek és nemzetiségeinek együttélését segítő négy évtizedes kultúr- és kapcsolattörténeti kutatásait, ismeretterjesztő és oktató munkáját ismerték el.

Életrajza itt

 

 

 

Kiállítják az Aranyvonat ereklyeszállító díszkocsiját a budapesti Alkotmány utcában
2022.08.15.

A Szent István király halálának 900. évfordulójára 1938-ban készült művészi kivitelezésű különleges jármű teljes rekonstrukciója után 2020. augusztus 20-án került átadásra. Idén augusztus 19. és 21. között teljes pompájában, hagyományőrző koronaőrök kíséretében tekinthető meg az V. kerület Alkotmány utca Országház felőli végénél, a Honvéd utca sarkán.

 

Horthy István hősi halálára emlékeznek a vitézek 2022. augusztus 19-én
2022.08.15.

Két évtizedes hagyományainknak megfelelően ez évben is koszorúzással egybekötött megemlékezést tartunk vitéz nagybányai Horthy István kormányzóhelyettes, repülő főhadnagy hősi halálának immár nyolcvanadik év fordulóján a Gödöllői Királyi Kastély parkjában álló szobránál 2022. augusztus 19-én, pénteken 18.00 órai kezdettel. Megközelítése a Kastélypark hátsó falánál lévő Tessedik Sámuel úti kiskapun keresztül.

 

 

Megújult Gödöllőn a Pozsonyi csata emlékmű
2022.08.01.

A Történelmi Vitézi Rend Közép-Magyarország Keleti Törzsszékének tagjai 2022. májusban megtisztították és felújították a Rend által 2010 évben felállított és Gödöllő városának adományozott Pozsonyi csata emlékművet, melyet dr. vitéz Bucsy László törzskapitány tervei alapján vitéz Füredi Gábor alkotott. A  bozótirtás és tereprendezés után 2022. júniusban végezték el a teljes emlékmű, így a 2012-ben szintén önerőből állított, hat oszlopon álló védőtető felületkezelő védelmét is. Az immár rendezett környezetben, a felújított emlékműnél kerülhetett sor július 7-én a 907-ik évi győztes pozsonyi csatára történő hagyományos vitézi megemlékezésre, melyen a törzsszék - részben hagyományőrző viseletben megjelent -  tagjai mellett a KDNP gödöllői szervezete és a Teleki Pál Egyesület is képviseltette magát. Az esemény, melyen vitéz Ambrózy Árpád székkapitány mondott megemlékező beszédet, szalagkötéssel és a Magyar Hiszekegy elmondásával végződött. Tovább…

 

 

***

A KARD és LANT 2022. júliusi száma

 

***

 

 

 

Arany vitézségi érmeseknek állít emléket a Hajlíthatatlanok című könyv
2022.06.28.

Maruzs Roland és vitéz Szentváry-Lukács János könyve a második világháború negyven legkiválóbb magyar hősét mutatja be, fegyvertényeik leírásával, számos archív fényképpel és irattal illusztrálva. A 124 oldalas, igényesen kivitelezett kötetet 2022. május 27-én mutatták be Budapesten a Stefánia Palotában. A legénységi állományú honvédek legmagasabb kitüntetését harmadikként vitéz Póti Károly szakaszvezető kapta, posztumusz, ugyanis Kárpátalja 1939-es visszafoglalásában életét vesztette a cseh megszállók ellen vívott hősies harcban. Elfeledett, pusztuló sírját a Történelmi Vitézi Rend tagjai 2010-ben kutatták fel és vágták ki a nagyszekeresi régi temetőkert bozótjából, méltó síremléket állítva a bátor harcosnak

 

Horthy Miklós szobrot avattak Csátalján
2022.06.29.

Vitéz Csák Attila alkotását 2022. június 3-án avatták fel a Bács-Kiskun megyei községben . A csátaljai Szent István katolikus templomban Kisrigó László szeged-csanádi püspök tartott szentmisét. A Történelmi Vitézi Rend képviseletében vitéz Vörösváczky Csaba székkapitány koszorúzott. Este nyolc órakor a trianoni békeparancsra emlékezők meggyújtották a magyar nemzeti összetartozás tüzét. Tovább…

 

Szent László emléknap Pákozdon 2022. június 26-án
2022.06.21.

A Vitézi Rend 100 éves évfordulójára felújított Vitézek Emlékköve a 2021-ik évi Szent László emléknapon került újraavatásra a pákozdi Katonai Emlékparkban. A nagy sikerű emléknapot a HM Tábori Lelkészi Szolgálat, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör és a Történelmi Vitézi Rend idén újra megtartja. A június 26-i nap programja:

09.30        A vendégek érkezése
09.50        Gyülekező a Sztélénél
Ünnepi bevonulás zenekari kísérettel
10.00        Megemlékezés és ökumenikus istentisztelet
10.45        Ima és koszorúzás a Vitézek Emlékkövénél
11.15        Szeretetvendégség

Kérjük, minél nagyobb létszámmal képviseljük a Történelmi Vitézi Rendet. Megjelenés ünnepi öltözetben. A díszegység felállításához és a szeretetvendégség szervezéséhez visszajelzést kérünk a részvételi szándékról a 70/633 7541 telefonszámon.

 

Kovács József hősi halott vadászpilóta síremlékét 2022. június 25-én avatják Kecskeméten
2022.06.21.

Kovács József szakaszvezető 1944. október 30-án esett el Kecskemét védelmében. A város Szentháromság temetőjében fekvő jeltelen sírjára sírkövet készíttetett v. Béni Tibor és v. Villám Ildikó. Felavatása és a sír megszentelése 2022. június 25-én (szombaton) 10:00 órától lesz, amelyre várjuk a Történelmi Vitézi Rend tagjait. Megjelenés ünnepi öltözetben.

 

***

A KARD és LANT 2022. júniusi száma

 

***

 

Komáromban több százan emlékeztek a trianoni békediktátum 102. évfordulójára
2022.06.07.

A 102 év, 102 fáklya – Trianon elnevezésű esemény az észak-komáromi református templomban tartott istentisztelet után a református kollégium udvarán álló Trianoni gyűrű-emlékműnél kezdődött. Az észak-komáromi program szónoka Bán Mór regényíró, az M5 oktatási-ismeretterjesztő-kulturális csatorna programigazgatója volt, aki a beszédében kiemelte: „Ne feledjük, mi történt Magyarországgal és nemzetünkkel akkor, amikor idegen hatalmak kiszolgálói vették át a hatalmat. Tovább…

 

Vitézavatás Székelyudvarhelyen
2022.06.01.

2022. május 14-én a vitézek legnagyobb, legfennköltebb ünnepére, a vitézavatásra gyűltek össze erdélyi és anyaországi törzsszékek tisztségviselői Székelyudvarhelyen. A gyülekező 10 órakor volt a Szent Miklós-hegyi római katolikus plébániat emplom előtt. Az eligazítást követően a székkapitányok az avatandókkal együtt elfoglalták helyeiket a templomban. 11 órai kezdettel bevonultak a vitézi székek zászlói, a Rend központi zászlója, az országvédő pajzs, az avatópallos és a központi tisztségviselők. A vitézi elöljárókat az egyházi méltóságok követték, majd Őfelsége a magyar Szent Korona másolata a koronaőrök kíséretében. Tovább…

 

***

A KARD és LANT 2022. májusi száma

***

 

***

 

A KARD és LANT 2022. áprilisi száma

***

 

A Történelmi Vitézi Rend és a
Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet
tisztelettel tudatja a rendtársakkal és a bajtársakkal,
hogy a 2022.február 19-én Párizsban Hadak Útjára lépett

vitéz Sujánszky Jenő
(1929-2022)
56-os szabadságharcos, tb. törzskapitány
temetése  2022. május 31-én 11 órakor

lesz Budapesten a Rákoskeresztúri Új Köztemető (Budapest, 1108, Kozma u. 8-10.)  300-as parcellájánál.

A temetésre különjáratú autóbuszt indul 2022. május 31-én 9.45-kor
  a Budapest - 1051, Nádor utca 36. szám,
a politikai üldözötteket tömörítő budapesti szervezetek központi székháza elől.
A temetés után az autóbusz ugyanezen helyre érkezik vissza.
A Történelmi Vitézi Rend és a Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet részéről az autóbuszos kiérkezést választók legkésőbb 2022.május 20-ig (péntekig) szíveskedjenek jelentkezni
pinterkornel@externet.hu e-mail címen, vagy a 0670-256-5324-es telefonszámon.

Tisztelettel kérem a rendtársakat és a bajtársakat,
hogy a végtisztesség adáson minél nagyobb számban megjelenni méltóztassanak.

vitéz Pintér Kornél
észak-dunántúli törzskapitány,
a Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet országos elnöke

***

 

Áldott húsvéti ünnepet kívánnak olvasóinak a www.vitezirend.hu és a Vitézi Tájékoztató szerkesztői

 

Lábadozó régi hitben
egész nap csak ülök itten.
Lelkemet nagy, jó meleg
szent fuvallat lepte meg,
lent az odvas, szürke barlang
mélyén muzsikál a halk hang,
ahogy könnyem lecsepeg.

Az én Uram újra él most,
országútján mendegél most,
áprilisban fürdik és
aranyozza napsütés,
ahol lépked, jobbra-balra
ezer madár fakad dalra
s ring, hullámzik a vetés.

Dsida Jenő: Húsvéti ének az üres sziklasír mellett (részlet)

 

 

Akadémiai nagydíjjal ismerték el vitéz Jelenczki István filmrendező munkásságát
2022.04.14.

 

A Magyar Művészeti Akadémia április 5-i közgyűlésén, a Pesti Vigadóban vette át az Akadémia nagydíját vitéz Jelenczki István filmrendező és operatőr, a művészi dokumentumfilm kortárs mestere.

A magyar nemzet iránt mélyen elkötelezett, Magyar Örökség díjas alkotó kiemelt munkái a nagy magyar tudósokról és művészekről készített portréfilmek (László Gyula, Mészöly Miklós, Kass János, József Attila, Babits Mihály) és a történelmi tárgyú dokumentumfilmek, pl. Égi Élő Igazság - A Szent Korona misztériuma és tana, Népek Krisztusa, Magyarország 1956, ÖN-TÉR-KÉP - A magyar nemzet lelkiállapota, Az igazság soha nem késő, Nem, nem soha.

Gratulálunk a magas elismeréshez.

 

 

 

 

***

A KARD és LANT 2022. márciusi száma

***

 

A Történelmi Vitézi Rend Vitézi Székének felhívása
Kárpátaljáról és Ukrajnából érkező menekültek további támogatására

A háborús menekültek támogatása érdekében megmozdult az egész ország. Tagjaink százai eddig is példásan, önkéntes munkával, adományokkal segítették a rászorulókat. A jelenlegi helyzetben a Történelmi Vitézi Rend továbbra is  kötelességének érzi információval segíteni tagjait abban, hogy a segítő szándék és az adományozás célba juthasson. Aki még nem tette, hallja meg e kéréseket! A felajánlásokat a segítségnyújtásban járatos szervezetek most is megfeszített munkában igyekeznek koordinálni.

Hogyan tudunk segíteni a menekülteknek?

1) Adományvonalak
A mostani helyzetben a pénzbeli adomány a leggyorsabb és legsokoldalúbban hasznosítható segítség. (Telefonhívással / sms küldéssel 250-500 forint összegű adomány küldése lehetséges.)
1357  - HÍD KÁRPÁTALJÁÉRT ADOMÁNYVONAL
(Magyarország Kormánya által létrehozott adományvonal)
1350  - Magyar Máltai Szeretetszolgálat
1356  - Katolikus Karitász
1358  - Magyar Református Szeretetszolgálat

2) Természetbeni felajánlások

 • Közvetlenül fogyasztható tartós élelmiszerek, italok (instant leves, konzerv, kekszek, csokoládék, energiaszeletek, kis dobozos üdítők, stb.),
 • Személyes higiéniához kapcsolódó felajánlások (tusfürdő, fogkefe, fogkrém, egészségügyi papír, papírzsebkendő, egészségügyi betét, pelenka, stb.).

A természetbeni felajánlásokat a Katolikus Karitász, a Magyar Református Szeretetszolgálat és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi szervezetei gyűjtik, hozzájuk lehet fordulni ezzel kapcsolatban.

3) Átmeneti szállás felajánlások

Segítsünk mi is a bajbajutottaknak!

***

 

Elhunyt Molnár V. József néprajz és néplélektan-kutató, grafikus, szabadságharcos
2022.03.14.

„Akkor az érteni tudók ragyogni fognak, mint a fénylő égbolt, s akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok.” (Dán 12.3)

 

A Történelmi Vitézi rend a feltámadás reményében tudatja, hogy életének 92. évében elhunyt Molnár V. József, a Rend tagja, „néplélektan-kutató”, néprajzkutató, grafikusművész, 1956-os szabadságharcos. Molnár V. József példátlan életutat járt be. Néprajzkutatóként számos szaktekintéllyel együtt folytatott hagyományőrző tevékenységet, több tucat könyvet írt néprajz és néplélektan témakörben.

Molnár V. József a Somogy megyei Marcaliban született kispolgári családba. Édesapja, Molnár József, egy fakitermelő cégnél volt munkavezető. 1944-ben az oroszok elhurcolták málenkij robotra, ahonnan sosem tért vissza. Ezt követően a család az édesanyával és a gyermekekkel a nagyszülőkhöz költözött a Vas megyei Pankaszra. Itt ismerkedett meg a későbbi néprajz-kutató a falusi gyógyító emberekkel és a paraszti életformával. Tovább…

 

Magyar nyelven is kötelező lesz feliratozni Romániában a magyar vonatkozású emlékműveket
2022.03.09.

Megszavazta kedden a román parlament alsóháza is azt a jogszabályt, amely előírja, hogy a magyar nemzeti kisebbséghez kapcsolódó emlékműveket kötelezően magyar nyelven is feliratozni kell – írja az MTI. Az új jogszabály lehetővé teszi, hogy nemcsak a többségükben magyarok által lakott településeken, hanem a szórványban is, ahol a magyarok számaránya nem éri el a 20 százalékot, magyar nyelvű felirat kerüljön az emlékművekre.

 

Román bíróság ítélete: lebontandók az úzvölgyi temető betonkeresztjei
2022.03.09.

A Bákó Megyei Törvényszék megsemmisítette az úzvölgyi katonatemető román parcellájának 2018-ban kelt, Darmanesti polgármestere által kiadott építési engedélyét, egyúttal elrendelte a lebontását annak a törvénytelenül felállított ötven darab betonkeresztnek, amelyeket az állítólag ott nyugvó román katonáknak emeltek 2019-ben. Utólag román hatóság tisztázta, hogy nem az úzvölgyi katonatemetőben nyugszik az a 149 román katona, akinek a névsorolvasása is részét képezte a nacionalista temetőfoglalók erőszakba torkolló ceremóniájának 2019. június 6-án, akik azóta is többször szerveztek koszorúzásokat azoknak a román katonáknak, akik – a hivatalos román álláspont szerint – nem is az úzvölgyi katonatemetőben nyugszanak. /az erdely.ma nyomán

 

Honvéd, forradalmár és törzskapitány, egy ragyogó szikra a Vitézi Rend egén
vitéz Sujánszky Jenőre emlékezünk
2022.02.23.

 

Életének 93-ik évében, 2022. február 19-én párizsi otthonában hunyt el vitéz Sujánszky Jenő 1956-os szabadságharcos, a Történelmi Vitézi Rend tiszteletbeli törzskapitánya. Amikor életére, küzdelmeire és harcaira gondolunk, akaratlan is a Bölcsesség könyvének szavai visszhangoznak bennünk: Mondják a gonoszok: „Leskelődjünk az igazra, mert terhünkre van. Szembeszáll tetteinkkel: bepanaszol bennünket törvényszegésért, és szemünkre hányja, hogy vétünk a tisztesség ellen…”

Vannak emberek, akikre egyetlen nagy tettükért, egyetlen nagy alkotásukért emlékeznek. Sujánszky Jenő életében és sorsában ebből több is adatott, sőt haláláig vitézi fáklyahordozójává vált a magyar katonaeszmény igazi arcának és 1956 szabadságharcának. Tanulságos végigtekinteni eseménydús életén, amely által a történelem sűrűjébe merülhetünk:

Budapesten született 1929. augusztus 4-én. Gyermekkorát Siófokon töltötte, ahol az elemi iskola négy osztályát is végezte. Édesapjának gyógyszertára volt Balatonkilitiben, később Balatonújhelyen (ma Siófok részei). 1939-től a kőszegi Magyar Királyi „Hunyadi Mátyás” Reáliskolai Nevelőintézet tanulója, 1943 őszén a nagyváradi „Gábor Áron” Honvéd Tüzér Hadapródiskolába iratkozott, ott végezte a középiskola ötödik évét. 1944 decemberében eltávozást kapott Budapestre, de időközben a várost körülzárta Vörös Hadsereg. Jelentkezett a budapesti légvédelmi tüzércsoport ütegénél a XI. kerületben, kezdetben tüzérként, később gyalogosként harcolt az ostrom során. A tizenöt éves hadapródjelölt megkapta a Tűzkereszt első osztályát. A kitörés napján,1945. február 11-én szovjet fogságba esett, ahonnan megszökött. Tovább…

 

Megemlékezés Mányban az 1945 februári budai kitörés halottairól
2021.02.22.

2022. február 12-én délelőtt gyűltek össze a Történelmi Vitézi Rend tagjai a Fejér megyei község határában található Kitörés Emlékkövéhez, ahol a vitézi díszegység tiszteletadása mellett a Himnusz eléneklésével kezdődött a rendezvény. V. Ugron Zoltán polgármester üdvözlete után a Rend helyettes főkapitánya mondott beszédet a 77 éve történt budavári kitörés áldozataira emlékezve. Koszorúzás és egyházi áldások után idén is a a Gyermelyi Férfi Dalárda vezetésével énekelték el a Szózatot és a Székely himnuszt. Végül a mányi vitézek pogácsás, forralt boros szeretetvendégségét élvezhették a megjelentek. Tovább…

 

***

A KARD és LANT 2022. februári száma

 

***

 

Rendi történelem: a Vitézi Rend emléktáblát állít Budapesten a 2. honvéd hadsereg doni harcainak
2022.02.15.

Immár csaknem három évtized telt el azóta, hogy 1993. november 6-án a vitézek emléktáblát avattak a Hadtörténeti Intézet és Múzeum díszudvarán a 2. magyar honvéd hadseregnek. A nagyméretű bronz dombormű költségeit a nyugati emigrációben élő rendtagok gyűjtéséből finanszírozták. A legnagyobb adományokkal a Vitézi Rend főkapitánya, vitéz Radnóczy Antal nyá. dandártábornok és vitéz Galánthay Ervin székkapitány járultak hozzá Csíkszentmihályi Róbert szentendrei szobrász művéhez. A dombormű előterében egy honvéd áll őrt, a háttér felé keresztek sűrűsödnek, végül támadó szovjet harckocsik zárják a horizontot.
A függetlenségét csak két és fél éve, 2001. júniusában visszanyert harmadik Magyar Köztársaságban kiemelt jelentőségű, szimbolikus tett volt a budavári emlékmű felállítása.
A több száz főnyi közönség előtt vitéz Radnóczy főkapitány, a doni III. hadtest egykori vezérkari századosa mondott emlékbeszédet, amelyben kiemelte: az ijesztően nagy veszteség nem valami nemzetárulás következménye, ahogy ezt negyvenöt éven át igyekeztek a valódi árulók eltorzítani. „Mi a világot fenyegető bolsevizmus ellen vonultunk a Donig, s ennek a harcnak az elesett hőseire emlékezünk”- hangsúlyozta, majd beszédének végeztével a honvéd díszőrök tiszteletadása és a zenekar kísérete mellett leleplezte az emléktáblát. A koszorúk elhelyezése után Erdős László ezredes átadta Für Lajos honvédelmi miniszter üzenetét, hogy nemcsak felvállalja - a szovjet megszállás évtizedeiben tiltott - emlékezést, hanem folyamatba helyezte egy a doni hadszíntéren felállítandó emlékmű létesítését is.

A doni emléktábla emléktábla vitéz Thurzó Frigyes székkapitány rendezővel az avatás utáni pillanatokban a Hadtörténeti Intézet és Múzeum udvarán 1993. november 6-án (forrás: a Történelmi Vitézi Rend archívuma)

(kép: Wikipedia)

 

 

 

Vitézi ebéd a kecskeméti Wojtylában
2022.01.13.

CIVIL NAPLÓ - Vitéz Tiszavölgyi István törzskapitány tájékoztatása szerint a Történelmi Vitézi Rend Dél-Közép Magyarország Törzsszék Bács-Kiskun Megyei Alcsoportjának adományai képezték alapját a Wojtyla Barátság Központ keddi ebédosztásának. A törzskapitány a szociális intézményben tett személyes látogatása során elmondta, rendjük 2021-ben az előző évvel ellentétben meg tudta tartani Vitézavatását. Új rendtársaikat szeptemberben Budapesten avatta vitézzé Hunyadi László főkapitány a Belvárosi templomban. Tovább…

 

****

Kegyelemteljes karácsonyi ünnepet és áldott, boldog új esztendőt
kívánnak a Történelmi Vitézi Rend tagjai részére
a Vitézi Tájékoztató és a www.vitezirend.hu szerkesztői.

A Vitézi Tájékoztató karácsonyi különszáma megtekinthető itt.

****

 

KARD ÉS LANT kulturális és irodalmi hírlevél (2021 december)

 

Vitéz nemes Millye Lajos ezredes, vitézi székkapitány emlékezete
2021.11.10.

1874-ben született Nagyváradon Millye Gyula nagyváradi tábla- és királyi törvényszéki bíró és Csányi Júlia gyermekeként. Testvérei: Etelka (később Tóth Kálmánné), Ilona (Dávidházy Jánosné) és István, királyi főmérnök, első világháborús gyalogsági tartalékos hadnagy. A család régre visszanyúló katonai és nemesi múltat tudhat magáénak. Az ősibb Mile család és nemzetség egyik nemesi rangokkal névmódosult ága. Tovább…

 

KARD ÉS LANT kulturális és irodalmi hírlevél (2021 november)

 

Hatvanöt éve söpörte el a kommunista diktatúrát a magyar nemzet
2021.10.22.

 

 

Három szó jut eszünkbe 1956-tal kapcsolatban: emlékezet, példa és jövő. Minden magyar ember, tehát a magyar nemzet kötelessége, hogy emlékezzen hőseire, a szabadság mártírjaira. Békénk és szabadságunk nem maguktól értetődő adottságok, mint a levegő, ami természetszerűleg körülvesz minket, hanem olyan különleges kincsek, amelyekért az ’56-os srácok, munkások, földművesek, értelmiségiek az életükkel fizettek. Ők nemcsak önmagukért, saját lelkiismeretük szavára haltak meg, hanem magasan önnön árnyékuk fölé emelkedve - jobban szeretve hazájuk szabadságát és népüket, mint önmagukat - másokért, pontosabban értünk is, itt és most élő magyarokért. Mindenki személyesen érintett az ügyben. Adósaik vagyunk. Emlékezni rájuk magyar létünk kötelessége, önazonosságunk megőrzésének alapja és forrása. A felejtés itt tragikus szellemi öngyilkosság, vagy hazaárulás volna.

Ezek a vértanúk magyar hősök. Nem celebek, nem hírességek, nem futó csillogásúak, nem percemberkék, hisz a kő marad, mindig marad, keményen és konkrétan, mint az igazság. Talán sokuk muszáj Herkules volt, akik bár nem tervezték, a helyzet szülte döntésük által hatalmasakká nőttek egy pillanat alatt, vagy több évtizednyi szenvedés árán. Példát adnak nekünk épp ma is, hogy merre mutat a hit, becsület és hazaszeretet iránytűje, hogyan álljon meg az égre mutató egyenes gerinc mérőzsinórja. Kötelező példák, megkerülhetetlenül magasodnak fölénk és rámutatnak szabadságra, hazára, becsületre, emberségre, családra, vagyis mindarra, amiért, akikért érdemes az életünket áldoznunk. A mi életünk az őáltaluk feladott házi feladat elkészítése. Tovább…

Így ünnepeltünk 1988. október 23-án
2021.10.22.

 

  A már lényegében visszavonult és beteg Kádár János pártfőtitkárt egészségügyi okokból nyugdíjazta (hivatalosan elnökké „léptette elő”) a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Központi Bizottsága 1988. májusi döntésével, valójában inkább a gazdasági csődhelyzet közeledtét és a társadalom demokratizálódási igényének fokozódását érzékelve tették meg Kádárt "bűnbaknak". A hazai sajtóban addig példátlan módon szólították fel, tárja fel szerepét a szovjet tankok bevonulását elősegítő hatalomátvételben és Nagy Imre kivégzésében. Kádár azonban nem válaszolt és a helyébe lépő új pártvezér-miniszterelnök, Grósz Károly megpróbálta erőből elfojtani a forradalom (f)elszabaduló emlékezetét. A foszladozó diktatúra ekkor már csak az utcákra, terekre tudott karhatalmat vezényelni. Június 16-án, Nagy Imre kivégzésének harmincadik évfordulóján már százak emlékezhettek rákoskeresztúri Új köztemető jeltelen, bozótos parcellájában. Tovább…

Posztumusz vitézzé avatták Soos Gézát, az embermentő kormánytisztviselőt
2021.10.15.

A 2021. szeptember 18-i budapesti vitézavatáson nyilvánították vitézzé néhai Soos Géza református lelkipásztort, törvényszéki bírót,  a  Soli Deo Gloria Református Diákszövetség elnökét, a  Magyar Testvéri Közösség , a  Magyar Függetlenségi Mozgalom és a  Kiugrási Iroda  vezető egyéniségét, az 1943–1944-es évek magyar nemzeti ellenállási mozgalmának kiemelkedő személyiségét. Jogi diplomája, majd bírói vizsgája után 1939-től a m. kir. a Minisztertanács elnöki titkára, és a Teleki Pál miniszterelnök kezdeményezésére felállított IV. Tájékoztató Osztály munkatársa. Teleki 1941-ben bekövetkezett halála után külügyminisztériumi osztályvezetőként a svájci, svéd és finn ügyek referense, de megbízzák az egyházak kulturális ügyeivel is, valamint a lengyel, holland, francia és angol  menekültek  ellátásával. 1944-ben az  ifj. Horthy Miklós  által vezetett, úgynevezett  Kiugrási Iroda  munkatársaként tevékenykedik. Papp Vilmos kőbányai ref. lelkipásztor egy korábban írt nekrológjával emlékezünk rá. Tovább…

 

A hadak útjára lépett vitéz Hajdú Szabolcs
2021.10.13.

 

A Vitézi Szék közleménye - 2021. október 12-én, 85 földi esztendőt betöltve hunyt el vitéz Hajdú Szabolcs ny. gépészmérnök, 1956-os szabadságharcos, a Történelmi Vitézi Rend tb. törzskapitánya.
1936. június 6-án született Budapesten. 1956. október 23-án a húszéves esztergályostanuló részt vesz a Bem téri tüntetésen, ahonnan a Kossuth-téri tüntetésre vonul át a forradalmi tömeggel, majd a Rádióhoz, ahol szemtanúja lesz ostromának. A következő napokban kötszert, gyógyszert szállít, sebesülteket hord a Corvin-köz környékéről a kórházakba és kötözőhelyekre. A harcok szüneteiben fegyveres járőrszolgálatot teljesít a II. kerület különböző részein. November 4-én délután testvéröccsével együtt csatlakozik a Széna-téri csoporthoz. A több órán át szünet nélkül tartó szovjet aknatűz felőröli ellenállásukat. A támadó gyalogság bevetése előtt, a parancsnak engedelmeskedve menekülnek el. Folyamatos pergőtűzben szökellnek-csúsznak kapualjtól kapualjig. November 8-ra megszűnik az ellenállás Budapesten. Mivel fegyverrel is harcolt, életveszélyessé válik az otthonmaradás. November 11-én elindulva, kétnapi bolyongás után, a zöldhatáron, toronyiránt haladva lépi át az osztrák határt. Decemberben már segédmunkásként dolgozik Angliában, ahol hat év alatt, munka mellett gépészmérnöki diplomát szerez.Tovább…

 

Vitézavatás Budapesten
2021.10.04.

A Történelmi Vitézi Rend 2021. szeptember 18-án Budapesten tartotta az újonnan felvett vitézek ünnepélyes eskütételét és avatását az V. kerületi Belvárosi Főplébánia templomban. Az avatás előtt v. Kocsis István római katolikus és dr. v. Geréb Miklós református lelkészek kértek áldást az avatandókra. V. Hunyadi László főkapitány 34 fő vitézi várományos és 32 fő nemzetvédelmi tagozatos vállát érintette meg a pallossal. Tovább…

 

KARD ÉS LANT kulturális és irodalmi hírlevél (2021 október)

 

Elhunyt dr. Dobai István "Erdély mártírja"
2021.08.26.

  Földi életének 98-ik esztendejében, 2021. július 29-én elhunyt dr. Dobai István jogász, jogbölcsész, jogi szakíró, erdélyi közéleti személyiség, volt református erdélyi főgondnok, a Történelmi Vitézi Rend tagja. 1924. május 21-én Nagyváradon, református családba született. A Szilágy megyei Ákoson nőtt fel. 1947 őszétől a kolozsvári Bolyai Egyetem Jog- és Közgazdaságtudományi Kara Nemzetközi Jogi Szemináriumának, a Buza László Intézetnek a tanársegéde, Buza László tanítványa és utóda az Intézetben. Az 1956-os magyar forradalom után látta adottnak a történelmi lehetőséget, hogy az erdélyi magyarság az erdélyi kérdés ügyében az ENSZ-hez forduljon. Ekkor fogalmazta meg azt az ENSZ-hez küldendő, 1957. február 8-i dátummal ellátott, a magyar-román viszony méltányos és békés megoldási lehetőségeit tárgyaló elaborátumot, amelyért 1957. március 20-án letartóztatták, és 1957. november 5-én, a legnagyobb horderejűnek ítélt romániai Ötvenhatos politikai perben hazaárulás vádjával életfogytiglani kényszermunkára és fegyházbüntetésre ítélték. A börtönből 1964-ben engedték ki, de 1986-os nyugdíjazásáig a Securitate által kijelölt munkahelyen, nem képesítésének megfelelő kényszermunkát kellett végeznie. Dobai István 1952 októberétől református presbiter előbb Ákoson, majd évtizedekig a Kolozsvár-Belvárosi Református Egyházközségben. 1990 és 1994 között az Erdélyi Református Egyházkerület főgondnoka, a Zsinat Kánonjogi Bizottságának elnöke, az Imitatio Christi Colloquium alapító tagja, az MTA kültestületi, a Vitézi Rend, a Johannita Rend tagja, a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetettje. Számos jogbölcseleti, közjogi könyv, tanulmány, cikk szerzője volt. A kolozsvári Házsongárdi temetőben vitézi díszőrség tisztelgett a ravatalánál 2021. augusztus 21-én.

 

 

 

A Vitézi Tájékoztató archívuma az Országos Széchenyi Könyvtárban
2021.08.10.

A Történelmi Vitézi Rend időszakos kiadványai már az Országos Széchenyi Könyvtár Elektronikus Periodika Archívumában (OSZK EPA) is megtalálhatók. Tovább…

 

KARD ÉS LANT kulturális és irodalmi hírlevél 2021 augusztus

 

Vitézavatás Erdélyben a székelyek szent hegyén
2021.07.09.

Jelképes helyen és jelképes napon, Szűz Mária szeplőtelen szívének ünnepén, 2021. június 12-én, a hargitafürdői Pálos Rend kis fatemplomában került sor a Történelmi Vitézi Rend erdélyi törzsszékeinek eme magasztos és ünnepélyes eseményére. A délelőtt 10 órai gyülekezést követően vitéz Máthé Lóránt-Pál a Vitéz Lakatos Géza Székely Törzsszék törzskapitánya tartott eligazítást a templomkertben, majd a székkapitányok az avatandókkal és a családtagokkal bevonultak a templomba és elfoglalták helyeiket. Az avatási szertartás 11 órakor vette kezdetét. A bevonulást vitéz Lázár Elemér helyettes főkapitány, Erdély országos törzskapitánya vezette. Sorrendben követte Bartha Imre VRNT a Vitéz Veress Lajos Székely Törzsszék törzskapitánya az avatópallossal, utána vitéz Berei Károly székkapitány a díszpajzzsal, végül a vitézi székek zászlói vonultak be. Őfelségét, a Szent Korona hű mását vitéz Kovács György tb. hadnagy vitte. Tovább…

 

Emléket állítottak a vitézek a költő és borász Csávossy Györgynek Nagyenyeden
2021.07.05.

A Történelmi Vitézi Rend a római katolikus plébánia udvarán állította az emlékművet, amelynek felavatását 2021. június 20-án szentmisével kezdték meg a templomban. Ezt követően a templomkertben Farkas Zoltán mint egykori munkatárs és jóbarát személyes emlékeket idézett, ifj. Csávossy György édesapja emlékére írt versét olvasta fel, Molnár Júlia Mónika, a dédunoka Csávossy-verset szavalt, végül vitéz Tóth Tibor református lelkész és Szász János katolikus plébános áldásával zárult az ünnepség. Dr. vitéz Geréb Miklós észak-erdélyi törzskapitány mondott ünnepi beszédet, majd Körösi Dávid, a kolozsvári főkonzulátus munkatársa méltatta az író, költő, közéleti személyiség és az erdélyi borászat kiemelkedő alakját. Tovább…

 

Országos vitézi ünnepség Pákozdon június 27-én
2021.06.09.

2021. június 27-én 10.00 órai kezdettel ünnepi keretek között emlékezünk meg a 100 éves Vitézi Rend megalapításáról a pákozdi Katonai Emlékparkban és újraavatjuk a centenáriumra felújított Vitézi Emlékkövet, amelyre meghívjuk a Történelmi Vitézi Rend tagjait, azok családjait és barátait.
Bár a rendezvény szabad téren lesz, az épületekbe csak oltási igazolvánnyal lehet belépni. A kellemetlenségek elkerülése miatt csak azokat várjuk, akik a beoltottságot igazolni tudják.
A TVR tagjai alcsoportjuk zászlóival és nagyjelvénnyel díszített ünnepi öltözetben vegyenek részt. Az előzetes jelentkezéseket a területi elöljáróknál kérjük bejelenteni legkésőbb június 16-ig.
Személyenként 1.000 ft-os támogatás befizetésével lehetőség van szeretetvendégségre is, amely egy pohár pezsgőből, egy üveg vízből és szendvicsekből áll. Részletes program itt

 

 

A hadak útjára lépett vitéz Detre Gyula László
2021.05.21.

 

A Vitézi Szék közleménye - Legidősebb bajtársunk, vitéz Detre Gyula László a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett szkv. m.kir. főhadnagy, a Magyar Harcosok Bajtársi közösségének emeritus főcsoportvezetője, a Történelmi Vitézi Rend tb. törzskapitánya 103-ik életévét betöltve 2021. május 15-én lépett a hadak útjára Montrealban (Quebec, Kanada). Áldozatos, fáradhatatlan közösségi és magyarságmentő munkájával messze kiemelkedett a világ minden égtájára szétszórt magyar katonák közül. Emelt fővel szolgálta hazáját, a magyar ügyet és mindig tiszti esküjének szellemében cselekedett.

1918. március 19-én született a délvidéki Monostorszegen. Édesapja, id. vitéz Detre Gyula népiskolai tanító az első világháborúban kiérdemelte többek között az 1. és 2. o. ezüst vitézségi érmet, majd később a második világháborúban önkéntes tart. főhadnagyként szolgált a doni harctéren. A trianoni békeszerződést követően, miután nem akar a szerbeknek felesküdni, azok kiutasítják, ezért Bajára költöznek. Az ifjú Detre Gyula a zirci cisztercita rendhez tartozó bajai III. Béla Reálgimnáziumban erős hazafias, nemzeti keresztény oktatásban részesül. A tanulás mellett aktívan sportol: úszik, vízipólózik, evez, futballozik, majd a szekszárdi Garay János Gimnázium diákjaként tőr- és kardvívásban tűnik ki, amely sportágnak évtizedekig versenyzője is lesz. Tovább…

 

Száz éve avatták az első vitézeket
2021.05.21.

Az 1920. augusztusában megalapított Vitézi Rend nyolc törzskapitányát zártkörű ünnepség keretében 1921. május 22-én a budai Várkápolnában avatta vitézzé Horthy Miklós kormányzó.
„Szűk körben, csendben, de annál jelentőségteljesebb bensőséggel folyt le az első ünnep. Gyönyörű május vasárnap reggel a Királyi Várpalota Szent Jobbról elnevezett kápolnájában. A padsorok két külső oldalán és mögött egy szakasz testőr állt. A padsorok között a már kiválasztott vitézek, hadviselt, sudár magyarok, a mellükön arany, ezüst vitézségi éremmel, ragyogó kitüntetésekkel… A szentélyben, az oltár és a szentély bejárata közt középen kerek esküasztal, rajta avatási jelvények, pajzs, kard és emlékkönyv.”
A nyolc törzskapitány: nemes Nagy Pál altábornagy, szandai Sréter István tábornok, semjénfalvi Siménfalvy Tihamér ny. vkszt. ezredes, tapolyucskai és kükemezei Bánó Kálmán alezredes, bilkei Lipcsey Márton őrnagy, sepsibaconi Toókos Gyula szkv. vkszt. őrnagy, Igmándy-Hegyessy Géza testőr őrnagy és Magasházy László őrnagy. Tovább…

 

Meghívó

vitéz Jelenczki István Nem, nem, soha I-IV.
„Isten az igaz ügyet nem hagyja el

című dokumentumfilmjének díszbemutatójára az Uránia Nemzeti Filmszínház dísztermébe.
2021. június 3-án 18 óra
I. rész: Magyarország Archiregnum. 91 perc.
szünet
II. rész: Nemzetgyilkossági gyakorlat. 87 perc.
2021. június 4-én 18 óra
III. rész: Folyamatos Trianon. 98 perc.
szünet
IV. rész: Magyar Feltámadás. 133 perc.

A díszbemutató háziasszonya Zseni Annamária.
A film szakértői: Babucs Zoltán, Dr. Bagdy Emőke, Csere Péter, Domonkos László, Raffay Ernő, Popély Gyula, Szidiropulosz Archimédesz, Vincze Gábor
Archív filmbejátszásokból: Bogár László, Dr. Kahler Frigyes, Dr. Tóth Zoltán József, Dr. Zinner Tibor

Jegyváltás mindkét napra szükséges, elővételi lehetőség a filmszínház jegypénztárában és internetes híroldalán.
https://urania-nf.hu/hu/film/nem-nem-soha-i-ii-
https://urania-nf.hu/hu/film/nem-nem-soha-iii-iv-
1088 Budapest, Rákóczi út 21. Tel.: 486 - 3400, 486 - 3414

A filmszínház területére belépni csak érvényes védettségi igazolvány és a személyazonosságot igazoló okmány felmutatásával lehet (18 éven aluliak csak védettségi kártyával rendelkező felnőtt kíséretében

 

 

A Történelmi Vitézi Rend álláspontja a Melyik az igazi Vitézi Rend? kérdésről
2021.05.17.

A Történelmi Vitézi Rend Vitézi Székének a Magyar Televízió M5 csatorna 2021. május 3-án sugárzott Ez itt a kérdés című, 100 éves a Vitézi Rend alcímű műsorával kapcsolatos álláspontja az alábbi. Álláspontunkat Bán János csatornaigazgatónak és Horváth Szilárd műsorvezető-szerkesztőnek is megküldjük.

A műsorban a meghívott dr. v. Berniczei-Roykó Ádám részéről több olyan, a Vitézi Rendet érintő és félteértésre alkalmat adó állítás/vélemény hangzott el, melynek alapján a nézők azt hihették, hogy a Habsburg vezetésű, Svédországban bejegyeztetett szervezet napjainkban az egyetlen és hiteles folytatója a Horthy Miklós által 1920-ban életre hívott Vitézi Rendnek.

A meghívott vendégek által az „Európai Unióban elismert” és „igazi” Vitézi Rendként bemutatott szervezetről a műsorban nem derült ki (mintegy elhallgatták), hogy egy egyesületről van szó, amelynek teljes neve: Gemenskapens namn Vitézi Rend (magyarra fordítva Vitézi Rend Egyesület). Azt sem tudhatták meg a televíziónézők, hogy a Vitézi Rendnek csak a 2003-ik évben bekövetkezett (második) szakadása óta működik, a svédországi Solnában történt bejegyzése alapján. Tovább…

 

A Történelmi Vitézi Rend csatlakozik a koronavírus miatt árván maradtak megsegítéséhez
2021.05.12.

A koronavírus-járványban több száz gyermek veszítette el szüleit. Azzal a kéréssel fordulunk Rendünk tagjaihoz, hogy pénzadományaikkal járuljanak hozzá megsegítésükhöz. A támogatást a következő bankszámlán gyűjtjük: 11709002-20127262-00000000 (OTP Bank). A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: COVID-árvák; támogató neve (címek nélkül); törzsszékének beazonosítható rövidítése. A felajánlott adományokat havonta átutaljuk a Regőczi István Alapítvány számára.

 

Győr töröktől való visszafoglalása fényes haditett volt
2021.04.07.

A győri vár töröktől történő visszafoglalásának 423. évfordulójára emlékezünk, amely városunk múltjának, hadtörténetének egyik legjelesebb napja, hiszen kevés olyan fényes győzelemmel büszkélkedhetünk, amely határainkon túl is méltán aratott elismerést – hangsúlyozta az évforduló kapcsán vitéz Fehér Imre nyugállományú határőr őrnagy, törzskapitány. Tovább a gyorplusz.hu cikkére és a városi televízió filmösszefoglalójára.

**************************************************************************************

Kedves Rendtársaim!

A mindent megváltoztató világjárvány miatt elzártan tudunk csak ünnepelni. E rendkívüli helyzetben még nagyobb szükségünk van Isten bátorító, vigasztaló, erősítő igéjére, mint amikor korlátozásoktól mentesen élhettük az életünket. Ugyanakkor a bezártság lehetőséget is ad még szorosabb kapcsolatba kerülni a feltámadt Krisztussal. A Vitézi Tájékoztató (kattints a megnyitáshoz) különkiadásának gondolatait ajánlom figyelmetekbe, ezzel kívánok áldott húsvéti ünnepeket a Történelmi Vitézi Rend tagjainak.

vitéz Hunyadi László főkapitány

**************************************************************************************

 

Már elérhető a szovjet táborokat megjárt közel hétszázezer magyar fogoly adatbázisa
2021.03.24.

Oroszországtól közel kétszázmillió forintért vásárolta meg a Magyar Nemzeti Levéltár 2019-ben a mintegy 682 000 magyar hadifogoly és elhurcolt civil személy  alapvető adatait tartalmazó kartonok digitalizált, szkennelt képét, valamint az ebből készített adatbázist, amely teljesnek tekinthető, így jelentős forrás a kutatás számára. Tartalmazza a fogolyként nyilvántartottak vezeték- és keresztnevét, az apai keresztnevet, a rendfokozatot, a születés helyét és idejét, a fogságba esés helyét és idejét, a távozás idejét és az elbocsátó tábort, valamint – amennyiben az illető személy elhunyt – az elhalálozás időpontját. A cirill betűs adatbázis magyarra történő automatizált átültetését az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Nyelvtudományi Kutatóközpontja végezte. Az ingyenesen kereshető adatbázis itt érhető el.

 

FELHÍVÁS - adománygyűjtés a meggyalázott templom helyreállítására
2021.03.19.

Nemzeti ünnepünk napján, március 15-én este egy ismeretlen tettes betörte a gödöllői görögkatolikus templom ajtaját, gyúlékony anyaggal lelocsolta és felgyújtotta a padsorok egy részét, felrúgta a Krisztus-ikont tartó asztalt, festékkel megrongálta az ikonosztáziont, adta hírül a vasárnap.hu. A kár több millió forintra becsülhető. Magyarországon korábban nem volt ilyen eset, azonban Nyugat-Európában és újabban sajnos már Lengyelországban is egyre gyakoribbak a templomok elleni támadások. A Vitézi Szék mélyen elítéli a döbbenetes keresztényellenes barbarizmust és felhívja a Történelmi Vitézi Rend tagjait, hogy adományaikkal fejezzék ki együttérzésüket a gödöllői görögkatolikus gyülekezettel. Felajánlásukat ide küldhetik: Gödöllői Görögkatolikus Parókia CIB Bank 10700196-68775045-51100005. 

 

Széchenyi-díjjal ismerték el Prof. Dr. Szakály Sándor munkásságát
2021.03.18.

Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából Széchenyi-díjat adományozott a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Történelmi Vitézi Rend tagjának. A Vitézi Szék gratulál a magas elismeréshez.

 

Megemlékezés a kommunizmus áldozatáról
2021.03.05.

Az üllői római katolikus templomban emlékezett a TVR Közép-Magyarország Kelet Törzsszéke a kommunizmus áldozataira és Kenyeres Lajos vértanú plébánosra 2021. február 28-án. Szentmise keretében a liturgia után Szabó Tamás VRNT idézte fel a kommunizmus megbocsájthatatlan bűneit és állított emléket a vértanú papnak, akit 1957-ben megvertek, tarkón lőttek és folyóba dobtak. A beszéd után elhelyezték a vitézek koszorúját az áldozat emléktáblájánál. A Boldogasszony anyánk eléneklése után közös fotózással zárták a megemlékezést az üllői és monori alegység képviselői és v. Balog Barna törzskapitány. – v. Szilasi-Horváth Csaba mb. törzskapitány Tovább…

 

Elhunyt vitéz Majthényi László
2021.02.22.

 

A Vitézi Szék közleménye - A Történelmi Vitézi Rend Kanada Törzsszékének tb. törzskapitánya Torontoban (Ontario), életének 91-ik évében, 2021. február 11-én csendesen eltávozott e földi világból.
Esztergomban született 1930. február 9-én vitéz Majthényi István m.kir. vámőr tiszthelyettes és Lahonyai Erzsébet harmadik gyermekeként. Az esztergomi Szent Benedek rendi Szent István Gimnázium tanulója 1940 és 1944 között. 1944 nyarán felvételt nyer a nagyváradi M. Kir. „Gábor Áron” Honvéd Tüzérségi Hadapród Iskolába. 1944 őszén a Veszprém megyei Csabrendekre vonul be, mert az iskola lovas ütegei az orosz előrenyomulás miatt már elhagyják Nagyváradot. Az 1-es fogatolt (lovas) ütegben folytatja gimnáziumi és kezdi katonai tanulmányait. A további orosz előrenyomulás miatt az iskola 1945. március 30-án Muraszombatnál elhagyja a Magyarországot. 1946. júniusban térhet csak haza.
Érettségi vizsgát tesz, azonban származása és „múltja” miatt megakadályozzák a továbbtanulását. Az Esztergomi Szerszámgépgyár segédmunkása lesz, majd 1950-ben, immár vasesztergályos szakmunkásként sikerül felvételt nyernie a budapesti Műszaki Egyetemre, ahol híd- és szerkezetépítő mérnöki oklevelet szerez.

A Halimbai Bauxitbánya Beruházási Osztályán éri 1956. októberben a forradalom. A szabadságharc leverésének hatására 1956. november 25-én, héthónapos várandós feleségével Ausztriába, majd Kanadába emigrálnak. Ontario Tartomány Útépítési hivatalában kap állást, ahonnan nyolc évi szolgálat után osztályvezető mérnökként távozik, hogy saját céget alapítson. Tizenhat évig sikeres vállalkozó, hídépítést, betonmunkákat, lakás- és magasépítést végez. 1982-ben, a gazdasági hanyatlás miatt felszámolja vállalkozását és Alberta Tartomány útépítési osztályáról vonul nyugdíjba, azonban még híd- és útépítésvezető mérnökként dolgozik 1997-ig, tervezőmérnökként pedig egészen nyolcvanegy éves koráig. 1996-ban avatják várományos vitézzé Debrecenben. A kanadai magyar emigráció és a vitézi szervezet tevékeny tagja, majd első számú vezetője. Szolgálatát a Vitézi Szék a VR érdemkeresztje arany fokozatával (2009), a Helytállásért-Bátorságért kereszt I. osztályával (2012) és 2017-ik évi nyugállományba helyezésekor a VR Lovagkeresztjével ismerik el. Emléke legyen áldott, nyugodjon békében.

 

Ledöntötték Haraszti Petőfi-szobrát
2021.02.20.

Ismeretlenek ledöntötték talapzatáról a horvátországi magyarság első köztéri Petőfi-szobrát. A szobornak otthont adó Haraszti református lelkipásztora a  bama.hu megyei hírportálnak  elmondta: az elkövetők bár nem vitték magukkal a bronzból készült alkotást, a helyi magyar közösség mégsem magyarellenes atrocitásra, hanem fémtolvajok tevékenységére gyanakszik. Hozzátette, a rendőrségen természetesen feljelentést tettek. Hangsúlyozta továbbá, hogy mielőbb helyreállítják az emlékművet. A szobrot 2014-ben, vitéz Szenn Péternek, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház püspökének a kezdeményezésére állították, amelyről beszámolónk itt olvasható. Kép: bama.hu

 

Rendi történelem: Horthy-szobor Kenderesen
2021.02.16.

A kormányzó és családtagjai hamvainak Kenderesen, a családi sírboltba való temetésének napján, 1993. szeptember 4-én a vitézek szobrot állítottak a rendalapítónak a Horthy-kastély előkertjében. A temetés heves politikai vihart kavart a rendszerváltozást átélő Magyarországon, így az 1945 óta példátlan szoborállítás szinte "észrevétlen" maradt. Ellentétben a budapesti Hazatérés Templom előterében húsz év múlva, 2013-ban állított szoborral, amely ellen hangos, dulakodásig fajuló tüntetéssel tiltakoztak antifasiszta, radikális baloldali, liberális demonstrálók és a HIT Gyülekezet tagjai. Kenderesen ilyesmi nem történt. A mintegy ötvenezres tömeg megható tisztelettel fejezte ki rokonszenvét. A temetési szertartást követően vitéz Radnóczy Antal főkapitány a bazalt talapzatra helyezett bronz mellszobrot délután négy órakor leplezte le. Megszentelte és rövid beszédet mondott vitéz Tabódy István kanonok, ny.áll. vezérőrnagy. A szobor mellett a Horthy család tagjai álltak, őket körülvéve pedig a zsúfolt közönség, a kormányzó tisztelői. Vitéz Breznay Péter törzskapitány helyezte el a Rend koszorúját, vitéz Szilágyi Lajos a Szózatot szavalta el. Legvégül a főkapitány bemutatta a szobor alkotóját, Domonkos Béla szobrászművészt. A rövid, de felemelő ünnepség történelmi jelentőségét mélyen átérző egybegyűltek fegyelmezett tiszteletadással vettek részt.
Tovább…

 

A hadak útjára lépett vitéz Smohay Ferenc
2021.02.14.

 

Életének 99. évében, 2021. február 9-én tért meg a teremtő Istenhez Székesfehérvárott vitéz Smohay Ferenc m.kir. zászlós, tart. főhadnagy, a fehérvári m.kir. „Szent István” 3. honvéd gyalogezred utolsó élő tisztje és ismert utolsó élő katonája, a Történelmi Vitézi Rend tb. vitézi hadnagya.
Székesfehérvárott született 1922. július 17-én, kisiparos családban. A Hunyadi Mátyás Felső Kereskedelmi Iskolában 1940-ben érettségizik. 1940. december 2-án vonul be a 3. gyalogezred I. zászlóaljához. Az újonckiképzés után tartalékos tisztképző tanfolyamot végez. 1941-ben lövész, 1942-ben aknavető szakaszparancsnoki kiképzésben részesül. 1942 őszén zászlóalját az orosz frontra vezénylik. Sztarij Oszkolban zászlóssá lép elő. Nehézfegyver-százada decemberben váltja fel a Don parti állásban lévőket Gremjacsje körzetében.

Két nappal karácsony előtt mentem szakaszomhoz. A szemekben érthető szomorúságot láttam, még senki sem volt ilyen távol szeretteitől karácsonykor.
Tovább…

 

Kenderesen emlékeztek meg a vitézek a kormányzó halálának évfordulójáról
2021.02.13.

Hatvannégy éve, 1957. február 9-hunyt el vitéz nagybányai Horthy Miklós. Ebből az alkalomból kenderesi sírboltjánál hajtottak fejet emléke előtt a Történelmi Vitézi Rend tagjai. Bogdán Péter VRNT tb. székkapitány polgármesteri köszöntőjét követően több hazafias szervezet képviselője méltatta a kormányzó munkásságát. V. Vesztergám Miklós tárogatón működött közre, v. Publik Antal pedig szavalatával emelte a résztvevők lelkét. A TVR nevében v. Szilasi-Horváth Csaba mb. törzskapitány és v. Vörösváczky Csaba székkapitány koszorúzott. Tovább…

 

Bravúros sikertörténet a székely autonómiát támogató európai aláírásgyűjtés
2021.02.12.

Pesty László és kampánycsapata saját bevallásuk szerint egy cseppet sem, sok magyar ember azonban szorongva aggódott, hogy az egymilliós aláírási küszöböt 2020. májusban elérve, vajon sikerül-e a 2021. február hetediki határidőre a második feltételt is teljesíteni: legkevesebb hét uniós tagországban elérni a lakosságszám arányában előírt aláírás-minimumot. A Székely Nemzeti Tanács által elindított, a nemzeti régiók védelmét szolgáló európai polgári kezdeményezéshez Magyarország, Románia, Szlovákia, Horvátország, Litvánia és Svédország után végül Spanyolországban is összegyűlt a szükséges számú támogató aláírás. Hatalmas munka, óriási teljesítmény, bravó Pesty László!

Pesty László Baszkföldi kampányútján (kép: irdala.hu)

 

2021. február 11-én veszünk búcsút vitéz Cseresnyés Páltól
2021.01.31.

Ez úton értesítjük a Történelmi Vitézi Rend állományát, hogy az örökkévalóságba költözött bajtársunk hamvait a feltámadás hitével és reményével 2021. február 11-én 9:45 órakor helyezzük örök nyugalomra Budapesten a Farkasréti temető 302. sz. parcellájában (a főbejárattól balra). Koszorú elhelyezésére nincs lehetőség.

 

Rendi történelem: a Vitézi Szék 1970. és 1971. évi ülései
2021.01.29.

A Vitézi Szék a hontalanságban 1956-ig szüneteltette működését, ettől kezdve, a kormányzó utasítására évről-évre újra ülésezik, mind a mai napig. 1970-ben szeptember 6-án, 1971-ben pedig december 4-én tanácskozott az Vitézi Rend akkori székhelyén, Münchenben. Utóbbi napon ünnepelték meg a Rend alapításának ötvenedik évfordulóját és az első ünnepélyes vitézavatásról is megemlékeztek.
A tizenhat törzskapitányból álló testület díszgyűlésén vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc vezérezredes főkapitány elnökölt, aki ünnepi beszédében kiemelte: Változott helyzetünkhöz idomulva nyitott szemmel járjuk a nagyvilágot és keressük lankadatlanul a magyar nép szabadságához és boldogulásához vezető utat; szoros egységben a szabadföldi magyarság nemzethű rétegeivel, kezdeményező és fenntartó erőként annak szervezeteiben.
Az évforduló alkalmából tíz új vitézzel bővült az állomány: öt fő saját érdemek alapján, öt fő várományosként. A saját jogúak között többen 56-os igazolt szabadságharcos fegyvertény alapján nyertek felvételt. Egyéb döntések mellett a római Szent István Ház, a bajorországi Burg Kastl-i Magyar Gimnázium és a Németországi Kulturális és Szociális Alapítvány anyagi támogatását is megszavazták.

**************************************************************************************

Kedves Rendtársaim!

 A 2020-as év számos megpróbáltatás elé állította közösségünket. Az egészségügyi rendkívüli helyzet miatt terveinknek csak töredékét tudtuk megvalósítani. Az 1943-ik évi doni hadműveletekben elesett és eltűnt magyar katonákra való januári emlékezésünk sem történhetett a megszokott módon és létszámmal. A helyi megemlékezések, koszorúzások résztvevőinek köszönöm a helytállásukat. Évről évre ismétlődő központi és törzsszéki programjainkat a hatályos szabályozások szerint továbbra sem szervezhetjük meg. Legfeljebb csak egyéni vagy kis csoportos részvételekre nyílik lehetőségünk. Bízom abban, hogy elszántságunk és kitartásunk meghozza az eredményt és visszatér életünk a normális kerékvágásba, amikor majd újra a megszokott módon, korlátozások nélkül tudunk találkozni egymással. Addig is vigyázzunk magunkra és embertársainkra, és ki-ki a lehetőségeihez mérten segítse a közelében élő rászoruló bajtársakat.

Kelt Budapesten, 2021. január 18-án

vitéz Hunyadi László főkapitány

**************************************************************************************

 

Hetvennyolc éve törték át a magyar 2. hadsereg doni arcvonalát
2021.01.12.

Hetvennyolc éve, 1943. január 12-én kezdődött a Vörös Hadsereg áttörése az urivi és a scsucsjei hídfőknél. Legeza János vezérőrnagy a magyar 2. hadsereg VII. hadtestének mb. parancsnoka a hazatérése után írt magánlevelében így emlékezett a tragikus napokra:
A támadásra fel voltunk készülve, tehát nem lepett meg. Amíg csak gyalogsággal támadott, a mi gyalogságunk keményen ellenállott. Mihelyt a modernebb harckocsijaival indult meg – kellő elhárító eszközünk hiányában – gyalogságom már nem volt képes ellenállni. Az első napon az egyik hadosztályomnál sikerült neki áttörni. 15-ével reméltem, hogy a németek által sok esetben hangoztatott ellentámadás megindul. Erről az ellentámadásról mindenki sokat várt. A német hadvezetőség azonban e napon nem engedélyezte az ellentámadást: várt. Következménye, hogy az oroszok az immár keletkezett űrbe továbbhatoltak, és a szomszéd hadosztályok hátába igyekeztek. Tovább…

 

Ételosztás a Történelmi Vitézi Rend támogatásával
2021.01.10.

Tódor Norbert
- Alföldi Civil Napló
A
Történelmi Vitézi Rend Bács-Kiskun megyei alcsoportja ismét példamutatóan támogatta Kecskemét szegényeit. Az idén 101. éves szervezet működése a koronavírus-járvány árnyékában sem szünetel, az egészségügyi előírásokat maradéktalanul betartják, ám összejöveteleiket, bajtársi klubestéiket szüneteltetik, miképpen tavaly elmaradt a Kalocsára tervezett centenáriumi vitézavatásuk is, melyet idén kívánnak bepótolni. A Rend hagyományos támogatója a Wojtyla Barátság Központ sorsközösségének. A népkonyha keddi ebédosztása vitéz Vörösváczky Csaba Szilárd kalocsai székkapitány úr adományából vált lehetségessé. A jótékonysági akció keretében százhúsz adag kelkáposztafőzeléket szolgáltak fel a jelenlévő vitézek: vitéz Tiszavölgyi István törzskapitány, a felajánló vitéz Vörösváczky Csaba Szilárd, valamint nemzetes Titl Gábor úr. Az étel mellé sertéspörkölt is dukált a rászorultaknak. Emellett kenyér, „élelmiszerbankos” sütemény, valamint narancs ugyancsak gazdagította a menüt. (Fotó: Mátyus István)

 

**************************************************************************************

Kegyelemteljes karácsonyi ünnepet és áldott, boldog új esztendőt
kívánnak a Történelmi Vitézi Rend tagjai részére
a Vitézi Tájékoztató és a www.vitezirend.hu szerkesztői. A Vitézi Tájékoztató karácsonyi különszáma megtekinthető itt.

**************************************************************************************

 

A hadak útjára lépett vitéz Cseresnyés Pál
2020.12.17.

 

A Vitézi Szék közleménye - Súlyos betegségét hosszú évekig türelmesen viselve, 95-ik földi esztendejét betöltve hunyt el 2020. december 17-én Budapesten vitéz Cseresnyés Pál ny. okl. üzemgazdász, a Történelmi Vitézi Rend tb. törzskapitánya, a Rend legújabb kori történetének krónikása.
Budapesten született 1925. április 4-én. Csendőr tiszthelyettes édesapja a hazához való hűség példaképe volt számára. „1944. szeptember 7-én vonultam be a Ludovika Akadémiára. Az utolsónak indult évfolyam hallgatója voltam. Talán az Akadémia egész történetében akadémikus-jelölt gyalogos századunk volt az egyetlen alakulat, melyet bevetettek a fronton.” Az előretörő Vörös Hadsereg megállítására Székesfehérvár körzetében vetették harcba a katonai alapkiképzést frissen elvégzett tisztjelölteket. Súlyos veszteségeket elszenvedve Németországba települtek át. Drezda határában egy vasúti szerelvényen vesztegelve lettek közvetlen szemtanúi a szász főváros gyújtóbombákkal történt elpusztításának a brit légierő által. A magyarországi harcokban tanúsított helytállásáért Cseresnyés Pál kiérdemelte az I. osztályú tűzkeresztet és a bronz vitézségi érmet. Tovább…

 

Laudatio helyett... Dr. Kerekes László püspök úr kitüntetése
2020.12.17.

A Vitézi Rend a magyar kereszténységnek tett szolgálatáért az I. osztályú Pro Piis Meritis kitüntetését adományozta dr. Kerekes László püspök úrnak, a Gyulafehérvári Főegyházmegye segédpüspökének. Püspök atya - idén májusban történt kinevezéséig - 2004-2020 között a kézdivásárhelyi Boldog Özséb Plébániát vezette, lelkipásztorként és cserkésztisztként olyan magas fokú közösségi életet szervezett és valósított meg, ami a plébániát a Céhek Városa vitális centrumává tette. Tovább…

 

Elhunyt vitéz Tokay Rozália
2020.12.05.

 

Vitéz Tokay Rozália-Anna, szül. Ágopcsa, a kolozsvári Magyar Mozgássérültek Társulata alapítója, a kolozsvári Szent Kamill Szociális Otthon és a Szent Erzsébet Leányanya Otthon megálmodója és vezetője, a Történelmi Vitézi Rend vitézi hadnagya, fafaragó művész 2020. november 27-én, életének 72-ik évében ment el minden élőknek útján.
Sokrétű szociális és művészi munkásságával példát adott hitből, emberségből, szeretetből. Kétéves korában sújtott le rá a járványos gyermekbénulás, de lelkierejét nem tudta megtörni. Döbbenetes tény, hogy az ötvenes évek Romániájában mozgássérült gyermek nem mehetett iskolába. A tanfelügyelettől kellett kiharcolni ezt a jogot. Sikeresen elvégezte a kolozsvári zeneművészeti középiskolát, majd a Brassai Sámuel Líceumban érettségizett, magánegyetemet végzett. Megismerkedvén a Szent Kamill alapította kamilliánus renddel, amely ökumenikusan védi az elesetteket, elhatározta, hogy szociális intézményt épít. Kitartó küzedelmet vívott Kolozsvár egykori hírhedt polgármesterével ezek létrehozásáért, amelynek magyar nemzeti jelképekkel ékesített kertje mindig is szemet szúrt a román városvezetésnek. 2020. december 3-án helyezték örök nyugalomra a Házsongárdi temetőben Kolozsvárott a római katolikus egyház szertartása szerint.

 

Bethlen Gábor szobrot avattak Marosvásárhely főterén
2020.12.05.

 

Születésének 440-ik évfordulóján állítottak egész alakos szobrot Bethlen Gábor erdélyi fejedelemnek (1580-1629), a magyar történelem egyik legkiválóbb uralkodójának.

Harmath István munkáját 2020. november 15-én leplezték le a város főterén. Bethlen a magyar történelem egyik legnehezebb korszakában bölcs és határozott kormányzással virágoztatta fel Erdélyt és döntött Marosvásárhely várossá nyilvánításáról.

A nagyszerű esemény egyebek mellett annak is köszönhető, hogy húszéves periódus után ismét magyar ember irányítja a "székelyek fővárosát", mivel a szeptemberben leváltott román polgármester évek óta blokkolta a szobor felállítását. Történelmi a pillanat, hiszen ilyen nagyszabású, magyar vonatkozású szobor felállítása igencsak ritka esemény Erdély-szerte. Külön öröm, hogy a szobor szép és méltóságteljes, ami sajnos nem mindig mondható el az elmúlt évtizedekben felállított köztéri alkotásokról. Kép: Haáz Vince

 

 

Elhunyt vitéz Harsányi Jenő
2020.11.11.

 

Hosszú, küzdelmes betegsége után, életének 73-ik évében tért meg Teremtőjéhez 2020. október 28-án vitéz Harsányi Jenő Győző nyugalmazott tanár, a Történelmi Vitézi Rend Heves megyei székkapitánya. Jászdózsán született 1948. május 18-án. Felmenői anyai ágon fölműves jászok, apai ágon délvidéki iparosok voltak. Az Egri Tanárképző Főiskolán szerzett tanári képesítést 1971-ben. A feldebrői általános iskola igazgatójaként ment nyugdíjba.
Fáradhatatlan volt az elesetteken megsegítésében. Két erdélyi családnak is befogadó nyilatkozattal támogatta az áttelepülését. A romániai forradalom kitörését követően gyűjtést szervezett az erdélyi magyarok részére, két alkalommal is autókonvojjal történő kiszállításban vett részt. Az MDF piacok megszervezésében aktívan részt vett. A Máltai Szeretetszolgálat által gyűjtött adományokat juttatott ki Kárpátaljára. A munkácsi pápai megbízottat Egerbe hozta kórházi kezelésre. Csehszlovákia felbomlását követően Szlovákiából Magyarországra menekültet a Máltai Szeretetszolgálaton keresztül juttatott vissza Nagydobronyba. Része volt Eger és Gyergyószentmiklós testvérvárosi kapcsolatának kialakításában. Az Egri Érsekség adományával a csángói magyarokig jutott el.

Az Egerben megalakuló gazdakör elnökhelyettesi posztját is betöltötte. Alapító tagja volt a Máltai Szeretetszolgálat egri csoportjának, valamint a Trianon Társaságnak is, mert hite szerint a Kárpát- medencében élő népeknek egységben kell élniük nemzeti hovatartozástól függetlenül. Iskola névadóval akarta megkülönböztetni a település iskoláját Beregdarócon, ahol dolgozott. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében aktívan bekapcsolódott a XI. ker. Cserkészcsapat munkájába, amely tapasztalatok birtokában alakított cserkészcsapatot Besenyőtelken. Cserkész gyermekekkel testvériskolai kapcsolatot alakítottak ki Felvidéken és Erdélyben. A Betlehemi lángot a 212. sz. Bornemissza Cserkészcsapattal közösen hozták el a bécsi Szent István Székesegyházból. 2007-ben nyert felvételt a Történelmi Vitézi Rendbe, amelynek Heves megyei alcsoportját vezette. Jelentős része volt az egri ereklyés országzászló 2014 évi felépítésében.
Utolsó földi útján 2020. november 10-én kísérték el tisztelői és bajtársai az egri Minorita templomban. Nyugodjon békében.

 

Új tagokkal gyarapodott a Történelmi Vitézi Rend Észak-Erdélyi Törzsszéke
2020.11.08.

2020. október 24-én, a Szatmár megyei Krasznamihályfalva református templomában tartotta idei vitézavatását az Észak-Erdélyi Törzs. Az esemény több szempontból is különlegesnek mondható: Észak-Erdélyben 2 013-ban t örtént utoljára önálló avatás, utána a Székely Törzsekkel közösen fogadtuk be Rendünk új tagjait. Ebben az esztendőben a járvány jó néhányszor keresztülhúzta a számításainkat, ezért megértettük, hogy a korábbi években megszokott külsőségektől el kell térnünk. Szigorú létszámkorlát és a járványügyi szabályozások betartása mellett azonban nem mondhattunk le a lényegről: az avatásról. Tovább…

 

Főhajtás vitéz Magasházy László sírjánál
2020.11.02.

Baracska Fejér megyei kisközség. Temetőkertjében szerény síremlékek kis csoportja jelzi a Magasházy család parcelláját. Halottak napján kerestük fel az egykori lovastüzér vezérőrnagy, vitézi törzskapitány, kormányzói szárnysegéd, országgyűlési képviselő, díjlovas bajnok nyughelyét, aki élete utolsó tizenhárom évét a kommunista diktatúra börtöneiben szenvedte el. Tovább…

 

A Vitézi Renddel egyidős vitéz Hollay Mártont köszöntjük
2020.11.01.

Vitéz Hollay Márton a budakeszi sváb Holl családba született 1920. november 1-én. Első világháborús katona édesapja vitézzé avatásakor a nevét Hollaira változtatta. Fiát 1941-ben az ő várományosaként avatták vitézzé.
A második világháborúban négy évet szolgált a Magyar Királyi Honvéd Légierőben repülős távírászként. A Balti-tenger menti Danzig kikötőváros térségébe vezényelt három repülővel több szovjet repülőgépet is lelőttek, így nyújtva fedezetet egy német hadikórház hajóra telepítéséhez. Harci érdemeikért a német parancsnok a hajó indulása előtt vaskereszttel tüntette ki. Ezt követően a nyugati frontra vezényelték alakulatát, ahol végül Franciaországban esett amerikai fogságba. Az itt hadifogolyként eltöltött egy év alatt, pontosabban az amerikai katonák embersége miatt, az 1956-os forradalom és szabadságharc véres eseményei után végül valóra válthatta álmát és családjával az Egyesült Államokba költözött. Tovább…

 

 

Elhunyt vitéz Kákonyi Mátyás
2020.10.31.

 

Vitéz Kákonyi Mátyás igazolt magyar szabadságharcos, a Történelmi Vitézi Rend, az 1956-os Magyar Nemzetőrség, a Magyar Vidék 56-os Szövetség, a Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület tagja, a Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége egykori Bács-Kiskun megyei elnöke életének 89-ik évében Kalocsán, 2020. október 23-án tért meg Teremtőjéhez.

1932. augusztus 29-én született Homokmégyen háromgyermekes, 86 kat. holdas földműves családba. Édesapját ezért a kommunisták évekre bebörtönözték, őt magát pedig 1953-1955 között munkaszolgálatos katonai szolgálatra kötelezték. 1956. októberben növényvédő munkás társaival Budapesten keresztül utaztak hazafelé, amikor géppuskával rájuk lőttek. A Duna felé próbáltak fedezéket találni a Kilián Laktanyáig, ahol egy főhadnagy fogadta őket. A katonaviselteket ott fogták és este elküldték őket a Rádióhoz, ahonnan az ÁVH-sok lőttek rájuk. A főhadnagyot agyonlőtték, Kákonyi Mátyást egy golyó könnyebben megsebesítette. A kórházban ellátták, de innen el kellett tűnnie, mert az ÁVH-sok időnként elhurcolták a gyanús sérülteket. Egy tehervonaton szökött ki Budapestről és tért haza.

2003 évben Budapesten avatták vitézzé. 2020. október 30-án kísérték el utolsó útjára a kalocsai temetőben. Ravatalánál bajtársai álltak díszőrséget.

 

 

Halottak napi emlékmise a pákozdi Don-kanyar Emlékkápolnánál
2020.10.30.

2020. november 2-án, halottak napján 15 órakor Pákozdon a Mészeg-hegyi Don-kanyar Emlékkápolnánál Spányi Antal megyéspüspök engesztelő szentmisét tart az I. és a II. világháború során elesett hős katonákért és hozzátartozóikért. A Katonai Emlékpark katonai tiszteletadást szervez azokért, akik hazai vagy idegen földön haltak meg, életüket adva a magyar nemzetért. A honvédség és az egyház a közös eseménnyel szeretné kifejezni a katonahősök iránti megbecsülését. Pákozdon 1993-ban emeltek kápolnát és helyezték itt örök nyugalomra a Roszkino falu mellől hazaszállított ismeretlen magyar katona földi maradványait, méltó emléket állítva azoknak, akiket hazájukban nem temethettek el hozzátartozóik. A Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség a Halottak Napi Emlékmisére külön autóbusz járatot indít Székesfehérvár-Pákozd (Mészeg-hegy)-Székesfehérvár útvonalon. Az autóbusz Székesfehérvár Autóbusz állomásról, a volt Hatpöttyös Étterem elől indul november 2-án, 14.00 órakor. 14.10-kor megáll a Vasútállomás, helyijárati parkolójában, onnan indul tovább Pákozd Mészeg-hegyre a Doni Kápolnához. Az Emlékmise után ugyanezen az útvonalon visszaszállítja a résztvevőket. Az autóbusz járatot bárki igénybe veheti. Az autóbuszon a száj és orr eltakarására alkalmas maszk viselése kötelező. A járványügyi szabályok betartása mellett minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Dr. Görög István nyá. ezr. a Pákozdi Katonai Emlékpark ügyvezetője

 

Elhunyt dr. vitéz Pintér Tihamér
2020.10.26.

 

A Buda Törzsszék tagja 91 éves korában 2020. szeptember 20-án hunyt el Budapesten. 1929-ben született Győrben katonacsaládban.
Gyermekkorát testvérével Máriával Szombathelyen, Székesfehérváron, Kolozsváron és Szegeden töltötte, hivatásos honvédtiszt édesapjuk gyakori áthelyezése miatt. Középiskolai tanulmányait a Nagyváradi Magyar Királyi "Gábor Áron" Honvéd Tüzérségi Hadapródiskolában kezdte meg. Az első év elvégzése után 1945. januárjában a kitelepítési parancs és a szovjet csapatok előretörése miatt az iskolája és a családja is menekülni kényszerült Németországba. Nem sokkal ezután amerikai fogságba került, ahonnan a szerencse folytán augusztusban elengedték.
A Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban 1948-ban érettségizett, a Budapesti Műszaki Egyetemen vegyészmérnökként diplomázott 1952-ben.
Első munkahelye az almásfüzitői Timföldgyárban volt. Beosztásai: diszpécser, kutató laborvezető, majd feltárási osztályvezető.
Itt ismerkedett meg Blankával, jövendőbeli feleségével, akivel 64 évig boldog házasságban élt. Műszaki doktori disszertációját summa cum laude minősítéssel szerezte és főosztályvezető- főtechnológus beosztásba helyezték. 1964-ben Budapestre az ALUTERV-be került, ahol főmérnök, az ajkai Timföldgyár megvalósításának létesítmény főmérnöke lett. Később a horvátországi Zadar melletti Obrováci Timföldgyár létesítményi vezetésére kapott megbízatást. Két gyermekük született Zsolt és Ildikó, akik nyomdokába lépve ugyanúgy a mérnöki pályát választották hivatásul. 1991-ben ment nyugdíjba.

1991. november 9-én megalapították a Nagyváradi Magyar Királyi "Gábor Áron" Honvéd Tüzérségi Hadapródiskola Bajtársi Körét. A fiatal légvédelmi tüzérhallgatók részére a légvédelmi rakéta tanszék vezetői állományával jól együttműködő Szent Borbála Tüzér Alapítványt hoztak létre. A megsemmisült Görgey-szobor elkészítésének támogatásáért, a Nagyváradi tüzér hadapróiskolások voltunk c. könyv szerkesztéséért, a Szent Borbála hagyományok ápolásáért és a Szent Borbála Alapítvány létrehozásáért századossá terjesztették fel. 1995-ben avatták vitézzé édesapja, vitéz Pintér Sándor várományosaként. Nyugodjon békében.

 

Jogerősen is Csíkszentmártoné az úzvölgyi katonatemető
2020.10.09.

A temetőgyalázó román futballhuligánok randalírozása közepette 2019-ben felavatott ötven betonkereszt hivatkozási alapját semmisítette meg a marosvásárhelyi bíróság 2020. október 7-én kihirdetett ítélete. A román védelmi minisztériumnak alárendelt Hősök Emléke Országos Hivatal nem sokkal az erőszakos temetőfoglalást követően elismerte, hogy nem az úzvölgyi temetőben nyugszik az a 149 román katona, akiknek a román parcellát létrehozták, és álláspontja szerint csak 11 román katona van eltemetve a temetőben. A temetőgyalázást engedélyező román prefektust a botrány után két hónappal később leváltották. A román katonák maradványainak tartott csontokat a jászvásári (Iasi) Törvényszéki Orvostani Intézet megvizsgálta és hivatalos értesítésében állati eredetűnek nevezte meg. A budapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka 2020. júliusban a Tusványoson szervezett pódiumbeszélgetésen olyan  dokumentumokat mutatott be, amelyek tanúsítják, hogy a románnak vélt katonák sem valamennyien románok. Közülük öten a magyar hadseregben szolgáltak, egy korábbi kutatás pedig további egy katonáról megállapította, hogy orosz volt.

 

Elhunyt vitéz Callmeyer Ferenc
2020.10.06.

 

92 éves korábban, 2020. október 3-án hunyt el vitéz Callmeyer Ferenc Príma- és Ybl Miklós-díjas építész, a magyar modern építészet meghatározó képviselője, a Magyar Építőművészek Szövetségének alapító tagja, a Magyar Építész Kamara első elnöke, az Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja. címzetes egyetemi tanár, a Közép-Magyarország Nyugat Törzsszék tagja.
Miskolcon született 1928. április 3-án. A Callmeyer ősök Dániából érkeztek: a viking tengerészcsalád messzire szakadt sarja folyami hajóskapitány lett a Dunán, majd Pozsonyligetfaluban telepedett le. Tanulmányait a BME Építészmérnöki Karán végezte. A diploma megszerzése után a Mezőtervnél kezdett el dolgozni, később az Iparterv, majd a TTI munkatársa lett. 1955 és 1963 között a londoni Sheppard Robson and Partners építésze lett, de dolgozott az Egyesült Államokban is.
Saját vállakozását, a Callmeyer és Tsa. Építészirodát 1990-ben alapította meg. 2008-ban a Magyar építészet és építőművészet kategóriában Prima-díjat kapott, az Ybl Miklós-díjat pedig kétszer, 1956-ban és 1993-ban is odaítélték neki.

Legfontosabb építészeti alkotásai között tartják számon a Nemzetközi Amerikai Iskolát, a Rege-udvart, az újpalotai lakótelepet, a CLASP rendszerű iskolákat, de az ő nevéhez fűződik a Kőbányai Gyógyszergyár irodaépületének megtervezése is.
Meghatározó élménye volt, hogy levente korában a visszavonuló német-magyar erőkkel Pozsonyon át vonultak, s ekkor találkozott a tragikus sorsú Esterházy János gróffal. A háború végén amerikai fogságba került. Tapasztalta a német és magyar lakosok deportálását is Pozsonyból, mely a háború végnapjaitól már megkezdődött. Háborús élményeiről a Népirtás Pozsonyligetfalun című filmben nyilatkozott.
Átélte az 1956-os Kossuth téri vérengzést. A tömeg közé csapódó gépfegyver-sorozatok elől a Mezőgazdasági Minisztérium árkádjai alatt, majd egy földszinti ablakon bemászva az épületben keresett menedéket. Ennek a momentumnak állít emléket egyik legismertebb emlékműve, az épület Kossuth téri pilléreire rögzített, a falba csapódó lövedékeket megidéző, bronzgolyókból álló installáció.
2011-ben avatták vitézzé Budapesten édesapja, id. vitéz Callmeyer Ferenc m.kir ezredes (1880-1944) várományosaként. 2020. október 16-án helyezték örök nyugalomba Telki község temetőjében. Nyugodjon békében.
Fotó: MMA

 

Állománygyűlés és trianoni emlékkereszt avatás Balatonfenyvesen
2020.10.05.

Az újonnan megszervezett Délnyugat-Dunántúl Törzsszék  első állománygyűlését a balatonfenyvesi Imremajorba hívta össze Kámán Géza mb. törzskapitány 2020. szeptember 26-án. A gyűlés résztvevői a hivatalos rendi ügyek ismertetése után néhai vitéz Rózsás János íróról, a hadisírgondozásról és Horthy Miklós kormányzóról hallhattak színvonalas előadásokat. A bajtársi ebédet követően felavatták a  trianoni  emlékhelyet, melynek kialakításában Kámán Géza, Tóth István és Biczó László végeztek kiemelkedő munkát. Tovább…

 

 

Meghívó Érdre az aradi vértanúkra emlékező ünnepségre - október 6. 17:00 óra
2019.09.28.

Az aradi vértanúk emléknapján az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverését követően Aradon kivégzett 13 vértanúra, illetve az ugyanezen a napon Pesten kivégzett Batthyány Lajosra, Magyarország első független, felelős kormányának miniszterelnökére emlékeznek a Történelmi Vitézi Rend tagjai 2020. október 6-án (kedden) 17:00 órától. Helyszín: Érd Kálvin téri református templom kertje. Ünnepi szónok Dr. Holló József ny. altábornagy. Közreműködik a MH Légierő Zenekar, karnagy vitéz Katona János alezredes. Házigazda vitéz Erdélyi-Takács István törzskapitány. Gyülekező 16:45-kor a helyszínen.

 

Köszönjük a 2019. évi 1% felajánlásokat
2020.09.25.

A Történelmi Vitézi Rend pénzügyeinek kezelését ellátó egyesületünk részére az idei évben 395 582 Ft személyi jövedelemadó 1% felajánlás érkezett, amelyet nemzetvédő, hagyományőrző célokra fordítunk. Köszönjük!

 

Vitéz Dékány Ágostonra emlékező szentmise Csepelen
2020.09.21.

2020. október 3-án (szombaton) 18 órától a Csepel Belváros - Kisboldogasszony Templomban (Budapest - Csepel, XXI. ker. Szent Imre tér) a szombat esti szentmise keretén belül lesz megemlékezés az öt éve elhunyt vitéz Dékány Ágostonra, a Rend egykori országos törzskapitányára.

 

Márton Áron püspök halálának 40-ik évfordulója
2020.09.21.

A negyven évvel ezelőtt, 1980. szeptember 29-én elhunyt Márton Áron püspökre emlékező rendezvényt tart Budapesten 2020. szeptember 26-án (szombaton) 16 órától a Keresztény Konzervatív Egyesület, a KDNP XII. kerületi Szervezete, a Történelmi Vitézi Rend és a Farkasvölgyi Baráti Kör. Helyszín: Budapest, XII. kerület Márton Áron tér (Hóvirág utca - Törökbálinti út sarok).

Nyolcvan esztendeje öltözött virágdíszbe Észak-Erdély és Székelyföld
2020.09.13.

A magyar-román területvitát lezáró második bécsi döntéstől feljogosítva a  trianoni határra felzárkózott három honvéd hadsereg alakulatai 1940. szeptember 5-én harangzúgás közepette lépték át a határt Szatmárnál, Érmihályfalvánál és Técsőnél, miután kihirdették előttük Horthy kormányzó hadparancsát: Honvédek! A trianoni igazságtalanság egy újabb része jóvátételt nyert. Indulunk, hogy újból birtokba vegyük ezeresztendős jussunk egy újabb részét. Felszabadulást viszünk 22 év óta rabbilincsben élő erdélyi magyar testvéreinknek és szeretetet a határainkon belül élő, hozzánk hű nemzetiségeknek. Ezt tartsátok szem előtt, amikor elindultok Isten és a Haza nevében: Előre a keleti Kárpátok gerincéig! Tovább…

 

Szent Korona emlékhellyé vált Kaplony
2020. 09. 05.

A Nagykároly tőszomszédságában található községben 2020. augusztus 16-án, a vasárnapi szentmise keretében áldották meg a magyar Szent Koronát ábrázoló műalkotást. Az ünnepély hangulatát a helyi fúvószenekar játéka adta meg. A szentelést ft. Tímár Asztrik OFM atya végezte. Az emlékmű megvalósításában kiemelten köszönjük Mosdóczi Vilmos polgármester hathatós támogatását. Az alkotó, v. Kerecsen László törzskapitány - a járványhelyzet miatt nem tudott személyesen jelen lenni - üzenetét v. Kocsis László tb. törzskapitány tolmácsolta az egybegyűlteknek. Koszorút helyeztek el a Történelmi Vitézi Rend hajdúsági, margittai, nagykárolyi képviselői, valamint az Észak-Erdélyi Törzs. Tovább…

 

Nyolcvan éve hoztak döntést Bécsben a magyar-román területvitában
2020.08.29.

Az 1940. augusztus 30-án délután három órakor hatályba lépő második bécsi döntés legfontosabb eseményének, az 1920-as trianoni békediktátum következtében Romániának átadott Észak-Erdély visszacsatolásának 80. évfordulójára emlékezünk.
A magyar politikai és katonai vezetés számtalan próbát tett az országot legérzékenyebben érintő, a különösképpen Erdélyben elveszített magyarlakta területek visszaszerzésére. Bár Teleki Pál miniszterelnök óvatos, semlegességet sugalló álláspontja gyakran teljes ellentétben volt a katonai vezetés (Werth Henrik gyalogsági tábornok, a Honvéd Vezérkar főnöke által képviselt) a magyar haderő bevonulását támogató elméletével, május 13-tól két magyar hadtestnél (hegyidandár és gyorshadtest) mozgósítást rendeltek el Észak-Erdély irányába. A kb. 550,000 fős mozgósított magyar alakulatok megindításának következtében a román hadsereg május 20-ra már közel másfél milliós létszámra növelte erejét. Tovább…

 

 

Horthy István hősi halálának évfordulójáról emlékeztek meg a vitézek Gödöllőn
2020.08.23.

Vitéz nagybányai Horthy István magyar királyi repülő főhadnagyra, Magyarország kormányzóhelyettesére emlékeztek a vitézek a gödöllői királyi kastély kertjében 2020. augusztus 21-én vitéz Szilasi-Horváth Csaba mb. törzskapitány szervezésében. 1995-ben itt állították fel az egyetlen korabeli, megmaradt, Horthy Istvánról készült szobrot, Gách György alkotását. A kormányzóhelyettes életéről és halálának körülményeiről vitéz Ambrózy Árpád székkapitány tartott előadást, majd a koszorúkat helyezték el. A Rend tagjai mellett jelen voltak Gödöllő város önkormányzatának és nemzeti pártjainak, polgári szervezeteinek képviselői is. A rendezvény végén n. Falk László látta vendégül a megjelenteket. Tovább…

 

Száz éve alakult meg a Vitézi Rend
2020.08.07.

A Vitézi Rend létrehozásának gondolata Horthy Miklós kormányzóhoz kötődik, aki valószínűleg már 1919-ben, a Szegeden megalakított ellenforradalmi kormány hadügyminisztereként, ezt követően pedig az általa szervezett Nemzeti Hadsereg fővezéreként intézkedhetett az előkészületekről. Megbízására testvéröccse, Horthy Jenő, az újonnan megválasztott Nemzetgyűlés képviselője 1920 tavaszán tárgyalásokat folytatott a Földhitelintézetek Országos Szövetségének vezetőivel. Az ezen időszakban kialakított, kormányzói jóváhagyást elnyerő koncepció (amely tulajdonképpen a Vitézi Rend alapelveit tartalmazta) lényegi pontjai az alábbiak voltak:

 • A világháborúban magukat kitüntetett személyeket jutalmazni kell, de olyan módon, hogy az az örököseire is kihasson.
 • A jutalom legalkalmasabb formája az elidegeníthetetlen (hitbizományos) földbirtok-adomány.
 • Az adományt a frontszolgálatban kiérdemelt arany vagy I. osztályú ezüst vitézségi érmek tulajdonosai kaphatják. Továbbá „polgári tisztesség, becsület és józanság” tekintetében kifogás alá nem esnek, „becstelen bűncselekményt” nem követtek el.

Az alapvetések elfogadása után Börcsök Andor igazságügyminiszteri jogtanácsos kapott megbízást a vitézi telekről szóló jogszabály megszerkesztésére. A tervezet kormányzói jóváhagyása után 1920. augusztus 29-én a Budapesti Közlönyben hirdették ki az 1920. évi 6650. M.E. rendeletet (az ún. alaprendeletet). Tovább…

 

Ételosztás a Történelmi Vitézi Rend támogatásával
2020.07.30.

A Történelmi Vitézi Rend Bács-Kiskun megyei alcsoportja ismét példamutatóan támogatta a kecskeméti szegényeket. Az idén száz éves társaság már hagyományként támogatja a kecskeméti Wojtyla Barátság Központ népkonyhájának rászorultjait. 2020. július 21-én vitéz Kiss Norbert, Szabovlyev Juliánna és vitéz Szabovlyev József közreműködésével Szajkiné vitéz Bánó Eszter és vitéz Tiszavölgyi István osztottak zöldbabfőzeléket a gondozottaknak. /Az Alföldi Civil Napló nyomán/

fotó: Mátyus István

 

Nagyértékű felajánlás a Hadtörténeti Intézet és Múzeum részére
2020.07.28.

A Komáromban élő Legát István, a Történelmi Vitézi Rend tagja, saját gyűjteményének értékes darabjait, az amerikai felügyeletű bajorországi Pocking körzetében működő magyar hadifogolytábor tábori újságjának teljes és épen megőrződött, eddig ismeretlen példányait ajándékozta a múzeumnak. A Pockingi Híradó az 1945.június 30. és augusztus 5-e közötti táborélet időszakát öleli fel. Az újság híreket, parancsokat, de kulturális és sporthíreket is közölt. Felelős szerkesztője Lévay Győző repülő százados, főszerkesztője Hajnal Ferenc repülő főhadnagy volt. Tovább…

***

A Szent Korona másolata hagyományőrző koronaőrök kíséretében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának és Katasztrófavédelmi Intézetének tisztavatási ünnepségén a budavári Kapisztrán téren 2020. június 27-én. Fotó: MTI

 


Trianon emlékmű Érden a Kálvin téri református templom kertjében - vitéz Csák Attila alkotása, 2010

 

Trianon századik évfordulójára írt dalt a Csík zenekar
2020.06.03.

A Hazám, hazám, édes hazám kezdetű népdal átdolgozott változatában a szétszakított magyarságot képviselő énekesek és zenészek között olyan sztárok is közreműködnek, mint Miklósa Erika, Molnár Levente, Tátrai Tibor, Szarka Tamás, Szvorák Katalin, Pál István “Szalonna” és mások. Tovább…

 


vitéz Csák Attila: Trianon 100

 

És mégis…

itt vagyunk! Volt egy huszadik százada a keresztény világnak, amely a földre szállt pokol volt még annak is, aki soha nem hitt sem Istenben, sem pokolban, sem semmiben.
De nekünk, magyaroknak még ebből az általános pokolból is a sokszorosa jutott a többiekhez képest!
Csak igen röviden: 1914-ben még volt egy 18 milliós Magyar Királyság a mintegy 324 ezer négyzetkilométernyi történelmi Magyarországon. Majd jött négy évig tartó világháború. Odaveszett hatszázezer emberünk. 1918 őszén a szabadkőművesek ránk szabadították gróf Károlyi Mihályt a tesze-tosza liberalizmusával, a szomszédjaink vérszomjas farkasokként rontottak a védtelenül hagyott országra. Hiszen maga a hadügyminiszter jelentette ki: „nem akarok katonát látni!”
1919 márciusára már „házon belül voltak” a románok, a horvátok, a szerbek, a csehek és még a franciák is – akikkel semmi dolgunk nem volt a négyéves háború folyamán – de ők voltak a győztesek, hála Amerika, az USA hadba lépésének. És győzött az „Entente Cordiale” (a szívélyes együttműködés) – magyarul az Antant! Tovább…

 

Trianon 2020
Gergely István „Tiszti” gondolatai június 4. előestéjén
2020.06.03.

Közeledik Magyarország lemészárlásának 100. évfordulója.
Sokan és sokat emlékeztek, írtak erről a megfontolt, alaposan előkészített gyilkosságról, mely példáját ritkítja a történelemben. Magam is, amikor néhány gondolatban emlékezni szeretnék erre a húsomba vágó történetre, valami lényegi ébresztő üzenetet szeretnék megragadni, ami támaszt, feltámaszt, hogy ott tudjunk lenni a gyilkos nemzetek temetésén (Apponyi Albert beszéde). A mi emlékezésünk a 100. évfordulón egy történés kell, hogy legyen, ami a magyaroknak nem azt jelenti, hogy véletlenül „eszembe jut”, hanem azt jelenti: emészteni, felszívni, új erőre kapni! Emlékezni annyit jelent, mint nászra lépni a múlttal. Nekünk az emlékezés szellemi utódok nemzését és születését jelenti! Ettől lesz ünnep a múlt, ezért öltünk magunkra komor ünneplő ruhát ezen a nehéz ünnepen, amely a feltámadás fényes ünneplésébe fordul át. Tovább…

 

Felhívás a Történelmi Vitézi Rend tagságához
2020.06.02.

2020. június 4-én, Trianon százéves évfordulóján, mindenki vegyen részt a saját lakóhelyén megrendezésre kerülő megemlékezésen Rendünk képviseletében. Kérjük meg gyülekezeteink lelkészeit, hogy magyar idő szerint 16 óra 30 perckor száz másodpercig szólaltassák meg templomuk, imaházuk harangját. A harangszó befejezése után mondjunk el egy Miatyánkot hazánkért, népünkért.

 

A Magyarok Fája a németországi Ulm városában
2020.06.02.

A gyalázatos Trianoni békeszerződés 100 éves évfordulója alkalmából az Ulmi Magyar Kultúregyesület és az ulmi és Ulm környéki magyarok összefogásából egy kocsányos tölgyfával állítunk emléket. Legyen ez a tölgyfa egy élő felkiáltójel, hogy mi, magyarok nem felejtünk! A tölgyfa Ulm városának tulajdona, amely 500,- EUR-ért a magyarok fája lehet. A fa az Ulmi Magyar Kultúregyesület udvarán áll, zöld övezetben. Kedvező körülmények között több száz évig is élhet. A fa tervezett ünnepélyes tulajdonba vétele 2020 június 4-én 12.00 óra. Helyszín: Ulmi Magyar Kultúregyesület, Unterer Kuhberg 16, 89073 Ulm. Támogasd te is, hogy összegyűljön ez az összeg! Adományodat az alábbi bankszámla számra utalhatod: Ungarischer Kulturverein Ulm e. V, Ulmer Volksbank, BIC: ULMVDE66XXX, IBAN: DE97 6309 0100 0025 1000 09. Megjegyzésbe írd: Magyarok Fája 
Összefogással sikerülni fog!
A 2020. június 4-i program tervezete:
- 12 órakor felavatjuk a Magyarok Fáját az Ulmi  Magyar Kultúregyesület udvarán
- 15 - 17 óra között figyelemfelkeltö rendezvényt tartunk Ulm központjában, a Münsterplatzon
- 18 órakor a magyar misén a Wengen-Kirche-ben Merlás Tibor atya emlékezik a tragédiára
- 20 óra 20 perc kezdettel meggyújtjuk az Összetartozás Tüzét az Ulmi Magyar Kultúregyesület udvarán
Minden kedves Bajtársunkat, azok családját és rokonait, ismeröseit szívesen látjuk körünkben.

 

Megemlékező istentisztelet a budapesti Hazatérés Templomában június 4-én este
2020.06.02.

Június 4-én (csütörtökön) 18:00 órától kezdődik a Magyarország feldarabolásáról megemlékező istentisztelet a Budapest V. kerület Szabadság téri református templomban. Igét hirdet ifj. Hegedüs Loránt. Beszédet mond Zetényi-Csukás Ferenc, v. Balog Barna és Gaudi-Nagy Tamás. A Történelmi Vitézi Rend tagjait is szeretettel várják a rendezők.

 

Harangszó és megemlékezés június 4-én a budapesti Belvárosi Főplébánia-teplomban
2020.05.30.

Nemzeti gyásznapunkon a vitézavatások helyszínén, a Március 15. téri Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templomban 16:30 órakor kezdődik a harangzúgás, amelyet imádságos megemlékezés követ. Kérjük a Történelmi Vitézi Rend tagjait, hogy 16:00 óráig foglalják el helyüket. Beszédet mond Dr. Zachar Péter tanszékvezető egyetemi docens, történész. A 17:00 órától kezdődő szentmisét bemutatja Dr. Osztie Zoltán plébános. A program közvetítése megtekinthető lesz ezen az oldalon: Trianoni megemlékezés

 

Főhajtás a magyar hősök előtt
2020.05.27.

Május 31-e a magyar hősök emlékünnepe. Ezen a napon a hazáért vérüket, életüket áldozó katonákra és civilekre emlékezünk. Bár az ünnepet az 1924. évi XIV. törvénycikk rendelte el, a kommunista diktatúrában nem engedélyezték a megtartását. Magyarország felszabadulása óta ismét nyilvánosan is fejet hajthatunk hőseink emléke előtt. Felhívjuk a Történelmi Vitézi Rend állományát, hogy ki-ki a saját lakóhelyén lévő hősi emlékműre, hadisírra helyezze el az emlékezés koszorúját.

 

Hungarikum lett a magyar szablya
2020.05.23.

A Hungarikum Bizottság 25-ik, 2020. május 21-i jubileumi ülésén hozott döntésével a klasszikus magyar szablyavívás hagyományát, a magyar kardiskola alapját, mint kiemelkedő jelentőséggel bíró nemzeti értéket is a hungarikumok közé emelte. A magyar kard hírnevének megalapozásában első helyen Borsody László vívómestert (1878-1939) kell kiemelnünk (képünkön), a Magyar Királyi Toldi Miklós Honvéd Sporttanár- és Vívómesterképző Intézet fővívómesterét és aligazgatóját. A „vívógéniuszt” oktatói pályája elejétől az foglalkoztatta, hogyan lehetne a sok támadó és védő mozdulat ezernyi kombinációját világos, logikus, jól felépített rendszerbe felépíteni, mert minden általa látott, tanult vívó irányzatnak voltak előnyei és gyengéi. Hetekig és hónapokig vizsgált minden egyes támadó és védő mozdulatot. Tökéletesítette, csiszolta finomította őket. A régi kardiskolával ellentétben, taktikai szempontból bevezette a hátralépést. Könnyedebbé tette és felgyorsította a lábmunkát. A lábmunka különböző elemeihez mindig más és más ütemezést rendelt. A Borsody-módszer jellegzetessége az úgynevezett guruló lépés és annak sorozatai. A védő mozdulatokat négy részre bontotta: negyed kvart, fél kvart, háromnegyed kvart, teljes kvart. A kard különböző pozíciójában különböző fogásokat vezetett be. A stratégiára és taktikára különös hangsúlyt helyezett. A támadások előtti felderítés és előkészítés fontos szerepet kapott rendszerében. Tanítványai 18 olimpiai aranyat, 18 világbajnoki címet és 103 magyar bajnoki címet szereztek. Neki köszönhetjük, hogy az újkori olimpiákon a vívás a legeredményesebb sportágunk, összesen 36 aranyéremmel.

 

 

**************************************************************************************

Kedves Rendtársaim!

Rendünknek az idei esztendőre elgondolt terveit jelentősen átírta a koronavírus. Az eddigi járványügyi intézkedések eredményesek voltak, de nyilvános és magánrendezvényeink megtartása ma még ismeretlen időpontig nem lehetséges. Most különösen átérezhetjük, milyen felemelő ajándék a vitézi közösségben való találkozásaink lehetősége, alkalmai.
Az elzártság időszakát a Rend vezetése arra használja fel, hogy felkészüljön a korlátozások feloldását követő időszakra. Két nagy évforduló is áll előttünk idén. Nem mondunk le emlékeztetni a társadalmat a trianoni országcsonkításra. A Vitézi Rend megalapításának centenáriumát is méltón meg fogjuk ünnepelni. Nem marad el legnagyobb rendezvényünk, a vitézavatás sem. Megszervezésükön dolgozunk.
A személyes találkozások híján telefonon és interneten tartsatok kapcsolatot elöljáróitokkal és bajtársaitokkal. Köszönetet mondok azon vitézeinknek, akik az egészségügyben, a közigazgatásban és a rendvédelemben rendkívüli erőfeszítéssel állnak helyt ebben a nehéz időszakban. Kérlek mindannyiótokat, továbbra is tartsátok be a hatóságok előírásait. Járjunk elöl jó példával abban is, hogy az akár önként vállalt korlátozásokkal is alkalmazzuk a járvány elleni védekezés eszközeit.

Kelt Budapesten, 2020. május 10-én

vitéz Hunyadi László főkapitány

**************************************************************************************

 

Megvan az egymillió aláírás
2020.05.08.

A legutolsó pillanatban, óriási hajrával, de sikerült összegyűjteni az egymillió aláírást. Hihetetlen teljesítmény a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezése, de a győzelemig még több jogi akadályt is le kell még küzdeni. Mint ismeretes, a kampány célja, hogy ne lehessenek nemzeti régiók diszkrimináció áldozatai egy más nemzeti többségű államban. Az egymilliomodik online aláírás a határidő lejárta előtti utolsó órában született. Emellett további 220 ezer papíron gyűjtött aláírás is van a szervezők kezében. A nemzeti régióknak közvetlen uniós támogatást kérő petíciót a szabályok értelmében azonban így mégsem lehet az Európai Bizottság elé vinni, mivel csak Magyarországon, Szlovákiában és Romániában lépte át az aláírók száma a népességarányos nemzeti küszöböt, holott legalább hét országban kellett volna. Az SZNT elnöke, Izsák Balázs azt reméli, hogy a járványhelyzetre való tekintettel a Bizottság kitolja a határidőt, mint mondta, a problémával a brüsszeli testület tisztában van, és várhatóan a jövő héten dönthetnek a hosszabbításról.

 

Egy nap múlva zárul az aláírásgyűjtés a nemzeti régiók védelméért
2020.05.06.

Érthetetlen a magyar társadalom közönye a székelyek autonómiatörekvése iránt. Különösen fájó, ha a trianoni békediktátum századik évfordulóján bukik el a Székely Nemzeti Tanács által indított európai polgári kezdeményezés. Az SZNT hat évig pereskedett az Európi Bíróságon a kiírásért. Tőlünk semmi egyebet nem kíván, mint hogy kattintsunk néhányat a világhálón. Felhívjuk a Történelmi Vitézi Rend tagjait, hogy családtagjaikat és barátaikat is bevonva támogassák a kezdeményezést. A kitöltéshez szükséges idő körülbelül 30 másodperc. https://irdala.hu

 

Elhunyt vitéz Gyurta Béla
2020.04.28.

 

Életének 85. évében hunyt el Budapesten vitéz Gyurta Béla, nyugalmazott tengerésztiszt, a Történelmi Vitézi Rend Buda Törzsszékének és a Rend Tengerész Tagozatának tagja.
1935-ben született Budapesten. Hosszú életútja során gyermekként átélte a II. világháború nehézségeit, majd 1956-ban besorozott katonaként szolgálva megmentette a korábban rá lövő forradalmár lány életét. Csatlakozott a forradalmárokhoz azzal, hogy tárgyalt a Széna téri ellenállók legendás parancsnokával, Szabó Jánossal (aki Szabó bácsiként lett ismert) és intézkedett a pesthidegkúti rádióállomásnak a szabadságharcosok részére történő rendelkezésre bocsájtásáról.
Élete során kiemelkedő sporteredményeket is elért, súlyemelésben 10 hónap alatt jutott el a válogatottságig. Életének meghatározó élménye és szolgálata volt a magyar tengerhajózásnál eltöltött évek, ahol rádiós gazdasági tisztként szolgált. Később alapítója volt a Magyar Tengerész Egyesületnek és tevékeny része volt Horthy Miklós hamvainak hazahozatalában és a kenderesi újratemetésben. Több könyvet írt, illetve szerkesztett a tengerészekről, megörökítve szolgálatukat és tengeri életük különleges pillanatait, amelyek közül kiemelkedik a Tengerész Almanach. Éveken át gyűjtötte tengerész társaitól az emlékeket, a relikviákat, melyeket később a maklári Tengerész Múzeumnak adományozott, jelentősen bővítve annak állományát.
Fájdalommal búcsúzik tőle fia, dr. vitéz Gyurta Tibor Roland, a Történelmi Vitézi Rend központi vitézi hadnagya, menye, Erzsike és unokája, Botond, továbbá tengerész és vitéz bajtársai. Temetése 2020. május 8. napján 10:30 órától lesz a budapesti Farkasréti temetőben. Nyugodjon békében.

 

Dr. Kemény Gyula ezredorvos szerbiai frontnaplója
2020.04.28.

Érdekfeszítő, hiteles frontnapló olvasható a Nagy Háború oldalon dr. Kemény Gyula, a nagyváradi 37. gyalogezred ezredorvosának tollából. Kolera ellen kell az embereket beoltani, ezt most a fedezékekben rajonként végzem – írja 1915 nyarán, érdekes művelet így, gránátzene mellett dolgozni. Ma majdnem száz sebesült ment át a kezemen – jegyzi fel másutt. Naplósorozata 32 részben olvasható itt (kattints).

 

Befejezés előtt a budapesti Trianon-emlékmű
2020.04.27.

A Nemzeti Összetartozás Emlékhelyét a trianoni békediktátum századik évfordulójára építtette a magyar országgyűlés a Kossuth térre.  Zimay Balázs építész és Mohácsi Sándor tájépítész alkotásának különlegessége, hogy szinte teljes egészében a föld alatt helyezkedik el. Egy száz méter hosszú, négy méter széles út lejt a térről a Honvéd utca kereszteződése irányába, amely végén egy körüljárható, hatalmas gránittömb áll, több helyütt meghasadva, a közepén örök lánggal. Az utat szegélyező falakra bevésték a Magyar Királyság utolsó, 1913-as helységnévtárában írt összes településnevet. Az 1921-ben állított, 1946-ban lebontott Szabadság téri Irredenta szoborcsoport visszaállítása a szovjet hősi emlékmű miatt nem jöhetett szóba. Eltávolítása, áthelyezése az orosz kormány egyetértésének hiányában nem történhetett meg. Mivel Oroszország területén számos magyar katonai temető található, a mindenkori magyar kormányok számára vállalhatatlan volt olyan egyoldalú döntés, amely a azokat veszélyeztette volna.

Fotó: Wachsler Tamás

 

Elhunyt vitéz Török Jenő
2020.04.27.

 

2020. április 20-án hunyt el vitéz Török Jenő (+93), nyugalmazott építész, a Kelet-Magyarország Törzsszék legidősebb tagja.

1927. június 6-án született Nagyváradon. Iskoláinak elvégzése után továbbtanulás céljából Budapestre költözik. Itt éri Budapest ostroma 1944. decemberében. Önként jelentkezik a m.kir. I. honvéd Egyetemi Rohamzászlóaljba. A Rózsadombon húzódó frontvonal mentén harcol a támadó szovjet erők ellen. 1945. január végén megsebesül a Bimbó utcai ütközetben. Operációja és felgyógyulása után Szegedre kerül az új "demokratikus" honvédség katonájaként, de hamar leszerel és hazatér a románok által megszállt Nagyváradra. Mint építész dolgozik a Nagyváradi Borászati Vállalat beruházási felelőseként. Az 1989. decemberi forradalom előtt feleségét és fiait Magyarországra küldi, majd Monostorpályiban telepednek le.

Saját háborús érdemei alapján 2014-ben nyer felvételt a Vitézi Rendbe, amelynek, hajlott kora ellenére, nagyon aktív tagja. Még a legutóbbi, 2019. évi állománygyűlésük után is megmutatja, repteti rendtársai előtt kedvenc repülőgép-modelljét. Nyugodjon békében.

 

Vitéz Szurmay Sándorra emlékeznek a ma hősei
2020.04.05.

 

Vitéz báró uzsoki Szurmay Sándor ny. vezérezredes, egykori honvédelmi miniszter 1945. március 26-án, hetvenöt esztendővel ezelőtt tért meg teremtőjéhez. A ma hősei, a COVID‒19 néven elhíresült koronavírus okozta járvány ellen küzdők tisztelettel hajtanak fejet a Monarchia egykori legismertebb és legelismertebb magyar hadvezérének emléke előtt. Tisztelegnek és emlékeznek, miközben az ország, a magyar emberek védelméért katonaként, honvédségi alkalmazottként ki-ki teljesíti, amit vállalt, szolgál, ahogy kötelessége a határnál, vagy rendészként, a járvány megfékezéséhez szükséges rend őreként, segítő két kezével szükségkórház építőjeként, avagy a védelem-egészségügy szakembereként, ahol képességei szerint kell. A ma hősei, köztük a Magyar Honvédség Budapest Helyőrség Dandár katonái, akik vallják, névadójuk, Szurmay tábornok öröksége, életútja tovább erősíti bennük a katonai hivatás iránti elkötelezettségüket, a feltétel nélküli hazaszeretet magasztosságát.

„Korának egyik kiemelkedő, meghatározó katonai személyisége, vitéz báró uzsoki Szurmay Sándor ny. vezérezredes, egykori honvédelmi miniszter igazi katonai vezető volt, aki tetteivel és személyes példamutatásával mintát adott nemcsak a korabeli, de a mai magyar haderő parancsnoki állományának, a katonai hivatás iránt érdeklődő fiataloknak, valamint a már szolgálatukat befejezett nyugállományú katonáknak. Tetteivel, mély katonai hivatástudatával, hitvallásával és elkötelezettségével követendő példaképévé vált a szigorú, következetes, példamutató, követelménytámasztó, ugyanakkor emberséges parancsnoknak.” Tovább…

 

Elhunyt prof. dr. vitéz Sebestény Andor
2020.04.03.

 

Prof. dr. vitéz Sebestény Andor nyugalmazott állatorvos, kutatóorvos, a Brit Királyi Rákkutató Intézet nyugalmazott professzora, a Történelmi Vitézi Rend tagja 2020. március 14. napján, életének 89. évében hunyt el Budapesten. 1931. július 9-én született. A Fazekasra keresztelt és államosított budapesti Bencés Gimnáziumban érettségizik. Származása  és vallásos neveltetetése miatt orvosi egyetemre nem mehet. Az Állatorvosi Egyetemre nyer felvételt 1949-ben, ahol nincs káderezés. A Rákosi-diktatúra ostoba szemináriumai, vastapsos gyűlései elől egy hallgatókból, csepeli dolgozókból álló ellenálló csoportba lép be. A harmadik egyetemi év elején, 1951. októberében az ÁVH letartóztatja. Négy társát halálra ítélik, a többiek – vele együtt - átlagosan 10 év szabadságvesztést kapnak. A börtönben éhezéssel, kínzással gyötrik: rúgások, kurtavas, verés, rabtársak kivégzésének kötelező végignézése a politikai foglyok sorsa. Sztálin halála után szénbányában kényszermunkás. Öt év rabság után a forradalmárok szabadítják ki 1956. októberben. A szabadságharc leverését követően be kell vonulnia a börtönbe, ez elől Ausztriába menekül. Bécsben az angol nagykövetségen kér segítséget. Húszezer magyar menekülttel együtt Anglia fogadja be. Tolmács a menekülttáborban, később felvételt nyer a bristoli állatorvosi egyetem harmadik évfolyamára. Az egyetemet kitüntetéssel fejezi be. Állatorvosi praxisát 1964-ben a londoni Királyi Rákkutató Intézettől nyert állásért adja fel.

Munka mellett orvosi bakteriológiai diplomát is szerez. Állati tumorok kezelésére, a ráksejtek osztódásának gátlására kidolgozott készítményét humán gyógyászatra is átveszik. 1991-ben nyer felvételt a Vitézi Rendbe. Nyugdíjazása után hazatelepül és azon munkálkodik, hogy készítménye Magyarországon ne csak étrendkiegészítőként, hanem gyógyszerként is elérhető legyen. 2020. március 31-én a Rákoskeresztúri Új Köztemetőben lévő családi sírban helyezték örök nyugalomra.

 

Magas állami kitüntetéseket kaptak a Történelmi Vitézi Rend tagjai
2020.03.20.

Magyarország köztársasági elnöke a nemzeti ünnep, március 15. alkalmából, a miniszterelnök előterjesztésére adományozta
a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést vitéz Hunyadi László, a Történelmi Vitézi Rend főkapitánya, ötvös, restaurátor részére, az esztergomi Főszékesegyházi Kincstár, valamint számos magyarországi és külhoni plébánia liturgikus kegytárgyainak szakszerű restaurálása során végzett munkája elismeréseként,
a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetést dr. vitéz Kontra Jenő, a  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületenergetika és Épületgépészeti Tanszékének egyetemi tanára, professor emeritus részére, a megújuló energiák hasznosításával kapcsolatos kutatási eredményei és oktatói munkája, valamint a Kárpát-medencei felsőoktatási kapcsolatok fejlesztésében vállalt szerepe elismeréseként,
a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést vitéz Turba László, a Történelmi Vitézi Rend tiszteletbeli törzskapitánya, cserkésztiszt, korábbi válogatott birkózó részére, a hazai cserkészet kötelékében végzett társadalmi szervező- és karitatív tevékenysége, valamint birkózóként elért eredményei elismeréseként,
a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést dr. vitéz Török Péter családorvos, a  Magyar Schönstatti Családmozgalom vezetőségének tagja, a  Regnum Marianum közösségben a Domus Mariae Helyiregnum alapítója, Mány község korábbi alpolgármestere részére, a magyar fiatalok és családok érdekében végzett szakmai, illetve közösségteremtő munkája elismeréseként.

 

Vitéz Detre Gyulát köszöntjük százkettedik születésnapján
2020.03.20.

Vitéz Detre Gyula szkv. m.kir. főhadnagy, a Magyar Harcosok Bajtársi Közössége (MHBK) kanadai emeritus főcsoportvezetője, a Történelmi Vitézi Rend tb. kanadai törzskapitánya tegnap Montrealban ünnepelte 102. születésnapját. Isten éltesse Gyula bátyánkat, jó egészséget kívánnak rendtársai, barátai, tisztelői.

 

***

A Vitézi Szék tájékoztatja a Történelmi Vitézi Rend tagságát, hogy a koronavírus-járványra tekintettel, Magyarország és az európai országok kormányainak határozata alapján, a rendelkezések visszavonásáig nem tartja meg tervezett rendezvényeit.

***

 

Elhunyt Domonkos Béla szobrászművész
2020.03.03.

 

Életének nyolcvanhetedik évében, 2020. március 2-án elhunyt Domonkos Béla, Magyar Örökség Díjjal kitüntetett szobrászművész, Érd város díszpolgára, a Történelmi Vitézi Rend arany érdemkereszttel elismert tagja. Kispesten született 1934. február 25-én. Egyéves korától Érden élt és alkotott. Cipész édesapja Budapest bombázásának esett áldozatul. Szövőmunkás édesanyja özvegyen, nagy szegénységben nevelte négy gyermekét, így nem volt lehetősége felsőbb iskolázásra. Lakatos és a motorszerelő szakmája mellett autodidaktaként tanulta a szobrászatot. A XX. század szobrászóriása, Pátzay Pál felismerte tehetségét, oktatta, támogatta, de a Képzőművészeti Főiskola csak álom maradt számára. Ennek ellenére tiszteletet parancsoló, hosszú művészi pályát futott be. Idős korában is sokat dolgozott. Életműve rendkívül gazdag és változatos. Közel ötszáz alkotásából országszerte egyaránt megtalálhatók köztéri szobrok, domborművek, kisplasztikák.

A rendszerváltás után az emigrációból hazatelepülő Vitézi Szék megbízásából 1993-ban elkészítette Horthy Miklós kormányzó életnagyságú bronz mellszobrát, amely Magyarország 1944. évi szovjet megszállása után az első és felállítása után még évtizedekig egyetlen Horthy-szobra lett (Kenderes, Horthy-kastély kertje). Búcsúztatása 2020. március 13-án (pénteken) 15:00 órától lesz az érdi városi temető ravatalozójában.

 

 

Száz éve választották kormányzónak Horthy Miklóst
 2020.02.28.

Az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlásából következően 1918-ban megszűnt a több évszázados osztrák-magyar államjogi viszony. A Tanácsköztársaság bukása után az alkotmányos államműködés helyreállításához elsőként egy ideiglenes törvényhozó testületet, a nemzetgyűlést választották meg. Ezt követően vált aktuálissá Magyarország államformájának meghatározása. A köztársaság és a királyság intézménye közül a hagyományosan bevett utóbbi nyert elfogadást (nem kis mértékben az 1919-ben lejáratódott Tanácsköztársaság miatt), amely egyúttal felvetett egy újabb dilemmát: IV. Károly király visszatérését az antant határozottan – súlyos szankciókkal fenyegetve – ellenezte. Éles trónbetöltési vita bontakozott ki. A legitimisták a Habsburg-ház folytonosságát pártolták, míg a szabad királyválasztók álláspontja szerint a Monarchia szétesésével a szabad királyválasztás joga visszaszállt a nemzetre. Tovább…

 

FELHÍVÁS

a Vitézi Rend megalapításának 100. évfordulója alkalmából

a nemzeti összetartozás évének szellemében

a Történelmi Vitézi Rend központi megemlékezést tart.

Felszentelésre kerül a centenáriumra felújított Vitézi Emlékkő.

Helyszín: Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely

Időpont: 2020. március 28. szombat 10 óra 45 perc

Ünnepi beszédet mond: v. Hajdú Szabolcs tb. törzskapitány

Felhívjuk mind a magyarországi, mind a külhoni és a világon szétszóratott rendtársainkat, hogy megjelenésükkel tegyenek hitet nemzeti elkötelezettségükről, összetartozás érzésébe vetett hitükről, meggyőződésükről.

Az ünnepség részletes programja a későbbiekben lesz kihirdetve.

vitéz Hunyadi László főkapitány

 

 

Megemlékezés Horthy Miklós kormányzóvá választásának 100. évfordulóján
2020.02.26.

2020. március 1-én (vasárnap) 10.00 órakor Budapesten a Hazatérés Templomában (V. kerület, Szabadság tér 2.) emlékeznek a vitézek a kormányzóválasztás centenáriumán. Gyülekező a helyszínen 9:45-kor.

 

Értesítés

A járványveszély miatt a Szentjobbra, 2020. március 28-ra hirdetett Szent Korona
ünnepség elhalasztásra kerül egy későbbi időpontra.

 

 

Megemlékezés Mányban a doni harcok és a budai kitörés halottairól
2020.02.19

A Fejér megyei Mány községben tartotta hagyományos központi megemlékezését a 2. világháború áldozatairól a Történelmi Vitézi Rend 2020. február 15-én. A gyülekezőt követően a résztvevők a római katolikus templomban fogadták a rendi zászlókat. V. Ugron Zoltán polgármester köszöntője után Szebenyi István doni emlékbeszéde, alkalomhoz illő szavalatok és Kelényi József plébános igehirdetése következett. A templomból kijövők a szolnoki Szent László és a budafoki 22. honvéd gyalogezred hagyományőrző csoportjainak, illetve a Történelmi Vitézi Rend díszegysége felvezetésével, a vitézi zászlókat kísérve, menetoszlopban vonultak a község turulos hősi emlékművéhez Tovább…

 

Doni megemlékezés Katrosán
2020.02.18.

A Történelmi Vitézi Rend székely törzsszékeinek tagjai a Kovászna megyei Katrosán, a 2018-ban állított kettős apostoli keresztnél rótták le kegyeletüket a Don-menti csatákban elhunyt honvédek emléke előtt 2020. február 16-án. A Kárpát Expressz filmösszefoglalója megtekinthető itt: Tovább…

 

Magyar Világ 1938-1940 címmel nyílik kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2020.02.13.

2020. február16-án (vasárnap) 15:00 órától nyitják meg a tárlatot Budapesten. Alcíme: Időutazás a második világháború előtti utolsó békeévek Magyarországára. A kiállítás célja, hogy a korszak politikai, társadalmi és művészeti életét interaktív eszközökkel, 20 tematikus részen keresztül és egy kávézó segítségével úgy mutassa be, ahogy azt az adott kor emberei látták és átélték, ezáltal egy pillanatképet kapjunk a ’30-as évek végének Magyarországáról. Tovább…

 

A hadak útjára lépett vitéz Mechtler László
2020.02.13.

 

2020. január 31-én, 86 földi esztendő után hunyt el Mosman városi otthonában (Új-Dél-Wales, Ausztrália) vitéz MECHTLER LÁSZLÓ, az ausztrál fegyveres erők nyugállományú vezérőrnagya, a Történelmi Vitézi Rend törzskapitánya, a Vitézi Szék tagja.

1934-ben született Budapesten. A szovjet megszállás elől menekült el Magyarországról. Ausztráliában telepedett le, ahol katonai pályára lépett. 2008-ban várományosként avatták vitézzé. Haláláig a Történelmi Vitézi Rend ausztráliai törzsszékét vezette. Búcsúztatása 2020. február 13-án volt North Ryde város Macquarie Park temetőjének kápolnájában.

Nyugodjon békében.

 

Zarándokút a Don-kanyarhoz 2020. augusztusban
2020.02.12.

A Történelmi Vitézi Rend zarándokutat szervez a 2. honvéd hadsereg védelmi harcainak helyszínére, a Voronyezs körzetében található hadszínterek és magyar katonai temetők meglátogatására 2020. augusztus 5-9. között. Jelentkezés 2020. február 20-ig a lazarelemer41@gmail.com címen. Tovább…

 

 

 

Megemlékezés Horthy Miklós halálának 63. évfordulóján
2020.02.05.

A Horthy Miklós Társaság és a Történelmi Vitézi Rend közös rendezvénye: 63 éve hunyt el vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó. Emlékező szentmise és istentisztelet Budapesten 2020. február 9-én (vasárnap) 10:00 órától a Hazatérés Templomában (V. ker. Szabadság tér). Gyülekező a helyszínen 9:45-kor.

 

Egy aláírás a nemzeti régiók védelméért
2020.01.30.

Aláírásával most hozzájárulhat, hogy az Európai Unió kezelje kiemelten a nemzeti kisebbségi régiókat, így segítve az elszakított területeken élő magyarság identitásának megőrzését is. A kezdeményezés online is aláírható.
A Székely Nemzeti Tanács által indított európai polgári kezdeményezés célja, hogy az Európai Unió kezelje kiemelten azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási és nyelvi sajátosságaik megkülönböztetnek az őket körülvevő régióktól. Az elszakított területeken élő magyarság identitásának megőrzése közös érdekünk.
A kezdeményezést az alábbi hivatkozásra kattintva tudja támogatni 2020. május 7-ig. (A kitöltéshez szükséges idő körülbelül 30 másodperc): https://eci.ec.europa.eu/010/public/#/initiative

 

Vitézi Bál Nagyszántón
2020.01.28.

Teltházas volt az idei első vitézi bál, amelynek helyszíne a Nagyváradhoz közeli Nagyszántó volt 2020. január 18-án. A bihari község református templomában Fábián Tibor lelkipásztor üdvözlő beszédével és rövid áhítatával kezdődött a Partiumból, a Székelyföldről és az anyaországból megjelent vendégek programja. A Történelmi Vitézi Rend tagjai mellett szép számban jöttek el a szentjobbi huszár és a diószegi kuruc hagyományőrző csapat tagjai is. A vitézi zászlók ezután a művelődési házba vonultak át, ahol a bál főszervezője és házigazdája, Dr. Geréb Miklós mb. törzskapitány külön üdvözölte a rendezvény fővédnökét, vitéz Hunyadi László főkapitányt és védnökeit, vitéz Lázár Elemér helyettes főkapitányt, illetve vitéz Kocsis László törzskapitányt. A főkapitány bálnyitó beszédét és Bátori Géza polgármester köszöntőjét követően műsort adott a borsi Galagonya Néptáncegyüttes és a szentjobbi Vadvirágok Népdalkör. Meleg Vilmos VRNT színművész hazafias verscsokrot adott elő. Új tisztségviselői megbízások és elismerések átadására is sor került. Tovább…

 

VIII. Doni Hősök Emléktúra 2020. január 25-én a Partiumban
2020.01.21.

Az 1943-ban a Don mentén hősiesen küzdő elesett és túlélő magyar honvédek emlékére Magyarország szerte idén januárban is elindultak a Doni Hősök Emléktúra menetszázadai. Az immár két évtizedes múltra visszatekintő, évente végrehajtott emléktúra egyszerre fizikai teljesítmény, hagyományőrzés és megemlékezés. Van egynapos, kétnapos túra is, napi 15-25 kilométer megtételével, de olyan is, ahol négy nap alatt gyalogolnak száz kilométert aktív, tartalékos, nyugállományú katonák, honvéd középiskolások, valamint korhű egyenruhában menetelő katonai hagyományőrzők. V. Berei Károly mb. vitézi székkapitány immár a nyolcadik emléktúrát szervezi és vezeti a szatmári Nagykároly körzetében, amely idén január 25-én reggel indul Nagykárolyból. Sütő Éva interjújában bemutatkozik a főszervező, beszél a túra részleteiről és vall hazafias elhivatottságáról is. Tovább…

 

 

 

Megemlékezés a doni hősökre Pákozdon
2020.01.20

Doni áldozatokra emlékeztek a pákozdi Katonai Emlékparkban 2020. január 12-én. Az esemény keretein belül a Don-kanyar Emlékkápolnánál hagyományos emléktűzgyújtással tisztelegtek az 1943. január 12-i urivi áttörés 77. és a kápolna felépítésének 27. évfordulója alkalmából. Spányi Antal megyés püspök és a történelmi egyházak képviselői közösen imádkoztak a katonahősökért és hozzátartozóikért. A Történelmi Vitézi Rend mintegy 20 fős delegációját v. Béres Ferenc országos törzskapitány vezette. A megemlékezés korelnöke a 97 esztendős doni veterán volt: v. Smohay Ferenc magyar királyi zászlós, a székesfehérvári magyar királyi „Szent István” 3. honvéd gyalogezred egykori aknavetős szakaszparancsnoka, ezrede utolsó életben maradt tagja. Tovább…

 

Vitézi bál a bélai kastélyban 2020. február 8-án
2020.01.14.

A rendezvényt a felvidéki Béla község kastélyának (Hotel Chateau Béla) báltermében tartják. Fővédnök vitéz Hunyadi László főkapitány. Belépő 50 €/fő, amely megrendelhető v. Smídt Róberttől (+42 1-918-644-801) és v. Kaszál Józseftől (+36 30 477-6470). A meghívó itt megtekinthető (kattints). Asztalfoglalás 2020. január 30-ig.

 

 

Megemlékezés a m.kir. 2. honvéd hadsereg áldozatára a doni áttörés 77. évfordulóján
2020.01.08

Megemlékezéssel egybekötött szentmisét tartanak az 1943. januári Don-menti csaták során elesett és eltűnt magyar honvédek tiszteletére 2020. január 10-én (pénteken) a Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás)–plébániatemplomban. A MH Katolikus Tábori Püspökség katonai tiszteletadással egybekötött szentmiséje délelőtt 11:00 órakor kezdődik. Ezt követően, 12:45 órától a Hadtörténelmi Intézet és Múzeum udvarán megkoszorúzzák a Vitézi Rend által állított doni hősök emlékművét. Gyülekező a templom bejáratánál 10:30-kor, ünnepi öltözetben és vitézi díszköpenyben.

 

 

 

Filmtudósítás a budapesti vitézavatásról
2019.11.25.

A Történelmi Vitézi Rend 2019. szeptember 21-én Budapesten tartott ünnepségéről készült 25 perces összefoglaló megtekinthető itt (kattints). Az avatáson készül teljes filmfelvétel és fotótár megrendelhető ezen a címen: szabadi.attila@regioplusztv.hu

 

Megemlékezés Horthy Miklós és a Magyar Nemzeti Hadsereg budapesti bevonulásának centenáriumán
2019.11.20.

A Budapest V. kerület Szabadság téri Hazatérés templomban ökumenikus istentisztelettel vette kezdetét a Horthy Miklós Társaság szervezte megemlékezés 2019. november 17-én. A lengyel nemzet el nem múló hálájának kifejezéseként, a menekülteket befogadó és oltalmazó kormányzó tiszteletére nagyméretű lengyel zászlót engedtek le a karzatról. Hegedüs Loránt ref. lelkész igehirdetését Jaross Tamás emlékbeszéde követte, azt pedig a Magyar Örökség-díjas Kodály Zoltán Férfikar ünnepi műsora. A Történelmi Vitézi Rend koszorúját vitéz Hunyadi László főkapitány vezetésével a Szózat dallamaira helyezték el a templom átriumos előterében álló Horthy-szobron. Az ünneplő gyülekezet ezt követően átvonult a Vértanúk terére és megkoszorúzták a Nemzeti Vértanúk emlékművét (az 1919-es vörös terror áldozatainak emlékműve), amelyet eredetileg 1934-ben állítottak fel, de 1945-ben ledöntötték, majd 2019. október 31-én állította vissza az Országgyűlés. Tovább…

 

100 éve vonult be Budapestre a Magyar Nemzeti Hadsereg
2019.11.16.

1919. márciusban, a háború utáni Magyarországon, a tehetetlen, az erélyes honvédelem megszervezése helyett inkább pacifizmusról szónokoló "forradalmi" Károlyi-kormány átengedi a hatalmat a szovjet Tanácskormánynak. Kun Béla és társai a budapesti proletariátus nevében teljes erővel hozzálátnak 133 napos politikai kísérletüknek, amelyből a kétharmadrészt megszállt ország lakosai leginkább hangos, erőszakosan követelőző vörös zászlós "népgyűléseket", marcona és garázda fegyveres csoportok vonulásait, szabadrablást, kifosztást, túszszedést,  nyilvános megveretéseket, egyre gyakrabban akasztásokat érzékelnek. A bolsevik terror szimbóluma Szamuely Tibor és a Lenin-fiúk országjáró halálvonata, amelynek nyomán letartóztatások, kínzások és likvidálások teremnek. A kezdeti döbbenetet mély elkeseredés váltja. A nemzeti érzelmű, tettrekész poltikusok, értelmiségiek, katonatisztek, gazdák Aradon, majd Szegeden gyülekeznek, Károlyi Gyula ellenkormányt alakít, megindul a szervezés az ellenforradalom kibontakoztatására. Ehhez előbb egy szilárd magot, a vörös csapatokkal szemben harcolni kész és képes haderőt kell létrehozni. A feladatra az 51 éves, kenderesi birtokára visszavonult altengernagyot, Horthy Miklóst kérik fel, aki haladék nélkül felhívást tesz egy önálló nemzeti hadsereg felállítására. E nagy nehézségek közepette létrehozott, felszerelt és kiképzett, mintegy hatezer főt számláló haderő élén érkezik 1919. november 16-án, ma száz esztendeje, a fővezér Budapestre, ezzel lezárva azt a csaknem másfél évig tartó folyamatot, ami 1918. októberében a Monarchia összeomlásával vette kezdetét, és súlyos válságba döntötte Magyarországot.

 

 

Elhunyt dr. vitéz Nagy-Bozsoky József
2019.10.29.

 

2019. október 24-én elhunyt dr. vitéz Nagy-Bozsoky József nyugalmazott kórboncnok főorvos, a Történelmi Vitézi Rend tiszteletbeli székkapitánya, volt cserkészvezető, országgyűlési képviselő. Aszófőn, 1938. február 22-én született egy nyolcgyermekes család elsőszülött fiaként. A sárospataki II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban érettségizett, majd 1963-ban a Debreceni Orvostudományi Egyetemen diplomázott. 1956-ban részt vett a forradalomban, letartóztatták, három havi fogságot szenvedett, de bűncselekmény hiányában felmentették. 1963-68 között a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház kórbonctani és kórszövettani osztályán segéd-, majd szakorvos. 1969-ben lett a Sátoraljaújhelyi Városi Kórház patológus osztályvezető főorvosa, s szeretett munkahelyén aktívan dolgozott még 2016-ban is. 1970-től a BAZ Megyei Bíróság igazságügyi orvosszakértője.
1961-ben kötött házasságot dr. Kérdy Máriával. Feleségében méltó szövetségesre talált, aki munkájában önzetlenül támogatta. Három gyermekük született.
Kiterjedt társadalmi kapcsolatai révén több regionális szervezetben is területi vezetőként tevékenykedett (Nagycsaládosok Országos Egyesülete Zempléni Csoport, Zempléni Orvoskamara, Máltai Szeretetszolgálat, Páneurópai Unió Egyesület). 1990-94 között MDF-támogatással országgyűlési képviselőnek választották, tagja volt a honvédelmi bizottságnak. Keresztény szellemiségét minden körülmények között fenntartva és gyakorolva foglalkozott a fiatalokkal.

Megszervezte a sátoraljaújhelyi 768. sz. Csepellényi György cserkészcsapatot, melynek parancsnoka lett. 1992-től a Magyar Cserkészszövetség Nagytanácsának tagja és a II. Miskolci Cserkészkerület elnöke. Tevékenysége kiterjedt a felvidéki és kárpátaljai magyar cserkészekkel való kapcsolattartásra, illetve segítésükre. A Vitézi Rendbe anyai nagyatyja, vitéz Nagy Lajos (avatva: 1925) várományosaként avatták 1994. szeptember 10-én Szegeden. 1999-től törzsszéki hadnagy, később székkapitány. Nemzeti, hagyományőrző rendezvényeink elmaradhatatlan résztvevője, szereplője, versmondója. Temetéséről később intézkednek. Nyugodjon békében.

 

Kalocsai állománygyűlés
2019.10.18.

2019. október 12-én Kalocsán, a Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Iskolanővérek Intézetének színháztermében tartotta őszi állománygyűlését a Történelmi Vitézi Rend Dél-Közép-Magyarország Törzsszék aktív állománya, közel száz rendi tag részvételével. A rendezvényt jelenlétével tisztelte meg dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, a Történelmi Vitézi Rend tiszteletbeli tagja, aki a jelenlévő vitézeknek bemutatta a szakszerűen felújított Főszékesegyházat és a Szent Koronát hozó Szent Asztrik első kalocsai érsek nyughelyét, majd kiváló orgonamuzsikát hallgathatott a rendi állomány. Az állománygyűlést érsek atya örök érvényű keresztényi gondolatai nyitották meg, majd ezt követően a rendi elöljárók köszöntötték a rendtagokat, ismertették a Vitézi Rend eddig elért eredményeit és az előtte álló feladatokat. Tovább...

 

Szilágyi Andor
Tóth Ilonka
Tanúságtétel
(Az előadás14 éven aluli gyermekeknek nem ajánlott.)
Nemzeti Színház
2019. október 23. 19 óra.
Az előadás ingyenes.
2 óra 40 perc, 1 szünettel.
érd:  jegy@nemzetiszinhaz.hu
(a jegyek a karzatra szólnak)

 

A 170 éve kivégzett aradi vértanúk emléknapján hajtottak fejet a vitézek
2019.10.06

Az aradi vértanúk emléknapján az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverését követően Aradon kivégzett 13 vértanúra, illetve az ugyanezen a napon Pesten kivégzett Batthyány Lajosra, Magyarország első független, felelős kormányának miniszterelnökére emlékeztek a vitézek Kárpát-medence szerte. Néhány helyszínről képes beszámolót mutatunk. Tovább...

 

Vitézavatás Budapesten
2019.09.28.

A Történelmi Vitézi Rend 2019. szeptember 21-én Budapesten tartotta az újonnan felvett vitézek ünnepélyes eskütételét és avatását az V. kerületi Belvárosi Plébániatemplomban. Az eseményre zsúfolásig megtelt a templom, ahová a Magyar Légierő Zenekar zenekíséretével, díszegyenruhás tengerészek és koronaőrök közreműködésével hozták be a magyar Szent Korona mását.
Az avatás előtt v. Monostory Marcell görög katolikus, dr. Varga Pál református és dr. Szalai Gábor római katolikus lelkész kértek áldást az avatandókra. Kitüntetések átadására is sor került: érdemes munkássága elismeréseként v. Máthé Lóránt székely törzskapitány a VR ezüst nemzetvédelmi keresztjét kapta. Tiszteletbeli vitézi címet kapott Máday Norbert író, hagyományőrző szablyavívó. Összesen 58 fő vált a Történelmi Vitézi Rend tagjává. Saját jogon két fő, várományosként 27 fő lett avatva, a nemzetvédelmi tagozatba pedig 29 fő nyert felvételt. Az avatási szertartást vitéz Hunyadi László főkapitány végezte, majd köszöntötte az új rendtársakat, és Isten áldását kérte reájuk, magyar nemzetünkre, hazánkra. Tovább…

 

A hadak útjára lépett dr. vitéz Balogh Ádám
2019.09.25.

 

2019. szeptember 1-én, 98 év földi esztendő után szólította el a Teremtő dr. vitéz BALOGH ÁDÁM tiszteletbeli törzskapitányt, nyugalmazott gimnáziumi tanárt.

1921-ben született Balatonfüreden. 1942-ben avatták hadnaggyá a m.kir. Honvéd Ludovika Akadémián. A fronton kétszer sebesült. A háború után, mint a szovjet megszállás elleni csoport vezetőjét 25 év börtönre ítélték. Hírhedt politikai börtönökben raboskodott, majd hat és fél évet szibériai munkatáborokban. Visszakerülve a budapesti börtönbe, az 56-os szabadságharcosok szabadították ki. Ausztriába emigrált, és közel 30 évig tanított a Felső-ausztriai Bad Ischl városi gimnáziumában.

A nemzeti emigráció egyik közösséget szervező, megtartó nagy egyénisége volt. A Vitézi Rend törzskapitányaként végzett nemzetvédelmi munkájáért megkapta a Vitézi Rend arany érdemkeresztjét, lovagkeresztjét és aranygyűrűjét.

Temetése Bad Ischl-ben volt szeptember 13-án. Nyugodjon békében.

 

Budapesti megemlékezés Koszorús Ferenc ezredesre tiszteletére 2019. szeptember 23-án
2019.09.18.

A Honvédelmi Minisztérium és a Koszorús Ferenc Emlékbizottság közös budavári ünnepségére szóló meghívó itt olvasható (kattints).

 

Vitézi eskütétel Törökbecsén
2019.09.18.

Történelmi esemény zajlott 2019. szeptember 7-én a délvidéki Törökbecsén. Rendünk 99 éves fennállása során ez volt az első eskütételi ünnepség a déli végeken. A Dél-Alföld Törzsszék idén avatandó tagjai közül két fő Békés megyei, két fő temesvári, hét fő törökbecsei és egy fő muzslai személy tett esküt, melyre a helyi Szent István Király Plébániatemplomban került sor. Tovább...

 

MEGHÍVÓ

A Dr. Tóth Zoltán József Alapítvány tisztelettel és szeretettel meghívja
Önt és családját
- a család, barátai, tisztelői, tanítványai meghitt közösségében-
Dr. vitéz Tóth Zoltán József síremlékének felavatására és felszentelésére,
2019. szeptember 28-án, szombaton délelőtt 11-órára, a Pétfürdői temetőbe
.
(Cím: 8105 Pétfürdő, Temető utca) Gyülekezés 10.30-tól a sírnál.
A megemlékezés műsorában részt vesznek
Döbrentei Kornél, Galánfi András, Kocsi György, Petrás Mária.
A síremlék avatás várhatóan déli 12 óráig tart.
Javasoljuk, hogy egy szál virágot hozzon a sírra,
és nemzeti színű szalagot a síremlékre.
Kérjük, ha módja van rá, minden egyéb anyagi segítségét,
a két alapítvány valamelyikének számlájára utalja át.
Köszönjük!
Budapestről induló - felajánlásból létrejött - külön buszjáratra jelentkezni lehet a pontos adatokkal
(telefonszám, e-mail cím, hány fő) siposkata59@gmail.com email címen, melyen
a részletekről is tájékoztatást kaphatnak az érdeklődők.
Megmaradás Alapítvány OTP Bank Nyrt. 11794015-21446672-00000000(HUF)
Dr. Tóth Zoltán József Alapítvány OTP Bank Nyrt. 11794015-21446696-00000000 (HUF)
Dr. Tóth Zoltán József Alapítvány

Elhunyt dr. vitéz Gál Attila
2019.09.12.

 

Életének 91-ik évében, 2019. július 31-én hunyt el dr. vitéz Gál Attila nyá. ezredes, a Történelmi Vitézi Rend tiszteletbeli székkapitánya, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület vezetőségi tagja. Kalocsán született 1927. augusztus 9.-én. Középiskolai tanulmányait a szegedi Klauzál Gábor (ma Radnóti Miklós) Gimnáziumban és a pécsi M. Kir. „Zrínyi Miklós” Honvéd Gyalogsági Hadapródiskolában végezte. 1945-ben Németországban hadifogságba került, majd franciaországi hadifogolytáborból hazatérve jogi diplomát szerzett a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 1951-ben. Szakmai pályafutását a Kiskunfélegyházi Járásbíróságon kezdte meg, innen a Kecskeméti Államügyészségre helyezték át, ahol közvádlói feladatokat látott el. 1953-ban államügyész lett, a közlekedési ügyek intézését végezte, majd a Hajdú-Bihar Megyei Ügyészségre került. 1961-ben csoportvezető ügyész, később főügyész helyettese lett, feladata a büntető szakág irányítása volt. 1980-ban a Legfőbb Ügyészség megbízta a Büntetőbírósági Főosztály vezetésével.

Hatáskörében intézte a háborús bűntett miatt koncepciós ügyekben elítélt tábornokok, honvédtisztek és egyes polgári személyek felülvizsgálatát. Tíz tábornok, köztük vitéz Jány Gusztáv, Szombathelyi Ferenc, vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc, Billnitzer Ernő vezérezredesek és rajtuk kívül még több száz személy esetében eredményes indítványt tett törvénysértő elítélésük miatti felmentésükre. Itt dolgozott nyugdíjba vonulásáig, 1995. december végéig. 1996-ban avatták vitézzé. 1994-ben a törvénysértően elítélt katonák felmentése és rehabilitációs ügyeikben végzett tevékenysége elismeréseként „Honvédelemért Kitüntető Cím I. fokozat”-ot kapott, és előléptették ny. alezredessé. Megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét valamint a Vitézi Rend Jubileumi Érdemkeresztjét. Nyugdíjasként a legfőbb ügyész ai főtanácsosi címet adományozta részére és a büntetőjogi helyetteséhez osztotta be. Ezt követően szerződéssel 2002. december 31-ig az állampolgári jogok országgyűlési biztosának büntetőjogi szaktanácsadója lett, ahol a panaszügyeket intézte. 2003-2006 között az Igazságügyi Minisztériumban az új Btk. előkészítésével járó feladatokat látta el. 2007-től a Honvéd Hagyományőrző Egyesületben napi rendszerességgel tevékenykedett, mint vezetőségi tag és jogi szakértő. Esküjéhez híven élt és betegsége ellenére még a halála előtti napon is dolgozott. Hamvait 2019. szeptember 9-én katonai tiszteletadással a kelenföldi Szent Gellért plébániatemplom urnatemetőjében helyezték örök nyugalomra. Nyugodjon békében.

 

 

Trianon Zarándoklat – 1600 km gyalogmenetben Budapesttől Versailles-ig
2019.08.06.

Hét elszánt ember ötven napon át gyalogolt Budapesttől Versailles-ig, hogy felhívják az európai közvélemény figyelmét is a trianoni diktátum igazságtalanságára. A trianoni békediktátum ellen tiltakozó, 1600 kilométert gyalogszerrel megtevő folyamatos Trianon Zarándoklat 2019. június 4-én indult a budapesti Kossuth térről és 49 nap gyaloglás után a  nándorfehérvári csata évfordulóján, július 22-én ért a párizsi Nagy Trianon Palotához. A hétfős állandó csapatot rövidebb-hosszabb szakaszon többen is kísérték. Tovább...

 

A zimonyi Hunyadi-szoborról
2019.08.06.

2019. június 22-én Zimonyban, amely ma már Belgrád városrésze, a magyar és a szerb köztársasági elnök közösen avatta fel Hunyadi János egészalakos szobrát a nándorfehérvári diadal 563. évfordulóján. Az alkotást Madarassy István Kossuth-díjas szobrászművész készítette. A szobor hangvétele és formanyelve felkorbácsolta mind a magyar, mind a szerb közvéleményt.
Köztéri szobor állításakor tévút lenne a megrendelő szándékát vagy hozzáértését megkérdőjelezni. A megrendelők az esetek nagy többségében nem művészeti szakemberek, így nem az ő dolguk megítélni, hogy az alkotás megfelelő e. A kompetens ebben a kérdésben egy szakmai zsűri. Sajnos, az ő szakvéleményük nem nyilvános és a törvény szerint csak szakmai ajánlás, nem kötelező érvényű. Így tulajdonképpen bármi kikerülhet köztérre.
A Történelmi Vitézi Rend sem szakértő, de mint hagyományőrző civil szervezet, ragaszkodik a kialakult zsinórmértékhez.
A közösségeknek szükségük van példaképekre. A nándorfehérvári győzelem és Hunyadi János személye ilyen, a magyarság számára fontos példakép. Ahhoz, hogy ezek a példák ne merüljenek a feledés homályába, méltó emlékműveket kell állítani. A mondat tartalmi hangsúlya a „méltó” szón van. Ehhez ragaszkodhat bármilyen néző különösebb művészeti előképzettség nélkül is.
A méltó ábrázolásnak megvan a művészettörténet során kialakult eszköztára. Ez nem tartalmazhat torz, groteszk elemeket és nem szólhat az alkotó túlzott önmegvalósításáról sem.
Sajnos, a zimonyi Hunyadi-szobor nem ezek szerint az elvárások szerint készült. Nem méltó Hunyadi János emlékéhez, a nándorfehérvári diadalhoz, és nem tesz jót a magyar-szerb kapcsolatoknak. Nem közvetíti azt az üzenetet sem, amit a Professzorok Batthyány Köre a kezdeményezéssel megfogalmazott.

 

Kegyeleti megemlékezés Körösszegapátiban
2019.08.01.

V. Berekszászi Balázs, a Történelmi Vitézi Rend  Közép-Magyarország Kelet Törzsszékének tagja, érdemszerző vitéz nagyapjának és várományos nagybátyjának  állíttatott vitézi kopjafákat a szülőfalujukban, a Hajdú-Bihar megyei Körösszegapátiban lévő sírjaikon. Az eseményre 2019. július 12-én  együtt utaztak a  család és a törzsszék tagjai. A  kopjafák megáldása és koszorúzása előtt a család katonai felmenőinek egyéni illetve  katonai életútjára Szabóné Kurucz Tímea református lelkész és Dr. v. Bucsy László törzskapitány emlékezett.Tovább...

 

Szegedi konferencia a Nemzeti Hadseregről
2019.07.30.

A 100 éve megalakult Nemzeti Hadseregre és Horthy Miklós fővezérre emlékezett 2019. július 8-án Szegeden a Horthy Miklós Társaság. Az Alsóvárosi Ferences templomban tartott ökumenikus istentisztelet után a helyi művelődési központban megrendezett telt házas konferencián Dr. v. Bucsy László törzskapitány is előadást tartott Szeged-Siófok-Budapest címmel. A Történelmi Vitézi Rend  Közép-Magyarország Kelet Törzsszéke a zászlós díszegységet is vezető négyfős delegációval képviseltette magát a nagysikerű rendezvényen. Tovább...

 

Hősi emlékművet avatnak a felvidéki Bart községben június 19-én
2019.06.08.

Bart község Önkormányzata és a Memoriae Patrum Honismereti Társulás tisztelettel meghív minden kedves érdeklődőt 2019. június 19-én (szerdán) 9:00 órára a II. világháborúban Szlovákia területén hősi halált halt magyar katonák emlékére a községi temetőben állított emlékmű avatására. Bart Párkánytól 22 km-re északnyugatra fekszik. Az emlékművet kivitelezte vitéz Csák Attila.

 

Elhunyt Prof. dr. vitéz Kosztka Miklós
2019.06.05.

  Prof. dr. vitéz Kosztka Miklós ny. egyetemi tanár, a soproni alcsoport korábbi vitézi hadnagya, a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar volt dékánja, a Geomatika és Mérnöki Létesítmények Intézet volt intézetigazgatója, méltósággal viselt, hosszú betegségét követően 2019. május 23-án, 74-ik életévében visszaadta lelkét teremtőjének. Sopronban született 1944-ben. Az Erdészeti és Faipari Egyetemen 1968-ban szerzett oklevelet. 1971-től az egyetem tanszéki mérnöke, 1973-tól tanársegéde, 1980-tól adjunktusa, 1989-től docense volt. 1995 óta kinevezett főállású egyetemi tanár. 1979-ben erdőmérnöki oklevele mellé közúti építő és útüzemeltető szakmérnöki oklevelet, 1985-ben „summa cum laude” minősítéssel egyetemi doktori címet, 1987-ben a mezőgazdasági tudomány kandidátusa tudományos fokozatot szerzett, majd 1995-ben habilitált.Az erdészeti útépítés, útfenntartás és erdőfeltárás területén elért kutatási eredményei révén elismert hazai szaktekintély volt. Több hazai tudományos és szakmai szervezet, testület tisztségviselője, illetve tagja volt. Pályafutása alatt több szakmai elismerésben részesült, többek mellett 2011-ben vehette át a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztjét. Édesapja vitéz Kosztka Vilmos m.kir. százados (sz: 1912) várományosaként avatták a Vitézi Rendbe 2005-ben. 2019. június 4-én helyezték örök nyugalomra a soproni evangélikus temetőben, katolikus szertartás szerint. Nyugodjon békében.

 

Száz éve alakult meg a Nemzeti Hadsereg
2019.06.05.

 

A Kun Béla vezette Tanácsköztársaság felforgató tevékenysége következtében 1919-ben ellenforradalmi szervezkedés vette kezdetét Magyarországon. Károlyi Gyula előbb Aradon, majd 1919. májusában Szegeden alakított ellenkormányt, amelynek hadügyminisztere, Horthy Miklós altengernagy 1919 június 5-én  Szegeden kihirdetett első hadparancsával megalakította a Nemzeti Hadsereget, az egyetlen meghatározó magyar katonai erőt, a Magyar Királyi Honvédség elődjét.

Első alakulata Prónay Pál huszár kapitány tiszti százada lett, amelyet "menekült" tisztekből szervezett meg. A hadügyminiszter rendelete június 9-én jelent meg, amelyet hamarosan toborzó hirdetmény követett.

Bár néhány hét múlva a kormány, tehát a hadügyminiszter is lemondott, július 13-án Horthyt az új hadsereg fővezérévé nevezték ki.

A képen: Horthy Miklós hadügyminiszter Szeged, 1919

 

Budapesti megemlékezés az I. világháború hőseire és áldozataira
2019.05.22.

A Történelmi Vitézi Rend és a Magyar Királyi Koronaőrök Egyesülete közös rendezvényére hívja az érdeklődőket Budapesten az V. ker. Belvárosi Plébániatemplomba 2019.05.25-én (szombaton) 10 óra 30 perctől.

 

Tiltakozás az Úz-völgyi temetőfelújításnak álcázott történelemhamisítás és magyarellenes provokáció ellen
2019.05.20.

A Vitézi Szék közleménye - Az Úz-völgyi magyar hősi temető területén a Bákó megyei Dărmănești önkormányzata felújítás címszó alatt román katonai parcellát alakít ki, holott sem az első, sem a második világháborúban nem temettek oda román katonákat. Az álsírok felállítása nemcsak kegyeletsértő, hanem törvénysértő is, mivel semmibe veszi a hadisírokra vonatkozó 2008-ban elfogadott magyar-román államközi megállapodást. Kérjük Magyarország kormányát, hogy diplomáciai eszközökkel lépjen fel az erdélyi magyarok elleni provokációval szemben. Kérjük a Történelmi Vitézi Rendünk tagságát, hogy kísérje kitartó figyelemmel a temetőfoglalási kísérletet és a rendelkezésére álló minden lehetséges eszközzel lépjen fel az ügy békés rendezése érdekében.

 

Vitézavatás Kézdivásárhelyen
2019.05.15.

2019. április 27-én Kézdivásárhely adott otthont a vitézavató ünnepségnek. Az avatásra érkezők felsorakoztak a kantai Szentháromság római katolikus templom előtt. Először a rendi zászlókkal vonultak be a zsúfolásig telt templomba, amelyeket a Rend jelképeinek számító címeres pajzs és pallos követtek. A bevonulók sorát a Történelmi Vitézi Rend főkapitánya, vitéz Hunyadi László zárta a Vitézi Szék nyolc tagjával kísérten, majd a gyülekezet tisztelettel fogadta a szentélybe érkező magyar Szent Korona hiteles másolatát. Tovább...

 

Román emlékművet állítottak az Úz-völgyi magyar katonai temetőbe
2019.04.30.

A Székely Virtus Hagyományőrző Egyesülettől származik a hír, hogy a Darmanesti községi önkormányzat birtokába vette az 1917-ben létesült osztrák-magyar katonai temetőt és felújítás ürügyén betonból öntött ortodox keresztet, továbbá negyven darab kisebb betonkeresztet állítottak a román hőseik tiszteletére. Tovább…

 

Száz éve alakult meg a Rongyos Gárda
2019.04.20.

A marxista történetírás elhallgatta, az iskolai tankönyvekből is kihagyták, ezért ma kevesek ismerik az 1919. április 18-án megalakított, Magyarország megcsonkítása ellen vitézül harcoló fegyveres csoport tetteit és máig ható eredményeit. Tovább…

 

Vitézek a kecskeméti városházán
2019.03.30.

A Történelmi Vitézi Rend Dél-Közép Magyarországi Törzsszéke 2019. március 30-án Kecskeméten tartotta tavaszi állománygyűlését. A rendezvény keretében megtekintették Horthy Miklós kormányzó 1920. februárjában tett látogatását megörökítő, 1944-ben készült falfestményt (Pándy Lajos műve) a városháza dísztermében. A 2014. évi feltárása után restaurált, nagyméretű kép lefestését indítványozó baloldali politikusok szerencsére nem találtak támogatásra a város képviselőtestületében, csak annyit sikerült elérniük, hogy a közgyűlések idejére függönnyel takarják. Tovább...

 

A szövetségesek provokálták ki Magyarország német megszállását
2019.03.22.

Az amerikai hírszerzés washingtoni archívumában az elmúlt hónapokban talált iratok megerősítik: Amerika és Nagy-
Britannia kifejezetten arra játszottak, hogy a németek megszállják Magyarországot. A magyar kiugrási reményeket
csak azért táplálták, mert tudták, ezt Hitler nem fogja hagyni, így pedig a nyugati frontról német erőket fognak elvonni
a megszállási feladatok. A kétszínű angolszász játszmában nem törődtek a megszállás tragikus következményeivel, a
magyar zsidósággal és a több százezer áldozattal. Borhi László, az Indiana Egyetem történészének írása a német
megszállás 75. évfordulójára. Tovább…

 

Állami kitüntetésben részesültek a Történelmi Vitézi Rend tagjai
2019.03.19.

A miniszterelnök előterjesztésére Áder János köztársasági elnök Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozott  nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából vitéz Erdélyi-Takács Istvánnak, az Érdi Református Egyházközség lelkipásztorának,  Közép-Magyarország Nyugat Törzsszék törzskapitányának, vitéz Pintér Kornélnak, a Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet országos elnökének, az Észak-Dunántúli Törzsszék törzskapitányának és vitéz Mayer Ferenc Sándornak, a Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet alelnökének,  az Észak-Dunántúli Törzsszék központi vitézi hadnagyának, irodavezetőjének. Az állami kitüntetések ünnepélyes átadására 2019. március 12-én a Budai Várban, az egykori Karmelita Kolostorban, a Miniszterelnökség dísztermében került sor. A magyar irodalom területén nyújtott kiemelkedő teljesítménye elismeréseként, Magyarország Babérkoszorúja díjat vehetett át vitéz Döbrentei Kornél József Attila-díjas író, költő, újságíró a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja.

 

Előrendelhető Zetényi Csukás Ferenc új könyve
2019.03.12.

 

E könyv lapjai az I. világháborúban részt vett magyar katonák dicsőségét, hősiességét és vitézségét hirdetik, örök emléket állítva olthatatlan hazaszeretetüknek, kitartásuknak és önzetlen áldozatvállalásuknak. Mert akik a haza hívó szavára fegyvert ragadtak, azok a kötelességüknek tettek eleget, hősökké pedig a cselekedeteik által lettek. Százöt esztendeje annak, hogy I. Ferenc József osztrák császár, magyar és cseh király, az Osztrák–Magyar Monarchia első uralkodója kimondta az elhíresült mondatát: „Mindent meggondoltam, mindent megfontoltam”. Ezzel 1914. július 28-án kezdetét vette a közel négy és félévig tartó, az addig ismert legpusztítóbb háború, a Nagy Háború. A háború rossz, egyetlen áldozat is sok. Ezt a háborút nem akarták a magyarok. Nem volt más választásuk, de helytálltak és becsülettel szolgáltak. Mindenkor készen arra, hogy a legdrágábbat, az életüket áldozzák a hazáért: Főtisztek, tisztek, tiszthelyettesek és egyszerű magyar honvédek. Mindannyian…

Soha nem szabad elfelejteni őket, soha nem szabad elmulasztani a róluk való megemlékezést!

Valahogyan így kezdődik a március végén megjelenő kétszáz oldalas kötet, amely az internet, az okostelefonok, az egyre dráguló papír és nyomdaköltségek világában tesz próbát a papíralapú olvasás élményének megtartására.

Előrendelés: horthymiklostarsasag@gmail.com, ill a 06-70-9057-574-es telefonszámon. 3.500 Ft + postaköltség egységáron.

 

Megjelent vitéz Fekete Pál 1956-os krónikája
2019.03.11.

Ünnepélyes keretek között mutatták be vitéz Fekete Pálnak, Békéscsaba díszpolgárának legújabb könyvét Békéscsabán, a városháza dísztermében. A Magyar mártírok 1956, Csak a szél sír felettük című könyv az 1956-ban történt eseményeket mutatja be. A szerző a szabadságharc bukásának napjaiban tárgyalások útján elérte, hogy a szovjet erők megkíméljék Békéscsabát a fegyveres pusztítástól. Tovább…

 

 

A hadak útjára lépett vitéz Simon Árpád
2019.03.04.

 

2019. január 23-án, a kilencvenhetedik születésnapján hunyt el vitéz Simon Árpád, a Történelmi Vitézi Rend tagja. 1922. január 23-án született a Békés megyei Elek községben, gazdálkodó családban. Édesanyja Pusztai Etelka, édesapja Simon György, aki egy eleki grófi család birtokán gazdatisztként dolgozik. Az elemi iskolát Orosházán végzi. A hódmezővásárhelyi mezőgazdasági szakiskola elvégzése után a Magyar Királyi Honvéd Kincstári Gazdaság Hajmáskér-Csőszpusztai gazdaságában lesz gazdatiszt. 1942. szeptembertől Pápán ejtőernyős kiképzést kap. 1944. júniustól az orosz hadszíntéren harcol, megsebesül, felgyógyulása után hazajut Orosházára és gazdálkodásba kezd. Az 1956-os forradalom idején Orosházán nemzetőr parancsnok. A szabadságharc leverése után izgatás bűntette, a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalomban való tevékeny részvétele miatt egy évi börtönbüntetést szenved.

Szabadulása után a Csorvási Állami gazdaságban gépszerelő, majd Orosházára kerül a Magyar-Szovjet Olajfúrási Központba. A gépműhelyben dolgozik egészen a nyugdíjazásáig. Tovább...

 

Tájékoztatás a Történelmi Vitézi Rend tagjainak a pápai szentmiséről
2019.02.28.

Amint a sajtóközleményekből ismeretes, Ferenc pápa 2019. június 1-i csíksomlyói szentmiséjén a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Amennyiben a TVR tagjainak igénye van rá, a csíkszeredai rendtársak segítenek a regisztrációban és a szentmise helyszínére való csoportos kijutásban. Igényüket legkésőbb március 14-ig jelezhetik v. Lázár Elemér helyettes főkapitánynál. Tel: +40 744 816 680, lazarelemer41@gmail.com

 

Wass Albert felolvasó-maraton nyolcadszor, koszorúzással
2019.02.26.

Ruppáner János megemlékező beszéde után Faragó László és Szabó Balázs koszorút helyezett el Kalocsán az ’56-os emlékparkban álló Wass Albert-szobor lábazatán, többen mások – köztük a szobor alkotója, Kovács Norbert – pedig mécsesekkel tisztelegtek az író emléke előtt, majd a Hunyadi utcai közösségi házban 25 órás felolvasó-maratonnal folytatódott az alkalom, ahogyan ország-világszerte számos helyszínen. Illés György Cinó írása - www.kalohirek.hu
Tovább…

 

Elhunyt dr. vitéz Kendrey Gábor
2019.02.24.

 

2019. február 3-án, életének 90. évében hunyt el dr. vitéz Kendrey Gábor patológus professzor.

1929. október 6-án született Budapesten. Felmenői Erdélyből, Maros megyéből származtak. Édesanyja dédunokája volt Czetz Jánosnak, az erdélyi hadsereg vezérkari főnökének, akit Bem József nevezett ki tábornokká. Szüleit olyan elismert férfiak tanították, mint Teleki Pál, későbbi miniszterelnök, vagy Klebersberg Kuno kultuszminiszter. Keresztény hitét, erős hazafias elkötelezettségét és segítőkészségét is első példaképeitől, édesanyjától és édesapjától hozta.

Középiskolai tanulmányait Komáromban a Szent Benedek–rendi katolikus gimnáziumban végezte, ahol magasan képzett pedagógusoktól tanulta meg és tette magáévá a bencések jelmondatát: ora et labora! (imádkozz és dolgozz!) értékrendet. A magad mögött csak magad állsz hozzáállást is a bencésektől sajátította el. Ezt követte egész életében, soha nem mások segítségével érte el céljait, hanem saját erejéből, kitartásából és hite által. Tovább...

 

111. éve született Wass Albert - így tisztelegtek a gödöllői vitézek a szobránál
2019.02.20.

2019. január 11-én ünnepelték Gödöllőn vitéz Wass Albert 111-ik születésnapját, aki 1908. január 8-án született a mezőségi Válaszúton. A Gödöllői Református Líceum az 1990-es évek végétől testvériskolája Wass Albert egykori alma materének, a Kolozsvári Református Líceumnak. Az iskola diákjai a Történelmi Vitézi Rend tagjaival és Gödöllő önkormányzata képviselőivel együtt tisztelegtek és koszorúztak a nagy magyar író mellszobránál, amely 2006-ban került felállításra a művelődési központ (Művészetek Háza) mellett. Tovább...

 

Szent Korona előadás Budapesten február 23-án
2019.02.19.

Vitéz Bagaméri László előadása 2019. 02. 23-án (szombaton) 16 órától kezdődik a Világcsücsök Közösségi Térben (1132 Bp. Váci út 50. - az M3-as metró Lehel téri megállójánál). Belépődíj nincs, az előadás ingyenes. A 2-es kapucsengő megnyomásával lehet bejutni az épületbe. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Részvételi szándékot kérjük jelezni a 06 20 265 11 21 -es számon (az esti órákban), vagy a v.bagamerilaszlo@gmail.com e-mail címen.

 

Megemlékezés Mányban a doni harcok és a budai kitörés halottairól
2019.02.15.

A Fejér megyei Mány községben tartotta hagyományos központi megemlékezését a 2. világháború áldozatairól a Történelmi Vitézi Rend 2019. február 9-én. A művelődési házban gyülekeztek a megemlékezők, majd zászlókkal, menetoszlopban vonultak be a református templomba. Igét hirdetett Kéri Ákos lelkész. A zenei kíséretet a Magyar Légierő Zenekar adta vitéz Katona János alezr. vezényletével. Ezt követően a község turulos hősi emlékművén helyezték el a megemlékezés koszorúit, ahol a Szent László Honvéd Hagyományőrző Egység és a Vitézi Rend tagjai együtt álltak díszőrséget vitéz Kardos László ny. alezr, vitézi székkapitány vezetésével. A zászlók elvonulása után gépkocsikkal utaztak a község határában lévő Kitörés emlékkövéhez, ahol a koszorúzás és az egyházi áldások után a résztvevők elénekelték a Szózatot. Mindezek után a művelődési házban bajtársi ebédre látták vendégül a nagyszámú résztvevőt a mányiak. Tovább...

 

Fába vésett költészet - vitéz Tokay Rozália kiállítása a Magyarok Házában
2019.02.13.

Az elesettek felkarolásában élenjáró, idősek otthonát, leányanya-otthont, kápolnát építő vitéz Tokay Rozália nem mellesleg fafaragó művész is. A kolozsvári magyar főkonzulátuson szervezett kiállítását hozza el Budapestre és mutatja be 2019. február 16-án (szombaton) 14:00 órától. Cím: Magyarok Háza Csontváry terem (1052 Bp., Semmelweis I. u. 1-3.). Tovább...

 

Hatvankét éve hunyt el Horthy Miklós kormányzó
2019.02.09.

 

Hatvankét éve, 1957. február 9-én hunyt el Portugáliában vitéz nagybányai Horthy Miklós, a két világháború közötti Magyarország kormányzója. Menye visszaemlékezése szerint az 1956-os magyar forradalom lelkesedéssel töltötte el, ám a szabadságharc leverésének híre kioltotta életerejét. 1957. február 9-én hunyt el estorili otthonában. A lisszaboni angol temetőben temették el. Végakarata szerint hamvait a szovjet megszállás alól felszabadult Magyarországon, szülőfalujában, Kenderesen 1993-ban újratemették.

 

Kecskeméti megemlékezés a m.kir. 2. hadsereg honvédjeire a doni áttörés 76. évfordulóján
2019.02.02

2019. január 13-án megemlékezéssel egybekötött szentmisén vettek részt a Bács-Kiskun megyei vitézek a kecskeméti nagytemplomban v. Tiszavölgyi István törzskapitány vezetésével, majd ezt követően a Honvéd Hagyományőrző Egyesülettel közösen emlékeztek a Deák Ferenc téren a II. világháborús emlékműnél. A résztvevők közösen rótták le tiszteletüket a doni katasztrófában elhunyt katonák emléke előtt. Tovább...

 

Vitézi bál Budapesten
2019.01.30.

A vitézek bálját 2019. március 2-án (szombat) 19 órakor nyitják meg a Hotel Flamenco nagytermében (Budapest XI. ker. Tas vezér u. 3-7). Belépő 16.000 Ft/fő, amely svédasztalos vacsorát és öt órás korlátlan italfogyasztást is tartalmaz. A részvétel előre megváltott jegyekkel lehetséges. Kapcsolat: vitéz Madaras Ágnes +36/ 1/355-4615, +36/20/824-9506, madarasagnes@citromail.hu

 

A Dél-Alföld Törzsszék megemlékezései a Don kanyar hőseiről és hősi halottairól
2019.01.29.

A Békés Megyei Székkapitányság orosházi hadnagysága a Magyar Tartalékosok Szövetsége Békés Megyei Menetszázadával együtt emlékezett és koszorúzott a tótkomlósi emlékmű előtt. A gyomaendrődi vitézek a békési temetőben koszorúztak. A Csongrád Megyei Székkapitányság a szegedi emlékműnél emlékeztek meg a Szegedi Bajtársi közösséggel együtt, majd a szegedi Szent József jezsuita templomban püspöki szentmisén vettek részt. Tovább…

 

Mányban emlékeznek meg a vitézek a doni csaták és a budai kitörés hősi halottairól
2019.01.26.

A Fejér megyei Mány községben tartja meg hagyományos központi megemlékezését a Történelmi Vitézi Rend 2019. február 9-én (szombaton) 10:00 órai kezdettel. Gyülekező a művelődési házban 9:00 órától.

 

A Történelmi Vitézi Rend dabasi alcsoport doni emléktúrája
2019.01.19.

A Dabas körzetében élő vitézek hagyományos doni emléktúrája keretében tíz környékbeli település hősi emlékműveit látogattak végig és koszorúztak meg. Tovább…

 

Vitézi ebéd a kecskeméti Wojtyla népkonyhán
2019.01.18

A kecskeméti Carol Wojtyla Barátságközpontban a Történelmi Vitézi Rend adományából közel százhúsz rászoruló embert vendégeltek meg 2019. január 3-án. Tovább…

 

Ünnepséggel zárták a Mátyás király Emlékévet a gödöllői vitézek
2019.01.13.

2018-ban volt Hunyadi Mátyás születésének 575-ik évfordulója (1443), amelyet emiatt az erőskezű, egyik legjelentősebb királyunk tiszteletére Mátyás király Emlékévnek nyilvánítottak. A Történelmi Vitézi Rend 2008-ban, uralkodásának 550-ik évfordulóján emléktáblát állított a gödöllői evangélikus templom falára. Az emlékév lezárásaként 2018. december 15-én ünnepséget tartottak az emléktáblánál a Teleki Pál Egyesület és az ev. egyházközség részvételével. Beszédet mondott dr. v. Bucsy László törzskapitány. Tovább…

 

Vitéz Harmath Lajos emlékkiállítás Mosonmagyaróvárott
2019.01.09.

Három esztendeje hunyt el vitéz Harmath Lajos m.kir. hadnagy, honv. alezredes, a Történelmi Vitézi Rend tb. székkapitánya (életrajzát lásd itt). Hagyatékából és a város saját anyagaiból rendez kiállítást a Hansági Múzeum, amely a kiváló ejtőernyős tiszt egész élettörténetét átfogja, benne a katonai és vitézi élet bemutatásával. A kiállítás megnyitója 2019. január 19-én 17 órakor lesz a Mosonvármegyei Múzeumban. Tovább…

 

Batonfüredre érkezik vitéz Smídt Róbert monumentális, tölgyfába faragott táblaképe
2018.12.21.

Az 5x2 méteres, 800 kilogramm súlyú, Himnusz című táblakép hat éven keresztül készült és a magyarság történelmét jeleníti meg a honfoglalás előtti időszaktól. Kiállításának megnyitója 2019. január 4-én 17:00 órakor lesz a városi Kisfaludy Galériában (Balatonfüred, Kisfaludy utca 1). Megtekinthető január 12-ig a galéria nyitvatartási idejében (szerdától-vasárnapig 10 és 18 óra között). Tovább…

 

Vitézi bál a bélai kastélyban 2019. február 9-én
2018.12.19.

A rendezvényt a felvidéki Béla község kastélyának (Hotel Chateau Béla) báltermében tartják. Fővédnök vitéz Hunyadi László főkapitány. Belépő 50 €/fő, amely megrendelhető v. Lipovniczky Kázmértól (+36 20-803-3301) és v. Smídt Róberttől (+42 1-918-644-801) A meghívó itt megtekinthető (kattints). Asztalfoglalás 2019. január 30-ig.

 

A hadak útjára lépett vitéz Kerezsy János (+97)
2018.11.25.

 

2018. november 4-én kapta meg az égi behívót vitéz Kerezsy János (Sóskút), egykori m. kir. őrmester, a Történelmi Vitézi Rend tagja. Máriapócson született 1921. március 24-én. Csendőr édesapja korai halálával gyermekként árvaságra jut. A Bodrogközben, Kenézlő községben nevelkedik. Sorkatonai szolgálatát letöltve a hivatásos katonai pályára lép. A kassai 21. gyalogezred III. zászlóaljának (állomáshelye Szerencs) eü. szakaszvezetőjeként, 21 évesen vezénylik a doni hadszíntérre 1942. júniusban. A hadműveleti területen töltött hét hónapban több összecsapás résztvevője. Számos alkalommal élete kockáztatásával menti a sebesülteket a tűzvonalból. 1943. januárjában Voronyezstől délre tartják a védvonalat. Csak január 17-én érkezik visszavonulási parancs, ezért később három bekerítést kell áttörniük. Egy hónapig tart az út nyugat felé. Reggeltől estig gyalogolnak a hóban, ellátás, túlélőfelszerelés nélkül, olykor mínusz negyven fokos hidegben. Elfagyott lábujjakkal már-már kidől a sorból. amikor felveszik egy lovas szánra, így menekül meg a fagyhaláltól. Hosszú felépülése után Kőszegen helyezik vissza a szolgálatba. 1945-ben nyugati hadifogságból tér haza. A hivatásos állományból indoklás nélkül elbocsátják. Segédmunkásként Budapesten helyezkedik el, majd a diktatúra enyhülése után lehetősége nyílik elvégezni a Számviteli Főiskolát. A Vitézi Rendbe 2008-ban kéri felvételét. Kenderesen, a Horthy-ligetben avatják saját jogú vitézzé. Temetése görögkatolikus szertartás szerint, vitézi tiszteletadással történt 2018. november 22-én a rákoskeresztúri új köztemetőben. Sírja felett – végakaratához híven - felzendült a magyar tábori takarodó. Nyugodjon békében. Tovább…

 

Filmtudósítás a budapesti vitézavatásról
2018.11.25.

A Történelmi Vitézi Rend 2018. október 27-én Budapesten tartott ünnepségéről készült 18 perces összefoglaló megtekinthető itt (kattints). Az avatáson készül teljes filmfelvétel és fotótár megrendelhető ezen a címen: szabadi.attila@regioplusztv.hu

 

Az I. világháborút befejezésére emlékeznek Baktalórántházán
2018.11.25.

Baktalórántháza Város Önkormányzata és a Dégenfeld Művelődési Központ, Könyvtár és Kastélymúzeum meghívja Önt és kedves családját az I. világháború lezárásának centenáriumi évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő ünnepi rendezvényére, 2018. november 29-én (csütörtökön) 14.00 órára. Részletek a meghívóban. Tovább…

 

Emléktábla a nagy háborúban elesett honvédeknek Kisgörgényben
2018.11.13.

A Marosvásárhelytől 12 kilométerre délre fekvő Kisgörgényből elszármazott vitéz Ádámosi-Sipos Albert, az első világháború befejezésének századik évfordulóján márványtáblát adományozott szülőfaluja közösségének, a falu tizenhárom hősi halottja tiszteletére. A Történelmi Vitézi Rend Százhalombattán élő tagja elmondta: bár nagyapja, Ádámosi József szerencsésen hazatérhetett a nagy háborúból, mégis kötelességének érzi nagyapja elesett bajtársai emlékének ápolását, akik szülőföldjüktől több száz kilométerre, jeltelen sírban nyugszanak. Élni, túlélni, emlékezni, gyarapodni, szorgos munkával értéket teremteni – beszédében erre buzdította az emlékező gyülekezetet. Szavait a vitézek hitvallásával, a Magyar Hiszekegy elmondásával és Vörösmarty Mihály soraival zárta: Gondolj merészet és nagyot, / És tedd rá éltedet: / Nincs veszve bármi sors alatt / Ki el nem csüggedett. Tovább…

 

Vitézavatás Budapesten
2018.11.05.

A Történelmi Vitézi Rend 2018. október 27-én Budapesten tartotta az újonnan felvett vitézek ünnepélyes eskütételét és avatását az V. kerületi Belvárosi Plébániatemplomban. Az eseményre zsúfolásig megtelt a templom, ahová a Magyar Légierő Zenekar zenekíséretével, díszegyenruhás tengerészek és koronaőrök közreműködésével hozták be a magyar Szent Korona mását.
Az avatás előtt v. Kocsis István római katolikus és Németh Norbert református lelkész kértek áldást az avatandókra. Kitüntetések átadására is sor került: érdemes munkásságuk elismeréseként Dr. v. Bucsy László törzskapitány a VR arany érdemkeresztjét, v. Jelenczki István filmrendező a VR arany nemzetvédelmi keresztjét, Dr. Huszár Pál VRNT a VR helytállásért-bátorságért kereszt arany fokozatát, v. Katona János alezr. karmester a VR ezüst nemzetvédelmi keresztjét kapta.
Tiszteletbeli vitézi címet kapott Varga Miklós énekes, rockzenész és Dr. Boór Ferenc egyetemi oktató, a civil közélet kiemelkedő alakja.
Posztumusz elismerésben részesült Dr. Tóth Zoltán József, a 2018. januárban elhunyt jogtörténész, alkotmányjogász, politológus, egyetemi oktató, szakíró, a Magyar Szentkorona tannak és a történeti alkotmánynak kutatója, oktatója.
Összesen 114 fő vált a Történelmi Vitézi Rend tagjává. Várományosként 39 fő lett avatva, a nemzetvédelmi tagozatba pedig 49 fő nyert felvételt. Az avatási szertartást vitéz Hunyadi László főkapitány végezte, majd köszöntötte az új rendtársakat, és Isten áldását kérte reájuk, magyar nemzetünkre, hazánkra. Tovább…

 

Vitézi megemlékezés lesz Budapesten az 1956-os szabadságharc eltiprásának évfordulóján
2018.10.30.

2018. november 4-én, vasárnap, a Nemzeti Gyász Napján, a Rákoskeresztúri Új Köztemető 301-es parcellájában az előző évekhez hasonlóan megemlékeznek a vitézek az 1956-os forradalom és szabadságharcban elesett hősökről és az  ezt követő terror áldozatairól. Gyülekező a temető bejáratánál (belül) 10:00 - 10:30 között. Akik gyalogosan érkeznek, azokat az elmúlt évekhez hasonlóan a 301-es parcellához szállítják. A megemlékezés kezdete 11 óra. 

 

A Magyar Nemzeti Múzeumban november 4-ig látható a Széna téri forradalmi zászló
2018.10.30.

Ünnepélyes keretek között adta át három veterán szabadságharcos - Prof. Dr. vitéz Zilahy Miklós Géza, Schrötter Tibor és vitéz Sándorffy Ottó - az értékes relikviát 2018. október 22-én a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójának. A zászlót Szabó János, a Széna tériek parancsnoka hozta magával október 28-án a Bem laktanyában, illetve a Műszaki Egyetemen folytatott tárgyalásai után. Kellner Lajost, az akkor 24 éves gépésztechnikus felkelőt bízta meg a kitűzésével a metróépítkezés kastornyába. A harcok befejeztével Kellner Lajos a derekára csavarva menekítette ki az országból a zászlót. Az emigráció éveiben Kellner és régi harcostársai számos alkalommal tüntettek vele a Kádár-kormány prominenseinek nyugat-európai látogatásai során. A relikviát Kellner a rendszerváltás után hozta haza és haláláig őrizte. Végakarata szerint harcostársai a Magyar Nemzeti Múzeum gondjaira bízták a zászlót, amely november 4-ig tekinthető meg a múzeumban, később időszaki kiállításokon lesz újra megtekinthető. Vitéz Zilahy Miklós, nyugalmazott egyetemi oktató a forradalom alatt a Műegyetem hallgatója volt, harcolt a Rádiónál, a Köztársaság téren. Tovább…

 

Elismeréseket adtak át az Összhaderőnemi Parancsnokság ünnepi állománygyűlésén
2018.10.21

Nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnoksága pénteken ünnepi állománygyűlést tartott Székesfehérváron. Ünnepi beszédet mondott vitéz Hajdú Szabolcs, a Történelmi Vitézi Rend tb. törzskapitánya, 1956-os szabadságharcos. A Fejér Megyei Hírlap tudósítása. Tovább…

 

Köszönet az SZJA 1%-ért
2018.09.28.

Hálával gondolunk azon rendtársainkra és barátainkra, akik 2017. évi jövedelemadójuk 1%-át felajánlották céljaink, tevékenységünk támogatására. Ezt az összeget is magyar nemzetünk felemelkedéséért végzendő munkára fordítjuk. Köszönjük a támogatást.

 

Horthy emléknap Kenderesen
2018.09.02.

A Horthy Miklós Emlékére Alapítvány és Kenderes Önkormányzata ökumenikus istentisztelettel, koszorúzással, fotókiállítással és tudományos konferenciával emlékezett meg a 25 esztendeje lisszaboni ideiglenes sírhelyéről a kenderesi családi sírboltba eltemetett kormányzóról. Unokája, Horthy István személyes emlékeit osztotta meg a 25 évvel ezelőtti történelmi léptékű eseményről. A Történelmi Vitézi Rend tagjai v. Hunyadi László főkapitány, v. Lázár Elemér helyettes főkapitány vezetésével nagy számban vettek részt és helyeztek el koszorúkat a Rend megalapítójának tiszteletére. A székely vitézek idén is több száz kilométert utaztak, hogy személyesen mutassák ki hálájukat. Sor került v. Kovács György Antal vitézi székkapitány emlék-kopjafájának felavatására a mauzóleum melletti tengerész parcellában. Tovább…

 

Vitéz Mező Ferenc-emléktúra a Katrosa-völgyben
2018.09.06.

A Történelmi Vitézi Rend három éve szervezi a vitéz Mező Ferenc-emléktúrát a Katrosa-völgyzár és a Nyírponk között, a Papp István által vezetett Kelet-Magyarországi Speciális Mentő Egyesület pedig kilenc éve szervez túrahetet a „32-es határvadászok útján”. A „32-es határvadászok útja” emléktúrához már az előző években csatlakozott társszervezőként az Erdélyi Kárpát-Egyesület (EKE), és az eseményen részt vettek a Soproni Honvéd Hagyományőrző Egyesület „katonái” is. Idén a „32-es határvadászok útja” két napra összekapcsolódott a 24-es határvadászokról és v. Mező Ferencről elnevezett emléktúrával, a két esemény résztvevői – közel százan határon innen és túlról – augusztus 13-án közösen járták be a huszonnégyesek harcainak helyszíneit.A Háromszék napilapban Iochom István számolt be az eseményről. Tovább…

 

Vitéz Szentgyörgyi Dezső sírjának újraavatása
2018.09.05.

Másodszor is megrongálták vitéz Szentgyörgyi Dezső, a Magyar Királyi Honvéd Légierő legendás vadászpilótájának Farkasréti temetőbeli sírját. Korábban egy bronz Il-18-as makettjét feszítették le a sírkő tetejéről, 2017-ben pedig a helyébe közadakozásból állított gránit Me 109-es vadászrepülőgép-makettet vitték el a tolvajok. A háborút kétszázhúsz bevetéssel, huszonkilenc igazolt légi győzelmmel, sebesülés nélkül befejező pilóta sírhelyét immár harmadszor is felújították és katonai tiszteletadás mellett újraavatták 2018. augusztus 28-án. A Történelmi Vitézi Rend nevében koszorút helyezett el Szantner Gábor vitézi hadnagy. Tovább…

 

Magas állami kitüntetésben részesült dr. vitéz Bárdi László
2018.09.04.

 

Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere, Magyarország köztársasági elnökének megbízásából állami kitüntetéseket adott át 2018. augusztus 20-án, Magyarország nemzeti és hivatalos állami ünnepén. Kiemelkedő tevékenységéért a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült dr. vitéz Bárdi László, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi és Földtudományi Intézete Ázsia Dokumentációs Központjának alapító igazgatója, egyetemi docens, orientalista.

Rendtársunk mintegy 270-280 tanulmányt és cikket tett közzé magyar, angol, német, kínai nyelven, tizennégy önálló kötete (3 egyetemi tankönyve) jelent meg, 34-36 hazai és külföldi tanulmánykötet társszerzője. Emellett fordít és ismeretterjesztő cikkeket ír. Ismeretterjesztő tv-filmek közreműködője, szövegírója.

A Történelmi Vitézi Rend Dél-Dunántúli Törzsszék Baranya megyei székkapitányság megbecsült és tisztelt tagjának szívből gratulálunk.

 

Délvidéki zászlóbontás
2018.09.03.

Ünnepélyes zászlóbontó gyűlés helyszíne volt 2018. augusztus 18-án az Elemér községbeli Szent Ágoston templom Link Lajos VRNT vitézi alhadnagy szervezésében. A Vitézi Szék képviseletében v. Hunyadi László főkapitány, v. Béres Ferenc Mo. országos törzskapitánya és v. Soltész Gyula főszéktartó törzskapitány ismertették a Vitézi Rend múltját, jelenét és célkitűzéseit a jelenlévőknek. A templom alatti családi sírboltban közösen megkoszorúzták Kiss Ernő honvéd altbgy. sírját. A vértanú tábornok eleméri földbirtokos volt, és mint ilyen, a templom kegyura is. Az út során felkeresték és tisztelegtek Törökbecse magyar vonatkozású emlékhelyein, így a Leiningen-Westerburg Károly vörgy. aradi vértanú szobránál a rk. templom kertjében, Rohonczy Lipót honvéd ezr. sírjánál, Délvidék egyetlen fennmaradt 1848/49-es emlékművénél, az 1904-ben emelt Hungária-szobornál, és a XIII. században emelt és a török dúlás által lerombolt aracsi pusztatemplomnál. Remény szerint a Vitézi Rendhez való kapcsolódás egy újabb hidat épít a történelem viharaitól sokat szenvedett, megtépett és megfogyatkozott délvidéki magyarság és a Kárpát-medence többi magyarja között. Tovább…

 

Történelmi különvonattal Galícia hadszínterein
2018.08.22.

Közös történelmünkre, s a Nagy Háborúra emlékezve Budapestről Galíciába (Dél-Lengyelország vagy Kis-Lengyelország) vitte az érdeklődőket 2018. július 15-19. között a MÁV Nosztalgia Kft. a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum szervezésében. A Galícia Expressz történelmi körutazásán az első világháború jelentős, dél-lengyelországi helyszínein a lengyel állam hivatalos delegációi, lengyel katonai díszegységek, a helyi elöljárók, a lengyel és magyar történelmi egyházak képviselői, a magyar hivatalos delegáció képviselői, az Expressz utasai és a magyar hagyományőrzők több helyszínen koszorúzással, katonai tiszteletadással egybekötött megemlékezéseket tartottak. Tovább…

 

A kenderesi Horthy Emléknap programja 2018. szeptember 2-án (vasárnap)
2018.08.14

9.30 Ökumenikus istentisztelet a kenderesi ref. templomban
10.45 Koszorúzás a Horthy család mauzóleumánál
11.45 Kopjafaavatás vitéz lófő Kovács György Antal fedélzetmester, vitézi székkapitány emlékére és tiszteletére, a mauzóleum melletti tengerész parcellában
EBÉD a Móricz Zsigmond Művelődési Házban (előzetes rendelés aug. 28-ig)
14.00 „Ezt láttam Főméltóságú Úr testőreként” c. fotókiállítás megnyitója a Móricz Zsigmond Művelődési Házban (Kenderes, Szent István út 33.)
14.30 Konferencia a Móricz Zsigmond Művelődési Ház nagytermében
Előadók
- Prof. Dr. Szakály Sándor, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója - A Kormányzó - vitéz nagybányai Horthy Miklós
- Koltay Gábor filmrendező- A XX. század magyar nagyasszonya - Emlékképek özv. Horthy Istvánnéról
- Maruzs Roland alezredes, hadtörténész – Arany vitézség érmesek 1939-1945
A konferenciát és az emléknapot bezárja Horthy István

 

Elhunyt vitéz Aykler Béla
2018.07.23
.

 

2018. június 23-án hunyt el vitéz auritzi és csíkdelnei Aykler Béla (Adalbert) (89) a Kanadai Törzsszék tagja,  a kanadai magyar diaszpóra egyik meghatározó egyénisége, a torontói Rákóczi Alapítvány egyik alapítója.
A kárpátaljai Nagyszőlősön született 1929. április 15-én. Elemi iskoláit Nagyszőlősön, a gimnázium első két osztályát Beregszászon, a 3-6. osztályokat a m.kir. gróf Károlyi István Honvédtiszti Fiúnevelő Intézetben (Nagykároly) végzi. A közeledő front miatt a hadapródokat áthelyezik Kőszegre, majd Sopronba, innen Németországba telepítik ki, ahol amerikai fogságba kerül. Rövid fogság után hazajut. Az új demokratikus hadseregben hivatásos őrmesteri rendfokozatban szolgál. 1946-ban tanulmányi szabadságot kér, Ausztriába utazik, ahol magántanulóként fejezi be a középiskolát. 1948-tól az innsbrucki egyetemen filozófiát hallgat, innen emigrál Kanadába. Mezőgazdasági munkás, később dohánytermesztő. 1953-ban Torontóba költözik, ingatlanforgalmazásba kezd, majd társtulajdonosa, idővel tulajdonosa lesz egy ingatlanforgalmazó-építő-üzemeltető cégnek. Több száz bérlakást épít és kezel, amelyekben a torontói magyar közösség tagjai állami lakbér-kedvezménnyel élhetnek. 1953-ban alapítja meg a Rákóczi Szövetséget, amely később alapítvánnyá alakul át. Célja a világszerte élő magyar ifjúság nemzettudatának fenntartása, fejlesztése. A Kárpát-medencében, de elszakított területeken élő ifjak számára 25 éven át magyarságismereti táborokat szervez.

Az alapítvány emellett évente két alkalommal 50 határon túli magyar egyetemistát részesít ösztöndíjban. 2004-ben munkássága elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét kapja. 2012-ben nyer felvételt a Történelmi Vitézi Rendbe, édesapja, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett vitéz auritzi és csíkdelnei Aykler Domokos m.kir. ezredes (1887-1947) várományosaként. Búcsúztatása 2018. június 29-én volt a torontói Árpád-házi Szent Erzsébet rk. templomban. Nyugodjon békében.

 

Első világháborús tablókiállítás Székesfehérvárott
2018.07.05.

Újabb, az első világháború eseményeit és székesfehérvári alakulatait bemutató szabadtéri tablókiállítás nyílt a Városház téren, a negyedik állomás az 1917. év elejétől a háború végéig tartó időszakot mutatja be. A megnyitón Róth Péter alpolgármester kiemelte, hogy a nálunk szerencsésebb történelemmel rendelkező népek esetében valóban véget ért az első világháború 1918 őszén, a mi történelmünkben azonban drámai mélypont következett. Tovább…

 

Elhunyt vitéz Kányádi Sándor költő, író, műfordító
2018.06.27.

Majd / nyelv nélküli / nagy harang / lesz a csönd / s valaki lassan / leborít vele

 

Székely parasztcsaládban született a Hargita megyei Nagygalambfalván 1929. május 10-én. A középiskolát Székelyudvarhelyen végezte, majd beiratkozott a marosvásárhelyi Színházművészeti Főiskolára, végül a kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen szerzett magyar szakos tanári diplomát 1954-ben. Költői tehetségét Páskándi Géza fedezte fel, ő közölte első versét a bukaresti Ifjúmunkás című lapban 1950-ben. Egész életében az erdélyi irodalom fő sodrába tartozott. 1960-tól 1990-ig, nyugdíjazásáig a Kolozsváron szerkesztett Napsugár gyermekirodalmi lap szerkesztője. Tizenkilenc verseskötete jelent meg, műveit angol, észt, finn, francia, német, norvég, orosz, portugál, román és svéd nyelvekre is lefordították, utolsó könyvét 2002-ben adták ki Felemás őszi versek címmel. Több vers- és mesekötete szól a gyermekeknek, számos versét a Kaláka együttes zenésítette meg. Életművének fontos részét alkotják az esszék és műfordítások, de írt drámát és forgatókönyvet is. Az erdélyi szász és jiddis népköltészetet is általa ismerhetjük magyarul. 1993-ban Kossuth-díjjal tüntették ki, 2014-ben a Nemzet Művésze lett, 2017-ben pedig megkapta a Prima Primissima díjat. Várományosként avatták vitézzé 2005-ben nagyatyja, vitéz Kányádi Mihály (szül: Nagygalambfalva 1881) első világháborús érdemei jogán. Kívánsága szerint szülőfalujában nyugszik majd, a család kertjében, szülei sírja mellett. Búcsúztatása 2018. július 7-én volt.

 

Székesfehérváron tettek esküt az Észak-Dunántúli Törzsszék új tagjai
2018.06.25.

Az 1938. évi fehérvári vitézavatásról is megemlékeztek 2018. június 9-én a Ciszterci templomban, ahol esküt tettek a Történelmi Vitézi Rend Észak-Dunántúli Törzsszékének új tagjai. Az ünnepi esemény narrátora vitéz Hajdú Szabolcs tb. törzskapitány, szónoka pedig vitéz Pintér Kornél, észak-dunántúli törzskapitány volt. Brückner Ákos Előd rk. plébános és Hajdú Szabolcs Koppány ref. lelkész végezték az egyházi szolgálatot, Láposi Gabriella énekelt, vitéz Bagaméri László pedig szavalatot adott elő. Miután az idén felvételt nyert tizenhét fő avatandó a Szent Korona másolata jelenlétében letette a vitézi esküt, vitéz Hunyadi László főkapitány és vitéz Béres Ferenc országos törzskapitány köszöntötte őket. Az ünnepség egyházi áldásokkal ért véget és bajtársi ebéd követte. Tovább…

 

Megemlékeztek a vitézek a magyar hősökről és a trianoni rablóbékéről
2018.06.17.

Május utolsó vasárnapján a vitézek számos helyen megemlékeztek a világháborúkban elesett magyar katonákról, június 4-én pedig az első világháborút lezáró trianoni békediktátumra, az ezeréves Magyarország feldarabolására emlékezve gyűltek össze emlékműveknél, országzászlóknál, hitet tenni a magyar jövő mellett. Tovább…

 

Ünnepi istentisztelet Horthy Miklós születésének 150-ik évfordulóján
2018.06.14

2018. június 17-én, vasárnap 10:00 órai kezdettel a Budapest V. ker. Szabadság téri ref. templomban az 1868. június 18-án született kormányzóra emlékeznek. Igét hirdet ifj. Hegedűs Loránt. Felavatásra került Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter emléktáblája, továbbá megnyílik a Horthy-korszak arcképcsarnoka c. festménykiállítás.

 

 

Országzászló emlékművet avatnak Székesfehérvárott
2018.05.30.

2018. június 4-én 15:30 órai kezdettel várja Székesfehérvár önkormányzata és a szervezők az érdeklődőket. A 64 vármegyéből származó földereklyéket pünkösdhétfőn szentelték fel Székesfehérvár felújított Országzászló terén. A vitézek a rendezvény előtt fél órával jelenjenek meg. A Történelmi Vitézi Rend tagjai három vármegye - Arad, Hajdú és Hunyad - címerének elkészítését támogatták.
Székesfehérvár országzászlót állít, hogy ezzel hitet tegyen amellett a Magyarország mellett, melynek egykor székvárosa volt. Sehol Kárpátok ölében ez a zászló történelmibb talajon, a magyar geniustól jobban áthatott légkörben nem loboghat, mint itt, hol valamikor ezt az ősi országzászlót őrizték, mellyel királyaink hadra keltek.” (Marosi Arnold: A székesfehérvári országzászló, Székesfehérvári Szemle III. évf. 2. sz., 1933.)

 

Vitéz Kovács György Antal tiszteletére állítottak kopjafát Csíkdelnén
2018.05.10.

A 2017. szeptemberben elhunyt vitéz Kovács György Antal "Colos" fedélzetmester, vitézi székkapitány hamvait, végakaratának megfelelően, a Duna vizére bocsátották. Emlékének megőrzése céljából a Történelmi Vitézi Rend erdélyi törzsszékei, a Székely Törzsszék vezetésével 2018. április 22-én kopjafát állítottak Csíkdelne közterén, a Kovács család szülőfalujában, mely esemény vitéz Lázár Elemér Erdély országos törzskapitány, helyettes főkapitány kezdeményezésére jött létre. Vitéz Máthé Lóránt Pálnak, a Székely Törzsszék törzskapitányának alkotását a Magyar Királyi Koronaőrök Egyesülete koronaőreinek díszőrségével, a Magyar Szent Korona másolata és a vitézi zászlók jelenlétében, ft. Csintalan László esperes áldásával, koszorúzással avatták fel. A megemlékezésen részt vett vitéz Hunyadi László, a Rend főkapitánya, s a Vitézi Szék több tagja, a Rend székely tisztikara és a vitézi állomány számos tagja – a földrajzi távolságot figyelmen kívül hagyva – igen jelentős létszámmal vett részt vitéz Kovács György kopjafájának felszentelési ünnepén. Tovább…

 

Ludovika Fesztivál 2018. május 12-én Budapesten
2018.05.09.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) a Száznapos Ünnepség hagyományait folytatva, immáron kilencedik alkalommal rendezi meg a Ludovika Fesztivált május 12-én az egykori akadémia főépülete előtt, a megújult Ludovika téren. Program (dinamikus bemutatók):
10:00 - Száznapos Ünnepség (MH Ludovika Zászlóalj)
11:15 - Térzene (MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár)
11:45 - Műszaki mentési bemutató (NKE Katasztrófavédelmi Intézet)
12:30 - Hagyományőr bemutató
13:35 - Különleges díszelgő csoport bemutatója (MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár)
14:00 - Katonai testnevelés bemutató (MH Ludovika Zászlóalj)
14:35 - Veszprémi Légierő Zenekar jazz koncert (MH Összhaderőnemi Parancsnokság)
15:00 - Hagyományőr bemutató (NKE Sportegyesület - Hagyományőrző Szakosztály)
15:45 - AS 350-es helikopter bemutató (MH 86. Szolnok Helikopter Bázis)

 

Vitézeket avattak Sepsiszentgyörgyön
2018.05.08.

A Történelmi Vitézi Rend 2018. április 21-én Sepsiszentgyörgyön tartott ünnepélyes eskütételt és vitézavatást a Krisztus Király Rk. Plébániatemplomban, a magyar Szent Korona másolatának jelenlétében. Összesen 38 fő vált a Történelmi Vitézi Rend tagjává. Két fő posztumusz, 17 fő várományosként, 19 fő pedig a nemzetvédelmi tagozatba nyert felvételt. Az avatási szertartást vitéz Hunyadi László főkapitány végezte a Vitézi Szék és a székely tisztségviselői állomány számos tagja részvételével, majd köszöntötte az új rendtársakat, és Isten áldását kérte reájuk, magyar nemzetünkre egyaránt. Az ünnepséget bajtársi díszebéd követte, amelyen elismeréseket és kinevezéseket adtak át. Tovább…

 

Tisztelgés árpádházi Kálmán herceg emléke előtt Gödöllőn
2018.05.07.

A Premontrei Rend, a Gödöllői Szent Norbert Premontrei Gimnázium és a Történelmi Vitézi Rend minden évben közösen emlékezik meg annak évfordulóján a muhi csatára (1241. április 11–12) és a Premontrei Rend támogatójára, a IV. Béla király védelmében halálos sebet kapott öccsére, árpádházi Kálmán hercegre. A rendezvényen minden évben sok fiatal, Gödöllő számos iskolája sőt óvodája is részt vesz. Számukra a történelmi zászlódíszt hagyományosan Rend biztosítja. Ez évben, április 11-én a rendi ágak közeledése és együttműködése jegyében már három rendi ág, a Történelmi Vitézi Rend, a Kárpát-medence Vitézi Rend és a v. József Károly vezette Vitézi Rend koszorúzott közösen, a korábbi mányi és gödöllői rendezvényekhez hasonlóan "Vitézek Bajtársi Közössége" feliratú koszorúval. Tovább…

 

Állománygyűlés Kecskeméten
2018.05.04.

A kecskeméti református gyülekezet dísztermében tartotta tavaszi állománygyűlését a Történelmi Vitézi Rend Bács-Kiskun megyei alcsoportja 2018. április 7-én. Az ünnepélyes megnyitó után v. Tiszavölgyi István székkapitány ismertette az elmúlt időszak eseményeit és az idei esztendő feladatait. Béres Ferenc országos törzskapitány tájékoztatója következett a Rend helyzetéről, eseményeiről. Ezt követően 20 éve avatott vitézeket köszöntött jubileumi oklevéllel és a 92-ik születésnapját ünneplő v. Gebei Gyulát tüntette ki a VR ezüst érdemkeresztjével. Gyula bácsi, idős kora ellenére, a megyei állomány egyik legaktívabb tagja, a gyógynövények nagy tudósa, nagyon sok rendtársán segített már tanácsaival. Tovább…

Vitézek a tápióbicskei hagyományőrző hadijátékon
2018.04.26.

A tápióbicskei csata 169-ik évfordulóján, idén is korhű ruhákban, a korszakhoz illő fegyverzetben elevenítették meg az 1849. április 4-én lezajlott ütközetet. Ismét volt szentmise, dísszemle, tüzérkonyha, ünnepi műsor, koszorúzás, sőt elkészült és bemutatásra került a székely ágyúöntő mester, Gábor Áron tüzér őrnagy legendás hatfontos rézágyújának hű másolata is. A Történelmi Vitézi Rend monori, sülysápi és gödöllői alegységei v. Tóth Katalin v.alhdgy vezetésével évente részt vesznek és koszorúznak a Tavaszi Emlékhadjárat tápióbicskei megemlékezésein. Azt követően immár hagyományosan élvezhetik Ambrózi Zoltán meghívását és vendéglátását, aki a "tápióbicskei csata főszakácsa". Jórészt az ő lelkes és áldozatos munkájának, remek főztjének köszönhető a hagyományőrző bandérium élelmezése. Tovább…

 

Teleki Pál miniszterelnök sírjánál tisztelegtek a vitézek a máriabesnyői temetőben
2018.04.20.

A Teleki Pál Egyesület és a Történelmi Vitézi Rend közös, hagyományos megemlékezésére Teleki Pál (1879-1941) halálának évfordulóján került sor a máriabesnyői temetőben. Rendünk minden évben díszköpenyes, zászlós díszegységgel tiszteleg az egykori m.kir. miniszterelnök emléke előtt. Ez évben, április 8-án, hasonlóan a mányi "Kitörés" rendezvényhez, a vitézi rendi ágak kapcsolattartása és együttműködése jegyében, "vitézek bajtársi közössége" feliratú koszorúval, a TVR Közép-Magyarország Kelet törzsszék együtt koszorúzott a Kárpát-medencei rendi ágat képviselő vitézekkel. A rendezvény után a díszegység rövid imával és zászlódöntéssel emlékezett meg sírjánál "Horthy Miklós katonájáról", v. Pántis István atyai barátunkról, aki ugyanebben a temetőben nyugszik. Tovább…

 

Lóháton, szekéren ünnepeltek a vitézek Gödöllőn
2018.04.18.

Gödöllőn - az elmúlt csaknem negyed századon át - évente megrendezésre került március 15-én az országos viszonylatban is kiemelkedő lovas díszelgés, melynek főszervezője a kezdetektől Dr.v. Bucsy László törzskapitány (az első kép bal szélső lovasa). A rendkívül népszerű és nagyszámú néző előtt zajló felvonulásokon az utóbbi években egyre látványosabban vannak jelen a koszorúzásban és a szervezésben is közreműködő rendtagok. Külön elismerést érdemel v. Czapp Béla, v. Bárány István, v. Ambrózy Árpád, v. Lovas Károly v.hadnagyok, Tószegi Lajos v.alhdgy, Bányai László és Hanák Ede. Tovább…

 

Vitéz Prutkay Péter dobozképei a Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpontban
2018.04.04.

 

A száz éve véget ért első világháború magyar hőseinek állítanak emléket kortárs eszközökkel és korabeli tárgyakkal vitéz Prutkay Péter Munkácsy- és Mednyánszky díjas képzőművész dobozmunkái, vitéz Döbrentei Kornél és Kiss Benedek versei, W.-Nemessuri Zoltán narratívái, Pásztor Gyöngyi tervezőgrafikus tipográfiái, Veszely Ferenc festő-grafikusművész tervei alapján.

Megtekinthető: Budapest XII. ker., Zugligeti út 64.

Vitéz Prutkay Péter  (Budapest, 1947március 24.a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja. Sokszorosító képgrafikával foglalkozik,  rézkarcot litográfiát szerigráfát és tárgyakat is készít. Tovább…

illusztráció: Esti ima 1914

 

Két hónapos bemutató körútra indul a Lajta Monitor Múzeumhajó a Dunán
2018.04.03.

Az I. világháború befejezésének 100-ik évében az 1871-es építésű Lajta Monitor Múzeumhajó Győrtől Mohácsig tartó bemutató körutat tesz 2018. április és május hónapok során. Ez a legrégebbi úszóképes folyami hadihajó az Osztrák–Magyar Monarchia idejéből. Győr, Komárom, Esztergom, Visegrád, Szentendre, Vác, Százhalombatta, Dunaújváros, Paks, Baja és Mohács városok kikötőiben 2-4 napot horgonyoz és naponta 9:00 - 17:00 között látogatható (a vontatási, vízállási és időjárási körülmények függvényében alkalomszerűen változhat). 2018. májusától szeptemberig a Múzeumhajó Budapesten a Parlament előtt fog horgonyozni. Részletes program itt (kattints)  

 

Megjelent Zetényi Csukás Ferenc A Nemzeti Hadsereg c. kötete
2018.04.03.

 

Kilencvenkilenc esztendeje alakult meg a káoszba taszított Magyarországon a frissen hadügyminiszterré kinevezett Horthy Miklós rendeletére Szegeden a Nemzeti Hadsereg, a rend és a biztonság helyreállítása céljából.

A Hermanos Kiadó gondozásában napvilágot látott kötet aktualitása a később kormányzóvá választott Horthy születésének kerek évfordulója, amelyet az alcím is jelez: Vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó 150. születésnapjára.

A nagy érdeklődéssel kísért könyvbemutatóra elsőként a budapesti Polgári Mulatóban, majd pedig Szegeden, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Csongrád-termében került sor. A könyv részletes leírása és megrendelési információk itt (kattints).

 

 

Kitüntették vitéz Papst József hagyományőrző tüzért
2017.03.24.

 

2018. március 12-én a Stefánia Palota - Honvéd Kulturális Központ dísztermében vehette át vitéz Papst József hagyományőrző tüzér alezredes, a Dabasi Hagyományőrző  Honvédtüzér Alapítvány  elnöke a Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozatát, melyet Simicskó István honvédelmi miniszter adományozott. Az állami elismerést a több mint tíz éves hagyományőrző munkájával érdemelte ki. 

Vitéz Papst József tüzércsapata történelmi, katonai ruházatban és felszereléssel, díszelgéssel, díszlövésekkel, csataimitációkkal jeleníti meg az 1848-as honvéd hagyományokat, ezen kívül ismeretterjesztő kiadványokat készít és előadásokat tart az ifjúság számára, nevelés, oktatás és képességfejlesztés céljából.

 

Jelenczki István Öröktűz c. filmjének díszbemutatója a budapesti Urániában 2018. március 24-én
2018.03.14.

2018. március 24-én, szombaton 17 órától mutatják be Jelenczki István ÖRÖKTŰZ I–II. „Egy lángot adok, ápold, add tovább" – Portréfilm Reményik Sándorról című filmjét az Uránia Nemzeti Filmszínház dísztermében. A film két részét (1 óra 35 perc) szünet nélkül, egyben vetítik. A díszbemutató háziasszonya: Zseni Annamária. Jegyváltás szükséges, elővételi lehetőség a filmszínház jegypénztárában itt (kattints) 1088 Budapest, Rákóczi út 21. Tel.: 486-3400, 486-34-14.

 

Megemlékezés Mányban a doni harcok és a budai kitörés halottairól
2018.02.29.

A Fejér megyei Mány községben tartotta hagyományos központi megemlékezését a 2. világháború áldozatairól a Történelmi Vitézi Rend 2018. február 17-én, vitéz Szabó Zoltán polgármester szervezésében. A művelődési házban gyülekeztek a megemlékezők, majd zászlókkal, menetoszlopban vonultak be a református templomba. Igét hirdetett vitéz Szabó Ferenc püspökhelyettes, a Dunamelléki Ref. Egyházkerület főjegyzője. Ezt követően a község turulos hősi emlékművén helyezték el a megemlékezés koszorúit, ahol a Szent László Honvéd Hagyományőrző Egység és a Vitézi Rend tagjai együtt álltak díszőrséget vitéz Kardos László ny. alezr, vitézi székkapitány vezetésével. A zászlók elvonulása után gépkocsikkal utaztak a község határában lévő Kitörés emlékkövéhez, ahol a koszorúzás és az egyházi áldások után a résztvevők elénekelték a Himnuszt. Mindezek után a művelődési házban bajtársi ebédre látták vendégül a nagyszámú résztvevőt a mányi vitézek. Tovább...

 

Elhunyt vitéz Szentiványi János Puma vadászpilóta
2018.02.25.

kép: jetfly.hu

  2018. január 19-én lépett a hadak útjára vitéz Szentiványi János (+98) m. kir. főhadnagy, nyugállományú honvéd alezredes. 1920. január 6-án született Budapesten. A Piarista Gimáziumban érettségizik, majd pilótaképzésre jelentkezik a honvédséghez. Sikeres felvételi után Olaszországban kap kiképzést, és 1939-ben vadászpilótaként tér haza, zászlósi rendfokozattal. 1941-től hadnagy és a börgöndi repülőtéren oktatóként teljesít szolgálatot. Repülő pályafutása során 34 géptípusra nyer jogosítványt. 1944-től főhadnagy. Ebben az évben a szövetségesek megkezdik a Magyarország elleni légitámadásokat. Bajtársaival a „Puma” vadászrepülő osztály (később ezred) pilótájaként szembeszállnak a Győrt és Budapestet támadó, sokszoros túlerőben lévő amerikai bombázókkal és a kísérő vadászgépekkel. Súlyosan sebesül, felgyógyulása után áthelyezik Veszprémbe sérült gépek berepülésére és futárrepülésekre. 1945. májusban amerikai hadifogságba kerül, ahonnan 1946. októberben szabadul. Különböző parancsnoki beosztásokat lát el századosi rendfokozatban, végül 1951-ben politikai tisztogatás következtében félbeszakad katonai pályája.

Gépkocsivezető lesz, később geodéta, végül a Közlekedési és Postaügyi Minisztérium főelőadójaként vonul nyugdíjba 1984-ben. 1992-ben visszaállítják rendfokozatát és őrnaggyá, később alezredessé lép elő. 1997-ben Budapesten avatják vitézzé. Hamvait 2018. március 10-én 10 óra 45-kor katonai tiszteletadás mellett helyezik örök nyugalomra Budapesten a Kozma utcai Új Köztemető urna pantheonjában. Nyugodjon békében.

 

Adománygyűjtés a székesfehérvári Ereklyés Országzászló és Trianon emlékműre
2018.02.21.

Székesfehérvárott 1936-ban avatták fel az országzászlót. Talapzata egy dombon álló kőoltár volt, melyen az ország pallosa és egy kőből faragott párnán a Szent Korona helyezkedett el. 1946-ban a feliratokat és a faragványokat eltávolították, 1990 után pedig a megmaradt talapzatot is elbontották.
Társadalmi szervezetek indítványára 2017-ben a város önkormányzata jóváhagyta, hogy 2018. június 4-ig helyreállítják az Országzászló tér korábbi állapotát, és ott újraavatják az emlékművet.
A Történelmi Vitézi Rend csatlakozott az emlékmű rehabilitációjának megvalósításához. Tisztelettel kérjük a Rend tagjait, hogy felajánlásaikkal támogassák az emlékmű újraállítását, amely híven szolgálja a nemzeti egységet.
Adományaikat banki átutalással vitéz Mohosné Mihályi Katalin vitézi hadnagy, a TVR Fejér megyei alcsoportjának vezetője részére kérjük eljuttatni. Számlaszám: OTP Bank 11773360-00722597-00000000 (külföldről: IBAN: HU32 1177 3360 0072 2597 0000 0000, BIC(SWIFT) KÓD: OTPVHUHB). A megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni: adomány, országzászló, az adományozó neve, elérhetősége. További részletek: m.mihalyik@gmail.com

 

Jelenczki István Égi élő igazság c. filmje a budapesti Urániában 2018. március 3-án
2018.02.19.

A Szent Korona 40 éve tért haza Magyarországra. Ebből az alkalomból vetítik 2018. március 3-án 15.00 órától Jelenczki István Égi élő igazság - a Szent Korona misztériuma és tana című dokumentumfilmjét az Uránia Nemzeti Filmszínház dísztermében. A film a tudatosan meghamisított magyar történelmi tudattal szemben fogalmazza meg Magyarország jogfolytonosságának, jövőjének, megmaradásának lehetőségét. A filmvetítés egyben megemlékezés a váratlan hirtelenséggel elhunyt Tóth Zoltán József jogász, jogtörténész szakíróra. Jegyváltás szükséges, elővétel itt (kattints). 1088 Budapest, Rákóczi út 21. Tel.: 486-3400, 486-34-14.

 

Horthy Miklósra emlékeztek halálának 61-ik évfordulóján Budapesten
2017.02.11.

1957. február 9-én hunyt el vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó, amely alkalomból emlékező istentiszteletet tartottak Budapesten, az V. kerület Szabadság téri Hazatérés templomban a Horthy Miklós Társaság szervezésében. Igét hirdetett ifj. Hegedüs Lóránt ref. lelkész. Ünnepi beszédet mondott Zetényi-Csukás Ferenc, Jaross Tamás és dr. vitéz Bucsy László, aki kiemelte: "… becsülete és tisztessége, a sokszor szinte ebből következő bátorsága és határozottsága, felelősségérzete, a vállalt kötelezettségek melletti végsőkig tartó kiállása, keresztyén hitén és biztos erkölcsi alapokon álló embersége és a mindenek fölött álló hazaszeretet tette képessé arra, hogy végigjárjon egy fényes, majd a kényszerítő körülmények miatt egyre tragikusabbá váló életutat…" Tovább...

 

Elhunyt Borbás Károly, a Magyar Harcosok Bajtársi Közössége kanadai emeritus főcsoportvezetője
2018.02.06.

 

Századik földi esztendejéhez közeledve, 2018. január 22-én Torontóban hunyt el Borbás Károly, a Magyar Harcosok Bajtársi Közössége kanadai emeritus főcsoportvezetője, a Történelmi Vitézi Rend kanadai alcsoportjának tagja.

Budapesten született 1918. október 19-én. A Magyar Királyi Szent István Reálgimnáziumban érettségizik, majd elvégzi a Gaál Béla Filmiskolát, később újságírást tanul. Katonatiszt atyja ajánlására belép a Magyar Országos Védő Egyletbe (MOVE). 1938-ban a MOVE önkéntes katonai kiképzése után ismerkedik meg az 1919-ben alakult, és 1938 körül újjászerveződött Rongyos Gárda tagjaival. A Gárda önkénteseivel együtt szivárog át a csehszlovák határon és vesz részt illegális tevékenységükben: telefon- és távírókábelek elvágásával, katonai alakulatok elleni gerillaakciókkal keltenek zavart a csehszlovák hadsereg köreiben. A MOVE szabadcsapatának tagjaként részese az 1938-as felvidéki bevonulásnak.

1939-ben vonul be katonai szolgálatra. Elvégzi a karpaszományos képzést, majd 1941-ben a Ludovika Akadémián tartalékos tiszti, 1942-ben haditudósító tanfolyamot végez. A doni hadszíntéren és Erdélyben teljesít haditudósító szolgálatot. A román árulás után a Budai Várba kerül, tartalékos főhadnagyként vesz részt a budai kitörésben, amely során szovjet fogságba esik 1945. február 13-án. Tovább...

 

Meghívó - Megemlékezés Mányban a község és a budai kitörés hősi halottairól
2018.02.02.

2018. február 17-én (szombaton) tartja a Fejér megyei Mány községben a hagyományos központi megemlékezését a Történelmi Vitézi Rend. Gyülekező a művelődési házban, 9:45-kor menetoszlopban indulás a református templomban 10:00 órakor kezdődő ünnepségre.

 

 

Esküm kötelez címmel kiállítás nyílik Nagykanizsán
2018.01.23.

A Történelmi Vitézi Rend Nagykanizsai Hadnagyságának tagja vitéz Kósa Miklós Csaba  első és második világháborús relikviáinak bemutatására. Megnyitó a HSMK (Kanizsai Kulturális Központ) Ősze András Galériájában, Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9 lesz 2018. 02. 13. (kedd) 17:00 órától. A kiállítást megnyitja vitéz Papp Gábor vitézi hadnagy. Közreműködik a Tüttő János Nótaklub. A kiállítás megtekinthető: 2018. március 10-ig. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

 

Emléktáblát avattak Szolnokon vitéz zetényi Csukás Kálmánnak
2018.01.21.

Oroszország, 1943. január közepe. A magyar 2. hadsereg a Voronyezsi Fronton. Valahol a jeges orosz hómezőkön egy magyar vezérkari főtiszt önkéntesen átveszi a magára hagyott 2. repülődandár ilovszkojei körvédelmének parancsnoki tisztét. Zetényi Csukás Kálmánnak hívják, vagy, ahogyan elhíresült, a néhai Horthy István kormányzóhelyettes katonai parancsnoka.
Éppen 75 esztendeje történt…
Rangjánál és beosztásánál fogva, kérdések és felvetések nélkül távozhatott volna a kilométerekkel hátrább lévő biztonságos Légierő parancsnokságra. Senki nem rótta volna meg ezért. Az ő katonai becsülete azonban mást diktált. 1943. január 19-én 750 repülőkatona, 4000 visszavonuló honvéd, 1000 sebesülttel körbezárva az oroszok gyűrűjében. Földi harchoz nem szokva, a levegő katonái a végsőkig kitartanak. Minden út elvágva, -35 C-fok. A helyzet teljesen reménytelen. A kitörés, a harc megkezdődik, a parancsnok a katonái élére áll… Tovább...

 

Ünnepség Budapesten a Szent Korona hazatérésének 40. évfordulóján - meghívó
2017.12.28.

A Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia templomban 2018. január 5-én (pénteken) 18:00 órától kezdődő ünnepségre minden érdeklődőt szívesen vár vitéz Woth Imre, a hagyományőrző koronaőrség parancsnoka.

 

 

Vitézi bál a bélai kastélyban 2018. február 18-án
2017.12.21

A rendezvényt a felvidéki Béla község kastélyának báltermében tartják. Belépő 50 €/fő, amely megrendelhető v. Lipovniczky Kázmértól (+36 30-268-3957) és v. Smídt Róberttől (+42 1-918-644-801) A meghívó itt megtekinthető (kattints). Asztalfoglalás 2018. január 31-ig.

 

Magyar Vitézek Bálja Budapesten 2018. január 20-án
2017.12.18.

2018. január 20-án 19:00 órai kezdettel tartja hagyományos bálját a Történelmi Vitézi Rend Budapesten a Flamenco Hotelben (1113 Budapest, Tas vezér utca 3-7). Belépés csak meghívóval (kattints), amely 16.000 Ft/fő áron megrendelhető v. Madaras Ágnestől (tel: 20/824-9506). Vendéglátás: svédasztalos. Kapunyitás 18:00 órakor.

 

A hadak útjára lépett vitéz Kellner Lajos, a Zászlótartó
2017.11.29

 

2017. november 20-án hunyt el Budakeszin vitéz Kellner Lajos (+85) 56-os szabadságharcos, a németországi 56-os szövetség elnöke. A Magyar Nemzet egyik újságírója ragasztotta rá ezt a nevet még a rendszerváltás hajnalán, amikor németországi társaival együtt, egy alkalommal Mariazellbe igyekezett a lyukas zászlóval, végig a Keresztúton. 1932-ben született. A 24 éves autószerelő technikus 1956. október 23-án csatlakozott a forradalmi menethez. A legendás lyukas zászlójához is azon a napon, a Kossuth-téren jutott hozzá, amikor a felkelők elkezdték kivágni a Rákosi-címert. A szabadságharc folyamán a Corvin-közben, a Köztársaság téren harcolt, foglyokat szabadított, sebesülteket, fegyvert és élelmet szállított, halottakat temetett. A szovjet offenzívát követően Németországba menekült a megtorlás elől.

Autószerelőként, nagy szerencsével hamar munkát talált és lelt hajlékra Gelsenkirchenben. Három évtizedes emigrációjában számos alkalommal megpróbálta felhívni a figyelmet a magyar helyzetre. Lyukas zászlója ott volt Mariazellben, Mindszenty bíboros hamvainak hazaszállításakor is, de minden év októberében, Németország nagyobb városaiban is, Hamburgban, Aachentől Kölnön és Bonnon át a belga Brüsszelig.

A rendszerváltás után pedig minden ünnepi alkalommal Magyarországon is felvonult korhű Csepel teherautóján a Műszaki Egyetemnél, a Bem-szobornál, a Kossuth-téren, a Corvin-közben, s a Köztársaság téren, a régi bajtársak sírjainál. A Vitézi Rendbe 1998-ban nyert felvételt. A Rend az ezüst nemzetvédelmi keresztjével és az 56-os jubileumi emlékkereszttel tüntette ki. 2013-ban a műegyetemi állami ünnepségen vehette át a Magyar Köztársaság Érdemrend lovagkeresztjét. Idén a Műszaki Egyetem ünnepi megemlékezésén megromlott egészségi állapota miatt már nem tudott részt venni. Temetése 2017. december 15.-én 10 órakor lesz a Fiumei Úti Sírkertben.

 

Meghívó a heidenheimi Szent László emlékünnepélyre
2017.11.27.

A Történelmi Vitézi Rend Németország Törzsszéke a Szent László év alkalmából szeretettel meghívja minden kedves rendtársát, családját és barátaikat a 2017. december 17-én 15 órától Heidenheimben, a református istentisztelet keretében tartandó Szent László emlékünnepélyre és az ezt követő bajtársi együttlétre. Igét hirdet: dr. Varga Pál ref. lelkész. Előadó: Riester Árpád VRNT. Közreműködnek: Varga Brigitte (orgona), Müller Katalin (hegedű) és Székely Enikő VRNT. Helyszín: Ökumenisches Zentrum, Hans-Thoma-Str. 50, 89520 Heidenheim - Mittelrain. Részvételi szándékukat és a személyek számát kérjük közöljék velünk december 5-ig. (Telefon: 0731 / 68590; bako.arpad@yahoo.de)
v. szárazajtai Bakó Árpád székkapitány

 

Vitéz Szenn Pétert választották püspöknek a szlavóniai reformátusok
2017.11.19.

A Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház zsinata 2017. november 11-én vitéz Szenn Pétert, a kelet-szlavóniai Haraszti ref. gyülekezetének lelkipásztorát választotta meg a horvátországi református egyház püspökének a drávaszögi Laskón. Az új püspök. 1975-ben született. Teológiai tanulmányai Sárospatakon és Eszéken végezte. Felesége szintén református lelkész, öt gyermeket nevelnek. A Vitézi Szék levélben köszöntötte vitéz Szenn Pétert és kívánt neki erőt és egészséget a magas tisztsége betöltéséhez.

 

Filmtudósítás a kecskeméti vitézavatásról
2017.11.19

A Történelmi Vitézi Rend 2017. szeptember 23-i vitézavatási ünnepségének filmtudósítása itt tekinthető meg. Tovább...

 

Elhunyt dr. vitéz Kassay Lajos tb. törzskapitány
2017.11.19.

 

A Vitézi Szék közleménye - 2017. november 8-án, életének 83-ik évében, Budapesten elhunyt dr. vitéz Kassay Lajos ügyvéd, a Történelmi Vitézi Rend tb. törzskapitánya, a Vitézi Szék egykori tagja, a Nemzeti Jogvédő Alapítvány létrehozásának egyik kezdeményezője, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat tagja, a Kisemmizettek Érdekvédelmi Egyesületének korábbi elnökségi tagja, a HEGYVIDÉKI triaNON harangja Társaság tagja.

Budapesten született 1935. szeptember 12-én. A Jogtudományi Egyetemen szerzett diplomát. Édesapja, id. vitéz Kassay Lajos (1897-1968) várományosaként nyert felvételt a Vitézi Rendbe 2000-ben. A Vitézi Szék tagjaként értékes munkát végzett a Rendi Kódex szerkesztésében. Szolgálatáért megkapta a Vitézi Rend bronz, ezüst és arany érdemkeresztjeit.

Temetése 2017. november 29-én, szerdán 9:45 órától lesz az Óbudai temetőben a római katolikus egyház szertartása szerint. Az elhunyt lelki üdvéért a gyászmise a temetés után 16:45 órakor lesz az Országúti Ferences Plébániatemplomban (Budapest, Margit körút 23).

Nyugodjon békében!

 

Vitézi megemlékezés lesz Budapesten az 1956-os szabadságharc eltiprásának évfordulóján
2017.11.02

2017. november 4-én szombaton, a Nemzeti Gyász Napján, a Rákoskeresztúri Új Köztemető 301-es parcellájában az előző évekhez hasonlóan megemlékezünk az 1956-os forradalom és szabadságharcban elesett hősökről és az  ezt követő terror áldozatairól. Gyülekező a temető bejáratánál (belül) 10:00 - 10:30 között. Akik gyalogosan érkeznek, azokat az elmúlt évekhez hasonlóan a 301-es parcellához szállítjuk. A megemlékezés kezdete 11 óra. 

 

Vitézavatás Kecskeméten
2017.10.08

A Történelmi Vitézi Rend 2017. szeptember 23-án  Kecskeméten tartotta az újonnan felvett vitézek ünnepélyes eskütételét és avatását a Nagytemplomban.  Az eseményre zsúfolásig megtelt a templom, ahová díszegyenruhás tengerészek és koronaőrök kíséretében hozták be a Szent Korona mását. Vitéz Kenyeres Dénes ny. alezredes Kecskemét történetét és a város hadtörténelmét mutatta be a jelenlévőknek. Az avatás előtt vitéz Papp László római katolikus és vitéz Pintér Gyula református lelkészek kértek áldást az avatandókra. Tovább...

 

Vitézi Város címet kapott Gyomaendrőd
2017.10.03

Míg az önmagát a cseh megszállás alól felszabadító Balassagyarmat a Legbátrabb Város, a Békés megyei Gyomaendrőd ezentúl a Vitézi Város címet viseli. Szeptember 9-én a gyomaendrődi polgármesteri hivatal udvarán rendezett ünnepség keretében adta át vitéz Hunyadi László, a Történelmi Vitézi Rend főkapitánya a Vitézi Város címet adományozó oklevelet Toldi Balázs polgármesternek. A Körös-parti Gyoma és Endrőd községek 1982-ben egyesültek. A 20. század háborúiban Gyomán és Endrődön összesen 56 háborús hős érdemelt ki vitézi címet, akik ma is mindannyian példaként szolgálnak utódaiknak helytállásból, hűségből, bátorságból. Emlékükre 2015-ben kettős kopjafát állítottak a polgármesteri hivatal udvarán (vitéz Füredi Gábor alkotása). Tovább...

 

Érden lesz a Történelmi Vitézi Rend központi megemlékezése október 6-án
2017.10.02

Érden, a városközpontban lévő református templom kertjében tartja 2017. október 6-án pénteken 17:00 órától a Történelmi Vitézi Rend a központi megemlékezését. Az alkalomra minden rendtársat hív az ünnepség házigazdája, vitéz Erdélyi-Takács István törzskapitány.

 

Köszönet az SZJA 1% -ért
2017.09.28.

Hálával gondolunk azon rendtársainkra és barátainkra, akik 2016. évi jövedelemadójuk 1%-át felajánlották céljaink, tevékenységünk támogatására. Ezt az összeget is magyar nemzetünk felemelkedéséért végzendő munkára fordítjuk. Köszönjük a támogatást.

 

Hadtörténeti előadások Budapesten
2017.09.27.

Minden rendtagot hívnak és várnak a Pest Törzsszék tagjai a vitézi klubnapok helyszínén az I. világháború olasz frontjai kutatóinak, hadtörténészeinek előadásaira. Izgalmas, érdekfeszítő, megrendítő és nagyon elgondolkodtató előadásaik minden korosztályhoz szólnak. Az előadások helyszíne: Bp., IV. Árpád út 66. Előzetes bejelentkezés nem szükséges. Kapcsolat: Balogh Barna székkapitány.
2017. október 9., hétfő 17:00 óra - Stencinger Norbert: A Monte San Gabriele védelme 1917-ben
2017. november 13., hétfő 17:00 óra - Takács Róbert: Caporetto 1917

 

Örökre elhajózott vitéz Kovács György Antal
2017.09.05.

 

A Vitézi Szék megrendülten tudatja, hogy vitéz lófő Kovács György Antal, „Colos”, a Történelmi Vitézi Rend tengerész csoportjának székkapitánya, a Horthy Miklós Társaság alelnöke, a Magyar Tengerészek Egyesületének törzstagja 2017. szeptember 3-án, életének 74-ik évében elhunyt.

Csíkdelnei székely lófő családban született 1943.02.17-én. Nagyapja a Székely Hadosztály géppuskása, akinek ezért családostól menekülnie kell szülőföldjéről, s így Kovács György már Nyírábrányban látja meg a napvilágot. 16 éves korától, s katonaévei alatt is bokszol az Újpesti Sport Egyesületben és a Soproni GYESEV-ben is. Több érmet nyer, kiváló helyezéseket ér el ifi és felnőtt kategóriákban. 1959-től 1963-ig az Újpesti Hajógyár dolgozója, ahol megérinti a tenger iránti vágy. 1969-ben behajózik és 30 éven át, 1999-ig hajózik. Sok hajón szolgál, a legtöbbet magyar lobogó alatt, de libériai, panamai, ciprusi lobogók alatt, olasz, skót, német hajókon is. A hoszújáratú magyar tengerjárókon: a Hungária, Budapest, Vörösmarty, Radnóti hajókon fedélzetmester. Tovább...

 

Gyoma és Endrőd vitézeire emlékeznek szeptember 9-én a Vitézi Városban
217.09.28.

Az 1982-ben egyesített Gyoma és Endrőd olyan sok vitézi címmel elismert háborús hőst számlált, hogy a Történelmi Vitézi Rend a Vitézi Város címet adományozta a városnak. Az elismerés ünnepélyes átadása 2017. szeptember 9. napján 10 órakor lesz a Polgármesteri Hivatala (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.) előtt, a vitézek emlékére felállított kopjafánál. Az ünnepség keretén belül a Polgármesteri Hivatal dísztermében kerül bemutatásra vitéz Kiss Sándor Gyomaendrőd vitézei és hősei című könyve. A könyvet bemutatja Dr. Szonda István. Minden érdeklődőt vár Toldi Balázs polgármester és dr. vitéz Domonkos István, Békés megye vitézi székkapitánya.

 

Kopjafát állítanak az erdélyi vitézek Szegeden szeptember 3-án
217.09.28.

A székely mesterek által faragott kopjafák megáldására a Belvárosi Temető 2-ik világháborús hősi parcellájában kerül sor 2017.09.03. (vasárnap) 15 óra 30-kor, majd vitéz Siprák László Tiszti Arany Vitézségi Éremmel kitüntetett őrnagy, a tordai csata hősének sírjánál, illetve Mihalik Kálmán, a Székely Himnusz zeneszerzőjének sírjánál lesz koszorúzás, mely eseményekre minden rendtársat és hazafit várnak a szervezők. A Belvárosi Temető a régi pesti útról közelíthető meg, a Fonógyári úti főbejáratnál lévő parkolótól kb. 200 m-es sétával érhető el a hősi parcella.

 

Horthy Miklós emléknap Kenderesen 2017. szeptember 2-án
2017.08.23

Az emléknap ökumenikus istentisztelettel 10 órakor kezdődik a kenderesi ref. templomban. 11.30-tól koszorúzás a Horthy-mauzóleumnál. 12.30-tól emléktáblát avatnak a Takarékszövetkezet épületénél (Horthy kastély főbejáratával szemben) Makra Endre, a kormányzó egykori testőrének tiszteletére. Ebéd a szakiskola étkezőjében (előzetes foglalással a  kmgszik@gmail.com  e-mail címen). 14.00 órától konferencia a Horthy-kastélyban. Program:

Bánsági Andor történész – Békéből háborúba – a Földközi-tengeri stratégiai helyzet
Dr. Kőszegi Szabina, az Osztrák-Magyar Haditengerészet Hagyományőrző Baráti Társaság elnöke – A 3. Otrantói ütközet
Dr. Töll László ezredes, fegyvertörténész - A nagy háború elitharcosai - a rohamisták
Dr. habil. Ujváry Gábor kandidátus, a VERITAS Történetkutató Intézet intézetvezetője – Horthy Miklós, a kormányzó
Dr. Olasz Lajos, a Szegedi Tudományegyetem főiskolai docense – Horthy István pályája, kormányzóhelyettesi tevékenysége
A konferencián részt venni kívánók, a hely korlátozott befogadóképességére tekintettel, előzetesen, augusztus 15-ig regisztráljanak a  horthytura@gmail.com  e-mail címen. A konferencia minden érdeklődő számára ingyenes.

 

 

 

Vitézavatás Kecskeméten szeptember 23-án
2017.08.20.

A Történelmi Vitézi Rend 2017. szeptember 23-án (szombaton) 11:00 órától Kecskeméten tartja az újonnan felvett vitézek ünnepélyes eskütételét és avatását a római katolikus Nagytemplomban. Belépés csak meghívóval lehetséges.

 

A 95 éves vitéz Smohay Ferencet köszöntötték
2017.07.17.

A ma 95. születésnapját ünneplő vitéz Smohay Ferencet, a székesfehérvári Magyar Királyi „Szent István” 3. Honvéd Gyalogezred katonáját, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület Fejér Megyei Szervezetének legidősebb tagját köszöntötték hétfőn, Fehérváron, a Papi Otthonban. A volt hadapródőrmester, zászlós, tartalékos alhadnagy és főhadnagy Vitézségéért és Hősiességért Emlékérmet kapott. Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, Magyarország Kormánya nevében, a tisztelet és a hála jeleként Vitézségéért és Hősiességéért Emlékérmet és Emléklapot adományozott Vitéz Smohay Ferencnek. „ Tiszteletünket és megbecsülésünket szeretnénk kifejezni a Magyar Királyi 3. Honvéd Gyalogezred egykori katonájának, aki vitézül harcolt a második világháborúban, magyar honvédként, és hazatért a Don-kanyarból.” – fogalmazott a miniszterhelyettes, majd jó egészséget és további boldog éveket kívánt az ünnepeltnek. Tovább...

 

 

(nagyításhoz kattints a képre)

 

Elhunyt vitéz Lányi Zsolt
2017.07.05.

88 földi esztendőt betöltve tért a hadak útjára 2017. július 2-án vitéz Lányi Zsolt, a m.kir. Egyetemi Rohamzászlóalj talán utolsó élő tagja, a Független Kisgazda Párt egykori képviselője. 1929. július 2-án született Székelyudvarhelyen. Apai nagyapja Csíkszeredán élt, útépítő vállalkozó volt, a békási szoroson átvezető utat is az ő cége építette. Édesapja, Lányi Ferenc gyógyszerész volt Székelyudvarhelyen, majd (miután 1937-ben az egész családot kiutasították Romániából) vegyész lett Budapesten, a Chinoin Gyógyszergyárban. Anyai nagyapja ősei, a Gálffy család jelentős szerepet játszott a székelység történetében. Székelyudvarhelyen, majd kiutasításuk után Budapesten járt elemi iskolába. Az újpesti Könyves Kálmán Gimnáziumban érettségizett 1949-ben. 1966-ban a Pénzügyi és Számviteli Szakiskolán mérlegképes könyvelői oklevelet szerzett. Aktívan sportolt: 1948-tól 1956-ig NB I-es kosárlabdacsapatokban játszott. 1961 és 1968 között első osztályú teniszező volt. Tovább...

 

A Der Spiegel Orbán tabukat döntöget – és Horthy Miklóst, Hitler szövetségesét méltatja című írását cáfolja nyílt levelében dr. v. Barki ÉvaMária
2017.07.04

A német Der Spiegel (és a cikkét kritikátlanul átvevő osztrák Der Standard is) megtámadta a magyar miniszterelnököt, aki Horthy Miklósról, mint felelős államférfiról beszélt egy budapesti ünnepségen. Dr. v. Barki Éva Mária Bécsben élő nemzetközi jogász, emberjogi harcos levelében cáfolja a kormányzóra rótt, holokauszttal kapcsolatos rágalmakat. Az alábbiakban olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott levél. Tovább...

 

Horthy Miklóst méltatta a magyar miniszterelnök
2017.07.03.

Orbán Viktor 2017. június 21-én, Budapesten, a megújult Klebelsberg-kastély ünnepélyes átadásán többi közt kijelentette:
„A XX. század második és harmadik évtizede a magyarság történetének súlyos próbaköve volt. Hogy az elvesztett világháború, a vörös terror 133 napja és a trianoni diktátum roppant súlya alatt mégsem temetett maga alá minket a történelem, nos, ezt  néhány kivételes államférfiúnak köszönhetjük. Horthy Miklós kormányzónak, Bethlen István miniszterelnöknek és Klebelsberg Kunó miniszternek .  Kormányzó nélkül nincs miniszterelnök, miniszterelnök nélkül nincs miniszter.  És ezt a tényt nem vonhatja kétségbe Magyarország II. világháborús gyászos szerepvállalása sem.”
A kijelentés nagy visszhangot keltett a hazai és külföldi sajtóban illetve szervezeteknél. A kormányszóvivő utóbb kijelentette, hogy itt az ideje kiirtani az 50 év kommunizmusa alatt beégetett torz, marxista felfogást Horthyról.

 

Elhunyt vitéz Jókai Anna
2017.06.07.

 

Életének 85. évében elhunyt vitéz Jókai Anna író, a nemzet művésze,  a kortárs magyar irodalom egyik legjelentősebb alakja, a Történelmi Vitézi Rend tagja. Budapesten született 1932. november 24-én. Volt könyvelő, népművelő, művelődési előadó. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1961-ben szerzett magyar-történelem szakos tanári diplomát. 1961-től 1974-ig a Budapest VIII. ker. Jázmin utcai általános iskolában tanított, majd a Vörösmarty Gimnáziumban. 1966-tól kezdődően publikálta novelláit, majd regényeit. Művei az érdeklődés középpontjába kerültek, egyre többen olvasták írásait. Már hét könyve is megjelent 1974-re, amikor elkezdett csak írói hivatásának élni. 1986 és 1989 között az Írószövetség alelnöke, 1989-től elnökségi tagja, 1990-től 1992-ig elnöke volt. A legmagasabb művészi elismeréseket is megkapta, így a Kossuth-díjat (1994), a Magyar Érdemrend nagykeresztjét (2012) és a Kossuth-nagydíjat is (2014). A Kossuth-nagydíjjal járó pénzjutalom jelentős részét írók díjazására fordította. Nagy rajongótábora volt, egy-egy előadására több százan is megjelentek. Mély hite és hazaszeretete, a magyar nemzet iránti aggódása ihlette az Ima Magyarországért című versét (2003), amelyet megzenésítettek, és ma már kórusok éneklik.

Öregisten, Nagyisten / mit akarjunk s mit nem:
törvényed vezessen / hogy e kis nép oda ne vesszen
át ne lyukadjon helyünkön a térkép /ki ne radírozzon a világi lét végképp
serkentsd fel szolgád a Magyarok Istenét / kend meg könnyektől elhomálylott szemét
(Jókai Anna: Ima Magyarországért, részlet)

 


Vitéz Nagy Vilmosra emlékeztek a vitézek Nagybaconban
2017.05.31.

Nagybaczoni Nagy Vilmos honvédelmi miniszterre (életrajza itt olvasható) emlékeztek 2017. május 28-án a háromszéki Nagybaconban a Történelmi Vitézi Rend tagjai. A vezérezredes ugyan Parajdon született 1884-ben, de számos szállal kötődött Nagybaconhoz, többek között a nagybaconi református templomban esküdött örök hűséget feleségének. A vasárnap délelőtti istentisztelet után a vitézek a Rend zászlaival a református kultúrotthon falára 2004-ben elhelyezett Nagy Vilmos-emléktáblához vonultak. Tovább...

 

Elhunyt vitéz József Árpád királyi herceg
2017.05.07.

 

A Vitézi Szék közleménye - 2017. április 30-án, életének 84-ik évében, Madridban tért meg Teremtőjéhez vitéz József Árpád osztrák főherceg, magyar királyi herceg, a Habsburg-Lotaringiai család nádori (magyar) ágának tagja, a Vitézi Rend egykori főkapitánya.
Budapesten született 1933. február 8-án vitéz József Ferenc főherceg, királyi herceg és Anna Mónika szász királyi hercegnő gyermekeként. Családjával a szovjet megszállás elől 1944-ben menekült el az alcsúti birtokukról. Ettől kezdve emigrációban élt, ám magyar öntudata sohasem ingott meg. A lisszaboni egyetemen szerzett közgazdász diplomát. 1956-ban feleségül vette Maria von Löwenstein-Wertheim-Rosenberg főhercegnőt. A Vitézi Rendbe apai nagyapja, vitéz József Ágost főherceg, királyi herceg, tábornagy (1872-1962) várományosként avatták, aki a számkivetésben újjászerveződő Vitézi Rend második főkapitánya volt. Vitéz József Árpádot 1977. december 4-én választotta meg a Vitézi Szék a Rend főkapitányának. Tizenhét évig töltötte be ezt a tisztséget. 1993-tól 2003. február 4-ig a Vitézi Rend legfőbb elöljárója címet viselte.
A Vitézi Szék kegyelettel adózik az elhunyt emlékének, és tisztelettel osztozik a család gyászában.
Búcsúztatása 2017. május 13-án volt a Budavári Koronázótemplomban, majd ezt követően helyezték örök nyugalomra az alcsúti temetőben lévő családi sírban.

 

A LAJTA Monitor Múzeumhajó ismét látogatható Budapesten
2017.04.26.

Az Országgyűlés épülete előtti Duna-szakaszon ismét megtekinthető a Hadtörténeti Intézet és Múzeum gyűjteményébe tartozó, a Zoltán Gőzös Közhasznú Alapítvány kezelésében lévő 146 éves folyami hadihajó ( épült 1871-ben) . Vitéz Székely László hagyományőrző sorhajóhadnagy látogatásra hívja a Vitézi Rend tagjait és barátait 2017.05.12-én (pénteken) 15 órától, és 13-án (szombaton) 10 órától. A program időtartama kb. egy óra.

 

A hadak útjára tért vitéz Terényi Ferenc 56-os szabadságharcos

 

79 esztendős korában tért a hadak útjára 2017.03.20-án Torontoban vitéz Terényi Ferenc, 56-os szabadságharcos, a Vitézi Rend tiszteletbeli székkapitánya, az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége kanadai régiójának elnöke.
Alberti községben született 1937.08.12-én. 1956. október 24-én reggel a munkahelyére, a budapesti Parafa Kőgyárba menet a kőbányai Zalka Máté téren nemzetőröket toboroztak az ÁVO elleni harchoz, amelyre gondolkodás nélkül jelentkezett. Kezdetben a Corvin-közben harcolt, majd miután a szovjet túlerő felszámolta a szervezett belvárosi ellenállást, Kőbányára, onnan Pestszentlőrincre visszavonulva küzdött társaival a végsőkig. A harcok elültével Monornál sikerült átszöknie az orosz gyűrűn, később pedig az államhatáron. 1957. január közepén érkezett Kanadába. Arany- és urániumbányákban dolgozott, majd kitanulta a nyomdászatot és az ontarioi kormánynál talált munkát, később a Montreal Trust vállalatnál helyezkedett el. Az American Express vállalatnál igazgató lett, és ugyanezt a pozíciót érte el a Royal Bank of Canada-nál. 1995-ben nyert felvételt a Vitézi Rendbe. A kanadai alcsoport székkapitányaként tevékenykedett. Munkájáért a Vitézi Rend bronz (1998) és az ezüst (2000) érdemkeresztjével, valamint az 1956-os jubileumi keresztjével (2016) tüntették ki. 2003-ban a Honvédelemért II.o. kitüntetést kapta meg. Temetése szűk családi körben volt, a Vitézi Rendet bajtársai és személyes barátai, vitéz Kulcsár Ervin és Ugray Tamás VRNT képviselték.

 

Felavatták Horthy István emlékhelyét Szolnokon
2017.04.19

 Vitéz nagybányai Horthy István, a magyar repülés és a vasút fejlődése érdekében végzett munkája előtt tisztelegve, fia jelenlétében emlékhelyet avattak a RepTárban, ahol újra elhelyezték a kalandos történetű 1943-ban felavatott domborművet. Az rendezvényt a Légierő Zenekar Szolnok, valamint a Magyar Honvédség különleges díszelgő csoportjának bemutatója tette még látványosabbá. Tovább...

 

Magas állami kitüntetést kapott dr. vitéz Zétényi Zsolt
2017.03.16

Trócsányi László igazságügyi miniszter Magyarország köztársasági elnöke megbízásából nemzeti ünnepünk, 2017. március 15-e alkalmából a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetést adott át dr. Zétényi Zsoltnak a Történeti Alkotmány és az ártatlanul meghurcoltak érdekében végzett kitartó és megalkuvásmentes munkája elismeréseként. Dr. Zétényi Zsolt a Történelmi Vitézi Rend tiszteletbeli tagja, a Százak Tanácsának tagja, a Nemzeti Jogvédő Alapítvány kuratóriumi elnöke, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat tagja és volt elnöke, a Nemzeti Társaskör tiszteletbeli elnöke is a Történeti Alkotmány és az ártatlanul meghurcoltak érdekében végzett kitartó és megalkuvásmentes munkája elismeréseként. A Vitézi Szék gratulál a rangos elismeréshez.

 

 

Tatán bemutatták vitéz Smídt Róbert egyedülálló faragott táblaképét
2017. 03.16.

2017. március 12-én mutatták be a közönségnek Tatán a Himnusz című 10 négyzetméteres alkotást, amelyet a szőgyéni művész közel hat évi munkával készített el. A magyar történelem több mint ezer esztendejét megörökítő, a magyar Szent Koronával és nagy uralkodóink képmásával díszített, tölgyfából faragott táblakép a honfoglalás előtti időszaktól indul, középpontjában pedig a 907-ik évi pozsonyi csata áll. A bemutatót Michl József polgármester nyitotta meg. Díszvendégek voltak többek között vitéz Hunyadi László, a Történelmi Vitézi Rend főkapitánya, Szörényi Levente zeneszerző, és Wittner Mária, 1956-os szabadságharcos. Közreműködött Vadkerti Imre színművész. Az alkotás Tatán a Városháza dísztermében április 12-ig tekinthető meg, majd az országban további 12 helyszínen állítják ki. Tovább...

 

A Hadak útjára lépett vitéz Thurzó Frigyes
2017.02.23.

 

A Vitézi Szék közleménye - 2017. február 21-én, életének 92-ik évében eltávozott tőlünk vitéz Thurzó Frigyes tb. törzskapitány, a Vitézi Rend idősebb generációjának reprezentáns alakja. Berettyóújfaluban született 1925-ben. A 2. vh-ban a Hunyadi páncélgránátos hadosztály géppuskásaként harcolt. 1956-ban részt vett a Rádió ostromában és a Rákóczi téri harcokban. Letartóztatták, néhány nap fogságot követően szabadulhatott, azonban további életében hátrányokat szenvedett emiatt. A még száműzetésben, külhonban működő Vitézi Szék Münchenben avatta 1991. szeptemberben. 1992-ben megválasztotta elnökségi tagjaként az archívum gondnokának. A Vitézi Rend hazatelepülésében, itthoni megszervezésében kiemelkedő szerepe volt. Lelkiismeretes szakértői munkája mellett az ünnepélyes vitézavatásokon - ameddig az egészsége engedte - mindig ő vonult az avatópallossal. A Pacholek György által a vitézek főkapitánya számára 1921-ben készített készített díszkard a saját tulajdonában volt, amelyet 2015-ben nagylelkűen a Hadtörténeti Múzeumnak ajándékozott. Munkájáért, szolgálatáért, lojalitásáért a VR arany érdemkeresztjével (2000), a VR arany nemzetvédelmi keresztjével (2007) és a VR helytállásért-bátorságért kereszt I.o-val (2012) tüntették ki. Temetése 2017. március 14-én 14.30-tól lesz a Farkasréti temetőben.

 

Elhunyt vitéz Cs. Nagy Gábor
2017.02.21.

 

Teljes életének 97. évében adta vissza lelkét teremtőjének, 2017. január 12-én. 1920. augusztus 27.-én Tiszadadán született, ahol édesapja református kántor-tanító volt. Diák éveit a debreceni, majd a sárospataki református gimnáziumban töltötte. Sárospatakhoz való hűsége, kötődése egész életében megmaradt. Vidám diákévei után azonban a háború nehéz esztendei következtek.
Önkéntesként jelentkezett és híradós zászlósként teljesített szolgálatot a fronton. Egy alkalommal egy oroszok által megszállt hegyek közötti völgyben rádiós kábelek fektetésére keresett önként vállalkozókat a parancsnoka. Vállalta és sikeresen teljesítette az életveszélyes kihívást. Ezért a tettéért az 1939-ben kapott várományosi vitézi címét saját jogúra változtatták át, amire később mindig büszke volt. Édesapja, aki 1945-ben orosz hadifogságban tűnt el, vitézi címét az I. világháborúban való bátor helytállásáért kapta.
Szülőfaluja és családja nagy örömére szinte mesébe illően két lóval és egy szekérrel tért haza a bajorországi amerikai fogságból, ahol egy földműves családnál dolgozott. A háború utáni lefokozást, kuláklistázást és a diktatúra légkörét nehezen viselte. 1957-ben kötött házasságot, mely nagy szeretetben és hűséggel telt el kerek 60 esztendőn át. Házasságából egy fia és egy lánya született.
Üzemmérnökként dolgozott Budapesten évtizedeken át. Hazáját, és családját mindig is mélyen szerette, de szerette a nótaszót és egy jó gallér mögé valót is hozzá. Hálás volt sorsának, hogy a rendszerváltás utáni rehabilitációt megélhette és boldogan nyugtázhatta még a 2010-es szocialista kormánybukást is. Szerettei szívében és sokan mások jó emlékezetében él tovább Gábor bácsi, a ”nemzetes úr”.
Hamvasztás utáni búcsúztatása vitézi tiszteletadás mellett a Budapest II. kerületi Torockó téri református templomban volt 2017. január 28-án. A Balaton szerelmese is volt. Életének utolsó évtizedeit tavasztól őszig a Fövenyesen lévő nyaralójukban töltötte. Ezért is végrendelkezett úgy, hogy halála után hamvait a világhírű balatonudvari szívtememetőben helyezzék örök nyugalomra.

 

 

Vitézi bál Székelyudvarhelyen 2017. február 25-én
2017.02.15

Székelyudvarhelyen, a Junior Étteremben tart vitézi bált 2017. február 25-én (szombaton) a TVR Székely Törzsszéke. Belépő 70 RON/fő. A meghívó itt megtekinthető (kattints). Asztalfoglalás 2017. február 15-ig.

 

***

60 esztendővel ezelőtt,
1957. február 9-én hunyt el
vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó,  

a Vitézi Rend alapítója

 "Horthy Miklós, akármilyen tragikusan végződött is országlása, a magyar nép emlékezetében mindig a nemzet nagy fia lesz. Egyéni kvalitásai, jelleme, lovagias lénye, szándékainak tisztasága, minden kritikán felül álló jóakarata és népe iránt érzett olthatatlan szeretete: ezek mérik ki az ő helyét történelmünkben. Nagyon kevés magyar államférfinak adatott meg a siker. A magyar nép emlékezetében a bukott hősök, a Zrínyiek, a Rákócziak, Széchenyik, Kossuth és Tisza és a két Teleki nyertek örök életet. Horthy Miklós is méltó rá, hogy ha lesz még valaha Magyarország, őt is közöttük emlegessék."
(Kállay Miklós:   Magyarország miniszterelnöke voltam 1942-1944)

***

 

Meghívó - Megemlékezés Mányban a község és a budai kitörés hősi halottairól
2017.02.08.

2017. február 18-án (szombaton) tartja a Fejér megyei Mány községben a hagyományos központi megemlékezését a Történelmi Vitézi Rend. Gyülekező a művelődési házban, 9:45-kor menetoszlopban indulás a református templomba.

 

Elhunyt vitéz Csap Lajos 56-os szabadságharcos
2017.02.07.

 

Hosszantartó, türelemmel viselt betegség után, 86 éves korában tért vissza Teremtőjéhez vitéz Csap Lajos József ny. műszaki rajzoló és tervező, nemzetőr ezredes, egykori „pesti srác”, a Dél-Afrikai Magyarok Szövetségének örökös tiszteletbeli elnöke.
Pestújhelyen született 1930. március 25-én. A Kerámia Kisipari Szövetkezet 26 éves dolgozója 1956. október 23-án és a bekövetkező történelmi események viharában vált forradalmárrá, majd szabadságharcossá, testvéreivel, barátaival együtt. A tüntető tömeggel vonult a Petőfi-szobortól a Parlamenthez, majd onnan az AVH által védett Magyar Rádióhoz. A Rádió ostromában és elfoglalásában már aktívan vett részt. A szabadságharc napjaiban a Dózsa György út és a Thököly út körzetében harcolt a megszálló szovjet erők ellen. Az összeomlás után november 25-én Répcevisnél lépte át a magyar határt Ausztria felé.
Olasz menekülttáborból emigrált Dél-Afrikába, ahonnan a rendszerváltást követően térhetett haza. 2013-ban avatták vitézzé. Forradalom és menekülés c. 56-os naplója remekül rögzített, lebilincselő olvasmány, fontos kordokumentum.
Temetése katolikus szertartás szerint, vitézi dísztiszteletadással 2017. január 27-én volt a nagykanizsai Tripammer Gyula utcai sírkertben.

 

A Debreceni Református Kollégium Oratóriumából indult a Doni Hősök Emlékmenete
2017.02.06.

Civilek és katonák egyaránt részt vettek a Doni Hősök Emléktúrán, amelyet idén már tizenhetedik alkalommal szervezett meg a Magyar Tartalékosok Szövetségének (MATASZ) hagyományőrző tagozata - dr. Simicskó István honvédelmi miniszter fővédnökségével. A menetet ezúttal három különböző időpontban teljesítette a több száz résztvevő. Hajdú-Bihar megyében 2017. január 26-28 között került végrehajtásra Debrecen-Hajdúhadház-Hajdúböszörmény-Hajdúdorog-Hajdúnánás települések érintésével a 60 km-es menetszakasz 100 fő honvéd középiskolás diák, a helyi alakulat katonái és MATASZ hagyományőrzői részvételével. A túra megkezdése előtt január 25-én este útbaindító istentisztelet volt a Debreceni Református Kollégium Oratóriumában. Tovább...

 

Vitézi szeretetebéd a kecskeméti Wojtyla Házban
2017.01.30.

A Történelmi Vitézi Rend Bács-Kiskun megyei tagozata a historikus hagyományok ápolása mellett hangsúlyt fektet hátrányos helyzetű emberek megsegítésére is. Kapcsolatban állnak a Kecskeméten népkonyhát üzemeltető Wojtyla Házzal, ahol 2017. január 12-én délben immár sokadszor hívták asztalhoz a szociális intézmény gondozottait. Az ebédlőben 120 adag ételt - ragulevest, diós tésztát, valamint félegyházi kenyeret, péksüteményt - osztott ki vitéz Tiszavölgyi István székkapitány és Szabó Zoltán vitézi hadnagy. Tovább...

 

Megemlékezés a m.kir. 2. honvéd hadsereg honvédjeire a doni áttörés 74. évfordulóján
2017.01.30

Megemlékezéssel egybekötött szentmiséken emlékeztek meg a Vitézi Rend tagjai az 1943. januári Don-menti csaták során elesett és eltűnt magyar honvédekre. Január 12-én a Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás) – plébániatemplomban az elmúlt évtizedek hagyományait követve a Katolikus Tábori Püspökség katonai tiszteletadással egybekötött szentmiséjét Bíró László püspök, Magyarország Katonai Ordináriusa mutatta be a katonalelkészi kar tagjaival. A szentmise zenei szolgálatát a Magyar Honvédség Légierő Zenekar Veszprém látta el. A Hadtörténelmi Múzeum udvarán v. Béres Ferenc országos törzskapitány és v. Turba László törzskapitány vezetésével koszorúzták meg a doni emlékművet. Miskolcon janár 15-én a Szent Anna plébániatemplomban emlékeztek a vitézek v. Juhász Béla törzskapitány vezetésével. Január 16-án a kecskeméti nagytemplomban v. Tiszavölgyi István székkapitány vezetésével ünnepi szentmisén vettek részt a Rend tagjai, majd ezt követően a Honvéd Hagyományőrző Egyesülettel és a Magyar Nemzetőrséggel közösen emlékeztek a Deák Ferenc téren a II. világháborús emlékműnél. A résztvevők közösen rótták le tiszteletüket a doni katasztrófában elhunyt katonák emléke előtt. Beszédet mondott v. Kenyeres Dénes ny.áll. alezredes. Tovább...

 

60 éve hunyt el Horthy Miklós kormányzó – emlékező szentmise Budapesten
2017.01.24

Vitéz nagybányai Horthy Miklós halálának 60. évfordulóján ökumenikus liturgián emlékeznek tisztelői 2017. február 12-én (vasárnap) 10 órától Budapesten a Belvárosi Főplébánia templomban (az Erzsébet híd pesti hídfőjénél). Ünnepélyes bevonulás 9:40 perckor. Szeretettel várjuk a megemlékezőket, érdeklődőket.

 

Vitézi bál a bélai kastélyban 2017. február 18-án
2017.01.16

A felvidéki Béla község (Felvidék) gyönyörűen felújított kastélyának báltermében tartják a vitézi bált 2017. február 18-án (szombaton). Belépő 50 €/fő. A meghívó itt megtekinthető (kattints). Asztalfoglalás 2017. február 6-ig.

 

A hadak útjára lépett a vitéz Tergalecz Ferenc
2017.01.16.

 

Az Északkelet-Magyarország Törzsszék utolsó doni vitéze 2016. december 18-án, földi életének 97. évében kapta meg az égi behívót. Kiváló baráttól, nagyszerű, önzetlen vitéz társunktól vettünk búcsút Emődön, az 1920. október 11-én született Tergalecz  Ferenctől.  Felemelő érzés hatotta át a megjelenteket, hogy milyen sokan állják körül a ravatalát. 96 év örömben és emberpróbáló időkben. Ez jutott számára, vagyis a teljesség. Mert az öröm csak a megpróbáltatáshoz mérve értékes igazán, mint ahogyan a háború és más szenvedés is az öröm ismert érzésével megajándékozottan lehet elviselhető.

Elemi iskolát Emődön, a rk.  iskolában végezte el, innen nyert felvételt a szakmunkásképzőbe, ahol 18 évesen kőműves-segéd képesítést szerzett.  A 2. vh-ban tüzérként és híradósként harcolt. Túlélte a doni csata poklát. A háború végén, az összeomlás után a visszavonulók között esett orosz hadifogságba 1945 májusában Klagenfurt mellett. A hadifogság éveit a Szovjetunióban, Tulla mellett, a 7323/ 4 számú lágerben élte meg.Több éves emberpróbáló raboskodás után 1948. augusztus 18-án szabadult. 1963-ban mestervizsgát tett, s  nyugdíjba vonulásáig (1990) kőműves kisiparosként tevékenykedett. Keze nyomát őrzi az újonnan épített és felújított lakóházak sokasága  Emődön és a környező településeken. Nyugdíjas korában is  aktív életet élt. Tagja lett a Doni Bajtársak Szövetségének, és felvételt nyert  a Vitézi Rendbe. 2005. szeptember 17-én avatták  vitézzé. Hamvait 2016. december 28-án az emődi temetőben helyezték örök  nyugalomba. A doni bajtársak zászlaját és a VR gyászpajzsát a v. Juhász Béla törzskapitány vezette vitézi díszegység tartotta. A végső búcsúztatón megjelent tisztelői kis időre megérezhették azt a szibériai hideget, melyet a Teremtő bocsátott Emődre, hogy hitelesebb legyen az emlékezés egy kiváló katonára, nagyszerű szakemberre és példaadó apára, férjre. - v. Szíki Károly

 

Gulyka József hazatért Teremtőjéhez
2016.12.12.

 

Gulyka József címzetes prépost, érdemes esperes, nyugalmazott plébános, Isaszeg díszpolgára, a Történelmi Vitézi Rend tiszteletbeli tagja 2016. szeptember 30-án, életének 80., papságának 57. évében megérkezett Teremtőjéhez. 1937. július 19-én született Zagyvaszántón. Vácott szentelték pappá 1960. június 19-én. Káplánként szolgált Lajosmizsén 1960 és 1964, Üllőn 1964 és 1969, Kiskunmajsán 1969 és 1971, Dányban pedig 1971 és 1972 között. 1972 és 1978 között Szentlőrinckátán, 1978-tól 2016-ig, nyugdíjba vonulásáig Isaszegen volt plébános. Kerületi esperes volt 1981-től, címzetes prépost 1996-tól. Kedves egyéniségét mindenütt szeretet övezte. Szolgálatában hűséges pap, híveinek mindenkori támasza, jó pásztora volt. Nagy fontosságot tulajdonított a magyar nemzet iránti kötelességek teljesítésének, a nemzet elszakított tagjaival való közösségvállalásnak. Ezért is végzett szívesen és gyakran egyházi szolgálatot a Közép-Magyarország Kelet Törzsszék vitézi ünnepségein. Az isaszegi temetőben helyezték örök nyugalomra 206. október 6-án. Utolsó földi útján sokan elkísérték, többek között a Történelmi Vitézi Rend tagjai is, dr. v. Bucsy László törzskapitány vezetésével.

 

Emléktáblát állítottak vitéz Nagy Alajos 56-os forradalmárnak Ajkarendeken
2016.12.06.

Az Ajkai Nemzeti Forradalmi Tanács titkára volt. Szervezte a tüntetéseket, a sztrájkokat, tartotta a kapcsolatot a környékbeli munkástanácsokkal. 1956. november 14-én le akarták tartóztatni, de egy falubeli rendőr értesítette erről. Nagy Alajos több napos bujkálás után december 4-én átlépte a magyar–osztrák határt. Évtizedekig Németországban élt, előbb színházi rendezőként, majd gyógyszerkutatóként dolgozott. A 2009-ben elhunyt forradalmár tiszteletére emléktáblát helyezett el az ajkarendeki paplak falán  a Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet és a Lakiteleki Népfőiskola. 2016. november 12-én. Tovább...

 

Így emlékeztek a Kanadában élő vitézek 1956 évfordulóján
2016.11.17.

A magyar forradalom és szabadságharc 60 éves évfordulója alkalmából számos magyar rendezvényen vettek részt a Kanadában élő vitézek, és képviselték a kanadai magyarok hazafiságát, és szabadságharcos hűségét. Október 9-én a Torontoi Magyar Házban az 56-os emigráció tagjai találkoztak a fiatal generációs magyarokkal abból a célból, hogy a különböző programokon keresztül átadják forradalmi emlékeiket a fiataloknak. Október 16-án a magyar Nemzeti Táncegyüttes mutatta be Spirit of Hungary című ünnepi előadását a Toronto Centre for Arts színháztermében a torontoi magyar konzulátus és Szabadságharcos Szövetség rendezésében. Október 20-án délben felvonták a magyar zászlót Ontario állam parlamenti épülete előtt, utána a magyar konzulátus adott fogadást, ahol mások mellett Ontario állam miniszterelnöke is felszólalt. Október 22-én gálavacsora és koncert volt a Torontoi Magyar Házban, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter részvételével. Tovább...

 

A Vitézi Szék kitüntette az 56-os szabadságharcos vitézeket
2016.11.04.

A Budapest II. kerületi Móricz Zsigmond Gimnáziumban rendezett megemlékezésen ünnepi beszédekkel, személyes visszaemlékezésekkel, kulturális műsorral, könyvbemutatóval tisztelegtek a magyar szabadságharc 60-ik évfordulója alkalmából 2016. november 4-én. A legbátrabb harcosokat az 1956-os jubileumi emlékkereszt ezüst fokozatával tüntette ki v. Hunyadi László főkapitány. Zsúfolásig megtelt a gimnázium aulája a nemzeti gyásznap estéjén. A Történelmi Vitézi Rend és a Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet közös rendezvényének szónokai Láng Zsolt (Fidesz-KDNP), a II. kerület polgármestere, v. Pintér Kornél, a Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet elnöke és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, a II. és III. kerület országgyűlési képviselője voltak. Tovább...

 

Gödöllői szolidaritás a székely autonómiával
2016.11.10.

A Székely Nemzeti Tanács felhívására a Székely Autonómia Napján, 2016. október 30-án a Történelmi Vitézi Rend szervezésében került sor a székely nemzettestvéreink autonómiája melletti kiállásra a gödöllői Wass Albert szobornál. A Rend hívására mintegy 60 személy jelent meg, köztük a képviselőtestület tagjai, valamint a KDNP, a Fidesz és a Jobbik képviselői. A rendezvényen a Székelyföld lángjaihoz kapcsolódó mécsesek elhelyezése előtt Dr. v. Bucsy László törzskapitány mondott beszédet. Kiemelte, hogy a Történelmi Vitézi Rend számára egyértelmű a székelységet támogató eddigi út folytatása, melynek kiemelkedő eseménye volt, amikor a Székelyek Nagy Menetelését támogató budapesti Székely Menet elején székely és vitézi zászlóinkkal több száz rendtársunk vonult hatos sorokban, rendi díszben. A Székelyföldért mondott közös ima után Prém Katalin és Danku István rendtársak vezetésével a jelenlévők a Székely Himnuszt és a Boldogasszony Anyánk kezdetű ősi himnuszt énekelték. Tovább...

 

1956 erdélyi mártírjaira emlékezik a Történelmi Vitézi Rend november 5-én Krasznán
2016.11.02.

A Történelmi Vitézi Rend a Szilágy megyei Kraszna község refomátus temetőjében kopjafát állít Erdély 1956-os mártírjainak, akiket az 1956 utáni koncepciós perekben ítéltek halálra a magyarországi forradalommal való együttérzésük miatt. Az ünnepség november 5-én (szombaton) 10:00 órakor kezdődik, amelyre szeretettel hívják Önt a szervezők. Az ünnepség meghívója megtekinthető itt (kattints).

 

Vitézavatás Budapesten
2016.10.23.

A Történelmi Vitézi Rend 2016. október 1-én  Budapesten tartotta az újonnan felvett vitézek ünnepélyes eskütételét és avatását a Belvárosi Plébániatemplomban. Az eseményre zsúfolásig megtelt a templom, ahová díszegyenruhás tengerészek és koronaőrök kíséretében hozták be a Szent Korona mását. Az avatás előtt vitéz Hajdú Szabolcs és vitéz Eötvös Péter 56-os szabadságharcosok a forradalom 60-oik évfordulója alkalmából a Vitézi Rend arany éremkeresztjét, illetve a arany nemzetvédelmi keresztjét vehették át. Ők ketten példát mutattak a személyes bátorságból és hazájukhoz való hajlíthatatlan hűségből a harcok idején és az emigrációban egyaránt. 2016-ban összesen 61 fő válhatott a Történelmi Vitézi Rend tagjává. Várományosként 23 fő lett avatva, a nemzetvédelmi tagozatba pedig 37 fő nyert felvételt. Tovább...

 

Meghívó a Történelmi Vitézi Rend 1956-os központi ünnepségére
2016.10.20.

A Történelmi Vitézi Rend vezetősége meghívja Önt az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésre, amelyre   2016. november 4-én (pénteken) 17:00 órától a II. kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium aulájában ( 1025  Budapest, Törökvész út 48-54.) kerül sor. Parkolóhely korlátozott, ezért a javasolt megközelítés a Batthyány tértől a 11-es számú autóbusz (11-ik megálló).

 

A budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban vetítik Jelenczki Isván filmjét Tóth Ilona mártíromságáról
2016.10.19.

Az Uránia Nemzeti Filmszínház 2016. október 23-án, vasárnap 19.00 órától vetíti Jelenczki István Tisztítótűz tetjén álltunk című filmdrámáját. "Az 1956-os forradalom és szabadságharc utáni kádári megtorlás koncepciós perei közül az egyik legbotrányosabb perében ítélték halálra Tóth Ilonát, aki ártatlan volt" (Jelenczki István).

Jegyváltás szükséges, elővételi lehetőség a filmszínház jegypénztárában.
1088 Budapest, Rákóczi út 21. Tel.: 486-3400, 486-34-14.

***

***

 

Egyesülési megállapodást kötött a Történelmi Vitézi Rend és a Vitézi Egységért Vitézi Egylet
2016.10.12.

Rendalapítónk, vitéz nagybányai Horthy Miklós egyetlen és egységes Vitézi Rendet alapított. Ez a Rend ma Magyarországon és a külhonban négy rendi ágon működik, ezért a Történelmi Vitézi Rend hosszú ideje a rendi egység létrehozására törekszik, következetesen kiáll annak szükségessége mellett. A más rendi ágakban avatott vitézek is egyre többen értenek ezzel egyet, egy csoportjuk ezért is alapította meg a Vitézi Egységért Vitézi Egyletet, majd döntött a Rendünkkel való egyesülés mellett. Budapesten, 2016. szeptember 23. napján írták alá a két szervezet képviselői az egyesülési megállapodást, amelynek értelmében a vitéz Zetényi-Csukás Ferenc által vezetett Vitézi Egységért Vitézi Egylet állománya egyszerűsített felvételi eljárással felvételt nyert a Történelmi Vitézi Rendbe (TVR). Tovább...

 

Elhunyt vitéz K. Bondár Imre tb. székkapitány
2016.10.06.

 

A Történelmi Vitézi Rend Erdélyi Országos Törzse és az Észak-Erdélyi Törzskapitányság Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy vitéz K. Bondár Imre tb. székkapitány, nyugalmazott faipari mérnök életének 75. évében rövid szenvedés után 2016. augusztus 25-én elhunyt.

1941-ben született Nagyszalontán. Több évig a nagyszalontai bútorgyár igazgatója volt. Az 1943-ban avatott id. vitéz Bondár Imre várományosaként nyert felvételt a Vitézi Rendbe. A hajdúsági szék alapítója, több évig székkapitánya, a magyar értékek őrzője (pl. a nagyszalontai hősök emlékműve, turulmadár a városházán az ő kezdeményezéséből fakad). Életében számos karitatív tevékenységgel karolta fel a szegényeket, árvákat és özvegyeket.

Augusztus 28-án Nagyszalontán református szertartás szerint helyezték örök nyugalomra a rendtársai jelenlétében. A rendi közösség képviseletében v. Lázár Elemér h. főkapitány és v. Kocsis László törzskapitány búcsúzott és méltatta a néhai székkapitány érdemeit.

 

 

Emléktáblát állítanak Nagykőrösön Hegedűs Lóránt püspöknek 2016. október 8-án
2016.10.06.

A Történelmi Vitézi Rend Bács-Kiskun Megyei Székkapitánysága és a Magyarok Világszövetsége Nagykőrösi Csoportja emléktáblát állít Dr. Hegedűs Lórántnak, a Magyarok Püspökének, Nagykőrös díszpolgárának a nagykőrösi református temetőben, a Magyar Hősök Emlékhelyénél. Ugyanott 2008-ban emléktáblát avattak Horthy Miklós, Pongrátz Gergely és Rácz Sándor tiszteletére. Az emléktábla ünnepélyes avatása 2016. október 8-án 15 órakor kezdődik.

 

A recski tábor felszámolására emlékeztek
2016.10.05.

A recski kényszermunkatábor a Heves megyei Recsk község mellett emelkedő Csákány-kő nevű hegy kőbányája közelében, 1950. októbere és 1953. ősze között, az Államvédelmi Hatóság által működtetett szovjet típusú internáló- és kényszermunkatábor volt. Lakói – a kommunista rendszer ellenségei, magyar királyi katona- és rendőrtisztek, főtisztviselők, pénzügyi és közigazgatási szakemberek, tanárok, mellettük szakmunkások, földművesek is - rabszolgamunkát végeztek a kőbányában, tizennégy órán át hajszolták őket elégtelen élelmezés mellett. A legfeljebb négy elemis államvédelmis őrök egyik legjobb szórakozási lehetősége az volt, hogy embertelen módon kínozhatták, büntethették a foglyokat. Nemcsak a Recsken elhunyt, vagy itt szenvedett emberekre emlékezünk, hanem a kommunizmus összes áldozatára - mondta Harrach Péter, a KDNP parlamenti frakciójának vezetője 2016. szeptember 10-én az egykori munkatábor helyén kialakított történelmi emlékhelyen tartott megemlékezésen. Tovább...

 

 

A budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban vetítik Jelenczki Isván ÖN-TÉR-KÉP című filmjét
2016.10.04.

Az Uránia Nemzeti Filmszínház 2016. október 9-én, vasárnap 10.30 órától vetíti Jelenczki István ÖN-TÉR-KÉP I-II. A MAGYAR NEMZET LELKIÁLLAPOTA című dokumentumfilmjét. I. rész 70 perc - szünet - II. rész: 57 perc. Milyen folyamatok vezettek el a mai társadalom kritikus lelki-érzelmi állapotához? A magyar nemzet jelenében mutatkozó zavarok, tünetek, szenvedések hátterében milyen lélektani történések tárulnak fel? Tud-e a rendszer szempontot adni a kiút megtalálásához?
Jelenczki István korunkban az a magyar filmkészítő, aki nemcsak a legkiválóbb dokumentaristák közé tartozik, de ő az, aki mélységével és empátiájával nagyjából azt és úgy hitet el velünk a megértendő valóságból, amit akar. Most Zseni Annamária pszichiáter elmélyült, hatalmas munkájának filmre vitelével mélylélektani tesztsorozattal vizsgálta a magyar nemzet jelenét meghatározó lélekrészecskék mineműségét és egymáshoz való viszonyát, a nemzet pozitív érzelmeitől a szakralitásig, a nemzet fájdalmaitól az önazonosság kérdéseiig, a múlthoz fűződő, feldolgozatlan érzelmek világától a nemzeten kívüli tényezőkig és tovább. Az életerő, a kollektív lelkiismeret, a cselekvést indukáló indulati elemek, az egyetemes szereteteszmény, a rendet biztosító stabilitás – egytől egyig az előbb felsorolt lélekrészekkel folyamatos kapcsolatban álló, alapvető és meghatározó jelentőségű tényezők, amelyek együttesen alkotják a magyarság jelenkori tudati-lelki állapotának diagnosztikai összetevőit. (Domonkos László - Magyar Hírlap)

 

 

*****************************************************************************************

A Vitézi Szék felhívása

Hatvan évvel ezelőtt, 1956-ban az egész ország ökölbe szorított kézzel, egy hangon dörögte: „ELÉG VOLT!” És védte hazáját, védte szeretteit. Most, akárcsak 1526 után, amikor az Oszmán birodalom tört ránk, most puszta létünkben veszélyeztetnek a betolakodó „migránsok”, akiket rosszakaróink segítenek, szabadítanak reánk és egész Európánkra!
Menekülteknek titulálják őket azért, hogy megessen rajtuk szívünk, s jókedvűen adakozzunk, fogadjuk be őket – őket, akik mindent akarnak csak éppen a befogadást NEM!
Olyan jussokat követelnek, amelyek senkit nem illetnek meg – csupán csak azért mert ők ezt követelik. Ugyanakkor követelik teljes eltartásukat, és lenéznek bennünket azért, mert nem merünk ellenállni ennek az inváziónak. Gyűlölnek, mert keresztények vagyunk, és hitetlennek is tartanak, hiszen nem vagyunk muszlimok, és nem védjük meg sem hitünket, sem templomainkat, s mára már saját papjainkat sem. – Ez van ma Európában!
Ezt az állapotot sem a magyarságot védő kormányunk, sem mi, vitézek, nem akarjuk elviselni itt, a mi országunkban.
Magyarország ismét végvárrá vált, s küzdünk, akár a végvári vitézek: az egri Dobó István, a szigetvári Zrínyi Miklós vagy Balassi Bálint tették.
Mert most rajtunk a sor. Minden magyarnak, főleg minden vitéznek kötelessége védekezni, és védelmezni övéit – a mieinket!
Legelső feladatként kötelességünk október másodikán elmenni szavazni, és határozott nemmel utasítani vissza a betolakodók betelepítését! Emlékezzünk csak, mily könnyedén esett el Budavára 1541-ben, a törökök „baráti látogatása” következtében. S nyögtük a 150 éves muszlim uralmat! Nos, ebből nem kérünk mégegyszer! Ezt üzenjük a betolakodóknak! És ezt üzenjük az EU jelenlegi vezetőinek! Előre Magyar! Hajrá Vitéz! Védd magad!

2016. szeptember

vitéz Hajdú Szabolcs s.k.
tb. törzskapitány
56-os szabadságharcos

 

vitéz Hunyadi László s.k. főkapitány

******************************************************************************************

 

Vitézavatás Budapesten
2016.09.26.

A Történelmi Vitézi Rend 2016. október 1-én Budapesten tartja az újonnan felvett vitézek ünnepélyes eskütételét és avatását az V. ker. Belvárosi Plébániatemplomban (Erzsébet híd pesti hídfő). Az ünnepség 10:00 órakor kezdődik. Helyfoglalás érkezési sorrendben történik, lefoglalt ülőhelyeket csak a személyesen meghívott vendégeknek biztosítanak. Az avatandók 9:00 órától gyülekezzenek. A rendezvény zártkörű, belépés csak meghívóval lehetséges.

 

Horthy Miklós emlékünnep Kenderesen szeptember 3-án
2016.09.01.

Tiszteletadásra, emlékezésre hívjuk Önöket a kormányzó és családja honi földbe temetésének 23. évfordulóján - özv. Horthy Istvánné három év előtti elhunytára is emlékezve -, valamint a Horthy-mauzóleum és környezete felújítása alkalmából. A megemlékezés menete:
10.30  Szentmise özv. Horthy Istvánné emlékére a rk. templomban.
11.30 A mauzóleum újraszentelése, megáldása, megemlékezés, koszorúzás.
Bíró László rk. táb. püspök, katonai ordinárius, Jákob János protestáns táb. püspök, Cseh Judit ref. lelkész, Koltavári Attila rk. plébános részvételével.
Emlékező beszédet mond Lezsák Sándor a Magyar Országgyűlés alelnöke.
13.00  Közebéd a Horthy-kastélyban azok számára, akik előzetesen jelentkeztek, regisztráltak, és a részvételi díjakat határidőig (aug. 10) átutalták.
A kastélykapu minden látogató számára megnyílik.
A kertben a Magyar Légierő Zenekara ad koncertet.
16.00 A Művelődési Ház termében bemutatjuk Koltay Gábor, özv. Horthy Istvánné főméltóságú asszony budapesti és kenderesi búcsúztatásáról készített filmjét.
A Vitézi Rend tagjai ünnepi öltözetben jelenjenek meg. Megérkezést követően keressék a rendi elöljárókat, akik a létszámhoz és helyszínhez igazított alakzatba szervezik a megemlékezőket.

 

Turulszobrot avattak a felvidéki Nána községben
2016.08.25.

A Béres házaspár kezdeményezésének és anyagi támogatásának köszönhetően, a Csemadok nánai alapszervezete közreműködésével, illetve a Bethlen Gábor Alap további támogatásával történelmi emlékjelet, Turulmadár-szobrot avattak augusztus 21-én a Párkány melletti Nána község emlékparkjában. Vitéz Csák Attila szobrászművész alkotásának avató ünnepségén annak fővédnöke, Csáky Pál, a Magyar Közösség Pártja európai parlamenti képviselője mondott beszédet, s díszőrséget álltak a Történelmi Vitézi Rend tagjai. Tovább...

 

Ülésezett a Vitézi Szék
2016.07.22.

2016. június 18-án Budapesten tartotta az idei év első ülését a Történelmi Vitézi Rend vezető testülete, ahol számos fontos döntés született. A program a megszokott rend szerint a főkapitány értékelő beszámolójával kezdődött, amelyet a főszéktartó állományjelentése követett. Ezután tárgyalták a megjelent törzskapitányok az előterjesztett felvételi kérelmeket illetve törlési javaslatokat, vezetői kinevezéseket és felmentéseket, kitüntetési javaslatokat. Végül a 2016-os év második felében esedékes fontos tennivalók került megbeszélésre. A Vitézi Szék legközelebb szeptemberben ül össze. Tovább...

 

Elhunyt vitéz Decleva Ferenc székkapitány
2016.07.21.

 

74 esztendős korában, 2016. július 11-én hunyt el Pécsett vitéz Decleva Ferenc, a TVR Baranya megyei székkapitánya, a Nemzetőrség ezredese, a Szent György Lovagrend tagja.
Nagymúltú nemesi családban született Szabadkán 1942-ben. A család Franciaországból Olaszországon keresztül került Magyarországra. Mindenütt szőlőtermesztéssel foglalkoztak. Édesapja vitéz Decleva Zoltán vezérezredes (1887-1951) a m.kir. 3. honv. hadsereg parancsnoka, m.kir. titkos tanácsos volt. Vitéz Decleva Ferenc ezt a harcos, katonás magatartást is megjelenítette élete folyamán. Erős hangja, egyénisége magára vonta mindenki figyelmét. A kommunista rendszer származása miatt, de különösen az 1956-os forradalomban való részvétele miatt sem engedte érvényesülni. A felszabadulás után az 56-os Szövetség Pécs – Baranyai Szervezet titkára, valamint a Pécsi Szervezet elnöke volt. Tizennyolc évi munkáját az 56-os Szövetség több kitüntetésben, elismerésben részesítette.
A Vitézi Rendbe édesapja várományosaként avatták Budapesten 2004-ben. Vitézi hadnagyként, később megyei székkapitányként számos nemzeti rendezvényt, ünnepséget, megemlékezést szervezett. A Vitézi Szék elismerésül a VR bronz és ezüst érdemkeresztjeivel tüntette ki. Tovább...

 

 

A lelkészek érdemkeresztjével tüntették ki Németh László hódmezővásárhelyi esperest
2016.07.05.

Egyházi szolgálatainak elismerésekéntt a Piis Meritis kitüntetés ezüst fokozatát vehette át 2016. június 27-én Németh László rk. esperes. A Történelmi Vitézi Rend medálját Szent László király napján adták át a hódmezővásárhelyi Szentháromság templom plébánosa részére.
Tovább...

 

A Történelmi Vitézi Rend központi rendezvénye Budapesten június 4-én
2016.06.04.

Nagyszabású, látványos, figyelemfelkeltő rendezvényen emlékeztek és emlékeztettek a vitézek a trianoni diktátum 96-ik évfordulóján a budapesti Hősök terén. A történelmi és vármegyei zászlókkal díszített helyszínen vitéz Bagaméri László verssel, prózával, történelmi dokumentumok felolvasásával idézte meg a legnagyobb magyar nemzeti tragédia körülményeit és pillanatait. A résztvevők az ország minden tájáról, és a trianoni határokon túlról is érkeztek. Képes beszámoló itt: Tovább...

 

Kratochvil-emlékév - kiállításmegnyitó és konferencia Budapesten
2016.06.02.

Halálának 70. évfordulója kapcsán 2016. június 3-án (pénteken) nyitják meg a Kratochvil Károly emlékévet és a Doberdó hőse c. kiállítást a budapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeumban (Kapisztrán tér 2-4.). Az intézmény dísztermében 10.00 órakor kezdődik az nagyváradi 4. honvéd gyalogezred, majd pedig a Székely Hadosztály parancsnokának életét, pályáját és harcait bemutató tudományos konferencia. A Kratochvil-emlékév fővédnöke Simicskó István honvédelmi miniszter.

 

Megtisztultak a hősök sírjai Hódmezővásárhelyen
2016.06.01.

A hétvégén országszerte hadisír-gondozást rendeztek a Hősök Napja alkalmából. A "Mentsünk meg egy hadisírt!" kezdeményezés keretében Hódmezővásárhelyen a Történelmi Vitézi Rend tagjai és támogatói a Katolikus és Kincses temető hősi parcelláját tették rendbe, míg a Pálffy Huszárok az unitárius sírkertben vettek gondozásba honvédsírokat. A Had- és Kultúrtörténeti Egyesület május 21-ére hirdette meg a "Mentsünk meg egy hadisírt!" országos akcióját. A felhívás nyomán országszerte, így Hódmezővásárhelyen is önkéntesek sora vállalta, hogy rendbe tesznek egy-egy elhanyagolt katonai nyughelyet. A Történelmi Vitézi Rend vásárhelyi csoportja a Bethlen Gábor Gimnázium diákjaival karöltve vette gondozásba a Katolikus temető hősi parcelláját. Tovább...

 

Elhunyt ft. Tempfli József ny. megyéspüspök
2016.05.26.

 

A Történelmi Vitézi Rend Észak-Erdélyi Törzse részvéttel osztozik a nagyváradi római katolikus egyházmegye valamint az egész partiumi magyarság gyászában, és kegyelettel adózik nagyméltóságú és főtisztelendő Tempfli József emeritus megyéspüspök úr emléke előtt, aki 2016. május 25-én életének 86-ik, papságának 54-ik, püspökségének 27-ik évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Nyugodjék békében!

v. Kocsis László É-Erdély törzskapitánya

 

Mélyen megrendülve, részvéttel értesültünk római katolikus egyházunk és magyar nemzetünk súlyos veszteségéről. Mind a nemes szívű, erős hitű, tiszteletre méltó főpapnak, mind a nagylelkű, jóságos embernek az emlékét kegyelettel megőrizzük.

v. Hunyadi László főkapitány

 

Harangszóval emlékezzünk a magyar nemzetet megnyomorító trianoni döntésre
2016.05.17.

1920-tól egészen 1944-ig szokásban volt június 4-én délután 16:30 órakor felekezetre való tekintet nélkül megkondítani a magyar templomok harangjait. Ezt követően legközelebb 66 esztendő múltán, 2010. június 4-én, a trianoni diktátum aláírásának 90. évfordulóján emlékeztek Kárpát-medence szerte a harangok az okmány aláírásának időpontjára. Ezzel egy időben emlékülést tartott a magyar országgyűlés. Felhívjuk a Vitézi Rend tagjait, bárhol is élnek, szervezzék meg településükön a 2016. június 4-i délutáni egyperces harangszót, amely emlékeztetne bennünket, mi is történt Párizsban 1920-ban, és reményeink szerint figyelmeztetné a nemzeti ügy iránt kevésbé érdeklődő ifjúságot is.

 

Mentsünk meg egy hadisírt!
2016.05.03.

A Történelmi Vitézi Rend is csatlakozik a Had- és Kultúrtörténeti Egyesület felhívásához, amely 2016. május 21-ét országos hadisírgondozó napnak nyilvánítja. A hadísírgondozás, a háborús hősök emlékének ápolása a ma élő vitézek kiemelt feladata, és ugyanilyen fontos a társadalom figyelmének és érdeklődésének ráirányítása erre a tevékenységre. A magyar katonasírok jelentős része eltűnt az idők folyamán. A megmaradt sírok többségét a családok gondozzák, ám sok az ismeretlen katonákat befogadó sír is, amelyeket gyakran nem gondoz senki. Természetesen tisztelet a kivételnek, hiszen egyre gyarapszik azon önkormányzatok száma, amelyek rendezik vagy rendezni kívánják a területükre eső katonasírok sorsát. Ha ismer a környezetében elhagyott, gondozásra szoruló katonasírt, itt az alkalom a cselekvésre. További részletek a felhívásban (kattints).

 

A hadak útjára lépett vitéz Joó Sándor
2016.04.03.

 

Életének 96-ik évében, 2016. április 1-én tért meg Teremtőjéhez vitéz Joó Sándor, m.kir. tüzér főhadnagy, Dömsöd község díszpolgára. 1919. november 30-án született Dömsödön. Érettségi, majd sorkatonai szolgálatát követően a hivatásos pályát választva tüzér kiképzésre vezénylik. Felszereltségüket, kiképzettségüket, szellemiségüket és fizikai állóképességüket tekintve a honvédség elitalakulatai közé tartozó hegyicsapatokban kap beosztást a visszatért Kárpátalján (II. hegyidandár 10. fogatolt hegyiágyús üteg).
Az 1941. évi szovjet elleni hadjáratban esik át a tűzkeresztségen. Ütegparancsnokként, zászlós rangfokozatban, a Kárpát-csoport alárendeltségében lépi át a határt a Tatárhágónál 1941. június végén. Innen a Prut völgyében észak felé nyomulnak előre, leküzdve a visszavonuló szovjet hadsereg ellenállását, s elfoglalva Delatyn városát. Kiérve a Kárpátok előterébe megszálló feladatokat látnak el, majd hazaszállításra kerülnek. Valamivel több mint két év múltán, 1944. tavaszán a Kárpátok előterében a szovjet páncélosok már 40-50 km-re megközelítik a magyar határt. A honvéd hegyidandárok kötelékében ismét átlépi a határt, és újra birtokba veszik Delatynt, majd Kolomea-Csernovitz térségében elhúzódó harcokat vívnak a szovjet 18. összfegyvernemi és 4. harckocsihadsereggekkel. Súlyos veszteségek árán, de 1944. augusztusra sikerül visszaverniük az országhatár közvetlen közeléből a túlerejű ellenséget. Tovább...

 

 

 

Kitüntették a Himnusz-éneklésért a győri ifi hokist
2016.03.17.

Mint ismeretes, tavaly év végén egy Kanadában rendezett nemzetközi serdülő-jégkorongtornán vett részt a magyar U16-os válogatott. Az egyik meccs előtt elromlott a technika, így a szervezők nem tudták lejátszani a himnuszokat. Magyar részről a csapat mindössze 15 éves játékosa, a Győri Nemak ETO jégkorongosa, Horváth László ragadta magához a mikrofont, s énekelte el a magyar Himnuszt. „Az egyik szervező jött oda a vezetőkhöz, hogy baj van. Mikor ezt meghallottam, nem haboztam, s jelentkeztem a Himnusz eléneklésére. Bevallom, nem számoltam azzal, hogy ez ilyen rövid idő alatt meghódítja a netet, s talán emiatt is nem volt bennem félsz, s nem gondoltam arra, hogy akár még bakizhatok is. Nem először énekeltem a Himnuszt, bár kétségtelen tény, ennyi ember elé ilyen körülmények között még sosem kellett kiállnom énekelni. Tovább...

 

Elhunyt Prof. Dr. vitéz Lengyel Alfonz művészettörténész, régész és muzeológus, szakíró
2016.03.11.

 

94 éves korában, sarasotai otthonában (Florida) hunyt el Prof. Dr. vitéz Lengyel Alfonz m.kir. hadnagy, nyá. honv. alezredes, 56-os szabadságharcos, ny. egyetemi tanár, a a New York Akadémia és a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a Vitézi Rend tb. székkapitánya.

Gödöllőn született 1921. október 21-én. A miskolci minorita gimnáziumban érettségizik. 1944-ben végez a M. Kir. Ludovika Akadémián. A solti hídfőben századparancsnokként súlyosan sebesül a szovjet erőkkel vívott védőharcokban. Bár a veszprémi hadikórház orvosa menthetetlennek ítéli, és operáció helyett az utolsó kenetet kapja Mindszenty József veszprémi püspöktől, súlyos sérüléséből mégis felépül, ám 50%-os hadirokkant lesz. Egész életében hordozza ennek emlékét a jobb vállában egy repesz-szilánk formájában. 1948-ban elvégzi a miskolci jogakadémiát, de doktorálni már nem engedik. Megbélyegzett horthysta B-listásként csak az Első Magyar Cérnagyárban alkalmazzák géptisztítóként. Beiratkozik a bölcsészkarra, ahol művészettörténetet és régészetet hallgat. Tovább...

 

Megemlékezés Mányban a doni harcok és a budai kitörés hősi halottairól
2016.02.29.

A Fejér megyei Mány községben tartotta hagyományos központi megemlékezését a Történelmi Vitézi Rend 2016. február 6-án, vitéz Szabó Zoltán polgármester szervezésében. A művelődési házban gyülekeztek a megemlékezők, majd zászlókkal, menetoszlopban vonultak be a református templomba. Igét hirdetett Hegedüs Béla ref. esperes, a Dunamelléki Ref. Egyházkerület főjegyzője. Ünnepi beszédet mondott Tessely Zoltán országgyűlési képviselő (Fidesz). Ezt követően a község hősi emlékművén helyezték el a megemlékezés koszorúit, ahol a Szent László Honvéd Hagyományőrző Egység és a Vitézi Rend tagjai együtt álltak díszőrséget vitéz Kardos László ny. alezr, vitézi székkapitány vezetésével. Tovább...

 

A budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban ismét vetítik Jelenczki Isván László Gyuláról készített portréját
2016.03.01.

Az Uránia Nemzeti Filmszínház 2016. március 11-én 18.30-kor tűzi műsorra Jelenczki István „ÁLDOM A TEREMTŐT” I-II. Portréfilm László Gyuláról című alkotását. A film célja, hogy a magyar őstörténet-kutatásnak, a kiemelkedő tudású László Gyulának állítson emléket, úgy, hogy személyén, szellemiségén, kutatásaiban elért eredményein keresztül, igazabban, hitelesebben ismerhessük meg igaz múltunkat, amely megtartott bennünket a jelenkorig, és a jövő e nélkül a tudás nélkül nem létezhet. "Áldom a Teremtőt: a családomért, mestereimért, barátaimért, tanítványaimért, hogy magyarként éltem át az európaiságot és hogy édes anyanyelvünk élt bennem" L. Gy.

 

Elhunyt vitéz Füredi Gábor
2016.02.24.

 

Békés megye székkapitánya méltósággal viselt súlyos betegsége következtében 2016. február 15-én, életének 70-ik évében hunyt el Békéscsabán. 1945. december 25-én született Budapesten, értelmiségi családban. Tisztviselő édesapja, dr. Füredi Sándor (1888-1961) önkéntes hadnagyként harcol az első, majd főhadnagyként a második világháborúban. A kommunista diktatúra 1952-ben osztályidegenné minősíti, vagyonától megfosztja és Békésre száműzi a hétgyermekes családot. Iskolai tanulmányai mellett – a megélhetése érdekében – már fiatalon komoly fizikai munkát is végez. Édesapja hatósági bántalmazás során 1961-ben életét veszti. A temetés napján 3 forint 20 fillérrel a zsebében tér vissza Budapestre. A hajózást választja pályájául. Harminckét évig járja a tengereket, óceánokat.

1965-től kezd karitatív munkával foglalkozni, mások megsegítésére gyűjt, jótékonykodik. 1975-től szoros kapcsolatot tart fent a római Szentszékkel és kalkuttai Teréz anyával. 1991-ben egyházi jóváhagyással sikeres földkörüli adománygyűjtő körutat szervez és teljesít. II. János Pál pápa személyesen fogadja, önzetlen munkáját oklevéllel ismeri el. Tovább...

Doni Hősök Emléktúra 2016: teljesítve
2016.02.05.

Idén tizenhatodik alkalommal meneteltek az Emléktúra régi és új résztvevői január 28-30 között. Az érdeklődés egyre nagyobb, így már öt alegység öt különböző útvonalat járt be, hogy minél több települést érintve tiszteleghessenek a második világháborús hősi halottak előtt. Az első Gyermely és Tardos útvonalon, a második Zemplén és Sátoraljaújhely között, a harmadik Debrecen és Hajdúhadház, a negyedik Bélapátfalva és Eger között, az ötödik pedig Békéscsaba térségében vonult fel. A három napos, napi 30-60 km-es gyalogtúrán második világháborús katonai hagyományőrzők, a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium 50 főnyi növendéke, az MH 2. Különleges Rendeltetésű Ezred katonái, katonasulis diákok, honvéd koronaőrök, az MH Altiszti Akadémia és az MH Ludovika Zászlóalj hallgatói vegyesen meneteltek a Magyar Tartalékosok Szövetségének, valamint a francia, a német és az olasz bajtársi szervezetek tagjaival. Tovább...

 

A 90 éves dr. vitéz Vekerdy Sándor köszöntése
2016.01.25

2016. január 16-án útra keltünk, hogy felköszöntsük csongrádi rendtársunkat, dr. vitéz Vekerdy Sándor nemzetes urat, ny. szívgyógyász főorvost, cserkészvezetőt, egykori kistarcsai politikai foglyot, Csongrád város díszpolgárát, aki január 2-án töltötte a kerek évfordulót. A szervezés jól sikerült, mert az ünnepelt semmit sem tudott a meglepetésről. Leányával, dr. Badóné dr. v. Vekerdy Márta nemzetes asszonnyal a legnagyobb titokban, közösen szerveztem le. A meglepődés leírhatatlan volt. Miután hellyel kínálták a kis társaságot, Sanyi bácsi azonnal belekezdett a történeteibe. Tovább...

 

A hadak útjára lépett vitéz Detre Csaba Ferenc
2016.01.23

 

Vitéz Detre Csaba Ferenc nyá. tengerészgyalogos őrmester 68 éves korában, 2015. december 28-án hunyt el a kaliforniai San Diego melletti Santa Ana város katonai kórházában. 1947. szeptember 12-én született az ausztriai kellerbergi gyűjtőtáborban, a szovjet megszállás elől menekült szülei átmeneti tartózkodási helyén. 1949-ben települ át a család Montrealba (Kanada). Már gyermekkorában arról ábrándozik, hogy katonai pályára lép, és kiveri a kommunistákat Magyarországról.

A középiskola elvégzése után önként jelentkezik az Egyesült Államok haditengerészetéhez. Mivel még csak 17 éves, szülői engedéllyel és édesapja kíséretében utazik el a plattsburgi (USA) toborzó irodába. Kiképzését követően 1966-67-ben 12 havi frontszolgálatot teljesít lövészként Vietnamban. Részt vesz az Operation Orange, a Liberty, a Hastings, a Teton, az Arcadia, a Trinidad I és II, a Shasta II, a Stone és a Lafayette kódnevű hadműveletekben. Egyszer sebesül a karján. Megkapja a Vietnami szolgálatért érmet (két ezüst csillaggal), a Vietnami hadjáratért érmet, a Nemzeti védelmi szolgálatért érmet, a Tengerészgyalogság jó magaviseleti érmet és a Bíborszív kitüntetést.13 évi szolgálat után vonul nyugállományba. Ezt követően egy kaliforniai biztonsági magán őrszolgálat csoportvezetőjeként dolgozik. Tovább...

 

Tisztelgés a doni katasztrófa áldozatai előtt Isaszegen
2016.01.23.

2016. január 12-én a doni katasztrófára emlékeztek Isaszegen. A tisztelgésen a város intézményei és civil szervezetei mellett számos helyi lakos is fejet hajtott a tragédia áldozatai előtt.  A Régió Plusz TV 10 perces összefoglalója megtekinthető itt (kattints).

 

Megemlékezés Horthy Miklós halálának 59. évfordulóján Budapesten
2016.01.23

A Horthy Miklós Társaság és a Történelmi Vitézi Rend közös rendezvénye: 59 éve hunyt el Horthy Miklós kormányzó – emlékező szentmise és istentisztelet Budapesten. 2016. február 7-e (vasárnap) 10:00 órától a  belvárosi Szent Mihály templomban (V. ker. Váci u. 47. sz.). Helyfoglalás érkezési sorrendben. A Vitézi Rend tagjainak gyülekező 9:30-kor, bevonulás 9:50-kor a fenntartott helyekre.

 

Elhunyt vitéz Horváth László tb. törzskapitány
2016.01.18

 

Vitéz Horváth László, a Történelmi Vitézi Rend tiszteletbeli törzskapitánya, a Vitézi szék tagja, az 1956-os Nemzetőrség ezredese 2016. január 16-án, életének 85-ik évében tért meg megváltó Urához. 1931. április 7-én született a Veszprém megyei Mihályházán, református lelkészi családban. A Pápai Református Kollégiumban érettségizik 1950-ben. Az ott szerzett műveltség és hazafias szellemiség egész életét, sorsát meghatározza. Itt sajátítja el a kardvívást is, amely sportban eredményesen versenyzik. 1950-ben a dunántúli középiskolák egyéni kardvívó bajnoka.

Édesapja hivatása miatt nem tanulhat tovább, így hároméves katonai szolgálata után a pápai kórház gazdasági hivatalában helyezkedik el. 1956. októberében feleségével együtt lelkesen bekapcsolódnak a teendőkbe. A dolgozók gyűlésén beválasztják a kórház Forradalmi Bizottságának elnökségébe. Pápán megalakítják a nemzetőrséget, amelynek tagjaként éjszakánként őrséget áll, és vigyázza a közrendet, mivel a rendőrség nem működik. A szabadságharc leverését követően őt is, feleségét is elbocsátják. TSZ könyvelő, majd kocsikísérő a Pápai Húsiparnál, később ugyanott segédmunkás, végül már segédmunkásként sem alkalmazzák ellenforradalmár és nemzetőr múltja miatt, így kénytelen elköltözni a megyéből, és a Pest megyei Százhalombattán kezdenek új életet három kisgyermekükkel együtt.

A Dunai Kőolajipari Vállalatnál lesz műszaki előadó, ahol 1990-ik évi nyugdíjazásáig dolgozik. Itt szerzi meg munka mellett az építőipari technikusi végzettséget, és elvégzi a Móricz Zsigmond újságíróiskolát. Tovább...

 

Emlékező szentmise a doni tragédia 73-ik évfordulóján Budapesten
2016.01.06.

Az 1943. januári doni áttörés 73. évfordulóján a Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg hősi halottaira emlékeznek a Budavári Koronázó Főtemplomban (Mátyás-templom) 2016. január 12-én 9:30 órától. Részletes program itt (kattints).

 

 

Vitézi Bál a bélai kastélyban 2016. január 16-án
2016.01.06

A felvidéki Béla község gyönyörűen felújított kastélyának báltermében tartjuk Polgári és Vitézi Bálunkat 2016. január 16-án (szombaton). Belépő 43 €/fő. A meghívó itt megtekinthető (kattints). A bál fővédnökei Szarka Gyula, a Ghymes együttes énekese és vitéz Hunyadi László, a Történelmi Vitézi Rend főkapitánya, házigazdája pedig vitéz Smidt Róbert, tel: +421 918 644-801

 

 

Előadások a Szent Koronáról Kaposvárott 2016. január 8-án
2015.12.28

V. Hunyadi László és v. Woth Imre a Vármegyeháza dísztermében 17:30-tól tart előadást a Történelmi Vitézi Rend és a Somogy megyei és Kaposvári Fiatalok Szent Korona Egyesülete szervezésében. Előző napon, január 7-én 16:00 órától nyílik meg v. Csák Attila szobrász-restaurátor-grafikus kiállítása a vármegyeházi bormúzeumban. A rendezvények támogatója a Somogy Megyei Önkormányzat.

 

 

Megjelent a 2015. évi Vitézi Tájékoztató
2015.12.21

Megtekinthető a "Kiadványok" menüpont alatt. Kérjük rendtársainkat, hogy a Vitézi Tájékoztató kiadásához - anyagi lehetőségeikhez mérten - szíveskedjenek hozzájárulni. Lapunk hirdetések elhelyezésére is nyújt lehetőséget.

 

 

Sopronban leleplezték vitéz Muhr Ottmár ezredes szobrát
2015.12.12.

2014-ben emlékeztek a limanowai csata századik évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen Lengyelországban, a Limanowa melletti Jabloniec hegyen. Az 1914. november 28. és december 18. közötti csatában az osztrák-magyar csapatok megállították, és a Dunajec folyó mögé szorították vissza a Krakkó irányába áttörni készülő orosz erőket. A Jabloniec magaslaton található haditemetőben nyugszik a soproni Nádasdy császári és királyi 9. huszárezred parancsnoka, vitéz Muhr Ottmár ezredes (1860-1914) is. A Honvédelmi Minisztérium támogatásával 2015. december 12-én, I. világháborús lovas és gyalogos hagyományőrzők katonai díszszemléje mellett a Deák téren felavatták a hős parancsnok mellszobrát, vitéz Csák Attila alkotását. Tovább...

 

A hadak útjára lépett vitéz Krasznay Béla
2015.11.19

 

2015. november 18-án, életének 93. évében lépett a hadak útjára vitéz krasznai Krasznay Béla nyá. ezredes, a Vitézi Rend örökös tiszteletbeli helyettes főkapitánya. Cegléden született 1923. június 26-án. 1944. november 15-én avatták tüzér hadnaggyá a M. Kir. Ludovika Akadémián. Tíz hónapot töltött hadműveleti területeken, majd másfél évet hadifogságban. Fiatal műszaki egyetemistaként csatlakozott egy antikommunista ellenállási csoport katonai szárnyához, 1948-ban letartóztatták és internálták. 1950 nyarán sokadmagával Recskre, a kommunista diktatúra legkegyetlenebb, leghírhedtebb kényszermunkatáborába szállították. Három évi működés után, Rákosi uralmának megszűntével a tábort felszámolták, ekkor a kistarcsai internálótáborba került át. Utólag ítéltek hét év szabadságvesztésre, amelyből az internálás miatt kitöltöttnek vettek öt évet. Szabadulása után a kőbányai Fésűsfonó festőüzemében kapott állást, ahol 1968-ig csak fizikai munkát végezhetett. Többedmagával 1988-ban alapította meg a Recski Szövetséget, melynek haláláig országos elnöke lett. A recski haláltáborban töltött, sosem feledhető évek, valamint elhunyt rabtársaik emlékének megőrzésére emlékművet állítottak, amelyet 1991 őszén Antall József néhai miniszterelnök avatott fel. Ezt követően a szövetség emlékparkot hozott létre a volt tábor helyén, amelyet 1996-ban nyitottak meg a látogatóknak. Munkásságáért 2010-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével tüntették ki. A Vitézi Rendbe saját érdeme alapján, a Politikai Elítéltek Közössége (PEK) ajánlásával nyert felvételt 1995-ben. Rendi munkájának elismeréseként megkapta a VR ezüst (2001) és arany (2003) érdemkeresztjét, 2013-ban pedig a legmagasabb kitüntetést, a VR lovagkeresztjét. Temetése 2015. december 15-én (kedd) 14:30-kor lesz katonai tiszteletadással Budapesten a Farkasréti temető Makovecz-ravatalozójából. A Történelmi Vitézi Rend tagjai 13:30-tól gyülekezzenek a helyszínen.

Könyvbemutató a Kossuth Klubban - Horthy Miklósné Napló 1944-1945
2015.11.10

Horthy Miklósné három vékony, kézzel írt naplókötete évtizedeken keresztül hevert elfelejtve Portugáliában, majd egy dél-angliai garázsban. „Holnapután lesz három hete, hogy idehoztak minket.” – így kezdődik az első füzet első bejegyzése, amelyet Bajorországban, Szálasi Ferenc hatalomátvétele és a Horthy család Németországba hurcolását követően, 1944. november 6-án vetett papírra. 1945 decemberében ér véget a harmadik kötet. Egészen kivételes szemszögből, a volt kormányzó, Horthy Miklós hitvesének nézőpontjából követhetjük végig az eseményeket: az SS-őrizetben töltött hónapokat, az amerikai hadsereg érkezését és Horthy Miklós vizsgálati fogságát. Semmi kétség, hogy az elmúlt hét évtized egyik legnagyobb forrásértékű és egyben legérdekesebb olvasmánya lesz a napló. Szeretettel várjuk 2015. november 12-én, 17:00-tól a KOSSUTH KLUBBA (VIII. Múzeum u. 7.). A kötetet bemutatja: Zeidler Miklós történész, a Magyar Tudományos Akadémia főmunkatársa, Bern Andrea történész, a kötet szerkesztője, valamint Horthy István. Az est házigazdája: Stumpf András.

 

Vitézi megemlékezés lesz Budapesten az 1956-os szabadságharc eltiprásának évfordulóján
2015.10.19

November 4-én Budapesten az Új Köztemető 301-es parcellájában emlékeznek a budapesti vitézek az 1956-os magyar szabadságharcban elesett hősökről és a megtorlás áldozatairól. Gyülekező a temető bejáratánál (bent) 10:00-10:30 között. Akik nem gépkocsival érkeznek, azokat az elmúlt évekhez hasonlóan a 301-es parcellához szállítjuk. A megemlékezés kezdete 11:00 óra. Akik a rendezvényen részt vesznek, előzetesen jelezzék azt v. Turba László részére (turba.laci@gmail.com).

 

A Régió Plusz Televízió tudósítása a budapesti vitézavatásról
2015.10.19.

A Történelmi Vitézi Rend 2015. szeptember 26-án Budapesten tartott ünnepségéről készült 15 perces összefoglaló megtekinthető itt (kattints). Az avatáson készül teljes filmfelvétel és fotótár megrendelhető ezen a címen: szabadi.attila@regioplusztv.hu

 

A honvéd hagyományőrzők jubileumi ünnepsége Budapesten
2015.09.25.

Fennállásának huszonötödik évfordulóját ünnepli idén a Honvéd Hagyományőrző Egyesület (HOHE). A jubileumról bensőséges ünnepség keretében emlékeztek meg 2015. szeptember 25-én, Budapesten. A Stefánia Palotában rendezett ünnepségen prof. dr. Szakály Sándor elnök hangsúlyozta, az egyesület a néhai Kéri Kálmán nyugállományú vezérezredes vezetésével azt a nemes célt tűzte maga elé, hogy erősítse a mindenkori magyar haza katonáinak szolidaritását, barátságát, és az egyes korszakokon átívelve őrizze meg az oly sokat emlegetett honvéd hagyományokat. Tovább...

 

Katonai tiszteletadással búcsúztak vitéz Harmath Lajostól
2015.10.01

Végső nyughelyére a mosonmagyaróvári Feketeerdei úti új köztemetőben katonai tiszteletadás mellett kísérték 2015. október 1-én vitéz Harmath Lajost. Tovább...

 

Vitézavatás Budapesten
2015.09.26.

A Történelmi Vitézi Rend 2015. szeptember 26-án Budapesten, a Máriaremetei Kisboldogasszony Bazilikában tartotta az újonnan felvett vitézek ünnepélyes eskütételét és avatását. Összesen 77 fő válhatott a Rend tagjává, ebből 12 fő posztumusz lett felavatva. Vitéz Hunyadi László főkapitány végezte az avatási szertartást, majd köszöntötte az új rendtársakat, és Isten áldását kérte reájuk, magyar nemzetünkre, Hazánkra. Tovább...

 

A hadak útjára lépett vitéz Harmath Lajos
2015.09.21

 

93-ik esztendejét betöltve, 2015. szeptember 17-én kapta meg az égi behívót a kiváló ejtőernyős tiszt, vitéz Harmath Lajos m.kir. hadnagy, ny. honv. alezredes, a Történelmi Vitézi Rend tb. székkapitánya.

1922-ben született. Édesapja első világháborús rokkant nyugdíjas csendőr tiszthelyettes. Pápán, a bencés gimnáziumban érettségizik. 19 évesen jelentkezik önkéntes ejtőernyős katonának. Kiképzés után a győri 16. gyalogezredhez vezénylik. A karpaszományos tisztes iskolát évfolyamelsőként végzi, ennek okán felvételt kap a Ludovika Akadémiára. 1944. augusztus 20-án avatják hadnaggyá. Avatás után két hét szabadság járna, ám helyette elvállal egy frontra induló századparancsnok-helyettesi beosztást. A Duna-Tisza közén a délről betörő nagyszámú orosz erők ellen esik át a tűzkeresztségen. 1944. novemberében a solti hídfőben 10 napra tartóztatják fel az ellenséget. Ejtőernyős bajtársaival vitézül, bátran harcol, az elképzelhetetlen küzdelmeket is vállalják. A solti hídfőben védekező századát támadásba viszi át, és elfognak egy teljes támadó román századot, amiért a Magyar Bronz Koronás Érdeméremmel tüntetik ki (hadiszalagon a kardokkal). 1944 karácsony másnapján Környénél a Budapest felé támadó orosz zászlóaljat a vezetésével (aknaszilánkoktól sebesülve) megállítják, elkergetik, nagy vérveszteséget okozva nekik. Haditettéért a Magyar Ezüst Koronás Érdemérmet kapja hadiszalagon a kardokkal. Tovább...

 

Vitézavatás Budapesten
2015.09.14

A Történelmi Vitézi Rend 2015. évi vitézavatását 2015. szeptember 26-án (szombaton) 10 órai kezdettel a Máriaremetei Kisboldogasszony Bazilikában tartja (Bp. II. kerület).

 

Vitéz Dékány Ágoston búcsúztatása
2015.09.14

Vitéz Dékány Ágoston országos törzskapitány búcsúztatására a csepeli (Budapest, XXI. kerület) Szent Imre tér 1. szám alatti Kisboldogasszony templomban kerül sor 2015. október 3-án (szombaton) délelőtt 11 órakor.

 

In memoriam v. Dékány Ágoston
2015.08.31

A Történelmi Vitézi Rend Erdélyi Országos Törzse őszinte részvéttel csatlakozik a gyászoló családhoz és az anyaországi rendtársakhoz a kiváló bajtárs, barát és önzetlen ember, vitéz Dékány Ágoston országos törzskapitány elvesztése miatti fájdalmában. Keresztény hittel olvassuk az ő életében is beteljedesett igét:     „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon, de nemcsak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését.” 2 Timóteus 4,7-8

v. Lázár Elemér erdélyi o. tkp.
v. Kocsis László észak-erdélyi tkp.
v. Máthé Lóránt Pál székely mb. tkp.

 

Elhunyt vitéz Dékány Ágoston (1948-2015)
2015.08.28

 

A Vitézi Szék közleménye - Súlyos veszteség érte Rendünket 2015. augusztus 28-án, amikor kedves rendtársunk méltósággal viselt, küzdelmes betegség után, életének 67-ik évében megtért Teremtőjéhez.

Csepelen született 1948-ban. A Képző- és Iparművészeti Gimnáziumban festő szakon érettségizett 1967-ben, ám édesapja vitézi rendi tagsága miatt nem tanulhatott tovább a Képzőművészeti Főiskolán. Festő és grafikus pályájának kiemelkedő része volt a régészeti rajz, amelynek a módszertanát is kidolgozta a Nemzeti Múzeum részére. Miután számtalan régészeti tudományos könyvben és kiadványban megjelentek rajzai, 1976-ban a Művészeti Alap tagjai közé fogadták grafikusművészként. Sikeres kiállításai voltak Magyarországon és külföldön egyaránt. Művei megtalálhatók a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményében is. Festőművész feleségével, Lacza Mártával negyven éves boldog házasságban éltek és alkottak. Csepel önkormányzata Csepel díszpolgára címmel tüntette ki 2012-ben.

Atyja, vitéz Dékány Ferenc cs. és kir. vadászpilóta várományosaként nyert felvételt a Vitézi Rendbe 1998-ban, amely életének meghatározó pontjává lett. A magyarországi törzsszékek elöljárójaként lelkiismerettel végezte vezetői feladatát, emellett heraldikai, grafikusi, nyomdai előkészítési munkát is végzett a Vitézi Rend számára.

Elismerésül a Vitézi Szék a Rend bronz és ezüst érdemkeresztjeit, valamint az arany nemzetvédelmi keresztet adományozta részére. Példamutatóan szerény, udvarias, művelt úriember volt, becsületes jellem. A hízelgést nem szerette, a tolakodást visszautasította, az egyenességet tartotta a legtöbbre. Hiányozni fog sorainkból. Búcsúztatása 2015. októberének első felében lesz Csepelen, amelyről később adunk hírt. Nyugodjék békében!

 

Megemlékezés Horthy Miklós kormányzó hazai földbe való temetésének évfordulóján, Kenderesen
2015.08.28

A szeptember 6-i megemlékezésre Budapestről busz indul Kenderesre, amennyiben minimum 45 fő jelentkezik. Várható költség 4.000 ft/fő. A Horthy család sírboltja felújítás miatt még nem látogatható, ezért a délelőtti istentiszteletet követően a Horthy-kastély kertjében lévő szobornál folytatódik az ünnepség. Helyfoglalás legkésőbb szeptember 3-ig: vitéz Kovács György szkp. (30/458-17-30).

 

Elhunyt vitéz Biró István, Marosszék székkapitánya
2015.08.10

 

A TVR erdélyi állománya szomorúan vette tudomásul,hogy 2015. július 6-án, életének 73-ik évében elhunyt vitéz Biró István Géza, Marosszék székkapitánya, a Maros Megyei Távközlési Igazgatóság nyugdíjas technikusa.

Szebenben született 1942-ben. Nagyapja, vitéz Biró Lajos várományosaként nyert felvételt a Vitézi Rendbe 1999-ben. Személyében egy aktív, lelkiismeretes, halk szavú, kötelességét minden körülmények között tisztelettel végző, igaz rendtársunkat veszítettünk el.

Végső búcsút 2015. július 10-én vettünk tőle a marosvásárhelyi római katolikus temetőben, református szertartás szerint, ahol 36 vitézi rendtársa kísérte el utolsó útján. Ravatalánál méltóképpen, vitézi öltözetben álltunk díszőrséget. Nyugodjék békében!

 

Kegyhelyeket újítottak fel a vitézek Homokmégyen és Hillye szálláson
2015.06.12

A Homokmégyi (Bács-Kiskun megye, Kalocsai járás) rk. templomudvarban lévő Mária-emlék, és a Hillye szállás határán elhelyezett "Baka-köröszt” újrafestését végezték el a Történelmi Vitézi Rend 4 főből álló, hillyei leszármazású vitézi csoportja. Átadásukra Hillye szállás fogadalmi napján, 2015 június 12-én került sor. A keresztet  “Isten nagyobb dicsőségére” v. Vörösváczky Csaba v.hadnagy üknagyapja, Romsics Baka Ignácz, és üknagyanyja Vén Erzsébet 1925-ben az egykori körmepusztai birtokukon emeltették, amelyet a 80-as években hozattak át Hillye szállásra. Tovább...

 

 

A hadak útjára lépett vitéz Horváth Gyula tb. törzskapitány
2015.07.20

 

2015. július 16-án Pécsett, küzdelmes életének 89. évében a hadak útjára lépett vitéz Horváth Gyula m.kir. tüzér zászlós, ny. honv. alezredes, ny. karmester és hegedűtanár, a Vitézi Rend tb. törzskapitánya.

Vitéz Horváth Gyula 1926. augusztus 14-én született a Heves megyei Visznek községben. 1941-ben vonult be Nagyváradra, a m.kir. ”Gábor Áron” Honvéd Tüzérségi Hadapródiskolába, miután a gimnázium 5. osztályát sikeresen elvégezte Budapesten. Az 1944. májusi érettségi vizsgát követően, szeptemberben az ifjú hadapródok három ellenséges repülőgépet is lelőttek Nagyvárad felett, köztük egy B-24-es „Liberator” nehézbombázót. Az egyik tűzharcot, amely az egyik gép lelövésével végződött, Horváth Gyula vezette, egy másikban pedig lőszertiszti beosztásban volt.

Az ország északkeleti határán létesítendő védővonalon dolgozó műszaki zászlóaljakhoz vezényelték szakaszparancsnoki beosztásba, Mikóházára. Október közepén a szovjet csapatok közeledése miatt a műszaki alakulatokat kivonták. Szakaszát gyalogmenetben Miskolcra, majd Egerbe vezette. Azután gépkocsikkal Biatorbágyra települtek át, innen pedig Kőszegre. Itt kapta meg a nagyváradi harcokban kiérdemelt I. o. Tűzkereszt kitüntetést, és avatták légvédelmi tüzér zászlóssá 1944. november 15-én. Tovább...

 

Meghívó Horthy & Klebelsberg konferenciára (2015. augusztus 22. - Kaposvár)
2015.07.21

A "Társadalom és kultúra Magyarországon a két világháború között" c. konferencián neves tudósok előadásában az ún. Horthy-korszak legvitatottabb időszakáról (1939 - 1944), és Klebelsberg Kunó ma is példaadó kultúrpolitikájáról, valamint Horthy István kormányzóhelyettes és Horthy Istvánné munkásságáról hallgathatnak meg objektív előadásokat. A konferencia fővédnöke, és a nyitóbeszéd előadója: Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke. Díszvendég: ifj. Horthy István, aki köszöntő beszédet mond. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Részletek a programban (kattints).

 

Elhunyt vitéz Hrabovszky László, a Műegyetemi Forradalmi Bizottság vezetőségi tagja
2015.07.01

 

Életének nyolcvanadik esztendejében hunyt el Székesfehérvárott vitéz Hrabovszky László, a Fejér Megyei Közgyűlés korábbi képviselője, bizottsági elnöke és korelnöke, Fejér megye díszpolgára, az 1956-os forradalom Műegyetemi Forradalmi Bizottság vezetőségi tagja.

1936-ban született Békéscsabán. A forradalomban betöltött szerepe miatt 10 évi szabadságvesztésre ítélték. Hat év után szabadult, Székesfehérváron telepedett le, és mint mérnök dolgozott egészen nyugdíjazásáig. Az 1960-as évek második felében újjászervezte a Fejér Megyei Tervező Irodát, amelynek egyik vezetője volt, majd a későbbiekben – miután erről a munkahelyéről eltávolították – az Agrokomplexnél helyezkedett el. Itt is kiváló szakmai képzettségű mérnöki csoportot hozott létre, a ragasztott faszerkezetek honosításával, tervezésével foglalkozott.

Életét a Kádár-diktatúrában igen nehéz körülmények között élte, forradalmi múltja miatt rengeteg megpróbáltatáson ment keresztül. Mindezek ellenére pedagógus feleségével két gyermeküket tisztességben felnevelték, és környezete nemcsak kiváló szakemberként, hanem emberi habitusáért, jelleméért is tisztelte és megbecsülte. Élete, emberi magatartása, pályája elismeréseként a Fejér Megyei Önkormányzat 2002-ben Fejér megye Díszpolgára kitüntető címben részesítette. 2006-2010 között a Fejér Megyei Önkormányzat tagja és korelnöke, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke, a Pénzügyi Bizottság tagja. Saját érdemei alapján 2002-ben avatták vitézzé Budapesten. Utolsó útján 2015. július 9-én kísértük el Székesfehérvárott a Budai úti ref. templom altemplomában.

 

 

Meghívó nemzeti zarándoklatra Zebegénybe 2015. június 6-ra
2015.06.01

A trianoni békediktátum 95-ik évfordulójára felújításra került a Zebegény feletti Kálváriahegyen 1935-38 között épült Országzászló emlékműegyüttes, amelyet 2000-ben trianoni emlékhellyé avattak. 2015. június 6-án szombaton 9:30 órától a történelmi egyházak képviselői megszentelik az emlékhelyet. Beszédet mond Hende Csaba honvédelmi miniszter. Zenét szolgáltat a Magyar Honvédség veszprémi helyőségi zenekara. Minden emlékezni vágyó zarándokot szeretettel hívnak a szervezők. Részletes program (kattints)

 

 

Ludovika Fesztivál az Orczy-parkban május 16-17-én
2015.05.12

Május 16-17. között rendezik meg a budapesti Orczy-parkban a Ludovika Fesztivált, amely szombaton és vasárnap egész napos ingyenes családi programokkal várja az érdeklődőket. Az V. Ludovika Fesztivál a 2009-ben újraéledt hagyományokat viszi tovább, és méltó módon hajt fejet a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia emléke előtt. A  „Száznapos Ünnepség”  alkalmával ismét élet költözik a felújított Ludovika-főépület kertjébe, amely méltó helyszínt jelent a végzős honvéd tisztjelöltek legjobbjainak elismeréséhez. A hagyományok felélesztése lehetőséget biztosít arra, hogy a civil társadalom bepillantást nyerjen a Magyar Honvédség mindennapjaiba, valamint bemutatkozási lehetőséget biztosít a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a katonai szervezetek számára.  Az eseményen az érdeklődők találkozhatnak a legmodernebb lövész-, tűzszerész- vagy akár hadihajós fegyverekkel, eszközökkel, lesz ejtőernyős ugrás, közelharc- és küzdősport-bemutató. A rendezvény részeként a látogatók megtekinthetik különböző hagyományőrző csapatok lovas felvonulását is. A házigazda Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei szintén számos képességükről tesznek tanúbizonyságot, ezáltal mindennapjaikba is betekintést nyerhetnek, akik kilátogatnak a fesztiválra. Mindezek mellett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem is bemutatja képzési rendszerét. A megújult Ludovika-főépületben képkiállítást rendeznek, és lehetőség lesz az épület bejárására is. Idén a szervezők az első világháború centenáriuma keretében kiemelt figyelmet fordítanak a hagyományőrző tábor azon csapatai felé, amelyek ezt a kort hivatottak bemutatni.  Részletes program (kattints)

 

 

90. születésnapján őszinte szeretettel, igaz barátsággal köszöntjük vitéz Cseresnyés Pál
tb. törzskapitányt

Nemzetes Törzskapitány Úr! Kedves Palikám!

Négy évvel ezelőtt a Vitézi Tájékoztató hasábjain Te köszöntöttél engem, 80. születésnapom alkalmából. Ebben kiemelted, hogy az ember jellemét, későbbi életfelfogását, politikai szemléletét és állásfoglalását a szülői ház eszmeisége, valamint az alma mater szellemisége, hazafias elkötelezettsége alakítja ki, mutatja meg az egyetlen helyes utat. Teljesen igazad volt. Hiszen lehetett volna jobb, nemesebb, a hazához hűségesebb példakép, mint egy csendőr tiszthelyettes édesapa? Lehetett volna jobb nevelést biztosító iskola, mint a Ludovika Akadémia? Amelyben az utolsó, az 1944-ben induló évfolyam növendéke voltál, 3 hónapos akadémistaként harcoltál a szovjet ellen, és a végharcok során I. osztályú tűzkereszttel és bronz vitézségi éremmel tüntettek ki. Ahogy négy éve írtad: mindkettőnket a debreceni Nagytemplomban, 1996. szeptember 21-én avattak vitézzé, és akkor még nem is ismertük egymást. Ennek ellenére - tudtunkon kívül, és azóta is - nagyon sok minden kapcsol bennünket össze. Tovább...

 

A 90 éves vitéz Cseresnyés Pál kitüntetése
2015.04.28.

 

Vitéz Cseresnyés Pál tb. törzskapitány, nyá. honv. főhadnagy 2015. április 8-án töltötte be a 90. évét. A Történelmi Vitézi Rend meghatározó személyiségét otthonában felkeresve, vitéz Hunyadi László főkapitány, vitéz Béres Ferenc budai törzskapitány és vitéz Madaras Ágnes budai vitézi hadnagy köszöntötték a jeles évfordulón.

A főkapitány a magyarság és a Vitézi Rend érdekében végzett önzetlen, mind a mai napig tartó, kimagasló munkájának elismeréseként a VR lovagkeresztjével tüntette ki vitéz Cseresnyés Pált, aki nagy örömmel vette át a kitüntetését, és meghatódva mondta: - ennél nagyobb megtiszteltetés nem is érhetett volna. Pali bácsi megrendült egészsége miatt a látogatás rövid ideig tartott, de ez idő alatt - előrehaladott kora ellenére - sok vidám emlék, adoma és természetesen a Vitézi Renddel kapcsolatos témák, tervek is elhangzottak.

Szívből gratulálunk a legmagasabb kitüntetéshez, és jobbulást kívánunk, törzskapitány úr! 

 

 

Felújították és újraavatták Pomázon a Honvéd emlékművet
2015.04.09

A Pest megyei településen 2015. április 9-én a Hősök terén lévő Honvéd emlékműnél tartották a megemlékezést. Jankovits Gyula szobrászművész 15 éven át Pomáz lakosa volt, ő alkotta az I. világháborús emlékművet, amelyet születésének 150. évfordulójára felújították és ünnepélyesen újraavattak. A rendezvényen ünnepi köszöntőt mondott Hende Csaba honvédelmi miniszter és Vicsi László polgármester. Az ünnepi műsorban közreműködött Berecz András népdalénekes, Borbély Mihály zeneművész és Trokán Péter színművész. A Történelmi Vitézi Rend koszorúját vitéz Hunyadi László főkapitány, vitéz Halász Árpád tb. vitézi hadnagy és vitéz Halászné Gambár Mária VRNT helyezték el az emlékmű talapzatán. Tovább...

 

Elhunyt a szabadságharcos távfutó-legenda vitéz Serényi István
2015.04.03

 

Életének 97. évében, 2015. március 27-én távozott közülünk vitéz Serényi István hírlapíró, távfutó atléta, a Történelmi Vitézi Rend tb. törzskapitánya. Trencsén-Teplicen született 1917. december 13-án, katonacsaládban. Édesapja akkor ott teljesített csendőri szolgálatot. Az összeomlás után menekültek Magyarországra, ahol édesapját visszavették a csendőrség kötelékébe, és végül Veszprémbe került, mint őrparancsnok. Így Veszprémben végezte iskoláit, és ott kezdett sportolni is a veszprémi Magyar Országos Véderő Egyesületnél (MOVE). Mint az ország egyik legjobb atlétája, több országos bajnokságot is nyert. Az 1940-es években a veszprémi Danuvia üzem tisztviselője és sportoktatója lett. Ebben a minőségében kezdődött a hírlapírói tevékenysége, és így lett a Veszprémi Hírlap, a Nemzeti Sport és a Sport Hírlap munkatársa. A kommunista hatalomátvétel után riportjai és haditudósításai miatt kényszermunkára ítélték, ahonnan 1947-ben szabadult. Tovább...

 

 

100 esztendeje tört ki a magyar helyőrség Przemysl erődjéből, a magyar Verdun-ből
2015.03.17

A hősies küzdelemre és hősi halottainkra emlékezve szervez ünnepséget a Buda Törzsszék 2015.03.22. (vasárnap) 16 órától. Helyszín a Margit-híd budai hídfőjénél található „oroszlános” emlékmű (II. ker. Gyóni Géza tér, Przemysl emlékmű).

 

 

Segítsünk a nehéz sorsú kárpátaljai magyar testvéreinknek - felhívás adománygyűjtésre
2015.03.04

A Történelmi Vitézi Rend Északkelet-Magyarország Törzsszéke segélyadományt kíván eljuttatni Kárpátalja rászorult családjaihoz. Vitéz Juhász Béla törzskapitány felhívása a képre kattintva olvasható.

 

Mányban emlékeztek meg a vitézek a doni csaták és a budai kitörés hősi halottairól
2015.02.21.

A Fejér megyei Mány községben tartotta hagyományos központi megemlékezését a Történelmi Vitézi Rend 2012. február 21-én, vitéz Sz. Kovács Ferenc székkapitány, magyarországi széktartó szervezésében. A művelődési házban gyülekeztek a megemlékezők, majd zászlókkal, menetoszlopban vonultak be a rk. templomba, ahol vitéz László Tibor Fejér megye székkapitánya mondott ünnepi beszédet. Tovább...

 

Elhunyt vitéz Keresztes Gyula műépítész
2015.02.23

 

2015. január 10-én örökre eltávozott közülünk vitéz Keresztes Gyula (+94) műépítész, Marosvásárhely díszpolgára, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság, valamint a Református Kollégium Öregdiákok Baráti Körének tagja, a Népújság állandó külmunkatársa.
Keresztes Gyula közösségünknek a példaképe volt és az is marad mindörökre. Amit elért az életében, azt valós munkával, személyes hozzáállással tette, tekintélyt kikövetelő személyisége gyümölcsének tekinthető. Nem külső, hanem belső hatalom eredménye. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület a szervezet jelmondatával méltatja Keresztes Gyulának a köz szolgálatába állított életpályáját, kiemelten a műemlékvédelem terén kifejtett szakmai és közérdekű tevékenységét: „Ki a köznek él, annak élni érdemes”. Tovább...

 

A 95 éves vitéz Hegyi Józsefet köszöntötték Pécsen
2015.02.24

A Dél-Dunántúli Törzsszék Baranya megyei alcsoportja 2015. január 31-én rendhagyó állománygyűlést tartott. A Magyar Hiszekegy elmondása után egyperces főhajtással emlékeztünk vitéz Horthy Miklós kormányzó úr halálának közelgő 58. évfordulójára. Dr. Bárdi László VRNT rövid előadást tartott kormányzó urunk életútjáról, hangsúlyozva kiemelkedő cselekedeteit. Ezt követően vitéz Szárazajtai János törzskapitány ismertette az előttünk álló feladatokat-programokat. Ezt követően pedig vitéz Hegyi József rendtársunkat köszöntöttük a 95. születésnapja alkalmából. Tovább...

 

Jótékonysági ebédet főztek a vitézek Kecskeméten
2015.01.24

2015. január 24-én Kecskeméten a Carol Wojtyla Barátság Központban a múlt esztendőhöz hasonlóan 100 főre főztünk ebédet a rászoruló kecskemétieknek. Rendtársaink pénzbeli és természetbeli adományaiból jött létre a jótékonysági ebéd. A tavalyi év sikere után, idén is kakaspörköltet főztünk tésztával, savanyúsággal, és tejföllel, gyümölcsökkel tálaltuk. Ebédosztás előtt röviden ismertettem, hogy kik is a vitézek és napjainkban mi a feladatunk. Közös ima következett, majd az ebédosztásra került a sor. Szívszorító volt nézni a sok ebédre váró embertársunk hálás tekintetét, köszönetüket tapssal fejezték ki. Ezen a szombati napon 9 rendtársunkkal közösen főztük az ebédet, de természetesen majdnem minden aktív rendtársunk tett valamit az "asztalra". Tovább...

 

Emlékműállítás az 1945. évi felvidéki tömegmészárlás áldozatainak – felhívás adománygyűjtésre
20015.02.17

A lelki üdvükért és a lelki üdvünkért! Az idén, 2015-ben lesz 70 éve, hogy a Beneš-dekrétumok alapján százezreket űztek el otthonukból, tízezreket küldtek kényszermunkára, és ezreket gyilkoltak le a támasz nélkül maradt és kiszolgáltatott felvidéki magyarok közül, minden bírósági ítélet nélkül. Köztük csecsemőket, gyermekeket, nőket és aggastyánokat. Nekünk, szerencséseknek, akik ezeket az atrocitásokat szüleink vagy nagyszüleink jóvoltából túléltük, kötelességünk megemlékezni azokról, akiknek nem volt ennyi szerencséjük, és áldozatul estek a háború alatti és utáni vérengzéseknek. Jelen ismereteink szerint az egyik legnagyobb tömegmészárlás Pozsonyligetfalun történt, ahol 1945-ben bizonyíthatóan legkevesebb 530 személy – magyarok, németek és más nemzetiségűek – esett áldozatul a csehszlovák 17. gyalogezred katonái által elkövetett etnikai tisztogatásnak. Tovább...

 

Elhunyt Dr. vitéz Szirmay László professzor emeritus
2015.02.04

 

A Történelmi Vitézi Rend nagy tiszteletben álló tagja 2015. január 26-án, 91-ik földi esztendejét betöltve hunyt el Egerben. 1923. november 13-án született Egerben. A Dobó István Gimnáziumban érettségizik. 1942-ben édesapja várományosaként avatják a Vitézi Rendbe.

1944-ben karpaszományos szakaszvezetőként Jutasra vezénylik altiszti kiképzésre. A kitelepülő iskolával Németországba megy, ahol amerikai fogságba esik. Kiszabadulása után hazatér és 1946-ban Budapesten a Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetemen vegyészként diplomázik. Decemberi hidegben ússza át a Hansági főcsatornát 1957 végén és kér menedéket a bécsi brit követségen.

Rövid európai tartózkodás után az Amerikai Egyesült Államokban, később Kanadában telepedik le. Vegyészmérnöki mesterdiplomát szerez a detroiti egyetemen, továbbá nukleáris mérnöki mesterdiplomát az iowai egyetemen, majd vegyészmérnöki doktorátust a denveri egyetemen. Dolgozik mérnökként és egyetemi tanárként, kutatási területe a petrolkémia, fémelőállítás, nukleáris reaktorok működése. 30 évig oktat környezetvédelmet és megújuló energiákat az Ohio állambeli Youngstown State University-n. Tovább...

 

 

A doni tragédia 72-ik évfordulóján emlékeztek az elesett magyar honvédekre
2015.01.31.
                                           

Az 1943. januári doni áttörés 72. évfordulóján a Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg hősi halottaira emlékeztek a vitézek Kárpát-medence szerte. Összeállításunkban fényképekkel tudósítunk néhány helyszínről. Tovább...

 

Megemlékezés Horthy Miklós halálának 58. évfordulóján
2015.01.31

A Horthy Miklós Társaság és a Történelmi Vitézi Rend közös rendezvénye: 58 éve hunyt el Horthy Miklós kormányzó – emlékező szentmise és istentisztelet Budapesten. 2015. február 8-a (vasárnap) 10:00 órától a Hazatérés Templomában (V. ker. Szabadság tér). Gyülekező  a helyszínen 9:45-kor.

 

Az 1945. évi budai kitörésre emlékeznek a vitézek Mányon
2015.01.29

A Budapest ostromából 1945. februárban kitörő és életüket vesztő magyar honvédekről idén is Mányban emlékeznek meg a vitézek 2015. február 21-én, szombaton, 10 órai kezdettel.  Helyszínek: Katolikus templom, Hősök parkja, Kitörés-emlékhely. Gyülekezés 9:30-kor a mányi közösségi ház előtt. Részletes információ kérhető vitéz Sz. Kovács Ferenc székkapitánytól, 20/919-05-78, novarakft@hotmail.com.

 

XV. Doni Hősök Emléktúra
2015.01.27.

Az 1943-as doni katasztrófa hősi halottaira emlékező rendezvényen immáron több mint 200 fő vett részt. A hősök előtt tisztelgő zászlóalj ünnepélyes keretek között vonult be január 24-én az egri Dobó István térre. Az eddigi tizenöt év legnagyobb létszámú emléktúráján résztvevőket három külön kiindulópontról elindított szakaszra bontották, amelyek mindegyikének saját útvonalat kellett bejárni, ezzel is növelve az érinthető települések számát.  Tovább...

 

Vitézi bál Erdélyben 2015. február 14-én
2015.01.22

A Kézdivásárhelyen tartandó vitézi bál meghívója elérhető itt (kattints).

 

ln memoriam vitéz Gergely István
a Történelmi Vitézi Rend helyettes főkapitánya

Tudjuk, hogy minden élet - előbb vagy később - elmúlik, mégis félünk a haláltól. Nem ismerjük, hogy mi vár ránk, de hitünk szerint reméljük, hogy egy jobb világba költözünk. Megrendülünk, amikor valaki közülünk, akit tiszteltünk, szerettünk, kilép az élők sorából és - ha katona volt - úgy mondjuk, hogy a hadak útjára lépett. Vitéz Gergely István helyettes főkapitány hagyott itt bennünket az elmúlt napokban. Tovább...

 

Végső búcsút vettek vitéz Gergely Istvántól
2015.01.06

A Vitézi Rend néhai helyettes főkapitányát 2015. január 6-án helyezték örök nyugalomra Németországban, a Lampertheinhez tartozó Neuschloss község temetőjében. Ravatalánál díszőrséget állt vitéz Hunyadi László főkapitány és vitéz Imre László Ny-Eu törzskapitánya. Rendtársai imája kísérje a Hadak útján. Részvétünket és Isten akaratának elfogadásában való megnyugvást kívánjuk családjának. Nemzetünkért és rendünkért végzett munkáját megbecsülve, tisztelettel őrizzük emlékét.

 

A Hadak Útjára lépett vitéz Gergely István (1923-2014)
2014.12.27

 

A Vitézi Szék tudatja mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy vitéz Gergely István, a Történelmi Vitézi Rend tiszteletbeli helyettes főkapitánya 2014. december 25-én, életének 91-ik évében elhunyt.
A Baranya megyei Hidason született 1923. október 16-án. Apja vitéz Gergely Konrád várományosaként avatják vitézzé 1941-ben. 1944-ben végez a Ludovika Akadémián. 1944. november és 1945. április között a Kinizsi Pál Honvéd Csapataltisztképző Iskolában, Jutason ad szolgálatot. Az iskolával kitelepül Németországba és amerikai hadifogságba esik. 1945. októberében hazatér. 1946-ban elbocsátják (B-listázás) a Magyar Honvédség állományából. 1947 és 1951 között banktisztviselő, majd kisipari szövetkezetekben könyvelő. 1956. decemberben hazája elhagyására kényszerül mint volt horthysta, ludovikás katonatiszt. Németországban családjával együtt állampolgárságot kap. Ford-alapítványi ösztöndíjas, majd német állami ösztöndíjjal a Mannheimi Gazdasági Főiskolán diplomát szerez. 1961 és 1984 közötti Németországban két nagy ipari cégnél dolgozik. 1984-ben az ABB Asean Brown Boveri & Cie mannheimi iparvállalat munkavállalójaként, mint az egyik üzemág számviteli osztályának vezetője vonul nyugdíjba.
A Vitézi Rendben vitézi hadnagy (1990), székkapitány (1992), majd törzskapitány (1997). 1999-től a külhoni helyettes főkapitányi teendőket látja el. Egyúttal az 1962-ben Németországban bejegyzett emigrációs vitézi szervezet, a Kameradschaftsbund Ungarischer „Vitéz” Ordensmitglieder elnöke is. Munkáját a Vitézi Szék a VR bronz, ezüst és arany érdemkeresztjeivel és a VR lovagkeresztjével ismeri el. 2014. novemberben megrendült egészsége miatt lemond tisztségeiről.

 

 

Vitézi Bál Tatán 2015. január 17-én
2015.01.05

Immáron a negyedik alkalommal fogjuk megtartani Polgári és Vitézi Bálunkat 2015. január 17-én (szombaton), Tatán a nemrégiben teljesen felújított Pálma Rendezvényház Phoenix báltermében. A bál ínyenc lakomáinak elkészítéséről a Kristály Imperial Hotel Esterházy Étterem híres séfjei gondoskodnak. A belépőjegy ára a négyfogásos vacsorán kívül a tetszés szerinti borfogyasztást is magába foglalja. A hangulatot a vendégek kívánságait is követő élő zene biztosítja. A műsorral is szolgáló meglepetés vendégek, és az izgalmas tombola (vendégek és támogatók adományaiból) kellően garantálja.  Belépő 10.000 Ft/fő vagy 33 €/fő. A meghívó itt megtekinthető (kattints).

Tisztelettel és szeretettel a bál házigazdája: vitéz Dinga László György székkapitány

 

*****************************************************************************************

Áldott, békés, boldog karácsonyi ünnepeket és sikeres, nemzetünk felemelkedését meghozó újévet kívánnak a Vitézi Tájékoztató és a www.vitezirend.hu szerkesztői.

****************************************************************************************

 

Megjelent a 2014. évi Vitézi Tájékoztató
2014.12.21

Megtekinthető a "Kiadványok" menüpont alatt. Kérjük rendtársainkat, hogy a Vitézi Tájékoztató kiadásához - anyagi lehetőségeikhez mérten - szíveskedjenek hozzájárulni. Lapunk hirdetések elhelyezésére is nyújt lehetőséget.

 

Elhunyt vitéz Ferdinandy Géza (1933-2014)
2014.11.16

 

Vitéz Ferdinandy Géza, a Pest Törzsszék tagja, 81 éves korában, hosszú súlyos betegség után 2014. december 12-én hunyt el. 1933-ban született Budapesten. Kivételes sportember volt: vízilabdázó, magyar bajnok lovaglásban, öttusában és vívásban, csapat-világbajnok öttusában.

1947-ben kezdett öttusázni azért, hogy lovagolhasson.  1955-ben a világbajnok magyar öttusacsapat tagja, 1958-ban vb-bronzérmes. Egyedüli magyar sportoló, aki három sportágban is válogatott kerettag. Az 1960-as római olimpiától – és a versenyzéstől is - kémkedés hamis vádja miatt eltiltották. Csak baráti segítséggel juthatott az Úpesti Dózsában félállású vívóedző álláshoz. Ezután már csak vívóversenyeken tudott indulni. Edzőként is a csúcsra jutott, az Újpesti Dózsa és a magyar válogatott lovasmestere lett. Az ő tanítványa volt többek között a világbajnok Mizsér Attila, Kálnoki Kis Attila és Fábián László is.

Vezető kaszkadőrként sok magyar és külföldi filmben láthatjuk karakteres alakját. Az 1988-as szöuli olimpiáig a magyar öttusa válogatott lovasedzője. Lótenyésztőként is dolgozott Tökön és Pomázon. Emberként és sportolóként is a fiatal generációk példaképe. Elismert lovas szakemberként 2014-ben megkapta a  Gróf Széchenyi István Emlékérmet. Huszártiszt nagybátyja, vitéz nemes Benedicty Imre m.kir. ezredes várományosként avatták vitézzé 2010-ben.

 

 

Konferencia Budapesten: Egy korszak és névadója, Horthy Miklós és Magyarország a két világháború között
2014.12.03

2014. december 5-én, pénteken 9:30 – 14:30 óra között tudományos tanácskozást szervez a Horthy–korszakról és névadójáról a VERITAS Történetkutató Intézet. Helyszín: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Díszterme. Előzetes regisztráció szükséges.

 

A Nagy Háború – emlékező kiállítás a Pesti Vigadóban
2014.12.02

A Magyar Művészeti Akadémia Film- és Fotóművészeti, Képzőművészeti, valamint Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozata kiállítással emlékezik az I. világháború tragikus kitörésének 100. évfordulójára. A Nagy Háború 1914 — 2014 című kiállítás kurátorai: P. Szabó Ernő­ művészettörténész és Prutkay Péter   képzőművész. A kiállítás 2014. december 4-től 2015. január 18-ig látogatható a Pesti Vigadó (1051 Budapest, Vigadó tér 2.) emeleti kiállítótermeiben.

 

Vitézavatás Budapesten
2014.09.20.

A Történelmi Vitézi Rend 2014. szeptember 20-án Budapesten tartotta az újonnan felvett vitézek ünnepélyes eskütételét és avatását a IX. kerületi Kálvin téri református nagytemplomban. Az eseményre zsúfolásig megtelt a templom, ahová díszegyenruhás tengerészek és koronaőrök kíséretében hozták be a Szent Korona mását. Összesen 75 fő válhatott a Rend tagjává, ebből 18 fő posztumusz lett felavatva. A Rend tiszteletbeli tagjává választották dr. Bakay Kornél régészprofesszort és Teleki Júlia délvidéki békeharcos-írót. Vitéz Hunyadi László főkapitány végezte az avatási szertartást, majd köszöntötte az új rendtársakat, és Isten áldását kérte reájuk, magyar nemzetünkre, Hazánkra. Tovább...

 

Elhunyt vitéz Fehérváry István (1925-2014)
2014.11.10

 

A Történelmi Vitézi Rend Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy rendtársunk, bajtársunk, a publicista, szerkesztő, egyetemi tanár, az 1945–56 Közötti Magyar Politikai Elítéltek Közössége alapító elnöke földi életének 88-ik évében megtért teremtő Istenéhez.

Temetése 2014. december 1-én volt a Rákoskeresztúri Új köztemetőben a nemzeti emlékhely 298-as parcellájában.

Vitéz Fehérváry István 1925-ben született Budapesten. 1944-1945 között a légierő hadnagya. 1945-1948 között általános mérnöknek tanul. Egyetemi hallgatóként részt vesz a magyar katonai ellenállási mozgalomban. 1949. februárban Ausztriába menekül, de a KGB elrabolja Bécsből, és először Badenben, a KGB főhadiszállásán ítélik el húsz évre, majd kiadják a magyaroknak, akik 1949. december 1-jén 15 év kényszermunkára ítélik. 1956. októberben, a forradalmat megelőző napokban szabadul. Kijelölt kényszerlakhelyén, Mohácson társaival megalakítja a forradalmi bizottságot és megszervezi a nemzetőrséget. Budapestre utazván volt börtöntársaival megalakítják a Politikai Foglyok Országos Szövetségét és katonai egységet szerveznek Kispesten. Tovább...

 

Vitézi megemlékezés lesz Budapesten az 1956-os szabadságharc eltiprásának 58-ik évfordulóján
2014.10.28

November 4-én Budapesten az Új Köztemető 301-es parcellájában emlékeznek a budapesti vitézek az 1956-os magyar szabadságharcban elesett hősökről és a megtorlás áldozatairól. Gyülekező a temető bejáratánál (bent) 10:00-10:30 között. Akik nem gépkocsival érkeznek, azokat az elmúlt évekhez hasonlóan a 301-es parcellához szállítjuk. A megemlékezés kezdete 11:00 óra. Akik a rendezvényen részt vesznek, előzetesen jelezzék azt v. Turba László részére (turba.laci@gmail.com).

 

 

Filmajánló: Vándor Attila - Hősök aranygárdája
2014.10.27

A második világháború legrangosabb katonai kitüntetését, a Horthy Miklós kormányzó által újraalapított Magyar Tiszti Arany Vitézségi Érmet 22 tiszt érdemelte ki. A film megidézi azt a történelmi korszakot, amelynek szellemében nevelkedtek és harcoltak a II. világháború honvéd hősei, akik rettenthetetlen bátorságukkal örökre beírták nevüket a magyar hadikrónikába. Tovább...

 

A románok szárazajtai mészárlásának áldozataira emlékeztek Erdővidéken
2014.09.26

Azért kell évről évre megemlékezni, mert a ma emberének nem szabad elfelejtenie, mi történik, ha a szélsőség eluralkodik – fogalmazták meg a felszólalók tegnap az erdővidéki Szárazajtán, amikor a Gavrilă Olteanu által vezetett Maniu-gárdisták 1944. szeptember 26-i betörésére és a tizenhárom ártatlanul kioltott életre emlékeztek. A 2. világháború után az 50 ezer fős, jobbára félkatonai román alakulat önkéntesei álltak bosszút a második bécsi döntésért és Észak-Erdély Magyarországhoz csatolásáért. Tovább...

 

Koszorús Ferenc tudományos emlékülés – meghívó
2014.10.15

 2014.10.17. (péntek) 16 óra, Barabás Villa (1122 Bp., Városmajor u. 44.). A Koszorús Ferenc Emlékbizottság, az ELTE ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Hegyvidék Helytörténeti Gyűjtemény, a Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége szervezésében kerül megrendezésre a „A becsület útján. Páncélosokkal az életért, Koszorús Ferenc a holokauszt hőse” címmel rendezendő tudományos emlékülésére. A konferencia - szakterületükön magasan képzett előadói - az évtizedek óta elhallgatott, félremagyarázott történelmi helyzetek elemzésével, a negyvenes évek Magyarországának meghatározó eseményeit segítenek más optikából nézni.

 

 

A Hadak útjára lépett vitéz Steig Ottó (1923-2014)
2014.10.13

 

A Dél-Dunántúli Törzsszék Baranya megyei Alcsoport tagjai megrendüléssel vették tudomásul, hogy tisztelt és nagyrabecsült rendtársunk vitéz Steig Ottó 2014. október 4-én, földi életének 92. évében elhunyt. Temetése 2014. október 27.-én 12:00 órakor lesz a pécsi központi temetőben.

V. Steig Ottó 1923. március 6-án a Baranya megyei Villány községben született. Iskolái elvégzése után szobafestő szakmát tanult. Már tizenhat évesen munkába állt és édesapja mellett dolgozott festőként.

Korkedvezménnyel, 1941-ben Bajára vonult be katonának, innen került ki a 2. m.kir. hadsereg honvédjeként a keleti hadszíntérre. Részese volt a doni harcoknak, helytállásáért megkapta az első osztályú Tűzkeresztet a kardokkal és koszorúval. Tovább...

 

 

Megújult hősi emlékművet avatnak a Békés megyei Nagyszénáson október 11-én
2014.10.09

A község 168 hősi halottjának emlékművét, Tallós Ede katonaszobrát 1925-ben állították. Az „Őrszem” leleplezésénél jelen volt József királyi herceg is. A leromlott állapotú szobrot vitéz Csák Attila szobrászművész restaurálta. Újraszentelési ünnepségre szeretettel várja a vitézeket 2014. október 11-én (szombaton) 14:00 órától.

 

***

 

***

***

Hősi halott honvédek emlékhelyét avatták Székesfehérvárott
2014.09.30

A Király sor és a Géza utca sarkán 2014. szeptember 3-án emlékparkot avattak annak a 159 székesfehérvári katonának a tiszteletére, akik 70 évvel ezelőtt a Gyergyószentmiklós határában fekvő Gac-hegyen haltak hősi halált. Az avató ünnepségen jelen voltak állami, megyei, városi, egyházi elöljárók, a honvédség vezetői, hagyományőrző egyesületek és intézetek képviselői.  Tovább...

 

 

A Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság tisztelettel meghívja Önt

a tordai csata 70. évfordulója
alkalmából tartandó megemlékezésre

Helyszín: Tordai központi magyar temető,
malenkij robotosok kopjafája, majd
honvédsírkert

Időpont: 2014. október 4-én helyi idő szerint 13 óra
Részletes információ: Józsa István Lajos, tel.: (+40)264-311-207

 

 

Helyreállították a kormányzó látogatását megörökítő falfestményt a kecskeméti városházán
2014.09.23

A városháza dísztermében a Horthy Miklós 1920-as kecskeméti látogatásáról készült falfestményt az ötvenes években eltüntették, lefestették. Vitéz Molnár Piroska, dr. Juharosné tb. székkapitány asszony kutatásainak és kitartó intézkedéseinek, sürgetéseinek köszönhetően idén megtalálták az elfedett secco-t, feltárták és eredeti fényében helyre is állították. A baloldali városi képviselőknek azonban szúrja a szemét a festmény és az újbóli lefestését tartják az egyedül szóba jöhető megoldásnak. Tovább...

 

Vitézavatás Budapesten szeptember 20-án
2014.09.16.

A Történelmi Vitézi Rend 2014. szeptember 20-án (szombaton) 10:00 órától Budapesten tartja az újonnan felvett vitézek ünnepélyes eskütételét és avatását a IX. ker. Kálvin téri református templomban. Belépés csak meghívóval lehetséges. Szervezési információk a tisztségviselők részére a Letöltések rovatban.

 

Horthy István hősi halálának 72-ik évfordulójáról emlékeztek meg a vitézek Gödöllőn
2014.08.17

Vitéz nagybányai Horthy István magyar királyi repülő főhadnagyra, Magyarország kormányzóhelyettesére emlékeztek a vitézek a gödöllői királyi kastély kertjében 2014. augusztus 17-én. Az ünnepség szervezője dr. vitéz Bucsy László törzskapitány beszédében kiemelte: a Kiskormányzó 1942. augusztus 20 – án bekövetkezett hősi repülőhalálára emlékezni ez a legmegfelelőbb helyszín, hiszen tudomásunk szerint itt áll az egyetlen korabeli, megmaradt, róla készült szobor. Tovább...

 

Megemlékezés Horthy Miklós honi földbe temetésének 21-ik évfordulóján
2014.09.01

Kenderesen 2014. szeptember 6-án szombaton emlékeznek meg a kormányzó tisztelői a Horthy-ligetben, hogy 21 évvel ezelőtt nemzetünk megmentője a végakaratához híven végső nyughelyére, a kenderesi családi kápolnában lett eltemetve. 11:00 órától ünnepi istentisztelet kezdődik a református templomban, majd 12:00 órától koszorúzás a Horthy-sírboltnál.

 

Örök nyugalomra helyezték vitéz Pántis István hamvait
2014.08.08

 

Közép-Mo. Kelet törzsszékünk legidősebb, II. világháborút, a  tordai csatát is  megharcolt és 11 éven át a kommunizmus különböző börtöneit megszenvedett rendtársunk, vitéz Pántis István életének 90. évében, 2014 július 31.-én a Hadak Útjára lépett. Érdemei elismeréséül többek között megkapta az I. o. Tűzkeresztet egy sebesülési pánttal, a " Kisezüst" és " Nagyezüst " Vitézségi Érmet valamint Rendünk Ezüst Érdemkeresztjét és a Nemzetvédelmi Kereszt ezüst fokozatát. Tisztessége és magyarsága mellett a legnehezebb helyzetekben is kitartó, kemény ember volt, akinek távozásával sokan nemcsak atyai barátunkat, hanem az általa átélt időszak súlyos magyar történelmének hiteles tolmácsolóját is elvesztettük.

Temetésére református szertartás szerint 2014. augusztus 8-án került sor a Gödöllő - Máriabesnyői Temetőben. A Vitézi Rend nevében vitéz Bucsy László törzskapitány búcsúzott és mondott emlékbeszédet. Ravatalánál vitézi díszegység állt őrt. Sírja felett - végakaratához híven - felzendült a katonai takarodó. Tovább...

 

Hősi halott honvédek emlékhelyét avatják Székesfehérvárott szeptember 3-án
2014.09.01

A Székesfehérvári Szent István 3. Gyalogezred pótegységének százötvenkilenc katonáját gyilkolták meg orvul a betörő szovjet alakulatok a Keleti-Kárpátoknál, 1944 szeptemberében, Gyergyószentmiklós határában. 2014. szeptember 3-án, szerdán 17:00 órától a tiszteletükre elkészített emlékhelyet avatják fel a Királysor és a Géza utca által határolt téren. A vitézek 17.45 órakor gyülekezzenek a helyszínen.

 

A pozsonyi csatára emlékeztek Gödöllőn
2014.08.28

A vitézek 2014. június 27-én a Nemzeti Együvé Tartozás Parkjában gyűltek össze a 2 tonna tömegű, 4 és fél méter magas, ősmagyar motívumokkal díszített emlékműnél, vitéz Füredi Gábor alkotásánál, amelyet 2010-ben adományozott a Vitézi Rend és a Szent György Lovagrend a városnak. Felavatása óta elkészült annak védőtetője, illetve az erre az alkalomra készült, a 907-ik esztendőben Árpád fejedelemnek a német-római seregek ellen vívott győzelmes csatáját ismertető tábla is. A koszorúzást követően bajtársi ebéddel zárult a rendezvény. Tovább...

 

M E G H Í V Ó

A Történelmi Vitézi Rend Baranya megyei csoportja és Szigetvár Város Önkormányzata
vitéz Igmándy-Hegyessy Géza testőr altábornagy születésének 132. évfordulója alkalmából emléktáblát avat az Igmándy-Hegyessy család sírkápolnája előtti kertben.
Az ünnepség helye és időpontja: Szigetvár – Domolos-puszta, Igmándy-Hegyessy családi sírkápolna, 2014. augusztus 30. 10:00 óra

 

Budapesten már látogatható a LAJTA Monitor Múzeumhajó
2014.08.19

2014. augusztus 15-én az Országgyűlés épülete előtti Duna-szakaszon került állandónak szánt bemutatóhelyére a magyar állam tulajdonában álló, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum gyűjteményébe tartozó, a Zoltán Gőzös Közhasznú Alapítvány kezelésében lévő 143 éves folyami hadihajó (1871) .

 

 

Elhunyt Dr. Huszár Elek
2014.08.08

 

2014. augusztus 8-án a hőgyészi Szent Kereszt Felmagasztalása plébániatemplomban búcsúztak a Tolna megyei alcsoport vitézei nemzetes Dr. Huszár Elek ny. főállatorvostól, aki 2014. július 19-én hunyt el hőgyészi otthonában. Sárbogárdon született 1926-ban. Az 1956-os forradalom a Tolna megyei Regöly községben érte, ahonnan a falu által a pesti szabadságharcosoknak gyűjtött élelmiszer szállítását ő szervezte meg. 1957-ben megtagadta részvételét a TSZ-szervezési agitációban. Ezért koholt vádak alapján kegyetlenül megverték, megkínozták, majd a szekszárdi börtönbe vetették, később a hírhedt kistarcsai táborba internálták. Végül izgatás hamis vádjával 9 havi börtönbüntetést szenvedett. A diktatúra évei végének közeledtével bekapcsolódott a lakiteleki mozgalomba, majd 1990-ben a Magyar Demokrata Fórum tagja, később választmányi tagja lett, 2004-ben pedig csatlakozott a pártból kizárt képviselők által megalapított Nemzeti Fórumhoz.

Aktív szerepet vállalt továbbá a Politikai Foglyok Szövetségében és az ’56-os Szövetségben. Az 1956-os helytállásáért több elismerésben és kitüntetésben is részesült. 1991-ben megkapta a Hazáért és Szabadságért Érdemérmet Antall Józseftől, 1994-ben a Hazáért Érdemkeresztet a Politikai Foglyok Szövetségétől. 1995-ben a Történelmi Vitézi Rend sorai közé fogadta, majd 1998-ban a Szent György Lovagrend lovagjává avatták. 2000-ben Kovács Béla-díjat, majd 2006-ban további három elismerést adományoztak számára. Állatorvosi tevékenységéért a Szent István Egyetem Tatay Zoltán-emlékérmét vehette át 2011-ben.

 

A Hodossy testvérek újabb sportsikere
2014.08.06

Tisztelt Rendtársaink! Sikeresen célba érkeztünk a felvidéki Slovakiaringen szervezett 24 órás kerékpárversenyen az öcsémmel, Tamással együtt. Én 15 óra 30 perc tisztán tekert idővel 420 km-t teljesítettem (71 kör x 5,920 km). Az öcsém picivel kevesebbet teljesített, ő 367 km-t tekert. (62 kör x 5,920 km). Sok szeretettel küldjük a célban készült felvételt. Hodossy Péter VRNT, Csallóközkürt Tovább...

 

Emléktáblát állítanak Prügy községben vitéz Laczkó Lászlónak
2014.08.12  

A Történelmi Vitézi Rend erdélyi törzsszékei 2014. szeptember 6-án 11 órakor tartják a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei községben, az 1944-ben folyó védőharcokban hősi halált halt néhai Dr. vitéz Laczkó László (1908-1944) m.kir. tüzér zászlós - a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje hadiszalagon a kardokkal kitüntetettje - halálának 70-ik évfordulója alkalmából elhelyezett emléktábla ünnepélyes felszentelését. Szeretettel várunk minden rendtársat és minden érdeklődőt a prügyi református templom kertjében.

 

Vitéz Mező Ferenc emléktáblájának avatása Kézdivásárhelyen
2014.08.12

2014. szeptember 27-én 11 órakor ünnepélyes keretek között szentelik fel a Laczkó-kripta homlokzatán elhelyezett emléktáblát néhai vitéz Mező Ferenc  m.kir. zászlós (1919-1944) - a Magyar Tiszti Arany Vitézségi Érem kitüntetettje - halálának 70-ik évfordulója alkalmából. A táblát a Történelmi Vitézi Rend erdélyi törzsszékei állítják. Szeretettel várunk az ünnepélyre minden rendtársat és minden érdeklődőt a kézdivásárhelyi református temetőben.
Frissítés: az ünnepség dátuma szeptember 27-ről október 11-re változott!

 

A Magyar Szent Család ereklyéi Székesfehérvárott
2014.08.12

Székesfehérvár történelmi rangjához méltó programsorozattal készül a Királyi Napokra, melynek nyitó napját augusztus 14-én, csütörtökön tartják. E napon a Püspökségre érkeznek Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre ereklyéi, ahonnan ünnepélyes keretek között – a vitéz Woth Imre törzskapitány vezette koronaőrök közreműködésével - átviszik a szent ereklyéket a Szent István Bazilikába.  A vitézek 8.40 órakor gyülekezzenek a Püspökség ( Székesfehérvár, Városház tér 5.) épülete előtt, ahonnan 9.00 órakor indul az ünnepi menet.  Az ünnepség után 10.00 órakor a Koronaőrséggel együtt a Történelmi Vitézi Rend megkoszorúzza a Bazilika mögött a Fekvő Katona emlékművet, mely az I. világháború hőseinek állít emléket.

 

„Mindent meggondoltam, mindent megfontoltam...”
Száz éve vette kezdetét a Nagy Háború
2014.08.06

1914. június 28-án Szarajevóban egy nacionalista szervezet, a Fekete Kéz (Crna ruka) merényletet követett el Ferenc Ferdinánd főherceg, osztrák–magyar trónörökös ellen. A merénylet okán mindenki háborút akart. A németek úgy vélték: ellenfeleik még nem készültek fel teljesen a világméretű mérkőzésre. Az angolok és a franciák Németországnak nem akartak több időt hagyni a háborús készülődésre. A cári udvarban úgy gondolták, itt az idő északi-tengeri, balkáni és kis-ázsiai törekvéseik valóra váltására. Ezzel párhuzamosan egyre erősebben jelentkeztek a szerb, a román és az olasz nemzeti törekvések. Háborút akartak Bécsben is: eljött az alkalom, hogy a Monarchia bizonyítsa nagyhatalmi „érinthetetlenségét”. Így vélekedett az uralkodó, a katonai és a politikai vezetés is. Tovább...

 

Horthy István kormányzóhelyettesre emlékeznek Gödöllőn aug. 17-én
2014.08.04

Vitéz nagybányai Horthy István kormányzóhelyettes, repülő főhadnagy hősi halálára emlékezve - hagyományainkhoz híven - koszorúzzuk meg szobrát a Gödöllői Királyi Kastély parkjában 2014. augusztus 17-én, vasárnap 18 órakor. Megjelenés zászlóinkkal, rendi díszben, vitézi nagy jelvénnyel, kitüntetések nélkül. Az eseményre a Rendünk értékrendjével egyetértő szervezeteket is szeretettel várjuk. A koszorúzás után a közelben lévő magánterületen (gépkocsival 1 perc, gyalog 3 - 4 perc ) mutatjuk be vitéz Csák Attila szobrászművész rendtársunknak (a Gyimesbükkön felállított v. Sebő Ödön szobor alkotójának) a kormányzót ábrázoló 5/4 - es méretű, gipszbe öntött mellszobrát, melynek alapján elkészül a szobor carrarai márványból is. Az alkotáshoz szükséges márványtömböt rendi közadakozásból Olaszországból hozattuk meg. A magas művészi értéket is képviselő szobor bemutatására rendi barátsággal várjuk a koszorúzáson résztvevőket.

 

 

I. világháborús kiállítás nyílt Kecskeméten
2014.07.31

A TVR Bács-Kiskun megyei tagjai is részt vettek a "Hazatérnek...1914 - 2014" című kiállítás megnyitóján Kecskeméten,  2014. július 31-én. Előtte koszorút helyeztünk el a kecskeméti Nagytemplom I. világháborús emléktáblájánál, illetve az I. világháborús emlékműnél, közösen a hagyományőrző huszárokkal, honvédekkel. A megnyitó ünnepségre a "Cifrapalotában" került sor, amelyet Dr. Navrasics Tibor külgazdasági és külügyminiszter nyitotta meg. Tovább...

 

 

 

 

Az Észak-Dunántúli Törzsszék avatandói Szőgyénben tettek esküt
2014.06.28.

Ünnepélyes keretek között, vitéz Hunyadi László főkapitány és a törzsszék tisztikara jelenlétében tették le vitézi esküjüket 2014. június 28-án a szőgyéni rk. katolikus templomban az Észak-Dunántúli Törzsszék új tagjai. A bevonulás után vitéz Dinga László György székkapitány köszöntötte a megjelenteket. Őt vitéz Pintér Kornél törzskapitány üdvözlő szavai követték, majd a főkapitány szólt az eskütevőkhöz. A vitézi elöljárók és a felvételt nyert 13 személy a kivonulást követően megkoszorúzták először a község I. majd ezt követően a II. világháborús emlékműveit. Az utóbbi kertjében egy emléktölgyet is elültettek. Az ünnepség bajtársi ebéddel zárult. Tovább...

 

Együttműködési megállapodást kötött a Történelmi Vitézi Rend és a Kárpát–medencei Vitézek Rendje
2014.06.24

Ünnepélyes keretek között a Történelmi Vitézi Rend Egyesület és a Kárpát–medencei Vitézek Rendje Egyesület képviselői 2014. június 24-ik napján Gödöllőn a Királyi Váróban együttműködési megállapodást kötöttek a 2012-ben Béren tartott találkozón elhatározott, a rendi ágak közeledése és egységességének helyreállítását célzó erőfeszítéseik következő állomásaként. Az együttműködési megállapodásban foglaltak alapján a felek kiemelték, hogy szükség szerint felállítandó szakértői-, illetve munkabizottságok létrehozásával közösen felmérik az érintett rendi ágak jelenlegi helyzetét, állományát, valós taglétszámát, törekednek a felvételi eljárás egységesítésére, a Rendi Kódex/Kiskáté harmonizálására, továbbá a rendtörténeti dokumentumok kölcsönös megismerésére a tényszerű rendtörténet kidolgozása érdekében.

 

Megemlékeztek a vörös terror kalocsai áldozatairól
2014.06.25.

Kalocsa Város Önkormányzata 2014. június 25-én megemlékezést rendezett a Szamuely terrorbrigádja által 95 évvel ezelőtt Kalocsán meggyilkolt áldozatok emlékére a volt Jezsuita Rendház falán lévő márvány-emléktáblánál. Kalocsa Város Önkormányzata nevében Török Ferenc polgármester és az önkormányzati képviselők jelenlétében ifj. dr. Filvig Géza mondott megemlékező beszédet. A vitézek nevében v. András István kérte az önkormányzatot, a kalocsai vasúti pályaudvaron a mai napig még meglévő Szamuely-emléktábla eltávolítására. Tovább...

 

Meghívó - a pozsonyi csatára emlékeznek Gödöllőn június 27-én
2014.06.23

Rendtársaikat, barátaikat és az érdeklődőket is hívják és várják a gödöllői vitézek 2014. június 27-én 11:00 órára a Nemzeti Együvé Tartozás Parkjába (Táncsics Mihály utca, a Kiskastély Étterem melletti park). A 2 tonna tömegű, 4 és fél méter magas, ősmagyar motívumokkal díszített emlékművet, vitéz Füredi Gábor alkotását 2010-ben adományozta a Vitézi Rend és a Szent György Lovagrend a városnak. Felavatása óta elkészült annak védőtetője, illetve az erre az alkalomra készült, a 907-ik esztendőben Árpád fejedelemnek a német-római seregek ellen vívott győzelmes csatáját ismertető tábla is. A rendezvény után  a helyszínen Gödöllő vendéglátásában lesz részünk.

 

Hõsök napi vitézi megemlékezések
2014.05.25.

Május utolsó vasárnapján a vitézek számos helyen megemlékeztek a világháborúkban elesett magyar katonákról. Tovább...

 

Emlékplakett és emléklap avatás Székelyudvarhelyen
2014.03.01

A Történelmi Vitézi Rend Székely törzse március 1-jén Székelyudvarhelyen a Szent Miklós-hegyi római katolikus temetőben emlékplakettet avatott Kis Ferenc 1848-as honvéd, ezredtrombitás tiszteletére, majd ezt követően részt vett vitéz báró Emődy Dániel István emléklapjának avatásán a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium kertjében. Tovább...

 

A Történelmi Vitézi Rend főkapitányának hősök napi felhívása

Tisztelt Rendtársaim!

A Kárpát-medence népeire 100 esztendeje jött el történelmének egyik legsötétebb és legpusztítóbb éve, az 1914-es. Falvainkban és városainkban emlékművek hirdetik nagyapáink, dédapáink véráldozatát. Felhívom a vitézi társadalom tagjait, hogy a Hősök Napján ne maradjon háborús emlékmű elhanyagoltan, ápolatlanul és legalábbb egy koszorú, virágcsokor vagy mécses hirdesse az elesett honvéd hőseink áldozatkészségét, vitézségét, amelynek mai magyar létünket köszönhetjük.

Kelt Budapesten, 2014. május 23-án

vitéz Hunyadi László főkapitány s.k.

 

Meghívó 2014. május 17-re Kenderesre
2014.05.10

Kenderes Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt 2014. május 17-én 11:00 órára özv. Horthy Istvánné gróf Edelsheim Gyulai Ilona (1918-2013) sírkövének elhelyezésére és szentelésére a Horthy család mauzóleumához. Buszt szervezünk Budapestről, amelynek költsége 2.500-3.000 Ft/fő. Jelentkezés v. Kovács Györgynél (19 óra után 30/458 17 30) vagy v. Székely Lászlónál (20/956 22 81) május 14-i határidőig.

Program:

 • Himnusz
 • Pádár Lászlóné, Kenderes város polgármesterének köszöntője
 • Bőzsöny Ferenc emlékezik Ilona asszonyra
 • Sírkő szentelés a római katolikus szertartás szerint
 • Koszorúk elhelyezése
 • Horthy István köszönetnyilvánítása
 • Szózat

 

Meghívó koszorúzásra a Haditengerészek Napján
2014.05.10

2014. május 14-én (szerdán) 15:00 órakor a az otrantói győzelem (1917) évfordulóján, a Haditengerészek Napján tartandó ünnepség lesz Budapesten a Hadtörténeti Intézet és Múzeum díszudvarán.

 

Vitézi állománygyűlés Bécsben
2014.03.22

A Történelmi Vitézi Rend ausztriai csoportja 2014. 03. 22-én tartotta évi állománygyűlését a bécsi magyar katolikus egyházközség és a Szent István Egylet helységeiben vitéz Érczhegyi István törzskapitány vezetésével.

 

 

Kárpátalja visszatérésének 75-ik évfordulóján tartott szentmise
2014.03.14

75 éve, hogy Kárpátalját - köszönve a 900 rongyosnak és a Magyar Királyi Honvédség alakulatainak - visszavettük. Erre emlékeztek a hódmezővásárhelyi vitézek a Szentháromság (Belvárosi) katolikus templomban tartott misével és utána a templom előtti kettőskeresztnél tartott mécsesgyújtással, melyet a Kárpátaljáért életüket áldozó, hősi halált halt mintegy 60 rongyos és katona emlékére gyújtottak meg. Egyben megemlékeztek még a hagyományos magyar- lengyel barátságról is, amely a Kárpátaljáért vívott harcok során is megmutatkozott. A misét Német László esperes és Artur Prenkiewicz, a szeged-felsővárosi Szent Miklós templom plébánosa közösen tartotta. /v. Nagy László vhdgy/

 

Szobrot állítottak Budapesten vitéz Pongrátz Gergelynek
2014.02.18

Születésének 82-ik évfordulójára Zuglóban, a Nagy Lajos király út és a Fogarasi út sarkán, a róla elnevezett téren avatták fel 2014. február 18-án a vitéz Pongrátz Gergelynek (1932-2005) a szobrát. A TVR nevében v. Turba László törzskapitány vezetésével emlékeztek a vitézek rendtársukra, a Corvin-közi 56-os felkelőcsoport legendás főparancsnokára. A szobor talapzatára ezt a jelmondatot vésték: A HAZA MINDENEK ELŐTT

 

Felhívás az egri országzászló támogatására
2014.04.09

Egerben 1936-ban Gömöri Vagner József építész tervei alapján, közadakozásból épült meg az ereklyés országzászló a Hatvani kapu téren. 1969-ben lebontották és helyére a munkásmozgalmi mártírok emlékművét, a Sárkányölő szobrot állították fel, Nemecz József és Nagy József véreskezű direktóriumi tagok emlékére, amely jelenleg is ott található. A Történelmi Vitézi Rend, a Szent György Lovagrend, a Szent László Lovagrend és a Hun Fokos Szövetség Hagyományőrző Egyesület felhívással fordul minden jó érzésű, Magyarországon és külhonban élő nemzettestvéreinkhez, hogy támogatásával segítse az Egerben újjáépítésre kerülő ereklyés országzászló megvalósulását. Tovább...

 

Békés megyei vitézek ajándéka az orosházi katolikus templomnak
2014.03.16

Március 16-án délelőtt az orosházi katolikus templomban a délelőtti szentmise keretében magyar nemzeti zászlót szentelt dr. Laurinyecz Mihány kanonok, esperes-plébános, mely zászlót a templom tornyán helyezik el és egy évig díszíti a templomot. Tovább...

 

Felavatták az első Petőfi-szobrot Horvátországban
2014.03.15

Vitéz Szenn Péter ref. lelkész kezdeményezésére Harasztiban nemzeti ünnepünk alkalmából felavatták Horvátország első Petőfi Sándor-mellszobrát. Tovább...

 

Az 1848-as forradalmat ünepelték a vitézek március 15-én
2014.03.15.

A Történelmi Vitézi Rend területi egységei idén is részt vettek a lakóhelyükön rendezett megemlékezéseken és koszorúzásokon. Összeállításunkban néhány helyszínről tudósítunk. Tovább...

 

Megemlékezés Mányban a község és a budai kitörés hősi halottairól
2014.02.08.

A Fejér megyei Mány községben tartotta hagyományos központi megemlékezését a Történelmi Vitézi Rend 2014.02.08-án vitéz Sz. Kovács Ferenc székkapitány, magyarországi széktartó szervezésében. A művelődési házban gyülekeztek a megemlékezők, majd zászlókkal, menetoszlopba rendeződve vonultak be a ref. templomba, ahol vitéz Szabó Ferenc lelkész hirdetett igét, majd dr. Négyesi Lajos alezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Karának tanára mondott megemlékező beszédet. Tovább...

 

Hodossy Péter maratonfutó előadása március 8-án
2014.02.26

Budapesten 2014. március 8-án szombaton "Nincs határ, csak akarat és hit" címmel tart előadást Hodossy Péter maratonfutó, a Történelmi Vitézi Rend tagja. Hetvenkilenc alkalommal teljesítette a maratoni távot a világ 19 különböző országában Moszkvától New Yorkon át egészen Honoluluig. Ennek a hetvenkilenc alkalomnak legérdekesebb állomásait és helyszíneit osztja meg hallgatóival. Kapható lesz az Aki útnak indul és a Felvidéki vándorok című könyvei.  Helyszín: Maratonman Depo 1138 Budapest Népfürdő utca 5/c. Időpont: 14.30. A belépés díjtalan. Kérjük időben érkezni, mert csak 50 ülőhely van.

 

Megemlékezés Horthy Miklós kormányzóvá választásának 94. évfordulóján és emléktáblájának megkoszorúzása
2014.02.26

A Déli Harangszó Baráti Kör szeretettel meghívja Önt és családját Horthy Miklós altengernagy, flottaparancsnok emléktáblájának megkoszorúzására. 2014. március 1-én, szombat délután 17.30 órakor a Krisztina Szálloda elé (Veres Péter út 79. - Fuvallat utca sarok, Bp. XVI. Sashalom). A koszorúzás után történelmi előadást tart a szálloda dísztermében Gueth Ádám ifjú történész az Európa és hazánk sorsát döntő mértékben meghatározó I. Világháború számos fontos jellemzőjéről A „Nagy Háború” természetrajza címmel.

 

57éve hunyt el Horthy Miklós kormányzó – emlékező szentmise Budapesten
2014.02.11

Vitéz nagybányai Horthy Miklós halálának 57. évfordulóján ökumenikus szentmisén emlékeznek tisztelői 2013. február 16. (vasárnap) 10 órától Budapesten a Belvárosi Főplébánia templomban (az Erzsébet híd pesti hídfőjénél). Szeretettel várjuk a megemlékezőket, érdeklődőket.

 

Vitézi bál Esztergomban március 1-én
2014.02.09

A Történelmi Vitézi Rend Komárom-Esztergom Vármegyék Székkapitánysága
2014. március 1. napján 19:00 órától Esztergomban a Prímás pincében (Szent István tér 4.) rendez vitézi bált. Az est illő légkörét a háromfogásos vacsora, a vendégek kívánságait is követő élő zene, a műsorral is szolgáló meglepetés vendégek, és az izgalmas tombola (vendégek adományaiból) kellően garantálja. Belépés csak meghívóval, amely 12.000 Ft (vagy 40 EUR) /fő áron megrendelhető Ipi Zoltán VRNT úrtól. További információ kérhető: v. Smidt Róbert (+42 1 918 644801).

 

A doni tragédia 71-ik évfordulóján emlékeztek az elesett magyar honvédekre
2014.01.12.
                                           

Az 1943. januári doni áttörés 71. évfordulóján a Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg hősi halottaira emlékeztek a vitézek Kárpát-medence szerte. Összeállításunkban fényképekkel tudósítunk néhány helyszínről. Tovább...

 

Magyar Vitézek Bálja 2014 - Budapest
2014.01.13.

2014. február 15-én tartja hagyományos vitézi bálját a Történelmi Vitézi Rend Budapesten a Danubius Hotel HELIA-ban (1133 Budapest, Kárpát utca 62-64.). Belépés csak meghívóval, amely 13.000 Ft/fő áron megrendelhető v. Madaras Ágnesnél ( 20/824-9506) , v. Debreczenyné Pósa Katalinnál ( 20/331-0240) és v. Tolnai Etánál (30/274-9516). Vendégek elhelyezése 10 fős kerek asztaloknál. Vendéglátás: svédasztalos. Kapunyitás 18:00 órakor.

 

Megemlékező szentmise Budapesten a magyar királyi 2. honvéd hadsereg doni katasztrófájának 71. évfordulóján
2014.01.09

Megemlékezéssel egybekötött gyászszertartásra hív minden érdeklődőt a Katolikus Tábori Püspökség 2014. január 11-én, szombaton, 15.00 órakor a Budavári-Nagyboldogasszony Plébániatemplomba a doni katasztrófa hetvenegyedik évfordulója alkalmából. A Don-kanyarnál megsemmisítő vereséget szenvedett hadsereg hős katonáira emlékező szentmisét Bíró László katolikus tábori püspök mutatja be. A megemlékezésben közreműködik az MH Légierő Zenekar is, Katona János alezredes vezénylése mellett. Vitézeknek gyülekező 14:30-kor a templom előtt. Jelentkezés v. Turba László törzskapitánynál. 16:30-tól koszorúzás a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum díszudvarán, a doni hősök emléktáblájánál.

 

Elhunyt vitéz Pataky József (1931-2014)
2014.01.07

 

A TVR Erdélyi Országos Törzse és az Észak-Erdélyi Törzskapitányság megrendülten tudatja, hogy vitéz magyarsárosi Pataky József, Torda-Aranyos Szék székkapitánya 2014. január 5-én a Hadak Útjára lépett. Élete meghatározó élménye volt, amikor végignézte unitárius lelkész édesapja vértanúságát, akit a beözönlő szovjet csapatok gyilkoltak meg. Hittel és tettrekészen várta a pillanatot, amikor a elhárulnak az akadályok a történelem hiteles feltárása elől, és a régi sebek begyógyíthatók lesznek. Munkássága nem mindennapi életerőt tükröz: 1990-2008 között Torda város tevékeny önkormányzati képviselője, 2004-2008 között a Kolozs-Tordai Unitárius Egyházkör felügyelőgondnoka. 2000. szeptember 5-én létrejön a Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság (THHB), melynek alapító tagja és haláláig elnöke. A THHB 14 éves működése alatt 53 településen ill. temetőben azonosított magyar honvédsírokat, 2.471 elesett magyar katona nyughelyét vették nyilvántartásba-gondozásba méltó emléket állítva a hősöknek.

Szólnunk kell a fafaragó mesterről: keze nyomán a magyar lélek formái öltenek testet alkotásaiban a tordai unitárius templom beltéri kompozícióitól a családi házak meghittséget sugárzó használati eszköztáráig.

Érdemeiért Torda város díszpolgári címet adományozott neki. Megkapta a magyar állam által adományozható legmagasabb kitüntetést: a Magyar Arany Érdemkeresztet, továbbá a Magyar Hadisírgondozásért Kitüntető Cím I. és II. osztályát, a Történelmi Vitézi Rend Arany és Ezüst Érdemkeresztjét, valamint Ezüst Nemzetvédelmi Keresztjét. Betegségét türelemmel viselte, az utolsó percig a nemzet szolgálatában állt. Katonás tartását, egyenes beszédét, határozott jellemét örökre emlékezetünkbe véssük. Kutatásai eredményeit az utókor hálás szívvel fogja használni és tovább kamatoztatni.

Utolsó földi útjára január 8-án kísértük az ótordai ravatalozó kápolnából. A magyarok Istene adjon örök nyugodalmat neki!

v. Lázár Elemér erdélyi országos törzskapitány

 

 

*****************************************************************************

Tisztelt Rendtársak!

Köszönjük a szerkesztőségbe érkezett sok-sok üdvözletet. Áldott, békés, boldog karácsonyi ünnepeket és sikeres, nemzetünk felemelkedését meghozó újévet kívánnak a Vitézi Tájékoztató és a rendi honlap szerkesztői. Vitéz Hunyadi László főkapitány üdvözletét lásd a karácsonyi különszámban (kattints).

 

*****************************************************************************

 

Megjelent a 2013/2. sz. Vitézi Tájékoztató
2013.11.23

A Történelmi Vitézi Rend kiadványai megtekinthetők a "Kiadványok" menüpont alatt. Kérjük rendtársainkat, hogy a Vitézi Tájékoztató kiadásához - anyagi lehetőségeikhez mérten - szíveskedjenek hozzájárulni. Lapunk hirdetések elhelyezésére is nyújt lehetőséget.

 

 

Megemlékezés az 1956-os magyar szabadságharc elbukásának 57-ik évfordulóján
2013.11.04

November 4-én Budapesten az Új Köztemető 301-es parcellájában emlékeztek a budapesti vitézek a z 1956-os magyar szabadságharcban elesett hősökről és a megtorlás áldozatairól, amelyen részt vett v. Hunyadi László főkapitány, v. Dékány Ágoston országos törzskapitány, v. Turba László és v. Béres Ferenc törzskapitányok, továbbá a Történelmi Vitézi Rend számos tagja. Tovább...

 

 

Katonasírok újultak meg halottak napjára Hódmezővásárhelyen
2013.10.01

A hódmezővásárhelyi vitézek megtisztították a hősi halottak sírköveit és rendbe hozták a sírok környezetét is, hogy méltó módon álljanak a halottak napi megemlékezés elébe. Vitéz Nagy László vitézi hadnagy vezetésével a Zrínyi Miklós laktanya katonái végezték a munkát. Tovább...

 

Megemlékezés az 1956-os forradalomról
2013.10.23

Az 1956-os forradalom 55-ik évfordulóján ország-világszerte megemlékeztek és elhelyezték a megemlékezés koszorúit a vitézek. Néhány helyszínről fényképes tudósítással számolunk be. Újabb képekkel! Tovább...

 

A Történelmi Vitézi Rend is részt vesz a székely meneten
2013.10.22

Erdély-szerte a Székelyföld Trianonjának nevezik azt régiós átalakítási tervet, amelyet Bukarest akar ráerőltetni a térségre európai uniós követelményekre hivatkozva. Legalább százezer ember kell ahhoz, hogy október 27-én a Székelyek Nagy Menetelése keretében a Bereck és Kökös közötti 55 kilométeres szakaszon hatásos demonstrációt tartsanak a Székelyföldet szétdarabolni akaró román szándékkal szemben. Október utolsó vasárnapján 11 órakor megszólalnak a résztvevő települések harangjai, és elindulnak a menetoszlopok. A Duna Televízió és a Kossuth Rádió 9.45-től délután fél 2-ig folyamatosan közvetíti az eseményeket. Ezzel egyidőben Budapesten rokonszenvtüntetést szerveznek. A tüntető menet a Hősök teréről pontosan 11 órakor indul, és a Dózsa György út – Ajtósi Dürer sor - Stefánia út - Thököly út útvonalon Románia Budapesti Nagykövetsége elé vonul. A Hősök terén, indulás előtt, a Székelyföldért Társaság önkéntes adománygyűjtést szervez a háromszéki tüntetés költségeinek támogatására. A központi rendezvényre 12:00 és 13:30 között a Román Nagykövetség előtt felállított színpadon kerül sor.  A demonstráció méltóságának megőrzése érdekében arra kérik a résztvevőket, hogy a helyiségnév-táblák mellett csak székely zászlókat és történelmi magyar lobogókat hozzanak magukkal. Kérjük a Történelmi Vitézi Rend tagjait és szimpatizánsait, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a háromszéki menetelésen illetve a budapesti szimpátiatüntetésen!

 

Istentisztelet és emléktábla avatás Egerben
2013.10.13

Egerben, a Minorita templomban, 2013. október 13-án az Észak-kelet Magyarországi Törzsszék tagjai ökumenikus szertartás keretén belül, szűk körben emlékeztek meg az egri 14. gyalogezred elhunyt hős honvédeiről. Ezt követően a vitézek emléktáblát avattak a hősi halottak tiszteletére.Tovább...

 

Az aradi vértanúk emléknapján fejet hajtottak a vitézek
2013.10.06

Az aradi vértanúk emléknapján az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverését követően Aradon kivégzett 13 vértanúra, illetve az ugyanezen a napon Pesten kivégzett Batthyány Lajosra, Magyarország első független, felelős kormányának miniszterelnökére emlékeztek a vitézek. Tovább...

 

Megemlékezések október 6-án
2013.09.30

Az Aradon mártírhalált halt tábornokokra és gróf Batthyány Lajos miniszterelnökre emlékezik a Történelmi Vitézi Rend a központi ünnepségén Érden, a Kálvin téri ref. templom kertjében álló emlékműnél 2013. október 6-án vasárnap 11:00 órától. Előtte 10:00 órától ünnepi istentisztelet lesz a templomban.

 

Elhunyt a legidősebb rendtársunk vitéz Kovács Ernő
2013.10.01

 

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett és nagyrabecsült vitéz Kovács Ernő m.kir főhadnagy, a Komárom-Esztergom vármegyék székkapitányságának tagja, legidősebb bajtársunk, 2013. szeptember 26-án, életének 104-ik évében visszaadta lelkét Teremtőjének és örök szolgálatra  jelentkezett a legfelsőbb Hadúrnál. Vitéz Kovács Ernő 1910-ben született Pázmándfaluban, Győr vármegyében. A 2. vh-ban gyalogsági főhadnagyként harcolt: 1943-ban túlélte a doni poklot, majd 1944-ben az Uzsoki és Vereckei hágóknál védte a magyar hazát. 1945 májusában, az utolsók közt tette le a fegyvert, amelyet három év keserű szovjet hadifogság követett. 1948-ban lefokozták. 1954-ben Tatára költözött, polgári foglalkozása szerint matematika-fizika szakos tanárnak és innen vonult nyugalomba igazgatóhelyettesként. 1996-ban avatták vitézzé Debrecenben saját érdemei alapján. 2010-ben, századik születésnapján a Vitézi Rend nemzetvédelmi keresztjének arany fokozatával köszöntötte őt a Rend főkapitánya.

 

Vitézavatás Budapesten
2013.09.21

A Történelmi Vitézi Rend 2013. szeptember 21-én Budapesten tartotta az újonnan felvett vitézek ünnepélyes eskütételét és avatását az V. ker. Belvárosi Plébániatemplomban. Az avatásról készült filmtudósítás megtekinthető itt: Tovább...

 

Recsk 60 éve szabadult fel
2013.09.07

A recski büntetőtábor felszabadulásának 60-ik és a Recski Szövetség megalakulásának 25-ik évfordulója alkalmából 2013. szeptember 7-én megemlékezést tartottak az egykori láger helyén kialakított emlékparkban. Tovább...

 

Megemlékezés Horthy Miklós honi földbe temetésének 20-ik évfordulóján
2013.09.01

Kenderesen 2013. szeptember 1-én nagyszabású ünnepségen emlékeztek meg a kormányzó tisztelői a Horthy-ligetben, hogy 20 évvel ezelőtt nemzetünk megmentője a végakaratához híven végső nyughelyére, a kenderesi családi kápolnában lett eltemetve. Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke köszönetet mondott az újratemetés minden résztvevőjének. Tovább...

 

Megemlékezés az Úz-völgyében
2013.08.24

Huszadik alkalommal emlékeztek a hazájukat, szülőföldjüket védő székely-magyar honvédekre, akik az 1944. augusztus 24-i szovjet vérbetörés napján, és az azt követő hetekben vesztették életüket az Úz-völgyében. A helyi, korábban elhanyagolt temető két évtizede zarándokhellyé vált. Szimbolikus emlékmű, kopjafák, kő- és fakeresztek egész sora emlékeztetnek a szomorú napra. Tovább...

 

A kormányzóhelyettesre emlékeztek Gödöllőn
2013.08.23

A Történelmi Vitézi Rend Közép-Mo Keleti Törzsszékének rendezésében mintegy 120 fő részvételével emlékeztek meg Magyarország kormányzóhelyetteséről, vitéz nagybányai Horthy István repülő főhadnagyról, hősi halálának 71. évfordulóján. A Gödöllői Királyi Kastély parkjában álló szobránál Dr. v. Bucsy László törzskapitány özvegy Horthy Istvánné Becsület és Kötelesség címmel írt memoárja alapján emlékezett a " Kiskormányzóra ", ezzel leróva tiszteletüket az idén 95 esztendősen elhunyt főméltóságú Ilona asszony előtt is. Tovább...

 

A Hadak Útjára tért vitéz Kovács Béla (1919-2013)
2013.08.23

 

2013. július 31-én, 95. életévében tért a Hadak Útjára dunakeszi rendtársunk, vitéz Kovács Béla, a Magyar Királyi Honvédség tartalékos hadnagya, doni veterán, a Vitézi Rend Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett tagja, a Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetségének (HONSZ) korábbi gazdasági igazgatója. Vágkirályfán született 1919-ben. Iskoláit Érsekújvárott végzi. Tartalékos tiszti képzését követően 1942. áprilisában kerül ki a keleti hadműveleti területre. Aknavető szakaszparancsnokként harcol a doni előrenyomulásban, majd a doni frontvonal megtartásában 1942. őszén, végül az 1943. januári szovjet áttörésnél. Harckocsigránát szilánkoktól súlyosan sebesül: életét megmentik, de egészsége tartósan megrokkan. 1945. után a csehszlovák hatóságok vagyonelkobzás mellett kitelepítik érsekújvári otthonából és kiutasítják az országból. Veszprémben, majd Kaposváron kezdi újra az életét, majd idős korában Dunakeszire költözik gyermekei közelébe.

Kenderesen avatták vitézzé 2008-ban saját érdeme alapján. Búcsúztatása 2013. augusztus 23-án volt Budapesten a belvárosi Szent Mihály templomban. Hamvait a templom urnatemetőjében helyezik örök nyugalomra.

 

 

***

A Recski büntetőtábor megszűnésének 60. és a Recski Szövetség megalakulásának 25. évfordulója alkalmából 2013. szeptember 7-én (szombaton) 11,00 órai kezdettel
kerül sor a megemlékezésre az emlékparkban. Beszédet mond Hende Csaba honv. miniszter és vitéz Krasznay Béla a Recski Szövetség országos elnöke

***

A Történelmi Vitézi Rend Székely Törzsszéke 2013. szeptember 1-én (vasárnap) 16:00 órától Szolnokon a Templom u. 8 sz. alatt emléktábla felszentelési ünnepséget tart a székely származású vitéz Nagy fivéreknek, kormányzó urunk volt tábornokainak. Szeretettel várunk minden érdeklődőt - v. Lázár Elemér, Erdély országos törzskapitánya


Megemlékezés Horthy Miklós honi földbe temetésének 20-ik évfordulóján
2013.08.06

Kenderesen 2013. szeptember 1-én nagyszabású ünnepségen emlékeznek meg a kormányzó tisztelői, hogy 20 évvel ezelőtt nemzetünk megmentője a végakaratához híven végső nyughelyére, a kenderesi családi kápolnában lett eltemetve. A Magyar Tengerészek Egyesülete által kezdeményezett temetésre több mint ötvenezren érkeztek Kenderesre az ország minden részéből, az elszakított országrészekből és a nyugati emigrációból. Megjelent a hazai közélet számos képviselője és a kormány nyolc tagja is. Antall József miniszterelnök a családtagjaival képviseltette magát. Beszédet mondott vitéz Radnóczy Antal, a Vitézi Rend főkapitánya, Baranyi Mihály, Kenderes polgármestere, Kéri Kálmán ny. vezérezredes, Hegedűs Lóránt ref. püspök, Edelsheim-Gyulai Ilona grófnő és ifj. Horthy István. Az egyházi szertartást Kocsis Elemér ref. püspök, Szalai Pál kenderesi lelkipásztor és Seregély István egri érsek végezte. A kriptában a tengerészek búcsúztak az altengernagytól. Az egykori Horthy-kastély parkjában ekkor avatták fel a kormányzó mellszobrát, amelyet a Vitézi Rend állíttatott. A programhoz kattintson az alábbi meghívóra. Az évfordulóra készült emlékérem (részletek itt) korlátozott számban megrendelhető a +36/30/458-1730 telefonszámon.

 

Augusztus 17-én avatják vitéz Sebő Ödön szobrát Gyimesbükkön
2013.08.06

A 2011-ben honlapunkon is közzétett össznemzeti összefogás eredményeképpen elkészült vitéz Csák Attila szobrászművész alkotása. Ünnepélyes avatása 2013. augusztus 17-én szombaton 14:00 órától kezdődik (helyi idő szerint).

 

 

Kautzky Ervin színművésztől búcsúztak a vitézek a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben
2013.07.12

Vitéz Kautzky Ervin színművész, drámapedagógus, a Humánia Drámai Műhely Alapítója június 22-én, életének 82. évében hunyt el. 1931. március 26-án született Pécsett. Pályafutása 1954-ben, az Állami Déryné Színházban indult. Ezt követően vidéki társulatokban játszott, többek között Szolnokon, Egerben, Győrben, Miskolcon és Kecskeméten, majd 1973-tól a Bartók Színházban, utána az Arany János Színházban lépett fel. Karakterszínészként nagy sikereket aratott, főbb szerepei közé tartozik Krisztyán Tódor (Az aranyember), Ottó (Bánk bán) és Sparague tiszteletes (Tom Sawyer kalandjai). Szerepelt egyebek mellett a Magyar Rádió Szabó család című hangjátékában is. Drámapedagógiai munkássága elismeréseként 2008-ban Vác város díszpolgárává választották. Az 1956-os forradalomban vállalt elkötelezettségéért 2006-ban 56-os emlékérmet, 2011-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét kapta. 2007-ben avatták vitézzé Budapesten. 2011-ben a Vitézi Rend Ezüst Érdemkeresztjével tüntették ki. 2013. június 4-én kísérték végső nyughelyére vitéz bajtársai a budapesti Nemzeti Sírkertben.

 

 

Az 1938-as vitézavatásra emlékezett Székesfehérváron a Történelmi Vitézi Rend
2013.06.08.

Három helyszínen emlékezett meg az 1938-as fehérvári vitézavatásról a Történelmi Vitézi Rend. Elsőként a Nemzeti Emlékhelyen, az 1938. május 22-i vitézavatás helyszínén tisztelegtek a rend tagjai, majd emléktáblát avattak az Oskola utca - Ady Endre utca kereszteződésben található Magyar Vitéz szobornál és a Szekfű Gyula utcában, a hajdani Vitézi Székház falán is. Tovább...

 

75 éve a Szent Jobb érkezett Hódmezővásárhelyre, most a Szent Korona másolata
2013.06.25

Soha nem látott fotókat és dokumentumokat gyűjtött össze Kovács Ferenc VRNT magánkutató a Szent Jobb 1938. évi országjárásáról, amelyeket egy igazi kuriózumnak számító helytörténeti kiadványban ad közre Szent István királyunk kézereklyéjének hódmezővásárhelyi itt tartózkodásának 75. évfordulóján, 2013. június 27-én. Az évforduló alkalmából emléktáblát avatnak a Szent István templomnál, valamint városunkba látogat a Szent Korona másolata is június 29-én szombaton. 1938-ban, Szent István halálának 900. évfordulóján a Szent Jobbot országjárásra vitték. A nemzeti ereklye június 27-én ért Hódmezővásárhelyre. Az esemény 75. évfordulójára megemlékeznek a városban, erről tartott sajtótájékoztatót hétfőn a Szent István templom előtt Kovács Ferenc magánkutató és Németh László esperes. - Az esemény után 75 évvel úgy döntöttem, hogy emléket szeretnék állítani egy könyvvel, valamint tervezzük, hogy a Szent István templomnál egy emléktáblát avatunk. Az egyházzal, a Történelmi Vitézi Renddel és a Magyar Koronaőrök Egyesületével közösen szervezünk egy rendezvénysorozatot, amely pontosan a Szent Jobb ittlétének 75. évfordulóján, június 27-én kezdődik – tájékoztatott Kovács Ferenc. Csütörtök délután 17 órakor a templomban egy szent mise veszi kezdetét, majd az épület előtt egy rövid megemlékezés lesz. Ezután mutatják be a Károlyi házban Kovács Ferenc könyvét a Szent Jobb országjárásáról. Június 29-én szintén a Szent István templomban, egy misével kezdődnek a programok, ekkorra megérkezik a Szent Korona másolata is. Ezt követően a Szent Jobb országjárásáról egy diavetítéssel egybekötött előadáson vehetnek részt az érdeklődők, majd a templom falára 1939-ben állított emléktábla alá egy másikat is elhelyeznek. A rendezvénysorozat egy gramofon esttel zárul. (forrás: promenad.hu)

 

A Történelmi Vitézi Rend főkapitányának felhívása

Tisztelt Rendtársaim!

Az elmúlt évtizedek talán legnagyobb árhulláma veszélyezteti a Duna menti városokat, falvakat és az ott élő honfitársainkat. Felkérem Rendünk tagjait, hogy aki teheti, haladéktalanul jelentkezzen a lakóhelye körzetében szervezett árvízvédelemre. Bízom a vitézek segítő közreműködésében.

Kelt Budapesten, 2013. június 5-én

vitéz Hunyadi László főkapitány s.k.

 

Ünnepi megemlékezés a Doberdó-Isonzó menti csaták színhelyén
2013.05.26

A gondolat, hogy a Doberdó - Isonzó menti csaták színhelyét felkeressük és egy méltó megemlékezéssel tisztelegjünk az ott elesett magyar katonák emléke előtt már régen megfogalmazódott bennünk. A sors úgy hozta, hogy a 2013-as évben ez a régi álom valóra vált és a Magyar Hősök Napján, május 26-án eljutottunk a Monte San Michele hegyen álló emlékhelyre, a 6. isonzói csata színhelyére, a véráztatta Doberdóra. Tovább...

 

Hõsök napi megmlékezések Kecskeméten és Szegeden
2013.05.26.

Május utolsó vasárnapján a vitézek számos helyen megemlékeztek a világháborúkban elesett magyar katonákra. Tovább...

 

Vitézi Nap Székesfehérváron június 8-án
2013.06.01

2013. június 8-án szombaton 10 órától kezdődően számos programot kínáló Vitézi Nap lesz, melyen az Észak-Dunántúli Törzsszék újonnan avatandó vitézeinek eskütételére is sor kerül. A rendezvény kezdő-és záró színhelye a Helyőrségi Klub Díszterme. (Székesfehérvár, Malom u. 2.) 75 évvel ezelőtt 1938-ban kihelyezett Országgyűlésen a Székesfehérvári Városháza Udvarán született meg az a törvény, amely emléket állít országalapító királyunk Szent István emlékének. Ezzel a törvénnyel Székesfehérvár történelmi fővárossá emelkedett. Erre az eseményre emlékezik az idei évben a város, a Szent István Emlékév megszervezésével. A 75 évvel ezelőtti ünnepségsorozat fontos eseménye volt az egyetlen Budapesten kívüli vitézavatás. 1938. május 22-én vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó 1903 vitézt avatott az újonnan megnyílt Romkertben. Ezen a napon a Vitézi Székház ünnepélyes alapkőletételére is sor került. Ezekre az eseményekre emlékezünk a Vitézi Nap szervezésével. Minden vitézt hívnak és várnak a rendezők.

 

64 hadisírt szenteltek újra Hódmezővásárhelyen
2013.05.26.

Hódmezővásárhely Önkormányzata, a Zrínyi Miklós laktanya katonái, a Történelmi Vitézi Rend és más civil szervezetek közösen minden évben megemlékeznek május utolsó vasárnapján azokra a hősökre, akik az első és a második világháborúban az életüket adták a hazáért. 2013 május 26-án ökumenikus istentisztelettel kezdődött az ünneplés a Belvárosi Református Ótemplomban ahol közel 30-an jelentek meg és hallgatták meg Dudás Ferenc hadnagy és dr. Alácsi Ervin százados tábori lelkészek emlékező beszédét, majd a Kossuth téri I. világháborús emlékműnél folytatódott, ahol Cseri Tamás önkormányzati képviselő mondott beszédet. Tovább...

 

Horthy Istvánné utolsó üzenete a magyar nemzethez a Duna Televízióban június 3-án
2013.05.30

Özvegy Horthy Istvánné, gróf Edelsheim-Gyulai Ilona főméltóságú asszony, Horthy Miklós kormányzó menye, 2012 decemberében, immáron legutolsó magyarországi látogatása alkalmával fontosnak tartotta, hogy a két világháború közötti Magyarország történelmének néhány fontos kérdéséről, apósa megítéléséről, a második világháború, a zsidóüldözés, majd pedig a kormányzó politikai szerepével kapcsolatos kérdésekről alkotott, tényekkel alátámasztott véleményét kamerába mondja. Kifejezetten az ő kérése volt, hogy ezeket a gondolatokat ismételten összefoglalva még egyszer, utoljára nyilvánosságra hozhassa. Koltay Gábor dokumentumfilmjét a Duna Televízió június 3-án (hétfőn) 21:00 órától közvetíti.

 

Meghívó - trianoni megemlékezés Győrben
2013.05.30.

A Történelmi Vitézi Rend és a Szent László Határőr Hagyományőrző Egyesület 2013. június 4 -én, kedden 16.30 órakor Győrben az Országzászló emlékműnél megemlékezést tart a trianoni békediktátum aláírásának 93. és az Országzászló-emlékmű felavatásának 5. évfordulóján. A megemlékezés szónoka vitéz Hunyadi László a Történelmi Vitézi Rend főkapitánya. Mindenkit szeretettel vár a rendezőség.

 

Elmarad a május 26-i pákozdi Vitézi Találkozó
2013.05.24

Elmarad május 26-i pákozdi Vitézi Találkozó, mivel rendtársaink országszerte a helyi - városi, kerületi, megyei, települési - felkéréseknek tesznek eleget, úgymint a megemlékezések szervezése, részvétel, díszőrség, emlékbeszédek megtartása, koszorúzás. A Rend nevében köszönetünket fejezzük ki ki minden rendtársunknak azért az összefogásért, aktivitásért és lelkes munkáért, amely révén e rendezvények méltóságát emelik. A találkozót egy későbbi, alkalmasabb időpontban tartjuk meg, amelyről időben értesítést küldünk. A pákozdi Katonai Emlékhely ugyanakkor várja azokat az érdeklődőket, akik a helyi rendezvények mellett ellátogatnának Pákozdra május 26-án vasárnap, s megtekintenék az emlékhelyet, kiemelve, hogy délután 15:00 órakor  ft. Spányi Antal püspök úr a Doni kápolnánál tartja a Hősök Napi szentmisét.

 

Wass Albert Múzeum ünnepélyes megnyitása Verőcén május 31-én
2013.05.24

Verőcén, a Lózsi völgyben – Kárpát Haza Templom, 2013. május 31-én, 17 órai kezdettel a Wass Albert M úzeumot avatnak. A Múzeum avatásakor 12 ország képviseletében 80 huszár szolgál. A nemzetközi huszárbemutatóban felvidéki hagyományőrzők is közreműködnek. 15 órától huszár bemutató, 17 órától a Wass Albert Múzum avatása és 20 órától Ismerős Arcok koncert lesz.

 

Emlékezés a hódmezővásárhelyi egykori országzászló emlékműre május 20-án
2013.05.17

Majd' nyolc évtizeddel ezelőtt, Pünkösd szent napján avatták fel a magyar egység eszméit hirdető országzászló emlékművet Hódmezővásárhelyen, a Kossuth téren. Ezen eseményre emlékezik május 20-án, Pünkösd hétfőn délelőtt 11 órakor a Történelmi Vitézi Rend, valamint a hódmezővásárhelyi Trianon Társaság a vásárhelyi főtéren, az egykori országzászló helyén álló Trianon emlékfánál. A 79 évvel ezelőtti avatóünnepségen Urmánczy Nándor, az Ereklyés Országzászló Nagybizottságának elnöke a következőket mondotta: "Az országzászló hódító úton van. A hódmezővásárhelyi már a nyolcvannyolcadik, amelyet felavatunk. Hódmezővásárhelyen, ezen az ősi színmagyar városban is hirdeti majd az országzászló, hogy nekünk nem szabad megalkudni...." Soós István polgármester vette át az emlékművet a zúgó éljenzés és taps közepette. Ezután a Városi Dalárda elénekelte a "Nem, nem, sohát", majd a Himnuszt követően cserkészek, leventék, frontharcosok, vitézek, iskolások és a szegedi "Bocskai sapkás" Turul Szövetség csapata vonult el tisztelegve az országzászló és az eseményen részt vevő József főherceg, a volt szegedi 46. közös gyalogezred egykori parancsnoka előtt. Az emlékmű vásárhelyi felavatásával városunkban is tárgyi kifejezésre jutott az országzászló nemzetegyesítő gondolata.

 

A Délvidék visszacsatolásának 72. évfordulójára emlékeztek Hódmezővásárhelyen
2013.05.15

A hazáért haltak, bánatunk hát nincsen! Áldassék az Isten!

A Történelmi Vitézi Rend, a Hódmezővásárhelyi Trianon Társaság és az I. Magyar Királyi hagyományőrző Egyesület szervezte a megemlékezést. A Himnusz hangjai után Benkő László VRNT szavalt, utána Kovács Ferenc VRNT mondott emlékbeszédet. Ezt követően ismét Benkő László mondott verset a visszatérés öröméről, s a Szózat elhangzása után megkoszorúztuk az emlékművet. Az szobor előtt felállítottuk az 1941-ben ott elhelyezett, a trianoni határról hazahozott határkő mását. Tovább...

 

Ludovika Fesztivál Budapesten május 18-19-én
2013.05.14

Történelmünk katonadicsőségeire emlékezve a Budapest VIII. kerületi Orczy Parkban (Ludovika tér-Nagyvárad tér) negyedik alkalommal rendezik meg a Ludovika Fesztivált. Katonai szervezetek bemutatkozása, hagyományőrzők, Ludovika Zászlóalj, régi korok fegyverei, harci bemutatók, díszegységek, díszelgő bemutatók, ejtőernyős ugrás, gyermek-programok, tűzszerészek kutyás programjai. Ünnepélyes megnyitó: (előtte kora reggeltől készülődés, táborverés, mely már akkor látogatható) 2013. május 18. (szombat) de. 10 óra. A programok másnap, vasárnap is folytatódnak. Az alkalmat mindenkinek ajánljuk, akik dicső elődeink, magyar katonáink tetteire, hősies harcaira emlékezni szeretnének.

 

Elhunyt vitéz Rácz Sándor
2013.05.03

80 földi esztendő után, 2013. április 30-án hunyt el Budapesten vitéz Rácz Sándor bajtársunk, a Magyarok Világszövetségének tiszteletbeli elnöke.

1933. március 17-én született egy Hódmezővásárhelyhez közeli tanyán. 1947-től a budapesti Standard Gyár szerszámkészítőjeként dolgozott. 1956-ban megválasztották a vállalat (akkor már Beloiannisz Híradástechnikai Gyár) üzemi-munkástanácsa tagjának. A kerületi, majd 1956. november 16-án a Nagy-budapesti Központi Munkástanácsba került, amelynek azután december 11-ig - összesen 25 napig - az elnöke volt.

1958 márciusában életfogytiglani börtönre ítélték, 1963 márciusában amnesztiával szabadult. 1990-től a Munkástanácsok Országos Szövetségének munkavállalói szószólója volt, 1993-1994 között az 56-os Szövetség elnöki tisztét látta el, 2003-tól haláláig a Magyarok Világszövetségének (MVSZ) tiszteletbeli elnöke volt. 1989 őszén a Magyar Október Párt köztársasági elnöknek jelölte. 1993-ban belépett a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Pártba, 1990-ben, a rendszerváltás utáni első szabad választásokon független képviselőként indult, de nem jutott be a parlamentbe. Ugyanebben az évben az első önkormányzati választásokon az FKGP támogatásával Budapest főpolgármester-jelöltként is megmérette magát. 1999-ben Nagy Imre Emlékplakettel tüntették ki azért a tevékenységéért, amellyel a 1970-1980-as években következetesen küzdött a forradalom emlékének ébrentartásáért.

Búcsúztatása május 23-án, csütörtökön 11 órakor a Szent István Bazilikában tartandó gyászmisével kezdődik, és 14 órakor a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben, a Fővárosi Közgyűlés által adományozott díszsírhelynél folytatódik. A gyászszertartást Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke végzi

 

Búcsúzunk Főméltóságú Ilona Asszonytól
2013.05.01

 

Mi, itt Európában, a második világháború előtti 20. században az igazi emberi magatartás, az egymás megbecsülésére, a kölcsönös szeretet kimutatására nevelt felebarátok életszemléletét birtokló társadalom megteremtésére kaptunk útmutatást. Nem a haszonleső ember volt az eszménykép, hanem a hazáját szerető, a koldusbotra jutott nemzet felemelkedésén munkálkodó töretlen gerincű magyar.

Példaképünk volt Magyarország Kormányzója, aki életcéljának tekintette az ország és ezzel együtt az egész nép jobb sorsának elérését.

Családjába került Ilona grófnő, akit szerénységével, szépségével az első pillanatban, ahogy a nyilvánosság elé lépett, mindenki azonnal a szívébe zárt. Férjét vitéz Horthy Istvánt az országgyűlés 1942. február 19-én kormányzóhelyettesnek választotta. Talán az első nyilvános közös szereplésük 1942. március 15-én volt, amikor a budapesti iskolák felvonultak a Hősök terére.

Ott voltam, közel a Hősök Emlékművéhez és jól láttam mindkettejüket a fogadóbizottság társaságában. Inkább komor volt az arcuk, nem örömteli. Tudták, hogy a háborúban bajban van az ország és később, mindannyian megtudtuk, hogy ebből a katasztrófából szerették volna kimenteni a nemzetet.

Férje még az évben kiment a frontra és ott Szent István napján hősi halált halt. Úgy érezte, hogy saját fájdalma mellett a meggyötört szülőkkel kell maradnia. Követte őket az emigrációba, ápolta, segítette életük végéig, úgy érezte, ez a "becsület és kötelesség", ahogy életrajzi könyvének címe is tükrözi. Felejthetetlenek maradnak azok a Vele való különlegesen kiemelkedő találkozások, melyek a Vitézi Rend, vagy a Horthy Miklós Társaság rendezvényein történtek.

Most, hogy Ilona Főméltóságú Asszony befejezte földi élete pályafutását, megrendült lélekkel és szomorú szívvel búcsúzunk. Szerénysége és halk szava ellenére egy kimagasló lelkületű, határozott egyéniség volt, akit elveszítettünk.

Főméltóságú Ilona Asszony! Példamutató és tartalmas élete befejeztével tisztelettel hajtunk fejet emléke előtt.

Nyugodjon békében!

vitéz Cseresnyés Pál tb. törzskapitány

 

Megjelent a 2013/1. sz. Vitézi Tájékoztató
2013.04.29.

A Történelmi Vitézi Rend kiadványai megtekinthetők a "Kiadványok" menüpont alatt. Kérjük rendtársainkat, hogy a Vitézi Tájékoztató kiadásához - anyagi lehetőségeikhez mérten - szíveskedjenek hozzájárulni. Lapunk hirdetések elhelyezésére is nyújt lehetőséget.

 

 

Elhunyt vitéz Horthy Istvánné, Edelsheim-Gyulai Ilona grófnő
2013.04.25

Megrendülve tájékoztatjuk rendtársainkat, hogy 95 földi esztendő után megtért Teremtőjéhez főméltóságú vitéz Horthy Istvánné, Edelsheim-Gyulai Ilona grófnő. Vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó menye 2013. április 18-án reggel hunyt el angliai otthonában. Búcsúztatása  két helyen történik. Budapesten 2013. május 1-én  a Belvárosi Főplébánia Templomban reggel 7:00 és 8:55 között róhatják le kegyeletüket a vitézek. Virágok, koszorúk elhelyezésére ekkor lesz lehetőség. 9 órától gyászmise katolikus szertartás szerint. Kenderesen 2013. május 2-án a Horthy-ligetben  a ravatalnál 9:00 és 11:50 között tisztelői elhelyezhetik a kegyelet virágait. 11 órakor  egyházi szertartás.  

 

MEGHÍVÓ ÁLLOMÁNYGYŰLÉSRE

Értesítem Somogy megyei vitézi állományát, hogy gyűlést tartok 2013. május 11. (szombat) 10:00 órától (gyülekezés 9:30-ig). Helye: Kaposvár, Pártok Háza - Nagyterem (7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14.). Minden megyei rendtársam részvételére számítok. Megjelenés a vitézi nagyjelvénnyel díszített ünnepi ruházatban. Előzetes regisztrációját kérem Tóth István VRNT úrnál jelezni: tel: 20/405-2798 vagy e-mail: korona1945@citromail.hu

vitéz Hunyadi László főkapitány

 

Vitéz Bertalan Árpád újratemetése Budapesten
2013.03.25

 

Vitéz Bertalan Árpád ejtőernyős őrnagy hamvait (életrajza itt) katonai tiszteletadással helyezték végső nyugalomra 2013. április 12 -én a Fiumei úti temetőben. A Farkasréti temetőben található sírja zarándokhellyé vált az ejtőernyősök és repülősök körében, tragédiájának évfordulóján minden évben megjelentek ott a régi bajtársak és fiatalabb tisztelői. Most hamvait a Fiumei úti temetőben kialakított hősi emlékhelyre helyezték át, hogy holtában is együtt lehessen vitéz társaival. A gyászbeszédek után a koporsót ágyútalpon vitték az 52. sz. katonai parcellához és díszsortűz mellett engedték le a végső nyughelyére.

Kép: Zainkó

 

Töll László alezredes előadása az Isaszegi Történelmi Napokon
2013.03.22

A Történelmi Vitézi Rend isaszegi alegysége által alapított, immár második éve szabadegyetem szerűen működő Tóth Árpád Nemzeti Társaskör meghívására az Isaszegi Történelmi Napok keretében a helyi Művelődési Otthon nagytermében „ A magyar katona vitézségének tisztelete „ címmel tartott előadást Dr. Töll László alezredes. Tovább...

 

 

Megemlékezés Kárpátalja visszacsatolására
2013.03.14

A Történelmi Vitézi Rend és a Trianon Társaság hódmezővásárhelyi csoportjai 2013. március 14-én közösen emlékezett meg az eseményekről. Az időjárás nagyon hasonlított a 74 évvel ezelőttihez, erős vad szél vágta az esőt és a jeges havat. A Himnusz eléneklése után Nagy Gyöngyi történész tartott megemlékező beszédet. Benkő László VRNT elszavalta Tarczay Gizella Verecke beszél című versét. A megemlékezés végén elhelyezték a megemlékezés koszorúit. Tovább...

 

Állománygyűlés Kalocsán
2013.03.16

2013. március 16-án Kalocsán tartotta tavaszi állománygyűlését, a Történelmi Vitézi Rend Bács-Kiskun megyei alcsoportja. A nemzeti ünnepünk alkalmából feldíszített Korona Étterembe a zord időjárás ellenére 10 órára megérkeztek a Rend tagjai és és a meghívott vendégek. Az állománygyűlést a személyes jelenlétével megtisztelő főtisztelendő Dr. vitéz Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek úr köszöntő szavai nyitották meg. Tovább...

 

Március 15-i megemlékezések
2013.03.15

A rendkívüli téli időjárás miatt országszerte elmaradtak a hagyományos szabadtéri megemlékezések a pesti forradalom évfordulóján. A Békés megyei vitézek azonban Orosházán a Petőfi Művelődési Központban megtartott ünnepség után a hóesésben is megkoszorúzták a rk. templom előtt álló Kossuth-szobrot. Tovább...

 

Meghívó Verőcére 2013. március 24 - Ima Magyarországért
2013.03.18

Istenünk, Hazánkat oltalmazó Boldogasszonyunk, tarts meg minket őseink szent hitében és erényében! Hívjuk, várjuk szeretettel a Kárpát-medencében élő minden honfitársunkat 2013. március 24-én, déli 12 órától, harangszóval kezdődő fohászunkra, Verőcén, a Kárpát-Haza Temploma előtti szabad téren. Közös Istenóhajtásunk, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepkörében, Kárpát-Haza lakóinak Keresztalja gyülekezése 11 órától. Tovább...

 

Meghívó Isaszegre 2013. március 22 - Töll László: A magyar katona vitézségének tisztelete
2013.03.18

A Tóth Árpád Nemzeti Társaskör tisztelettel meghívja Önt a 2011-ben indult magyarságismereti szabadegyetemi sorozatának a folytatására, az isaszegi Dózsa György Művelődési Otthonba (Dózsa Gy. u. 2. földszint) 2013. március 22-én, pénteken 18 órára. Vendégünk: Dr. Töll László alezredes, a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztályának vezetője. Az előadás címe: A magyar katona vitézségének tisztelete. Bevezetőt mond Boros Bánk Levente politológus.

 

Szimpátiatüntetés Székelyföld autonómiája mellett Budapesten
2013.03.10

(újabb képekkel!)

2012. szeptember 1-je után újra demonstrációra került sor Budapesten a román nagykövetség épülete előtt. Akkor a Székely Mikó Kollégium román újraállamosítása ellen, míg 2013. március 10-én a székely autonómiatörekvések támogatásáért. Mintegy háromezren gyűltek össze a méltósággal, ünnepélyesen tüntető polgárok, egyidőben a Marosvásárhelyen és a világ számos városában tartott tüntetésekkel. A vitézek nagy létszámú csoportja a magyar történelmi zászlókkal vett részt a demonstráción. Az eseménynek megfelelően a Közép-Mo. Keleti Törzsszék a székely és erdélyi zászlósorával jelent  meg. Tovább...

 

56 éve hunyt el Horthy Miklós kormányzó – emlékező szentmise Budapesten
2013.02.16

Horthy Miklós halálának 56. évfordulóján emlékeztek tisztelői 2013. február 16-án Budapesten a Belvárosi Főplébánia templomban a Horthy Miklós Társaság szervezésében, a Történelmi Vitézi Rend, a Magyar Tengerész Egyesület, a Magyar Cserkész Szövetség és számos lovagrend és társaság részvételével. Tovább...

 

56 éve hunyt el Horthy Miklós kormányzó – emlékező szentmise Budapesten
2013.02.13

Vitéz nagybányai Horthy Miklós halálának 56. évfordulóján ökumenikus szentmisén emlékeznek tisztelői 2013. február 16. (szombat) 10 órától Budapesten a Belvárosi Főplébánia templomban (az Erzsébet híd pesti hídfőjénél). Szeretettel várjuk a megemlékezőket, érdeklődőket.

 

Balassagyarmat felszabadítására emlékeztek a hódmezővásárhelyi vitézek
2013.01.29.

A Trianon Társaság és a Történelmi Vitézi Rend hódmezővásárhelyi tagozatának szervezésében 2013. január 29-én este hat órától Hódmezővásárhelyen, a Kossuth téren álló trianoni emlékfánál emlékeztek meg a 94 évvel ezelőtti gyarmati csehkiverésre. Tovább...

 

Magyar Vitézek Bálja 2013 - Budapest
2013.01.26.

2013. január 26-én tartotta hagyományos vitézi bálját a Történelmi Vitézi Rend Budapesten a Stefánia Palotában. A főkapitányi megnyitót követően énekművészek és néptáncos gyermekek szórakoztatták a bálozó közönséget. A palotást és a nyitó keringőt a ismét ifjú vitéz urak és hölgyek mutatták be. A vidám zenét vitéz Esze Jenő és zenekara szolgáltatta. Tovább...

 

II. Felföldi Polgárok és Vitézek Bálja
2013.01.19

2013. január 19-én szombaton a Történelmi Vitézi Rend Komárom-Esztergom Vármegyék Székkapitánysága a komáromi Tiszti Pavilon dísztermében megtartotta a II. Felföldi Polgárok és Vitézek Bálját. A bál fővédnökei voltak: Szörényi Levente Kossuth-díjas zeneszerző, Szarka Gyula Kossuth-díjas zeneszerző, a Ghymes együttes alapítója és vitéz Hunyadi László, a Történelmi Vitézi Rend főkapitánya. Védnökök voltak vitéz Pintér Kornél, az Észak-Dunántúli Törzsszék törzskapitánya, vitéz Dinga László György, Komárom-Esztergom Vármegyék székkapitánya és Knirs Imre, az Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás elnöke. A bál házigazdája vitéz Smidt Róbert volt. Tovább...

 

A doni tragédia 70-ik évfordulóján emlékeztek az elesett magyar honvédekre
2013.01.12.

Az 1943. januári doni áttörés 70. évfordulóján a Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg hősi halottaira emlékeztek a vitézek Kárpát-medence szerte. Összeállításunkban fényképekkel tudósítunk néhány helyszínről. Tovább...

 

35 éve tért haza a Szent Korona - Budapesten emlékeztek
2013.01.05

A magyar Szent Korona hazatérésének 35. évfordulója alkalmából megemlékező ünnepséget rendeztek Budapesten 2013. január 5-én a Belvárosi Plébániatemplomban. Tovább...

 

Emléktáblákat avattak az Aranyosegerbegyen elhunyt honvédek tiszteletére

Az 1944 őszén a tordai csatában elesett magyar honvédek tiszteletére állított márványtáblákat 2023. június 11-én a Kolozs megyei Aranyosegerbegyen a Történelmi Vitézi Rend. Tovább...

 

Tölgyfa emlékoszlopot küldenek a Don-kanyarba a hevesiek

A Történelmi Vitézi Rend Heves vármegyei alcsoportja 2023 tavaszán meghívta Egerbe Mártha Mihály Tibort, Fényeslitke polgármesterét egy élménybeszámolóra, rendkívüli történelemórára. Ő az, aki eddig ötvenöt alkalommal járt Orosz-országban, a Don menti temetőket látogatva. Tovább...

 

Felavatták a kommunista diktatúra által lerombolt országzászlót Heves városban

A nemzeti összetartozás napján elérkezett a várt pillanat, amikor a régi-új emlékművet a Szent István király téren ünnepélyes keretek között felavatták. A helyszínre gyűlt a város polgársága, az önkormányzati és a vármegyei vezetők, a Vitézi Rend tagjai . valamint az önkéntesek és az adományozók, hogy közösen megünnepeljék ezt az eseményt. Tovább...

 

Felavatták vitéz Darvassy István közadakozásból felállított síremlékét Hódmezővásárhelyen

A méltatlanul elfeledett, ám nagy tehetséggel megáldott művész, az első világháború harcterein is hősiesen helytálló vitéz Darvassy István hamvai visszatértek szülővárosába, Hódmezővásárhelyre. Tovább...

 

A Szent Korona Nagybányán

A Szent Korona másolatával ajándékozta meg Nagybánya és Máramaros megye magyar közösségét a Történelmi Vitézi Rend. Vitéz Kerecsen László törzskapitány alkotását a város szakrális középpontjában, az István-torony mellett épült Szentháromság-templomban helyezték el az idei Szent István Napok keretében.
Tovább...

 

Életfát avattak a partiumi Pelbárthidán

A közel ötszáz lelkes településen a cél egy emlékhely kialakítása az Árpád-kori templom közelében, a faluban jól látható helyen. Arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a család mellett nagy jelentősége van az összetartó közösségnek is. Tovább...

 

Felavatták vitéz Póti Károly új síremlékét Nagyszekeresen

2022. május 28-án délelőtt vitézi zászlóval, vitézi pajzszsal sorakoztak fel a nagyszekeresi régi temetőben a díszruhás vitézek. Az ünnepségen vitéz Gál Csaba székkapitány ismertette vitéz Póti Károly életrajzát és a Kárpátalja felszabadításáért véghez vitt hősi küzdelmét. Tovább...

 

Akikért nem szólt a harangAz 1944. őszén dúló tordai csatában a 3/II. harckocsizászlóalj három magyar katonája, Pap József százados, Michnya József szakaszvezető és Módra Imre tizedes az aranyosegerbegyi védőkörletben egy 40M Turán közepes harckocsiban egy kukoricást elhagyva kézi páncéltörőkkel felfegyverzett ellenséggel találták magukat szemben. A Turánnak esélye sem volt. Tovább...

 

Emléktábla vitéz Vén Zoltán ezredes tiszteletére Bodolán

2022. március 13-án rendhagyó ünnepségnek adott helyett a Székelyföld határán, Brassó megyében levő szórványtelepülés, Bodola református temploma. Vitéz Vén Zoltán ezredesről, Bodola szülöttjéről, a székely kántortanítóról és aranysarkantyús vitézről emlékeztek. Tovább...

 

Magyar Szent Korona emlékművet avattak a szilágysági Krasznán

A partiumi Kaplony, Szentjobb és Szilágynagyfalu után Krasznát is megadományozta a Történelmi Vitézi Rend a Magyar Szent Korona másával. A római katolikus templomkertben elhelyezett műalkotást v. Kerecsen László törzskapitány, hagyományőrző koronaőr készítette. Tovább...

 

Hagyományőrző vitézek a pozsonyi csata emlékművénél

Pozsony közelében 907. július 4-én kezdődött az a csata, melyben az Árpád nagyfejedelem vezette magyarok döntő győzelmet arattak a frank seregek felett, akik Pannónia visszaszerzése érdekében törtek be a törzsszövetség területére. A napokig tartó ütközet a bajorok „mohácsi csatájának” bizonyult, mivel szinte a teljes bajor nemesség és főpapság elesett. Tovább...

 

'56-os emléktáblát avatott a Történelmi Vitézi Rend Gödöllőn

2021. október 23-án a gödöllői evangélikus templom falánál emléktáblát avatott és koszorúzott az 1956-os forradalom és szabadság-harc emlékére dr. vitéz Bucsy László törzskapitány vezetésével a Közép-Magyarország Kelet Törzsszék és a Teleki Pál Egyesület, valamint a Kereszténydemokrata Néppárt helyi szervezete. Tovább...


Kopjafaállítás a Doberdó fennsíkon

2021. július 24 én vitéz Márton Danku István kezdeményezésére kopjafaállításra került sor az egyik legvéresebb ütközet közelében, az északolasz San Martino del Carso temetőjénél. Bristyán Gábor alkotását a gödöllői Albert Gábor evangélikus lelkész áldotta meg. Tovább...

 

Szilágyságba is megérkezett a Magyar Szent Korona

Amikor vitéz Kerecsen László törzskapitány, hagyományőrző koronaőr először készítette el otthonában műkőből a Szent Korona másolatát, maga sem sejthette, hogy rövid időn belül az egész Kárpát-medencét behálózó mozgalom válik a nemes felajánlásból. Tovább...

 

A 100 éves Vitézi Rend ünnepe Pákozdon

2021. június 27-én, Szent László királyunk ünnepén nagyszabású rendezvény keretében emlékeztek meg a Történelmi Vitézi Rend tagjai az 1920-ban történt alapításra a pákozdi Katonai Emlékparkban. Tovább...

 

KARD ÉS LANT
kulturális és irodalmi hírlevél
2021 március

 

Megújultak a fóti református temető kopjafái

Vitéz Berekszászi Balázs saját költségén újította fel az I. és II. világháborús hősi halottak, valamint a 48-as szabadságharcos Károlyi-huszárok emlékére állított - kopjafákat. Az elhasználódott farészeket kijavította, lekezelte és lefestette az oszlopokat, új tartószerkezetet készített. A kopjafák újraállítását a Történelmi Vitézi Rend gödöllői tagjai segítségével végezte el. Tovább...

 

KARD ÉS LANT
kulturális és irodalmi hírlevél
2021 február

 

KARD ÉS LANT
kulturális és irodalmi hírlevél
2021 január

 

A keleti végekre is elérkezett a Magyar Szent Korona mása

Csíksomlyón a Fodor Ház udvarán, 2020. október 2-án áldásban részesült legtiszteltebb kincsünk, Őfelsége a Magyar Szent Korona mása. Székelyudvarhelyt és Kaplonyt követően a magyar lét keletibb határán is otthonra talált a nemzet ékszerének másolata. Tovább...

 

Vitézi díszszablya a TVR tagjai részére

A Vitézi Szék 2012. júniusi döntésével rendszeresítette a vitézi díszszablya családot. Létrehozásánál az 1926. évben avatott v. Kalamár Szilveszter gelsei lakos földben elásott, majd felújított szablyája az ún. „zalavármegyei vitézi szablya” volt a minta. Tovább...

 

Újjászületett az Aranyvonat ereklyeszállító kocsijaA vitéz Woth Imre vezette Magyar Királyi Koronaőrök Egyesülete célul tűzte az 1945-ben elpusztult díszvagon helyreállítását. Kormányzati segítséggel, a Magyar Nemzeti Múzeum restaurátor szakembereinek irányításában, a Dunakeszi Járműjavító Kft. telephelyén sikerült felépíteni az Aranyvonat Ereklyekocsi mását. Tovább...


Kapuállítással emlékeztek Trianonra és a Vitézi Rend megalapítására Erdővidéken

 „Magyarnak lenni nagy s szent akarat”. E Sajó Sándor-sorok jegyében és felemelő ünnepség keretében emlékeztek a Történelmi Vitézi Rend székely törzsei Bardoc-Miklósvár-szék főszervezésében 2020. október 3-án a Vitézi Rend megalakulásának 100. évfordulójára, a Trianoni diktátumra és a magyar honvédek 1940-es erdővidéki bevonulására. Tovább...


Felavatták Horthy Miklós szobrát Dombiratoson

Kormányzóvá választásának és a Vitézi Rend megalapításának századik évfordulója alkalmából a Békés megyei Dombiratoson Horthy Miklós szobrot avatottak 2020. szeptember 19-én. Tovább...

 

A Vitézi Tájékoztató
trianoni különszáma

 

Hősi arcképcsarnok:
vitéz Gátmezei József

A magyar hősök emlékünnepén a Fejér megyei Martonvásár temetőjében kerestük fel az arany vitézségi éremmel kitüntetett vitéz Gátmezei József sírját, ahol felidéztük egykori haditettét, kiemelkedő bátorságát, hősi helytállását. Tovább...

 

Megújultak Szlovéniában a soproni 76-os hősök sírkövei

Vitéz Márton Danku István két éves előkészítő szervezésének köszönhetően valósulhatott meg 2019. július 17. és 21. között a szlovéniai Voljca Draga város I. világháborús császári és királyi katonai temetőjének karbantartó felújítása. A temetőben tizennyolc gödöllői és Gödöllő környéki személy dolgozott. Tovább...

 

Vitézek Hídja őrzi a pátyi vitézek emlékét

A pátyi Polgármesteri Hivatal és a művelődési ház előtti patakon átvezető híd 2019. május 23-től a Vitézek Hídja nevet viseli. Az önkormányzat vitéz Csák Attila javaslatát támogatva döntött erről, aki a korábbi egyszerű kivitelű hidat áttervezte és átépítette. A hat új hídpilléren réztáblákra került Páty öt érdemszerző vitézének neve, és a hatodik táblára a „Minden vitéz emlékére” felirat.
Tovább...

 

Emléktáblát avattak Brassóban Márton Áron és Kratochvil Károly tiszteletére

A Történelmi Vitézi Rend székely törzsei vitéz Hunyadi László főkapitány és vitéz Lázár Elemér helyettes főkapitány vezetésével istentiszteleten vettek részt a brassói magyar evangélikus templomban 2019. április 28-án. Az istentiszteletet követően leleplezték a bejárati kapu fölé elhelyezett márvány emléktáblát.
Tovább...

 

Kenderestől Estorilig - előadás Horthy Miklós életútjáról

A kormányzó halála évfordulójának előestéjén, 2019. február 8-án a Gödöllői Akadémia keretében került sor dr.vitéz Bucsy László törzskapitány Kenderestől Estorilig című előadására. A másfél órás, több mint kétszáz vetített képpel illusztrált, teltházas előadás Horthy Miklós életútját tekintette át, kiemelve a kormányzó - korában egyedülálló - szembenállásait Hitlerrel Tovább...

 

A Vitézi Tájékoztató emlékkiadványa Horthy Miklós születésének 150-ik évfordulójára

A 20. századi magyar történelem meghatározó, kivételes államférfia százötven éve, 1868-ban született. Emlékkiadványunk személyes, katonai és politikusi életútját tekinti át. Tovább...

 

Szobrot állítottak Bodaszőlős-Zeleméren Horthy Miklós és Baltazár Dezső emlékére

A Horthy Miklós Társaság és a Történelmi Vitézi Rend közös rendezvényén, a Hajdúböszörmény melletti Bodaszőlős- Zeleméren 2018. szeptember 15-én, ragyogó időben és nagyszámú közönség előtt került sor a szobrok leleplezésére, Baltazár püspök egykori kastélyának udvarán. Tovább...

 

Megmenekült a felszámolástól vitéz Soltész József csendőr ezredes
sírja Sopronban


A Történelmi Vitézi Rend Komárom-Esztergom megyei vitézi hadnagya, Szantner Gábor szerzett tudomást a felszámolással fenyegetett vitézi sírról. Vitéz Soltész József 1959-ben lelt végső nyughelyre a soproni Új Szent Mihály temetőben. Tovább...

 

Felszámolták, 70 év után mégis feltámadt az Ereklyés Országzászló Emlékmű Székesfehérvárott

A királyok városa 1936-ban avatott országzászlót. Rimanóczy Gyula építész művének talapzata egy dombon álló kőoltár volt, melyen az ország pallosa és egy kőből faragott párnán a Szent Korona helyezkedett el. 1946-ban a feliratokat és a faragványokat eltávolították, 1990 után pedig a megmaradt talapzatot is elbontották. A helyreállítás érdekében a Fejér Szövetség kezdeményezett széles körű társadalmi összefogást. Tovább...

 

Trianoni emlékművet állított a Történelmi Vitézi Rend és az 56-os Szövetség Pécsett

2018. június 4-én, az elcsatolt magyar nemzettársaink iránti szolidaritás napján a pécsi belvárosban ünnepélyesen felavatták a Trianoni keresztet. Készítői Barics József és fia, ifjabb Barics József, mindketten a Történelmi Vitézi Rend nemzetvédelmi tagozatának tagjai. Tovább...

 

Emléktáblát állítottak Csíkszentsimonban vitéz Lakatos Gézának

Horthy Miklós kormányzó utolsó miniszterelnöke tiszteletére halálának 50. évfordulóján állítottak domborműves emléktáblát a Történelmi Vitézi Rend székelyföldi törzsszékei 2017. november 19-én. Tovább...

 

Tíz hősi halott újratemetése Hódmezővásárhelyen

Még 2014-ben kezdte meg a Történelmi Vitézi Rend hódmezővásárhelyi alcsoportja az elhagyatott, elpusztult I. világháborús katonai parcella feltárását a volt Arany temetőben. Háromévi kitartó munka eredményeként, levéltári kutatással és kétkezi erővel, a helyőrség katonáinak közreműködésével helyreállítottak és 2017. október 30-án, a honvédelmi miniszter és a minisztrelnökséget vezető miniszter jelenlétében ünnepélyesen újratemettek tíz hősi halottat a Kincses temető felújított hősi parcellájába. Tovább...

 

Árpád-emlékművet avattak Brassóban

A millenium évében a város feletti Cenk-hegy csúcsán állított monumentális honfoglalás-szobrot 1913-ban terrorista támadás rongálta meg, majd pedig vihar döntötte le. 2017. október 15-én a Történelmi Vitézi Rendnek és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek köszönhetően a brassói evangélikus lutheránus templom udvarán újraállították a honfoglaláskori harcost ábrázoló szobor fejét Tovább...

 

1956 erdélyi mártírjainak állítottak emlékművet Krasznán

A Történelmi Vitézi Rend és Kraszna Polgármesteri Hivatala a Szilágy megyei község református temetőjében kopjafát állított Erdély 1956-os mártírjainak. Koncepciós perekben ítélték őket halálra, a magyarországi forradalommal való együttérzésük miatt. Tovább...

 

Háborús tömegsírt szenteltek újra Üllőn

Nyolc azonosított és 23 ismeretlen 2. vh-s magyar katona nyughelyét szentelték újra Üllőn a vitézek szervezésében.
Tovább...

 

Ünnepség a Szent Korona megmentésének 70-ik évfordulóján

Nemzeti ereklyénk megmentésének 70-ik évfordulóját 2015. július 4-én ünnepelték a vitézek és a hagyományőrző koronaőrök az ausztriai Mattsee városában. A templomban szentmisén vettek részt a magyar vendégek és a mattsee-i polgárok a Korona másolatának jelenlétében. Tovább...

 

Kései rekviem a gádorosi temetőben nyugvó két magyar bakáért

Halála után 71 esztendővel méltó síremléket, emlékhelyet kapott a Békés megyei község határában örökre megpihent Fehér János és Mészáros Vince honvéd. A szemet gyönyörködtető síremléket vitéz Füredi Gábor székkapitány alkotta.
Tovább...

 

Felújított katonasírokat avattak a magyar hősök napján Hódmezővásárhelyen

24 első világháborús hősi halott és vitéz sírját újította fel az elmúlt hónapokban a Történelmi Vitézi Rend hódmezővásárhelyi csoportja a katolikus és az evangélikus temetőben. Tovább...

 

A Történelmi Vitézi Rend története és eszmeisége

Dr. vitéz Bucsy László előadása a Gödöllői Akadémián Tovább...

 

Megújult a hősi emlékmű a Békés megyei Nagyszénáson

A község 168 hősi halottjának emlékművét, Kallós Ede (1866-1950) katonaszobrát 1925-ben állították. Az „Őrszem” leleplezésénél jelen volt a Monarchia utolsó tárbornagya, József királyi herceg is. Tovább...

 

Újjáépített hadisírok a hódmezővásárhelyi ortodox temetőben

A Csongrád megyei vitézek magyar katonasírok mellett orosz és román sírokat is megmentettek a végső romlástól Hódmezővásárhelyen. Tovább...

 

Emlékmű az I. világháború hősi halottainak Medgyesegyházán

Mívesen faragott páros kopjafa állít emléket immáron az éppen száz esztendeje kirobbant, összesen 15 millió emberéletet követelő I. világháború medgyesegyházi hősi halottainak a Békés megyei város evangélikus temetőjében. Tovább...

 

Emléktáblát állítottak Prügy községben vitéz Laczkó Lászlónak

Az erdélyi törzsszékek 2014. szeptember 6-án a 1944-ben november 13-án a Tiszánál folyó védőharcokban hősi halált halt néhai dr. vitéz Laczkó László m.kir. tüzér zászlós hősi halálának 70-ik évfordulója alkalmából állítottak emléktáblát Prügy községben. Tovább...

 

Újra akcióban a hódmezővásárhelyi sírmentők

Ezúttal az elhagyott Arany temető bozótosában tártak fel I. világháborús honvédsírokat. Tovább...

 

Felavatták az első Petőfi-szobrot Horvátországban

Vitéz Szenn Péter ref. lelkész kezdeményezésére Harasztiban nemzeti ünnepünk alkalmából felavatták Horvátország első Petőfi Sándor-mellszobrát. Tovább...

 

Újabb hadisírt mentettek meg a hódmezővásárhelyi vitézek

A Történelmi Vitézi Rend hódmezővásárhelyi alcsoportja egy újabb hadisírt tett rendbe a helyi Dilinka temetőben. Tovább...

 

Emléktáblákat állítottak a nagykőrösi vitézek

A Történelmi Vitézi Rend emléktáblákat avatott 2013. október 12-én Nagykőrösön, a református temetőben lévő Magyar Hősök Emlékhelyén. Tovább...

 

Kopjafát állítottak a Szovátán a vitézek

Szováta vitézei új emlékhelyet hoztak létre és avattak Szovátán, a tyúkászhegyi rk. kápolna környékén kopjafát állítva az ismeretlen katona emlékére: az egységektől leszakadozott magyar és német, ismeretlen katonák emlékére, akiket a román önkéntes és szovjet csapatok mészároltak le 1944 szeptemberében. Tovább...

 

Vitéz Sebő Ödön visszatért a Csíki-havasokba

Méltó emléket állítottak 2013. auguztus 17-én a gyimesi határátkelő védőjének Gyimesbükkön. Tovább...

 

Vitézi község lett Dombiratos

Dombiratos kivételes honvédeket nevelt a magyar hazának. Közülük is a legkiválóbbak az a 14 fő, akik hőstetteikért a Vitézi Rend soraiba kerültek felavatásra. Ők nemcsak életükben, de most még haló porukban is dicsőséget szereztek szülőfalujuknak, hiszen a Vitézi Szék Dombiratosnak a VITÉZI KÖZSÉG címet adományozta. Tovább...

 

Megújult a debreceni hősi temető


A széleskörű összefogás eredményeként a debreceni Hősök Temetője látványosan megújult. Az önkéntes munka során a diákok és felnőttek megtisztították a temetőt, összeszedték a felesleges növényzetet, és mintegy 50 sírkövön restaurálták a feliratot. Tovább...

 

50 éves fennállását ünnepli az 1962-ben Németországban megalakult Magyar Vitézi Rendtagok Bajtársi Szövetsége

2012. október 29-én ünnepeltük a Vitézi Rend Németországban, a szabad világban történt megalakulásának és bírósági bejegyzésének 50 éves jubileumát. Tovább...

 

Kopjafát állítottak Várfalván a kivégzett honvédeknek

A Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság és a Történelmi Vitézi Rend az 1944-ben kivégzettek emléke előtt tiszteleg azzal a kopjafával, melyet sírjuk fölé emeltek az unitárius templomhoz közeli temetőben. Tovább...

 

Újabb hadisír került gondozásba Hódmezővásárhelyen

A hódmezővásárhelyi vitézek a Kincses temető hősi parcellájában találták azt az erősen leromlott állapotú fejfát, melyről a levéltári kutatások kiderítették, hogy az 1944. szeptember 25-én hősi halált halt Lónyi Ferenc nyughelyét jelzi. Tovább...

 

Kopjafás emlékművet állítottak a háborús hősöknek Orosházán

Békés megye vitézei az Orosháza-Szentetornya Laposi temetőjében újították fel a 2. vh-s honvédsírokat.
Tovább...

 

Megújultak a nagykárolyi református temető honvéd síremlékei

A Történelmi Vitézi Rend és a Nagykároly-kertvárosi Ref. Egyházközség szervezésében ünnepélyes külsőségek közepette leplezték le a helyi ref. temetőben nyugvó 2. vh-s honvédek megújult síremlékét.
Tovább...

 

Emléktábla v. Igmándy-Hegyessy Géza egykori lakóházán

A testőr altábornagy születésének 130. évfordulója alkalmából emléktáblát helyeztek el az Igmándy-Hegyessy Kúria udvarán és újraszentelésre került a vitézek főkapitány-helyettesének felújított sírkápolnája is.
Tovább...

 

Honvéd síremlék Székelycsóka határában

László István nyárádszentbenedeki lakos, 32 esztendős, egy gyermek édesapja a 23-as Honvéd Határvadász Zászlóalj honvédje volt. 1943. év május 13-án járőrözés közben, a határ magyarországi oldalán 10 román határőr támadt rá
Tovább...

 

Sírgondozás Hódmezővásárhelyen

A TVR hódmezővásárhelyi alcsoportja 3 éve fáradozik azon, hogy a város elfeledett katonasírjait, hősi emlékműveit rendbehozza.
Tovább...

 

Szobrot állítanak vitéz Sebő Ödönnek Gyimesbükkben

Méltó megemlékezésképpen, a határszorosban állna a hős parancsnok szobra, melynek tulajdonosa az összmagyarság és ezen belül a mindenkori gyimesbükki magyar közösség lesz.
Tovább...

 

Megújult az isaszegi Képesfa

A katonai és egyházi hagyományőrzés kiemelkedő példájaként újult meg a szinte teljesen elpusztult isaszegi Képesfa emlékhely.
Tovább...

 

Díszítse otthonát vitézi címerrel

Igényesen kidolgozott, fehér színű, gipsz (beltéri) vagy műkő (kültéri) dombormű. Magassága 55 cm. Megrendelés:
vitéz Csák Attila szobrászművész
(70/215-8615).

 

Könyvadomány Kárpátaljára

A Történelmi Vitézi Rend mintegy 2.500 db kötetet adományozott kárpátaljai magyar iskoláknak. Tovább...

 

Sírmentés Nagyszekeresen

A Szatmári-Erdőháton, Fehérgyarmattól délkeletre található Nagyszekeres, amely a második világháború előestéjén már hősi halottat adott a Magyar Hazának Póti Károly szakaszvezető személyében. A vitézek felkutatták és megmentették a nagyszekeresi temetőben már alig fellelhető sírját. Tovább...

 

A Nemzet Székelykapuját avatták Kenderesen

2010. november 14-én Kenderesen felavatták a nemzet székelykapuját.
Tovább...

 

A Székely hadosztáy emlékműve Hadadon

Az 1919-es Székely hadosztály Hadadon elesett hőseinek tiszteletére emelt emlékművet lepleztek le a Szatmár megyei településen.
Tovább...

 

Newsletter for English speaking visitors

Read about the roots and present activities of the Order of Vitéz.
Continue...

 

Látogatóban a kormányzó székely testőrénél

A szolgálat kezdésekor és befejezésekor a Magyar Hiszekegyet elmondtuk és ennek szellemében éltünk.
Tovább...

 

FELHÍVÁS

Többnyelvű honlap indul értékeink, elszenvedett sérelmeink megismertetésére. Hívunk mindenkit, aki bármiféle információval tud szolgálni, segítse a szerkesztést.
Tovább...

 

1956-os emlékművek Ottawában

Kanada fővárosában két emlékmű állít emléket az 1956-os magyar szabadságharcnak: a Maple Island-i Emigrációs emlékmű, és a Szabadságharcosok és 56-os elesettek emlékműve a beechwood-i Nemzeti Katonai Temetőben.
Tovább...

 

Megújultak a hadisírok
Kecskeméten

A kecskeméti Szentháromság temetőben 1927-ben alakították ki azt a hősi parcellát, amely a városi kórházban elhunyt 364 fő első világháborús magyar katona nyughelye lett.
Tovább...

 

Vitézzé avatták Wass Albertet

Wass Albert pályáját, miként oly sok sorstársa életét, erőszakosan osztották két részre a második világháború végének eseményei...
Tovább...

 

Horthy Miklós kitüntetései

Magyarország kormányzójának nagyszámú kitüntetése és érdemjele volt. Hagyatékából fennmaradt az a Portugáliában saját kezűleg rögzített feljegyzése, amelyen felsorolta kitüntetéseit és rendjeleit.
Tovább...

 

Rehabilitálták Kristóf László csendőrnyomozót

Ságvári Endre okot adott rá, hogy fegyvert használjanak ellene. Az 1959-es bírói határozatot a Legfelsőbb Bíróság minden részletében jogsértőnek minősítette.
Tovább...

 

Vitéz Horthy IstvánGépészmérnök,
kormányzóhelyettes, Horthy Miklós idősebb fia. 1904. december 9-én született Pólában. Iskolaéveit Bécsben végezte, megtanult franciául és angolul.
Tovább...

 

Magyarok Mattsee-ban

A körülzárással fenyegetett magyar fővárosból a koronaőrség nyugatra menekítette a Szent Koronát s vele együtt a koronázási ékszereket. 1945-ben Mattsee közelében rejtették el a koronát, a jogart és az országalmát.
Tovább...

 

A Magyar Királyi CsendőrségKözbiztonsági és belső szolgálat teljesítésére rendelt, katonailag szervezett országos őrtestület volt. Tevékenységét vidéken fejtette ki, városokban a rendőrség volt illetékes.
Tovább...

 

Magyar Vitézségi Érem1939-ben a legénységi állományúak részére négy fokozattal alapította Horthy Miklós kormányzó a
Magyar Vitézségi Érmet, majd 1942-ben a Magyar Tiszti Arany Vitézségi Érmet a tiszti állomány részére.
Tovább...